Magyar Országos Tudósító, 1930. október/2

1930-10-16 [047]

HEV-VILLAMOS ES ALTOTAX.I Fu-MUMBOLJA. Csütörtökön reggel félnyolc óra táj­ban Pesterzsébet határában, ó Soroksári-ut és Gyár-utca* sarkán a dunehr.rasz­ti HEV-villamos és egy autótaxi egymásnak futottak. Az öss se ütközés következ­tében 8 gépkocsi darabokra tört, utasa pedig életveszélyesen megsebesült. A taxi vezetőjének semmi baja sem történt. 4 szerencsétlenségről a pesterzsé­beti mentőket értesítették, akik a szerencsétlenül járt asszonyt,G o 1 i ­c z e Józsofné 36 éves asszonyt elsősegitségbon részesítették. Gelicze Jó­ZSölbé agyrázkódást r továbbá kezén eo arcán vágott sooeket szenvedett. 4 mentők a sebesültet saját kérésére a Pesterzsébet, Árpád-utca l.szám alatt lóvó lakasára szállították. /MOT/M. NÉPMŰVELÉSI T-aE FOLYAMOK. Október 18-án, szombaton este félhét órakor a IV.kerületi községi főreáliskolában /Reáltanoda-utca 7./ n.v ilik meg a Nép­művelési Bizottság "India művészete" cimü tanfolyama-, K tanfolyam előadója Fclvinczi Takács Zoltán egyetemi tanár, a Kolvtúzsiai Művé­szeti Múzeum igazgatója. Ugyanekkor ny ilik meg a Reáltanoda-utcai főreális­kolában AZ ujabb magyar lira" cimü tanfolyam-, melynek előadója F a k o t o József tanár, a közoktatásügyi minisztérium népművelési oiőadc;-. A nyolc­hetes tanfolyamok trndija két pengő negyven fillér, beiratkozni minden köz­napon, délelőtt 9-2-ig és pénteken délután 5-7-ig lehe t a Népművelési Bizottság /IV. f Váczi-utca 62./ hivatalaban./MOT/B . ---FELLNER FRIGYEST BEVÁLASZTOTTÁK A TOKIÓI STívTÜ ZilK^I KONGRáSSZUS EL­NÖKSÉGÉBE, jx Nemzetközi Statfc ztikai Intézet az ieén Tokiéban tartotta meg rendkívüli ülését. 4 most véget ért kongresszus nagy látogatottsága általá­nos meglepetést keltett. 4z ülésen 22 állam képviseltette "magát, s több mint 100 japán tudós, államférfi, gazánsági vezéralak Htt részt, mint meg­hívott . Magad színvonalú előadások és viták fényes sikert biztosítottak a' tokiói ülésnek, 4 megalakult három szakosztály közül 0 társadalmi sz; kosz­tárnak elnökhelyettesévé F e 1 1 n e r Frigyest v akasztották meg, aki mint Magyarország képviselője vett részt a kongresszuson, örvendetes,hogy a kis Magyarország a nagyhatalmak és nagytekintélyű országok mellett megint helyet k-pott az elnökségben. Fc;llx\er különb en a kongresszuson n-^ys ikerü előadást is tartott, Cs mkamagyarország nemzeti jövedelméről. A kongresszus elnöki tisztét a francia D 0 1 at o u r töltötte be, uig a renékivül ünnepélyes keretek közt lefolyt rendezés munkáját gróf Y a n a g i 3 a­w a Yasothushi látta el. Jövó évben a Nemzetközi Statisztikai Intézet kongresszusát Madridban fogják megtartani. /MOT/B. I """ P 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom