Magyar Országos Tudósító, 1930. december/2

1930-12-10 [052]

i, 17 I ü á ¿1 1 n i H u u —TISZTÚJÍTÁS A DEBREŰE.NI REFORMÁTUS EGYHÁZNÁL. Debrocenből jelentik,hogy az ottani református egyház- meg véd ásította újból egyházi főjegyzőjének Juhász Nagy Sándor dr.-t, jegyzfi^igyvédJéjiejÉ Szabó Foreno dr.-t, az uj szómvevő Erdélyi Sándor dr., gazdasági g^nok. Ráaó János, irodavezető Kalmár Gyula, pénztárnok Böszöményl Kálann, sll^r ±*J számtiszt Örsy Tóth Gáspár lett. A megválasztott t ^ r ^ VÍBQ )^l t / J r d 3 ft * > István dr. főgondnok, Debi»ece.ri polgármestere köszöntötte. /MOT/F. 4 GYŐRI EVANGÉLIKUSOK UJ NAGY ISKOLÁJA. GyÖrböl jelentik, hogy az ottani evangélikus gyülekezet nagyszabású uj fiúiskoláját, amely százhaminchárpij^ ezer pengőbe került,, most avatta fel N é m e t h Károly esperes, a dunAn­tuli egyházkerület főjegyzője. A száp iskolaépületben hat tanterem, a estn» kivül cserkész- és levente-termek vannak. Az epites körül nagy szolgála* tokát teljesített J a u a z Lajos máaodfelügyelő «s C 3 s 1 1 fi g h Gyula miniszteri tanácsos. Az avatási ünnepen K a p i Béla dr. dunántúli evangé­likus püspök is megjelent, 3 az egyházközség-nevében Ml k 1 á s ^ al 7 ny.ezredes, egyházfelügyelő, Turóczy Zcltan lelkész, Strass ^^dor gim­náziumi igazgató, iskolaázéki elnök és Weltler János igazgató tartottak beszédet, a gyülekezet énekkaré pedig Fodor Kaimén karnagy vezetóae alatt szerepelt ./MOT/F. —JOTÉKONYCÉLU ORGONAHANGVERSENY, A Fasori Ev-ngélikus Jótékony Nőegylet é3 a Fasori Luther-Szövetség december 11-én, csütörtökön ;Iélűtánhat Ora­kcr * fasori evangélikus templomban nagyszabású crgonahangversenyt rendsa, amelynek iövédelméből szegényeket éa iskolásgyermekeket fognak táaioaatni. F e s c h k o Zoltán orgonaművész, Spónernó Ma r t I n Anna oratOriUtn­és d«lénekesnS, Banda Márton hegedűművész éj lovag K e r p o 1 y Jono gordonkaművész, a Zeneművészeti Főiskola tanára tr.üködnek közre a hangverao­nyen. /MOT/F, Pro d o m o: Kemény Lajöfl avan^éliku* igazgatólolkóae kéri fenti hir szive3 közlését. HÍREK . A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA ÜNNEPI üLESE. A Szent István Akadémia december 14,-én 4 vasárnap délelőtt 11 órakor a Szent István Társulat dísztermében Szent Ágoston halála 1500., Katona József, Kisfaludy Károly és Virág Benede halála 100. évfordulójának megünneplésére ünnepi ülést tart. r filnöki raognyití gróf A p p,o n y i Albert mond. Kecskés Pál M Szent Ágoston világné­zete" cimmel olvas fel, N é gyes 3 y László pedig megemlékezik Klafa ­ludy Károlyról, Katona Józsefről és Virág Benedekről,/MOT/B. —TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS. A Népművelési Bizottság december 11,-én, csütör­tökön d/élután fél 5 órakor azakvezetéaes kirándulást rendez az Iparművészeti Múzeumba, az Iparművészeti Iskola jubiláris kiállításának megtekintésére. Gyülekezés a múzeum főbejáratánál. /MOT/B. P

Next

/
Oldalképek
Tartalom