Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

A FORRADALMI KO RMÁN YZÓTAN AC S JEGYZÖKÖNYVEI 1919

Next

/
Oldalképek
Tartalom