Magyar Országos Tudósító, 1929. október/1

1929-10-01 [023]

HÍREK. TÜZ A KOLLÁR -FERENC -PELE MRÁNYGYÁRBAN. Kedden röggel 7 órakor a IX. Illatos-ut 3. számú telkon lévő Kollár Ferenc ős Társa aszfalt ós kátrány­árugyárban tüz keletkezett. A tűzhöz a központi, a IV. ős IX. kerületi tüz­érségek vonultak ki A U S C h főtiszt ős K ± r s c h m a n n segédtiszt vezetősővol. A tüz a 10 motor hosszú műhelyépületben keletkezett oly módon, hogy a forralásnál a kátrány kifutott, az oldalfal ós a tetőzet tüzet fogott., arait a kivonult tűzoltóság csak harcsa órás megfeszített ..unkával tudott el­oltani. Az oldalfalakat és a tetőzetet fecskendővel, az' ' .; őgő kátrányt pedig honokkal oltották el. A tetőt a tűzoltók teljesen lebont ották./lICT/l.I. KIFOSZTOTTAK EGY ÚJSÁGÁRUS BODEJÁTT Kcddmi reggel a VIII. József-körút 50. ^ száiau ház előtti ujságarusitöbedét ismeretlen tettes feltörte ós az ott talált 50 pengő készpénzt ellopta. A z ujságárusibó bődé S p I t z k o v s z 1 Jánosnő tulajdona. /liOT/R. ^FÖPOLGÁRLIESTER NEVENAPJA. A Budai Társaskör október 3.-án, Szent Ferenc napjának előestéjén, este 8 órakor, saját nagytermőben házi tírsasvacsorán ünnepli elnökének, dr. R i p k a Ferencnek, a székesfőváros főpolgármester.' nek nevenapját. "./I.10T/B. —A KIR. LIHGYAR TERIÍÉSZSTTUDOI1ÁNYI TÁRSULAT állattani szakosztálya október 4.-én, pénteken délután 6 órakor a Társulat I. emeleti üléstermében /VIII. Eszterházy-utca 16./ ülést tart. Előadást tartanak dr. Hasskó Sándor, dr. Horváth Góza, dr. Szcpessy Tibor és dr. Zimaermann Ágoston. 71és után bará­ti össze jövet CL/T.!0T/B. FŐVÁROS. UJ ÉPÍTKEZÉSEK. A nagánépitési bizottság C é h István műszaki főta­nácsos elnöklésével tartott ülésében a következő építési engedélyeket adta VJ Földszintes ház építkezésére engedélyt kaptak Ludinszky Tibor a Csorbái­utcában, Babinecz Péter a Tatai-utcában, Neumann Aladár a Kalocsay-utc ában, Balogh Bálint Kelenföldön, Váry Imre a Filatori Süllőben és Buach József a Széchenyi-uton. Családi ház építésére Hcrbka András a Remetehegyen, manzardc ház építésére Szöllősy János a VII. kerület egy névtelen-utcájában, azonkivüü kiadtak engedélyt Horváth Kálmánnak a VÉnce-uton emeletes ház építésére," Sza­bó Lajosnak" a Gál-utcában, manzardos műhely épitésére, Czeider "Mártonnal: az Apát-utca 4. szám alatt üzletház épitésére, dr. Bozán Zoltánnak a Hortobágyi­uton emeletes nyári lak épitésére és Brichta Istvánnak az Etelc-utön családi­ház építésére. Kiadtak még engedélyt néhány hozzáépítésre és átalakításra. /MOT/SZ.

Next

/
Oldalképek
Tartalom