Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

1919. március 25. a A Forradalmi Kormányzótanács ülése • Jelen vannak: Garbai Sándor elnök, Szántó Béla, Landler Jenő, Rónai Zoltán, Erdélyi Mór, Pogány József, Hamburger Jenő, Varga Jenő, Böhm Vilmos, Kun Béla, Bokányi Dezső, Székely Béla, Ládái István, Kunfi Zsigmond, Ágoston Péter, Dovcsák Antal, Rákosi Mátyás, Nyisztor György, Vántus Károly, Hevesi Gyula, Lukács György és Vágó Béla népbiztosok, Büchler József párttitkár 1 és Révész Mihály jegyző. (Az ülés kezdete 5 .15 órakor.) 1. Garbai Sándor elnök az ülést megnyitja és bejelenti, hogy a megelőző kormányzótanácsi ülés megállapodásainak megfelelően a ruszinkrajnai nép­biztossággal Stefán Ágoston bízatott meg. Tudomásul szolgál. 2 Garbai Sándor elnök jelenti, hogy a párttitkárság direktóriuma a párt­titkárság és a Kormányzótanács között levő kontaktus megerősítésére Büchler József párttitkárt küldte ki, aki ez ülésen is már részt vesz. Tudomásul vétetik. Szántó Béla helyettes hadügyi népbiztos jelenti, hogy Arad és Gyula között mintegy 300 főnyi francia katona letette a fegyvert, egy részüket foglyul ejtettük. 2 Tudomásul szolgál. » a Az eredeti dokumentum keltezésében feltüntették azt is, hogy az ülést kedden este tar­tották. 1 Büchler József nyomdász, betegpénztári tisztviselő', a Tanácsköztársaság idején a párttitkár­ság egyik vezetője, a Szövetséges Központi Intéző Bizottság tagja. *A gerendási esetről van szó. Március 25-én 377 főnyi francia katonaságot küldtek Szegedről Aradra. A békéscsabai direktórium két páncélvonattal, 150 főnyi helybeli munkással és aradi menekülttel Gerendáson megtámadta és foglyul ejtette a franciákat. Néhány napi fogva tartás után szabadon bocsátották őket. Hasonló eset játszódott le március 26-án Makón is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom