Napi Hírek, 1932. november/1

1932-11-01 [0286]

r D a n z i g , november 1. /ffolff/ A danzigi könyvnyomd asz szak­szervezetek már hosszabb idő óta tágulásokat folytattak a danzigi kiadók kai a : negyvenórás munkahétnek a jelenlegi munkaberek fenntartása mellett történő bevezetése érdekében.A kiadok azonban nem voltak haj­landók a nyomdászok kívánságainak teljesítésére, mire a nyomdász-szak­szervezetek két szavazattöbbséggel hétfőn -kimondottak a satajkot,amely valamennyi danzigi lapra vonatkozik* /MTI/ Ku/Ku, - — r § L o n d o n, november l.A Times parlamenti tudósitólának jelentése szerint az angol minisztertanács kétségtelen jóakarattal tárgyalta meg a francia leszerelési tervet,! hétfőn megkezdett tanács­kozásokat a legközelebbi napok folyamán minden valószínűség szerint a kabinett tagjainak szűkebb csoportja fogja folytatni? •A Nows Ghronicle parlamenti muntetása politikai körfikbol ugy értesül, hogy a legközelebbi napok egyikén közzéteszik az uj angol leszerelési javPslatokat,/MTI/ r Hamb-urg, november 1. /Wolff/ Sankt ''eorg városrészben a keddre virradó éjszaka összetűztek a nemzeti szocialisták és a biro­dalmi lobogószövetség tagjai.A verekedésből csakhamar lövöldözés lett és egy nemzeti szocialista súlyos hassebet kapottá rendőrség három embert vstt őrizetbe./MTI/ • §Székcsfohérvá r,november 1. A székesfehérvári református templomban a reformáció emlékünnepélyén előadást tartott Heesdüs Lóránt^a reformáció hatásáról és jövendő hivatásáról,'Előadása a nagy"és előkelő hallgatóság lelkében élénk visszhangot keltett./KTI./ L/L §Esztergom, november 1, Tatabánya község közönsége szép emlékoszlopot emelt a biatorbágyi vasúti merényletnél tragi "s módon elhunyt Borza-családnak. Az emlékoszlopot Reischl Karoly budapesti tanár tervezte. Az emlékoszlopot november elsején ünnepélyes teretek között koszoruzt^jjf meg. /MTI./ §Székesfehérvé r,^november 1. . . . Blőkelő küldöttségé jelent meg vasárnap Polgárdin, Batthyány Lajos grof kas­télyában, hogy megkoszorúzza a kaétély parkjában njmgvó Andrássy Gyula gróf sir ját. A küldöttségben részt vettek: Sigray Antal gróf, Apponyi György gróf, őrgróf Marénzi leienc és felesége, Petho Sándor, Ajtay József, Raflnai J^nare, Török-FaUagliy Alfonz é c felesége. Magyar Dezső és felesége; a család tagjai közül jelen voltak: herceg Odescalchiné Andrássy Klára grefnő, Batthyány" Lajoaié gréfné, született Andrássy Ilona, Batthyány La^'os, Gyula és Bálint — grófok. Á'sirnál gróf D igray Antal mondott beszédet, méltatva a nagy politikus működését.. Rövid fohász kíséretében koszorút helyezett a sirra és ezzel a gyászüiinépség véget ért./MTl./

Next

/
Oldalképek
Tartalom