Napi Hírek, 1938. november/1

1938-11-01 [0429]

- y ,rj *>!MI£ : Y Ve/Ve J a f f a , november 1. Angol katonaság megszállta az 6gész várost, A felkelők nem fejtettek ki komoly ellenállást. Letartóztattak hat arabot, akinél fegyvert találtaké/MTI/ I Ve/Ve Buenos — Aires, novem te I 1» Hétfőn rendeletet adtak ki, amely Hongkongot, Sanghajt és Nankingot "feltűzött" kikötőnek nyilvánitia. Az e kikötőkből érkező hajókat egészségügyi vizsgálatnak vetik alá*/MTI/ Y Ve/Ve Jeru zsálem, november 1. Az angol katonaság Haiffa és Napluz környékén megüt­között a .felkelő arab csapatokkal. Az ütközetekben több arab felkelő elesett./MTI/ Y Ve/Ve New-Yoik, november 1* A "Mars-lakók betörése" cimü hangjáték rádióközvetité­sének riadalmat keltő hatása arra inditotta az illetékes tényezőket, hogy elrendeljék a rádióműsorok ellenőrzését, A Columbia Broadcasting rádió­társaság, amely túlságosan élethű közvetítésével .valóságos rémületet kel­tett a lakosság körében, sajnálkozását fejezte ki és biztosította hall­gatóit, hogy ezentúl nem fog programmjába felvenni olyan rádióriportokat, amelyek alkalmasak a riadalomkeltésre,/MTI/ ~*r- V*/Ve f rága, no^^uoi X. , .-c... iáv^-uux Iroda/ A vasárnapi ungvári tüntetésekkel kapcsolatban a ruszin minisztérium elrendelte több szervezet feloszlatását, (MTi ) * W Vö/Ve Salamanca, november 1, A nouzüti főhadiszállás hivatalos hadije lentése szerint a nemzeti csapatok az ebroi hartcéren folyta ták előrenyomulásukat és többi között elfoglalták a San Marcos hegységet, a Oaballo s-h egység déli nyúlványát. Sok köztm^asági katona elesett es fogságba jutott. A foglyok száma 349, ° " A madridi harctéren a nemzeti hadak visszaverték az ellen­ség támadását Ouesta Re ina közelében. Légi ütközetekben lelőttek hét ellenséges repülőgépet, de valószinüleg még további hat gép elpusztult. Egy köztársasági repülőgépet a légelhárító agyuk szedtek 11 a levegőből./ITT 1/

Next

/
Oldalképek
Tartalom