Sárközi Zoltán, Kiss Gyula, Török Mária: Magyar Általános Kőszénbánya Rt. és vállalatai II. : Repertórium (Levéltári leltárak 40. Budapest, 1967)

- Baldóczi Frigyesre . 589 , dr* Bálint István 389 . Balta Béla 388 Baltási Aladár * 138 Bán Antal iparügyi miniszter 202, 203 dr. .Bányay Lászlóné ' x 389 Bányász Lászlóné 389 Baranyai Ferenc 283 Barna Gyuláné 283 Bartel Károly 389 • Bártfai Antal 389 Becsey Sándor 392 Béldi Mndorné 389 özv. Bélen Ernőné 389 Beniczky-család 164 Beniczky Miklós 163 özv, Benkő Edéné 286 dr. Berezeli Harry ig, tag. 311, 313 Bérezi János 286 Béres András 136 •Berényi Oszkár 133 Berkes László főmérnök - 46 . Berki Lajos 389 ', Ifif Berta János 389 Bomm Alblna 389 Bor Ferenc 389 Borbély-Maczky Emil 535 Braunsteiner Virgilné • 575 Buchler Anna 589 Buchmüller Gyula 389 Buday László altiszt 591 Brüll Miklósné 416 Brust Ödön - 411 Bruszt Ödön 489 Bruszt Ödönné 489

Next

/
Oldalképek
Tartalom