Magyar Országos Tudósító, 1933. szeptember/2

1933-09-11 [048]

NYOLCHÓNAPI BORTÖNRE ÍTÉLTEK EGY ÓRAKERESKEDŐT. Büchler Lajos Dob-utcai órás és ékszerész ellen a királyi ügyészség hitelsértés és sikkasztás büntette cimén omolt vádat s ma tár­gyalta az ügyet a büntető'.;örvényszék Szomjak-tanácsa. Büchler - a vád szerint - az Uhrenfabrik müblheimi céggel olyan terhes megállapodást kötött, amely szerint az üzletébe került minden áru; és összes kinn­levőségei'- a cég követelésének fedezésére szolgálnak. Ezt a szerző­dést elhallgatta a többi hitelező előtt és egyre -másra vásárolta hi­telbe az árukat. Amikor négy évvel ezelőtt anyagi zavarok közé ke­rült, Büchler leányát nagy hozománnyal kiházasitotta, lakását felesé­ge nevére irattá és újból berondezt ette, majd később a raktáron lévb ékszereket napi áron alul értékesítette és a befolyt pénzt a mühlr holmi cégnek fizette ki. Ily módon a többi hitelezőt jelentékeny összeg erőjéig megkárosította, A sikkasztást azzal követte el Büchler e vád szerint, hogy a Wilholm Wolff német cég mintakollekcióját, amely bemu­tatásra került hozzá, eltulajdonította. Huszonkilenc svájci óráscég os öt német ékszerész tett feljelentést Büahlcr ellen.A kárösszeg mégha ­ladja a százezer pengőt. Büchler tagadta bűnösségét ós' azzal védekezett, kogy joga volt a mühlhcimi hitelezőt kielégíteni. A sikkasztás vádjával szemben, is ártatlanságát hangoztatta. Léderor Aladár dr. a huszonkilenc svájci cég képviseletében bejelentette, hogy 92ooo svájci frank kárösszeg me­rült fel. A tanuk kihallgatása után Székely Gyula dr. ügyészségi alel­nök, majd Szőke Sándor dr. védő szólaltak fel. A törvényszék bűnösnek mondta ki Büchler Lajost a vád szerinti cselekményekben és nyolchónap < börtönbüntetésre- itélto. A vád képviselője súlyosbításért fellebbezőt ! " és kérte a kereskedő le tart óztat ás át, a védő áz inditvány elutasítás* kérte ós szintén fellebbezett. A törvényszék mellőzte a letartóztatás . /MOT/ Sy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom