Lapszemle, 1927. augusztus

1927-08-31 [1329]

rejtőzik a nyilvánosság elől. Ezt a felvilágosítást Sándor Pál csak New-Yorkban szerezte, mert másutt nem fordult meg Magyar Amerikában. Igy nem szerezhetett tudomást arról, hogyan vélekedik az amerikai ma­gyarság Széchenyi felől. Az araerikai magyar telepeken elmulasztott szemleutján éppen az ellenkezőjéről győződött volna meg Sándor Pál, mint amiről bizonyos new-yorki titkos érdek eübségek meggyőzni igyekez­tek. Az "Am.Népszava" rávilágít az érdemekre, melyeket Széchenyi az ch álló és független Magyarország külképviselete úttörő munkája körül szerzett, mig felesége Vanderbilt Gladys a magyar jótékony akciók kö­rül olyan tevékenységet fejtett ki, amely minden született magyar hon­leánynak dicsőségére vált volna. Végül pedig emlékezetébe idézi Sán­dor Pálnak, hogy a tiszteletere randezett new-yorki banketten-a társar ságnak egy része ülv.e maradt, amikor a magyar Himnuszt játszották. Ha Széchenyi történetesen jelen van az ünnepi lakomán, nyomban el kellett volna hagynia a termet, ha méltóan akarja képviselni Magyarországot. Vájjon nincs Igaza, ha nem teszi ki magát annak, hogy jelenlétében a magyar nemzeti érzést sértő olyan botránynak tanuja legyen, mint ami­lyen a new-yorki Sándor "banketten történt? Széchenyit irja a "Nép­szava", Amerikában szerzett tapasztalatai tették tartózkodóvá. Az el­lene folytatott aknamunka után most, mint valami láthatatlan szellem intézi az am.magyar konzuli kar utján a koloniális képviseletet, ő ma­ga pedig a magár igazság útját egyengeti a hivatott diplomaták módjá­éra az amerikai közvélemény előtt. Keveset beszéltet magáról, de an­nál többet cselekszik. ­Gróf Széchenyi automobil-balesetéről az "Am,Nópszava" ós a "Szabadság" számolnak be részletesen. ­Az "Am.Nópszava" /4/ jelenti, hogy Büchler Sámuel volt rabbit, a new-yorki szövetségi biróság vádtanácsa hamis eskü miatt vád alá helyezte. Büchler ugyanis letagadta James Klamssel, az Atlanti-fegy-

Next

/
Oldalképek
Tartalom