Lapszemle, 1927. szeptember

1927-09-13 [1330]

1927. szeptember 13. letesen. Mint ismeretes Büchler egy Klemas nevü rovottmultú egyénnel, aki jelenleg az Atlanti-fegyházban üli le három ós fólesztendős bün­tetését - összeköttetésből lépett az erdélyi zsidók segélyezésére inditott akció érdekében, amely akció körül szabálytalanságok történ­tek, ezeknek kivizsgálásánál Büchler eskü alatt tagadta le a Klemas­szal való összeköttetést. A per tárgyalása során kihallgatták Klemaöb aki súlyosan terhelő vallomást tett Büchler ellen,, és bizonyitók gya­nánt bemutatott egy 3C0 dolláros csekket, amelyet ő adott Büchleméc Az "A.M.Népszava" /Sl/ ismerteti az ügyész vádbeszédét, amelyben Bü<h ler bűnösségét kétségtelenül bebizonyitottnak vette ós kijelentette, hogy Büchler tudatosan hamisan vallott a Grand Jury előtt, amikor az egy hamis jótékonysági akcióval kapcsolatban kihallgatta Büchlert. A­raidőn felsorakoztatta a Büchler elleni bizonyítékokat az ügyé* kije­lentette, hogy Büchler nemcsak letagadott dolgokat, de felépitett egr hatalmas tornyot hazugságokból., amelyet a 300 dolláros csekk ügye tel jesen összedöntött. Az "A.M.Népszava" rövid időn belül várja az eskü szék verdiktjót. ­H.M.hetilapja /20/ kinos botránynak nevezi a Büchler-ügyet. Elmondja, hogy Büchler a háború utáni években tünt fel a new-yorki m. gyarok között ós azóta hangos tagja volt az ottani magyar közéletnek Eleinte élénk rósztvett a hazai zsidóság ségitsógóben, utóbb azonban izgága természete kellemetlen hangokat váltott ki a szerepelni vágyó rabbinusból. New-Yorkban Himmler szerint,, nem valami nagy a résvét az üldözőbe fogott "vezér" iránt ós nem tartanák nagy szerencsétlenség nek, ha el távol itanác több időre a közéletből. ­Az "Uj Előre" - tekintte, hogy Büchler magyarellenes kiroha­násainak mindig nagy publicitást adott - most nagyon csendesen nyiat­itozik az egész ügyről és csak annyit jegyez meg, hogy a vádat aligha" 1 nem Berkó és Lendvay emelte Büchler ellen, -

Next

/
Oldalképek
Tartalom