Magyar Országos Tudósító, 1930. október/1

1930-10-01 [046]

FELNŐTTEK SZEMINÁRIUM. A Fővárosi Népművelési Bizottság október második felében a IV. ker. községi főreáliskolában /Reáltanoda-utca 7./ uj népmű­velési telepet indít meg. Ezen a telepen főként az értelmiség részére ren­dez 8 hetes tanfolyamokat az esti órákbani A szemináriumokra bárki beiratkoz­hat. Minden hétfőn P a á 1 ükos festőművész tanár "Magyar művészettörténet" minden szombaton felvinczi T a k á c s Zoltán egyetemi tanár "India művé­szete" és Fekete József "AZ ujabb magyar lira" cimen tartanak megbeszéléseket, kel, bemutatásokkal, múzeumlátogatásokkal, illetve szavalóestékke1 kapcsola­tos szemináriumokat. A Népművelési Bizottság ezeken kivül ugyancsak a főreál­iskolában minden szerdán eszperantó tanfolyamot, minden csütörtökön délutár. rádiótanfolyamot és a budapesti házak és lakások állatvilága elleni védekezés ről tart tanfolyamot. A. szemináriumokra és tanfolyamokra a Bizottság hivata­lában /Váci-utca 62. f.l./ minden hétköznapon 9-2-ig és pénteken délután 5-től 7-ig lehet beiratkozni. Tandij óránként 20 fillér./MOT/B. MÜS0H6 EST A MOVE-BAN. A MOVE budapesti főosztály női csoportja október 9.-én, este fél 0 órai* kezdettel a LÍOVE székház /Podmaniczky-utca 45/ II. emeleti fehér termében műsoros teaesté lyt rendez, amelyen legnagyobbrészt W 1 a d á r Róbert müveit mutatják be. Ilgnerné Benedek Irén meg­nyitóbeszédet mond, Kovács Károly, Polyák Izabella, S z e n d­r o y Stefánia, Dán Norbert ésGröber Sári énekelnek, Gy.O z i k­1 e Valéria szaval,/MOT/B. ÉVADNYITÓ HANGVERSENY A VIGADOBAN . A Fővárosi Népművelési Bizottság októ­ber 5.-én, vasárnap délután 5 órakor tartja az idei évad megnyitó hangverse­nyét a Pesti Vigadóban. Az idei évad változatos programmja a XIX. század hangversenyeit, a szimfóniák történetét 3 a legnépszerűbb zeneszerzők köz­kinccsé vált müveit öleli fel. Az évadnyitó hangversenyen a külföldi turné­ra induló Magyar trió" /Krausz Ilonka zongora, Molnár Alice hegedű, Vincze László gordonka/ Beethoven hármas versenyét adja elő. A műsoron még Tartini: ördög-trilla /hegedű/; Liszt: Esz-dur zongoraverseny, Beethoven: II. Leonóra * nyitány és. Wagner: Nürnbergi mesterdalnokok előjáték szerepel. A hangversenyt Bor Dezső karnagy vezónyli./MOT/B . TANULMÁNYI KIRANDULASOK. A Székesfőváros Népművelési Bizottsága október 4.-én, szombaton délután fél 4 órakor a Margitszigeti romok megtekintésére tanulmányi kirándulást rendez. Vezető: dr. Lux Kálmán műegyetemi tanár. A pestiek a Margithid és Pozsonyi-ut szögletében lévő, a budaiak pedig a Margithid és Liptay-utca szögletében lévő parkban gyülekeznek. Október 5.-én vasárnap egésznapos kirándulást rendeznek Boldog pestmegyei községbe, ahol a népviseletet, a szüreti mulatságot és egy népies lakodalom előkészületeit tekintik meg. Gyülekezés délelőtt 9 órakor a HLV gödöllői állomásával szembe: 0 T-ttersaal bejárata előtt. Részvételi dij 6 pengő,-/M0T/B. Q

Next

/
Oldalképek
Tartalom