Magyar Országos Tudósító, 1929. szeptember/2

1929-09-17 [022]

EGYHÁZI Hl KEK. AZ EVANGÉLIKUS LELKÉSZEK JUBILÁNS ELNÖKÉNEK PRÉDIKÁCIÓI. P a u 1 i k János nyíregyházai lelkész, a Magyarhoni Evangéli­Vus Lelkész-Egyesület elnöke, akinek negyven éves papi jubileumát október első felében országosan fogják ünnepelni, válogatott beszédeiből egy har­minc-Ívnyi kötetet adott ki.. A prédikáció 1 ' végigvezetik az olvasót az egész e.'-vházi év nevezetesebb stációin, a néhány alkalmi előadás zárja be a sort. paulik Jánosnak a családapa-lelkész az eszménye, oktat, vigasztal,dorgál és imádkozik, mindig férfias és mindig meggyőző. Világnézeti megnyilatko­zásai ugyancsav érdekesek, frisseV, eredetiek. 1919. május 5-én, a nyíregyházai templom katedraj 'n.^ mondott beszédet a kommunizmusról s az az aggálytalan, egyenes Őszinteség,amely ebből a prédikációjából kihangzik, Paulik János leik .pásztori és Mazafi­jo11eménok leghivebb bizonyítéka. Ma sen lehet pródiváció időszerübb,-int ez,a tiz év előtti. Ezt mondotta aVkor: "Óriási különbség van az apostö- • l 0 v s a mai kommunisták eljárása között: mert mig amazt a szeretet dik­tálta, emezt az erőszak erőlteti, mig amott az önkéntes áldozatkészség dicsfényt von mintegy az apostolok feje körül, a fenség magaslatáig emel­kedik, igazuk, emitt az erőszak megfosztja a fellépést minden tisztes vo­násától, kelletlenné teszi minden becsületesjetebqntfelőtt„ iiert melyik önérzetes és tisztán gondolkodó embert boldogítana az, amihez illeték­telenül és talán mások könnye, vére árán jutott?I...A keresztyénsegnek nem programra ja a vagyonközösség, az evangélium szentesiti a tulajdon jogát. Krisztus""nem is avatkozott az emberek vagyoni ügyeibe és amikor egy alkalom­mal valaki, valami örökösödési perpatvarban az ő Ígéretére appellátt,ezek­kel a szavakkal utasitotta el: "Ember, ki tett engem biróvá, vagy osztóvá köztetek?!/MOT/F. H I R EK. A 48-AS GYALOGEZRED ELESETT HŐSEINEK EMLEKÜNNEPE. A volt 48-as közös gya­logezred elesett hőseinek emlékére szeptember 29.ezrednapot tart ^gykan. zstn. A József királyi herceg fővédnökségevel rendezenao ünnepélyen nemcsak a zalamegyei volt'48-asok, hanem az ország más reszeból is nagyon sokan megjelennek. /MOT/B. —ÖSSZEESTEK AZ UTCÁN. Nagy Tibor 26 éves villanyszerelő az Andrássy-ut .88. számú ház elfitt, cselódlány ft stöf , nia . uti v ic8 zk előtt össze esett. Mindkettőjüket a mentők részesítették elsó segítségben. /fciCT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom