Magyar Országos Tudósító, 1933. április/3

1933-04-21 [073]

AZ ORSZÁGOS NEMZETI KLUB április 25.-én, kedden este fél 9 órakor az Országos Kaszinó földszinti tcrnúbon társasvacsorát" rendez, mely után fél 10 órakor levéldi vitéz Kozma Miklós, a Magyar Távirati Iroda elnökigazgatója "Az európai államok külpolitikájának irányvonalai" cinnel előadást tart. /I.10T/B • A FOLGÁRI EGYSÉG KLUBJA április 24.-én, hétfőn este fél 7 órakor csa­ládi nüsoros estét rendez, amelyen fellépnek Uray Margit zongoraművésznő, Csóka Béla és Szentnihályi Tibor operaénekesek, Nénethy Ferenc hegedűmű­vész, Szilassy Lujza oporaénekesno, Kalmár Lva és Jagicza Margit táhemü­vésznők és Bálint Árpád előadóművész. A műsort társasvacsora ' követi. '/MOT/B • RENDŐRSÉG BETÖRÉS. Fenteken hajnalban az Izabella-tér 5. szám alatt .. ' ; F e ­k e t e Ödön nyakkendóüzletének kirakatát feltörték és 500 F. értékű árut elvittoki A rendőrség nyomozást inditott. '/MOT/H. FŐVÁROS - ORV .NDETSSEN JAVULT A FÖ3TAR0S KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTA. Dr. Csordás Elemér tisztifőorvos ma tette közzé hivatalos jelentését az április hó első feléten előfordult járványos megbetegedésekről, A tisztiföorvos je­lentéséből kitűnik, hogy a főváros közegészségügyi állapota á mult hó­nap második feléhez viszonyitva jelentékeny mertékben javult. Amig a múlt hónap 15-31 között a helybeli járványos megbetegedések száma 867 volt, a vidékieké pedig 146, úgyhogy az összes járványos megbetegedései' száma 1013, addig április 1-15 között helybeli megbetegedés 592 volt, vidéki 83, úgy­hogy az összes járványos megbetegedések száma 6S1, Különösen nagymérték­ben csökkent a difteritisz, 44.--31, a vörheny 100-al, a kanyaró 124-el, a szamárhurut 6-al, a bárányhimlő 35-el. A betegségek igy oszlanak meg. Áp filiis első felében hastífuszban megbetegedett, 5-helybeli/l vidéki, vér hasban 3 helybeli 4 vidéki, difteritiszt»n 67 helybeli 18 vidéki, vörheny ben 100 helybe'] i, 28 vidéki, szövődményes influenzában 1, gyermekágyi láz­ban 1 helybeli 2 vidéki, kanyaróban 279 helybeli 12 vidéki, szamárhurut­ban 56 helybeli. 6 vidéki, t-rányhimlcben 79 helybeli, 1 vidékig trarho­mában 1 helybeli és 9 vidéki. A halálozások száma a legutóbbi kot hét alatt járványos betegségben összesen 26 volt, ebből 12 helybeli és 14 vidéki,-iastfif uszt an elhalt 1 helybeli egy vidéki, dif teritiszten 1 hely­beli 4 vidéki, vörhenyben 2 helybeli 2 vidéki, szövődményes influenzá­ban 2 helybeli, gyermekágyi iázb'an 1 vidéki, kanyaróban 4 helybeli 3 vidé­ji, szamárhurucban 2 helybeli 2 vidéki és lépfenében 1 vidéki, /MOT/D* h AZ EGVESŐLT KTESZTLITY NEMZETI LIC-á KÖZGYŰLÉSE. Az Egycoü t Keresztény 4J Ilemzeti Liga o hó 23.-án, vasárnap délután 4 órakor tartja rendes országos Ifi közgyűlését' a Magyar Mérnök és ^pitész Egylet tanácstermiben /' IV., Real­W tanoda-u. 13-15./ /MOT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom