Lapszemle, 1927. szeptember

1927-09-19 [1330]

kívánkoznak viasza a mai magyar uralom alá. AZ U.E. szerint a ma­gyar urak csak egy dologgal tehetik lehetetlenné a szomszéd álla­mokat; adjanak a nagyér népnél: nagyobb darab kenyeret, mint a szomszéd-otszág népének van, adjanak sajtó és gyülekezési szabadsá­got, általános és titkos választójogot, és irtsák ki az analfabe­tizmust „ Ezekkel forradalmat fognál: csinálni- a szomszéd államok­ban és Magyarország felé fogják vonzani az elcsatolt népeket...mig ezt nem teszik Berkónak minden terrorja kárba fog veszni, hogy Amerikában lelkesedést keltsen a Rothermere akció iránt„ A Perth-Amboyi magi'ároknak ünnepi uépgyülésével sz<anben /amelyben lelkesedésüknek afltak kifejezést Rothermere iránt/ a Heví-y orki magyar munkásság egy elleng^ iilóot rendezett /u 0 t ? .'2./ a­melyben a következő határozati javaslatot fogadták el egyhangúlag: Mivel az Amerikai Magyar Népszava, a Rothermere akcióval háborúra izgat és miután nevezett lap a multhéten tartott népgyűlésen ren­dőröket és ólombotos terroristákat vonultatott fel a munkások el­len, elhatároztuk, hogy utálatunknak adunk kifejezést ezzel a lap­pal és politikájával szemben. Az Ü.E. /£/ látható elégtétellel közli, hogy az esküdt­szék Büchler Sámuelt felmentette az összes ellene emelt vádak alól. Beigazolt ténynek veszi Büchler védőjének «msz állitását, hogy a koronáttnunak, a 3 1/2 évi börtönre itélt Clemásnak az ügyész a büntetés enyhitesét igérte, ha Büchler ellen vall. Majd arra. mu­tat rá az U.E., hogy az ügyész az állítólagos bizonyitékokat Lend­valtól kapta, aki Eerkóval szövetkezett Büchler ellen. A hajsza célja a lap szerint nem annyira Büchler diskreditálása volt, mint a Horthy ellenes liga diskreditálása Büchleren keresztül, aki a liga vezetőségének tagja. Büchler a rágalmazásért most megtorló lépéseket fog tenni kenyai ellen, irja az Ü..E.

Next

/
Oldalképek
Tartalom