Magyar Országos Tudósító, 1930. november/3

1930-11-21 [050]

KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI HÍREK. —A BUDAI HEGYVIDÉKI XII. kerületi Keresztény Községi tárt a Németvölgyi­:ulturház dis ztermé"ben gyűlést tartott, A termet zsúfolásig megtöltő közön­ég fokozódó lelkesedéssel hallgatta a szónokokat. D ö r ö g d y Antal meg* yitója után K a z ár István dr. ügyved a szocialisták harcmodoráról, agy Géza posta főtanácsos a keresztény ós a vörös világnézet mérközé­éről, Csel én yi tál dr. főtitká? a választók különböző típusairól s a közömbösség megtörésérőS:, K. S o m o d y István szerkesztő pedig arról eszélt, hogy a keresztény pát legszebb célkitűzése a& , hogy a rianoni ny anor völgyébe letaszított magyarság'soraiban íetompitsa a kiáltó llentéteket. /MOT/B. —A. BUDAI HEGYVIDÉKI XII. kerület Keresztény Községi Pártja vasárnap no­mber 23.-án délelőtt fél 12 órakor nagygyűlést tart a Krisztina-téron ÍVŐ Budai Kaszinó dísztermében. 4 gyűlés szónokai: Wolif Károly pártvezér, mszt Sándor népjóléti miniszter, Toperczer Akosné, Cselényi Fái dr., izár István dr., Lipthay Lajos dr.,, Nagy Géza, K. Somody István és Stadler indor, /MOT/B . HÍREK. -ELŐADÁSOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULATBAN . A m. kir. Természettudományi rsulat élet- és kértanl szakosztálya november 25.-én, kedden délután fél órakor az egyetemi kórtani intézet tantermében /IX, Rák03-utca 9./ ülést rt, melyen dr. E r n s z t Zoltán és dr. r e u t s c h Dezső tartanak őadást, A Természettudományi Társulat chémia-ásványtani szakosztálya ugyan­ak 25,-én, kedden este 6 órakor a Tudományegyetem Chéraial Intézetében III. Eszterházy-utca 11-13./ ülést tart, melyen dr. B u z á g h Aladár kolloid-chemiai kutatások jelenlegi iránva w oimmel ad elő,-/MOT/B. -A KISLAKiMMEÉS A MHíNÖKEGYLETBEN. A Magyar Mérnök és Epitéazegylet mü­középitési szakosztályai a kislakáskérdés megvitatásárg négy ülésre ter­iő előadássorozatot rendeznek. November 24.-én, fíélután fél T órakor »án Ferenc ügyosztályi elnök megnyitója után Bierbauer Virgil dr, "A ki-""in ikérdés statisztikai megalapozása" cimmel, Dános Árpád dr, "A kislakás épi­gazdasági viszonya 3 cimmel tart előadást, - Tecember 1-én, hétfőn délután 7 órakor ifj. Masirevich György: "A budapesti lakások jelenlegi formái" ímel. Ligeti Pál a Katholikus Háziasszonyok Országos Szövetségének klkül­te "A kislakás méretviszonyai^. különös tekintettel a magyar viszonyokra" mel tart előadást, majd bemutatják a Schweizerischer Werkbund kislakás­mjét, végül Bierbauer Virgil dr.; ,&z ankétra beérkezett uj lakástipus­veket ismerteti. - Deoember 15.-én, hétfőn délután fél 7 órakor gróf ky István: M A lakások lakóértéke 1 ', Kaffka Péter M A kislakásépltés költse­nek csökkentése", Rimanóczy Gyula "Kislakásos telepek elhelyezési lehetősé­Budapesten" cimmel tart előadást, Faragó Ferenc pedig bemutatja az ankétra rkezett lakótelep terveket. December 22.-én javaslatot tesznek az építés? bályrende letek XVII. §-ának módosítás ára ./MOT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom