Magyar Országos Tudósító, 1929. november/1

1929-11-01 [025]

MAGYAR ORSZÁGOS TUDÓSÍTÓ. Budapest 1929. novemberJL, 19 óra Első kiadás. Az egységes párt küldöttsége, mint mindén esztendőben ezút­tal is kegyeletnél áldozott Kossuth Lajos és Rubinek Gyula,a párt ala­pit ója, emlékének. A kerepesi temetőben rendezett ünnepségen résztevettek Rubinek István ügyvezető alaelnök, Meskó Zoltán/T F. Szaoó Géza, Mo.S'er Ernő, Dukay Takács Géza ós Konkoly-Thege Kálmán. Kossuth Lajos mauzó­leuma előtt Meskó Zoltán mondott emlékbeszái et, aki többek között a következőket fejtette ki: Az el nem muló kegyelet hozott ki bennünket. A magyar nép természete, hogy könnyen lelkesedik, de még könnyebben feled. Kossuth ­hatalmas eszméjének gigantikus voltat bizonyüja az, hogy az iránta valá kegyelet ma is épp oly mély, mint évtizedekkel ezelőtt. Vannak ugyan, akik kicsinyes okoskodással, vagy rövidlátó politikával elhomályosítani igyekeznek Kossuth Lajos esziájet, de ezek az-eszmék oly magasan lebeg­nek, hogy azokat alulról megdönteni nem lehet. Ma, amikor az ország meg­csonkítva, gazdasági nyomorúságban sinylődlik, * . egyedül Eossutn La­jos demokratikus eszméjének'megvalósítása vezethet el minké x oda, aho­va minden magyar kivánkozik^Nagymag^arországba. Ruoinek Gyula.sírjánál Mo$er Ernő beszélt, aki többek között a következőket mondotta: .. . _ Alapitójához jött ki a párt immár kilencedszer. Háláikat . leróni jöttünk a párt nevében, de azoknak a százezreknek a nevében is, akik a Te önzetlen munkásságágod- és eszméid révén fó ldbirtoknoz es meleg'családi fészekhez jutottak . lam érhetted már mcíg eszméid diadalát, de arra ká-ünk, hogy - szellemed naradjon köztünk mirifln.r'nkríí.

Next

/
Oldalképek
Tartalom