Lapszemle, 1927. szeptember

1927-09-14 [1330]

szerződés revíziójára. Zukor Mór erről egyelőre csak kábel utján ér­tesítette az ,, A.M.Népszava"-t /'i/ h kiemelve, hogy az amerikai magyar­ság kooperációja igen fontos. Sikraszállása nagy ós komoly segítséget jelenthet a revízió keresztülviteléhez. ­Az " A. M. Népszava" /!/ a Dupresne-i /Pennsylvania/magyaroknak Rothermerehez küldött üdvözlő levelét közli. Ugyanekkor regisztrálja a felvidéki pánszlávoknak dühöngését a Rothermere-akció ellen. ­Magyar Miklós Budapest főváros képviselőtestületének tagja, New-Yorkból való elutazása előtt hosszasan nyilatkozott az "A.M.Nép­szava"-nak amerikai tapasztalatairól. Örömmel konstatálja, hogy a Ro­thermsre-akció lslk9s visszhangot keltett az amerikai magyarság köré­ben ós nagy elismeréssel adózik Berkónak a propagandáért, amelyet ugy ennek az aiciónak, mint korábban a Kossuth-szobor akciónak adott. Berkó munkásságénak jelentőségét az amerikai magyarság irányításában Magyar Miklós csak Amerikában való tartózkodása óta tudja kellőképpen értékel ni. Tapasztalatai nyomán ugy látja, hogy az amerikai magyarság egészen uj értékelésének k9ll kialakulnia Magyarországon ós teljes erejével a­zon lesz, hogy ez minden alkalommal dokumentáltassék. ­A hamis esküvel vádolt Büchleit nem bűnösnek mondta ki az es­kütszék, jelenti röviden az "A.M.Nópszava" A/. Büchler védelmét P9rl­mann, a Blau, Perimámés Polakof nevies ügyvédi cég tagja látta eLamely cégnek tagja Blau a hires magyar származású volt new-yorki biró ós ki­váló jogász is. Büchler védője a "Szabadság" /£/ szerint elsősorban állástfoglaJ. a vádhatóság tanúi ellen, akik közül hárman börtönviselt emberek. Az államügyószt azzal vádolta, hogy ezek egyikének /felemásnak/ megígérte, hogy fegyházi büntetését . redukáltatni fogja, ha ebben az ügyben Büchler ellen vall. Végül utalt arra, hogy New-York állam nópe több ízben fontos tisztséggel bizta meg a vádlottat, akinek érdemei is 4 vannak. Ami hamis eskünek tűnik fel a vádlott esetében - a védő szerirt

Next

/
Oldalképek
Tartalom