Magyar Országos Tudósító, 1943. április/1

1943-04-01 [280]

Kézirat. i , 3 1 0 e k i a dá s> Budap&st, 1& o, priiiO l. v ^^ / XCW évfolyam, 06. szám. Napirendi 19-io, árpilis 2-an, p é n t 0 k u m kóm.katt paul p, - pvotoet^ncj Áron.- GrUr,Icát .-Ti tusz,- Kö zópeur6pu i időszáá uitda szerint Budapaöten a NÖV, kel 6 wa 22" .JÖ rckor, nyu•> zik 19 óra 15 parokor, a Hold kel 5 óra 22 verőkor., nyugszik 16 ora lo polckor.-/ÍÍCT/, ­w — *;* —-VITÉZ KAGlBÁNYAI KOKTHY ISTVÁN ÖRÖKÖS \ ÁMDORDI JAl ! A''4F~I & KMAO. A Klráxyi Magyar ^utómotoii club most tartótévi reridés köz 0 yü­l.aót, amelyen napirend axőtt grtfj ABdrs&By Sárikor v.t., t, elnök uűghaptt e uleköe édet mondott vitéz nagylányai Rorthy István Kor­laányz ©helyetiesről, akiben nemcsak az államférfi % hanem elsősor­ban a kivi ló motora pc rtercb rt es versenyzőt méltatta, £ közgyűlés nagmelkosedesael e~ ha tár ózta, hogy pályázat;-1 ir ki a hősi iiaiált halt Koraiá.nysóaciyettost versenyzőként ábrázoló szobor termésére, és e. szobor alapjain örükob v,..;áoi'diiat alapit, &z evi jelentós ós a zárszámadás elfogauusa, valamint a fol-iontvuny me, adása után a közgyűlés hod*ó táviratot intézett a Kei. : .'•.nyzó ur ^'f őméltósága­iioz és táviratba.: üdvözölte a a ..:vedej.mi .-minisztert, • a öolügymiaisz tert, a pénz űr. minis- tort -s a ke reske de le mag y 1. mi nle ztert ,/M OT/JV F « V I R 0 S hOmüQlAl *W=Ü>Aí* SÁ>iX>0R iwSZITi A ^SRilPSSl-UTI UJ" PAVÁlALOZó iaökUKlsJifi'AllS &OliORDISs&lfc-jS. T• Szondy károly polguri*?st3jP a Kero­poei-uti toüwtőoon épülő uj diezravitalozó művészi díszítésével Boldoófal jsarkae göndör szoor-szviüvészt bizta meg, A KttVdW az épü­let hataljas uórotü orouzati falára dombormű/03 mogollásban a fér­fi és a nő életútját tervezte monumentális művészi •áormában ós ki­vitelben. A b5lcbŐtc'l a alrig tartó emberi életút minden fázisa nagyszerűen ós szemléltetően elevenedik meg a művön, amely máza3 pirográuit anyagban kerül kivitelre, A kiküldött bizottság: Morvay Endre r Ipolgármester, ííemetihy Károly és jüridrich Lajos tanácsnokok, Ugrón Gábor, Kopp Jenő, a Fővárosi Képtár igazgatója, továbbá a főváros művészeti ós ff,, nagasépitési szakértői a teljes méretben készülő művészi alkotást í , a napokban negtekintette és elfogadta és ogyö.itetfl véleményük szo­/ T i»t & kiváló művész aii.otáca egy v;:ab'u jelentős és kiemelkedő f Uivószi munkával gazeagitja majd u fővárost./ilOl'/Vr. pro d 0' a o:^Varjas Imro, a KOT fővárosi rova-.vo­zetőjo kéri a feati tudositás teljes egészé­ben való leközl'sét a művészeti rovatban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom