Lapszemle, 1927. szeptember

1927-09-14 [1330]

- tisztára emberi gyarlóságnak tudható he. Az államügyész válaszában hangsúlyozta, hogy a védő igen helytelenül járt el, amikor érveit a ro­konezenv felkeltésére épitette. Ártatlan embernek erre nincs szüksége, mondotta. Beismerte, hogy két tanuja tényleg"bÖrtönvirág", de a vádha­tóság kényszerülve volt azokat kiszemelni, mert ők vdtak azok, akikkel Büchler összeköttetésben állt. ­Nánássy Lajos Perth Amboyri ref. lelkész 25 éves jubileumának alkalmából az "A.M.Népszava" /V meleg hangú cikkben móltatja értékes egyéniségét ós működését. Egyben ismerteti a jubileumi ünnepség prog­rammját, ­Belpolitika. A "Szabadság" A/ hehatóan ismerteti a kongresszus őszi ü­lósszaka elé terjesztendő uj farmerjavaslatot, amely a Coolidge elnök által megvétózott Mc Niary Haugen-javaslat helyett készült és a farme­rek helyzetét van hivatva megjavitani. Eszerint a famtsrmókek árának stabilizálása erdekében 300 millió dollár forgótőke biztositsa a farmereknek a farmerszövetkezetek utján. A tervezet módot adna a farme­reknek arra, hogy az árakat ellenőrizhessék, az elosztás rendszeressé­gét szabályozzák ós a termésfelesleg felett rendelkezzenek. A 300 mil­liós kölcsönből a "Szabadság" szerint a magyar farmereknek úgyszólván semmi sem fog jutni* még pedig azért, mert eddig tartózkodtak attól, hogy az amerikai farmeruniohoz csatlakozzanak . Eddig egyetlenegy magy* farmer szövetkezet működik az Egy.-Államok területen: az Árpád-Hon-i földieper termelők eladási szövetkezete. Az uj törvényjavaslat kivona­tából az amerikai magyar farmerek megállapithatjék, hogy csak akkor ve­hetik ki részüket a törvény áldásaiból, ha azonnal hozzáfognak ahhoz 4 a szervezkedéshez, melyet a törvény megkiván, A "Szabadság" arra figyel

Next

/
Oldalképek
Tartalom