Magyar Országos Tudósító, 1934. december/1

1934-12-10 [119]

TIZEKNÉGYH ÓNAPl BÖRTÖNRE SÚLYOSBÍTOTTAK AZ ÓRAS BÜNTETÉSÉT 1 AKI KÖZEL SZÁZEZER PENGŐVEL KüR ŐSIT OTT MEG TÖBB SVÁJC I ÉS NEMET CÉGET, A budapesti királyi ügyészség hitelsértés és sikkasztás büntette ciraén . vádat emelt Büchler Lajos Dob-utcai órás és ékszerész ellen, aki - a vád szerint - elhallgatta valamennyi hitelezője elől'azt, hogy az egyik mühlheimi óráscéggel olyan megállapodást kötött, amelynek értel­mében üzletében egész áruraktára és a"cég összes kinnlevőségei a mühl­heimi követelés fedezésére szolgálnak. Büchler ily módon - amikor leá­nyát kiházasitotta - összes raktáron lévő értékes áruit a napi áron alv*i áruba bocsájtotta s a befolyt pénzösszeget teljes egészében a mühlheimi ékszerészcég'kifizetésére fordította; amivel többi hitelezőjének tetemes kárt okozott. Büchler Lajos ezenkivül egy másik német óráscég^mintakol­lekcióját állltóan eltulajdonította, illetve jogosulatlanul pénzzé te bt..-. Mindezek folytán huszonkilenc svájci és öt németbirodalmi órás és éksze­részcég tett bűnvádi följelentést a Dob-utcai kereskedő ellen, aki - a vádirat adatai szerint - végeredményben közsl százezer peagőnyi kárt oko­zott emiitett hitelezőinek, Büchler Lajos a 'büntető törvény széki főtárgyaláson tagadta bű­nösségét, de a tanuk es a szakértők terhelő vallomást tettek, ugy hogy az elsőfokú biróság bűnösnek mondotta ki a vádlottat hitelsértés és'sik­kasztás bűntettében s ezért Összesen nyolehőnapi börtönre itélte el, Fellebbezés folytán az ügy a tábla Zachár-tanácsa elé kerül!:., A tábla - Léderer Aladár'dr, ügyvédnek, a sértettek jogi képviselőjének, valamint Szőke Sándor dr. ügyvédnek, a vádlott órás és ékszerész védő­jének felszólalása után - az elsőfokú Ítéletet megsemmisítette és Büchler Lajost a terhére r°tt bűncselekményekért összbünzetésül tizennégyhónapí börtönbüntetéssel sújtotta. /MOT/ Ky, — AZ ORSZÁGOS ÜGYVÉDSZ ÖV. JT SLG NEGYEDS Z AZ AD O^jjUBILEUMA. Az Országos Ügyvédszövetség tisztikara Révai eódog elnöklésével ülést tartót t, amelyen Király Ferenc alelnök indítványára elhatározták, hogy a szövetség fennállásának negyedszázados évfordulója alkalmából a jövő esztendőben országos ünnepséget rendeznek, A jubileumi ünnepségekkel kap­csolatosan emlékkönyvet bocsajtanak ki, amely a magyar ügyvédség negyed­százados történetét és bibliográfiáját tartalmazza. Kiadják a magyar ügy­védség kari szakirodalmának negyedszázados monográfiáját is, /MOT/ P* ELITÉLTEK A REVÍZIÓS LICA SZÉLHÁMOSÁT? Hirschler Ernő ügynök á Magyar Revíziós Liga nevében megjelent dr,. Hérái Sándor gyógyszerésznél^ felmutatott egy hamisitott nyugtát s kicsalt ti­zenkét pengőt arra való hivatkozással, hogy a gyógyszerész társával mái­megbeszélte a dolgot, Hérái'dr, a biztos fellépésű ügynök szavait e lh.it­te,'^de később gyanút fogott, felhívta a Reviziós Ligát, ahol azt a fel­világosítást adták, hogy Hirschler visszaélt nevükkel. Az ügyészség a • csaló ügynök ellen magánokirathamisít ás vétsége és csalás miatt emelt vá­dat s ma vonta felelősségre a bűntetőtörvényszék Horváth-tanácsa. Hirschler töredelmesen beismerte bűnösségét s azzal védeke­zett, hrogy nem kapott seholsem alkalmazást, huszonnégy órája nem evett, amikor kieszelje a csalást, - Soha többet nem fogok ilyet csinálni, - siránkozott az üry­nök - vissza is fizottem mar a tizenkét pengőt s nagyon megbántam amit ' tettem, A törvényszék Bary Zoltán dr. ügyészségi alelnök vádbeszédo után bűnösnek mondta ki Hirschler Ernőt magánokirathamisitás és csalác vétségében és ezért kéthónapi fogházbüntetésre Ítélte, Az Ítélet jog­erős. /MOT/ Sy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom