Levéltári Közlemények, 76. (2005)

Levéltári Közlemények, 76. (2005) 2. - FORRÁSOK - Strassenreiter Erzsébet: Peyer Károly emigrációs levelezése politikustársaival, 1948–1956 / 149–251. o.

Strassenreiter Erzsébet: Peyer Károly emigrációs levelezése politikus társaival (1948-1956) másállapotban ott hagyott. Bizonyos, hogy kanális tisztításhoz nem a Nemzeti Kaszi­nóból válogatták az embereket, s a kommunisták is ehhez a szégyenletes munkához azt a söpredéket veszik igénybe, mely erre a munkára jelentkezik. Bizonyos, hogy a rádiónál hibák történtek s most bosszulja meg magát az a politi­kai, amit Dessewf jfy ott követett, aki azt hitte, hogy a két irányzat embereivel együtt fenn tudja tartani az egyensúlyt. Medey, tudtommal havonta két előadást küld Münchenbe, amelyet megfizetnek. Nekem ugyan erről nem szólt semmit, nem is tudom, hogy miket ad le, a legközeleb­bi alkalommal majd érdeklődöm. Érdekes, amit Keményről írsz, kinek szereplését az ottani elvtársak nem minden­ben helyeslik. Eddig ő volt a Világosság elnöke, most azt átadta egy kereskedőnek, aki francia állampolgár, ami nem volna baj, de ő egyúttal megbízottja valamely ma­gyar kereskedelmi társaságnak és árut exportál Magyarországról. Sajnos ezek a szá­lak nagyon nehezen vághatok el. Sajnos tele vagyok munkával, különböző megbízások vannak, arra kérlek azon­ban, hogy Parisba küldj cikket, mert különben el lehetünk készülve arra, hogy And­réko egy szép napon otthagyja az egészet. Gyuri [?] egyenlőre valahogy elhelyezke­dett, esetleg személyesen ír Neked. Kedves feleségedet és Téged szívélyesen üdvözöl Peyer Károly s. k. Géppel írt levél másolata, Peyer Károly saját kezű aláírásával 36. Peyer Károly levele Gergelyfy Sándorhoz 1956. április 22. Kedves Sándor! Az események gyors irányban haladnak és azokat alig lehet követni. Az otthoni sza­badlábra helyezettekről itt sem tudunk többet, de Londonból azt írta Fábián, hogy Kelemen is szabadlábra lett helyezve. 241 Én a múlt héten küldtem hét csomagot, és Háhn Sándor és Medey is azt ígérték, hogy küldenek le az ő közelebbi ismerőseik­nek, így Udvarosnak, Büchlernek. 242 Én egy nagyon megindokolt beadványt intéz­tem az itteni A.F.L. elnökéhez Meanyhez és megindokoltam a támogatás szükséges­ségét és arra kértem ne hagyja cserben ezeket az embereket és védje meg azt az elvet, hogy van nemzetközi szolidaritás. Mellékeltem egyúttal azoknak a leveleknek a má­sodlatát, amelyeket ez ügyben írtam és a legtöbbre még választ sem kaptam. Várom ennek az ügynek a fejleményét, de nem fogok hallgatni, ha nem törődnek az embe­rekkel. Megírtam, hogy ezek nemcsak a magyar nép szabadságáért, hanem az egész világ népeinek szabadságáért ültek hat évet. Az otthoniak mindent elkövetnek, hogy a hazatérését egyeseknek lehetővé te­gyék, de eddig nem sok eredménnyel, mert senki sem biztos a megélhetésben, és ha új fordulat jön, mi lesz vele. 241 Kelemen Gyula, korábbi szociáldemokrata államtitkárt 1948. január 29-én vették őrizetbe, március 4-én életfogytiglani fegyházra ítélték, és 1956. nyár elején szabadult. 242 Büchler József, az SZDP egyik vezető politikusa, községpolitikai szakértője. 1945-től pártvezetőségi tag, parlamenti képviselő, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. 1950. június 9-én letartóztatták, 1956 márciusá­ban szabadult. Az ez év októberében újjászervezett MSZDP elnökségének tagja 241

Next

/
Oldalképek
Tartalom