Magyar Országos Tudósító, 1933. november/1

1933-11-02 [087]

Közirat. Első kiadás, Budapest, 1933. november 3. XV. évfolyam, 248. szám. HÍREK AZ EGYETEMI IFJÚSÁG MEGKOSZORÚZTA HŐSI HALÁLT HALT BAJTÁRSAINAK EMLÉKMŰVÉT ÉS A NEMZET NAGYJAINAK SÍRJAIT. Az egyetemi ifjúság, mint minden esztendőben Mindszentek nap ­jún kegyelettel adózó ;t a világháborúban elesett bajtársai emlékének. Az Egyetem-téren már reggel 9 óra előtt nagyszámban sorakozott fel az egyete­mi ifjúság, s a kegyeletes ünnepélyen megjelentek K o r n i s Gyula ny. államtitkár, bölcsész-, és Balogh Ernő egyetemi tanúr orvoskari déká­nok, Martin Aktról egyetemi tanácsjegyző és mások. Az Egyetemi Énekkar a Magyar Hiszekegyet énekelte el, majd az ifjúság nevében P u t n o k y Ist­ván beszélt e - A magyar ifjúság - úgymond - ezen a napon összeölelkezik a szörnyű harcban elesett bajtársaival; Ők föntről néznek le ránk,S biztat­nak, serkentenek minket a küzdelemre, a virradatig és a folt árad ás lg. Jel­szavunk logyen:mindont a hazáéét! A szónok ezután koszorút helyezett el az emlétaürc, az. Egye­temi Kör nevében, utána az emericánusok tették le koszorújukat, majd az ün­nepség a Himuuuz hangjaival ért véget. Az egyetemi ifjúság ezután a'kerepes 1 temetőbe vonult, ahol a nemzet nagyjainak sirjalt koszorúzta meg. Perényi Zsigmond báró sírjánál az ifjúság nevében Andrússy Jenő bo3zélt:"Az Idők fájáról lassan lehull a levél,- mondotta többek között - az emberi lélekről leperegnek a szirmok, szortofoszlanak az élet szélróhamában, de Percnyi Zsigmond báró örök ideálja marad a magyar ifjúságnak, s emléke örökké élni fog lelkünkben.' Batthyány gróf sirjánál J a k • b Sándor beszélt, majd az egyetemi ifjuság a Kossuth-mauzóleumnál csatlakozott a közben odaérkezett nemzeti egység párti küldöttséghez. ; A főiskolai ifjúság megkoszorúzta "nőg Jókai-MóK* .'a. PotjEJf i­család. Bakó László, Woronicczki MloÍsslft6.6a Furinyák a-ir ját és a síroknál' az Ifjúság szónokai Jakab Sándor, Szent iványl László, ' B -a u b a c h Miklós és N a g y a jtay-Fekete Zoltán'Voltak. /MOT/To LÁZÁR MIKLÓS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ SÚLYOS MŰTÉTEN ESETT ÁT. Láz á r 1 iklós országgyűlési képviseled hétfőn éjszaka dr. Fodor György István főorvos a Park-Szanatóriumban súlyos műtétet végzett. A képviselő a keddi , napot nyugtalanul és lázasan töltötte, szerdán azonban állapota jobbra for­I dult. /MOT/B,

Next

/
Oldalképek
Tartalom