Napi Hírek, 1934. február/1

1934-02-01 [0316]

/G/ §Bukarest, február 1. /Magyar Távirati Iroda./ A Con­stanza és Bukarest között közlekedő esti gyorsvonat tegnap este kilenc órakor kisiklott. A gyorsvonat négy koosija kiugrott, egy pedig keresztbe fordult a töltésen. Az utasok között nagy pánik tört ki, ' V- . - :vVl' •• . - ' Néhány utas könnyebb'sé­rülést szenvedett. A kisiklás okát még nem sikerült megállapítani. A pálya pár száz méter hosszúságban megrongálódott, ugynogy a közlekedést átszállással bcnyolitják le. Érdekes., hogy a kisiklás tizenkét órával azután történt, hogy a török külügyminiszter vonata áthaladt ezen a ponton. To/To /G/ §Bukareit, február 1. /Magyar Távirati Iroda./ Titu­lesou tegnap este kihallgatáson volt a királynál, ma este pedig a török külügyminiszterrel együtt Belgrádba utazik a balkáni egyezmény parafálása céljából. ­Rüsdi ^ej török külügyminiszter ma a déli órákban jelenik meg toroly román királynál kihallgatáson, majd a király vendége lesz eledre. To/To -:­/G/ §Bukarest, február 1. /Magyar Távirati Iroda./ Assan kereskedelemügyi államtitkár lemondott, mert nincs megelégedve azzal a hatáskörrel, amelyet Sassu, az uj kereskedelemügyi miniszter, kijelölt szamára. To/To -:­/G/ f § B u k a r e s t , február 1. /Magyar Távirati Iroda./ A román kormány ugy határozott, hogy a szenátus elnökévé Leonte Moldoveanut jelöli. Wistor kisebbségi miniszter tehát, akit Tatarescu szánt a szenátus elnökéül, továbbra is megmarad jelenlegi tisztségében. To/To — L § Londonból jelentik: Lord Huilsham hadügyminiszter már elkészítette az uj hadügyi költsegsretést, melynek főcélja - beavatottat értesülése szerint - a hadsereg mechanizálásának fejlesztése. Több tábori tüzérezred lovak helyett kis négykerekű traktorokat fog kaoni az ágyuk és lőszerkocsik vontatásához, továbbá számos uirendszerii páncelautoiipust fognak bevezetni, a könnyű és nehéz tankokat pedig az együttműködés meg* könnyitésére uj alakulatokba fogiák csoportosítani. Uirendszerü rendkívül f yorsiáratu "agár-tankct" is ki fognak próbálni, melytől előőrsi és fel­erito szolgálatban várnak nagyszerű eredményeket. A könnyű gépfegyverek számát zászlóaljanként 12-ről 100-ra fogják felemelni és növelni fogják mind a rendes, mind a territoriális haderő létszámát. /MTI/ Ke/Ke L § Londonból jelentik: Az angol territoriális haderő létszáma 1934. január 1.-én 125,721 főnyi legénység és 7015 tiszt volt. A növekedés az 1933 évben 31,207 volt, azaz 13,302 fővel több, mint az 1932 évi toborzási eredmények. /FTI/ Ke/Ke 3 L § Londonból jelentik: A király Lord Reading volt indiai alkirályt és külügyminisztert az "Öt kikötő fővédnökévé" nevezte ki. Ez a diszes és előkelő méltóság, melynek ma mar inkább csak jelképes -je­lentősége van, a XIII. századból származik, amikor Anglia francia mintára megszervezte az öt szabad kikötőt /Sandwich, Dover, Hythe, Romney és Eastings/, melyek kiváltságaik ellenében bizonyos számú hadihajót tartoz­tak felszerelni. A kikötők fővédnökének székhelye lalmer vára. A fővédnök előjogai közé tartozik a tengerészeti biráskodás, ^ovábbá elnöke a doveri kikötő tanácsának. Lord Reading egyébként már régóta Dover várnagya is* /MTI/ ^°/ Ke —— ORSZÁGOS LEVÉLTÁR Kszekció

Next

/
Oldalképek
Tartalom