Dr. Tallós György: Dokumentumok a magyar hitelpolitika, pénzforgalom és bankrendszer történetéhez, 1945–1949 (Források a magyar népi demokrácia történetéhez 9. Budapest, 1989)

II. A pengőinfláció időszakából

az oroszoknál sikerült is engedményeket elérni, nem szabad azonban elfelej­teni, hogy az angol és amerikai csapatokat is a németek és az osztrákok tart­ják el. A jóvátétellel kapcsolatos fizetésre halasztást kaptunk. Tessék mindent megtenni, hogy akár nyugatról, akár keletről segítséget kapjunk. Tessék meg­engedni, hogy a magánvállalkozás kimenjen és dolgozhasson. Svájc, Anglia és Amerika érdeklődik a magyar piacok után, azonban belülről senki sem tud kijutni és nem tud kapcsolatokat felvenni. Büchler alelnök: Miért nem tud felvenni? Beke alelnök: Ezt a pénzügyi kormányzattól kell megkérdezni. A fizetés­emelés az inflációt nem idézi elő. A fizetésemelés elhalasztásával nem tudjuk az inflációt megállítani. Elnök rámutat arra, hogy addig, amíg a minimális közellátás nem biztosít­ható, a fizetésemelés a kérdést nem oldja meg, habár kétségtelen, hogy a reál­bérek igen alacsony szinten mozognak. Kormánybiztos: Leszögezem, hogy a Nemzeti Bank ama előterjesztésével, amelyet Elnök úr ismertetett, egyetértek. Teljes mértékben egyetértek Büchler alelnök úr felszólalásával is, hogy a Szakszervezeti Tanács újabb gyakorlata, ha így folytatódik katasztrófába ve­zet. Nem tudom, hogy a Szakszervezeti Tanács tudatában van-e eljárása kiha­tásainak. Ha nincs tudatában, a kormány feladata, hogy arról felvilágosítsa, és javaslatait csak annyiban honorálja, amennyiben helyesnek tartja. Ha azon­ban a Szakszervezeti Tanács tudatában van eljárása jelentőségének, akkor nagy felelősséget vesz magára. Az inflációnak több oka van. Egyik kétségkívül a jóvátétel. De az illetmények is erős mértékben fokozzák. Az államháztartás egyik legjelentékenyebb tétele az alkalmazottak illetménye. A dologi kiadások nagyrésze is illetmény okából áll elő. Az önkormányzatok részére folyósított segélyek is nagyrészben illetményfizetési célokat szolgálnak. Tehát a jóvátétel­től függetlenül is, ha a Szakszervezeti Tanács azt a politikát folytatja, hogy illetményemelést kezdeményez és azt azonnal nyilvánosságra hozza, ami által az árak nagyfokú emelkedését idézi elő, azután az áremelkedések arányában ismét fizetésemelést kíván - mint ahogy a múlt hónapban történt - akkor ezzel valóban nagymértékben hozzájárul az infláció fokozásához. Ezt meg kell állapítani és a magam részéről felkérés nélkül is vállalom, hogy erre a körül­ményre felhívom a Pénzügyminiszter úr figyelmét. Tudatában kell lennünk annak, hogy akárhogy emeljük is a béreket, ezzel csak az inflációt fokozzuk. Az emelés relatív előnyt csak azoknak jelent, akik először kapják meg a pénzt. Ezért - bár teljes mértékben osztom Beke alelnök úr álláspontját, amely sze­rint az infláció kérdése takarékosság és a termelés fokozása nélkül megold­hatatlan - meg kell állapítanom, a fizetéseknek és a munkabéreknek heten­kint való felemelése katasztrófához vezet, amivel szemben az érdekelteket jobb belátásra kell bírni. Büchler alelnök: Nagyon sajnálom, hogy Beke tisztelt Barátom félreértett. Egyrészt pártom álláspontjánál fogva, másrészt múltamnál fogva senki sem képzelheti rólam, hogy sokallom a munkások fizetését. Negyvenöt esztendő óta küzdök a munkások érdekében, hogy a munkás méltó munkabérhez jusson. Én nem azt mondtam, hogy a béremelés az infláció oka, hanem csak azt, hogy

Next

/
Oldalképek
Tartalom