Magyar Országos Tudósító, 1936. április/2

1936-04-17 [138]

1. törvényszéki kiadás. Budapest, 1936. április 17. . ELVITTÉK A MOSOTT RUHÁT A PADLÁSRÓL ES ELZÁLOGOSÍTOTTÁK. Március 6-án a Tölgyfa-utcában lakó Sztanó Vendel 'padlását feltörték, ösz­szcdtók a köteleken függő vizes ruhát ós elvitték. A károsult panaszara a rendőrség megindította a nyomozást ós megállapította, hogy az ellopott fe­hérnemű zálogházba került. Rövidesen kézrekerült a tettes:Kálcsics István állásnélküli kereskedősegéd és Büchler károly alkalmi munkás személyében. A királyi ügyészség betöréses lopás büntette miatt vádat emelt mindkettő­jük ellen ós ma vonta őket felelősségre Penessy Ferenc dr. törvényszéki bí­ró. Vádlottként szerepelt az ügyben Szabó Gyulánó, Kálcsics lakásadója: ő vasalta ki a vizes ruhákat és albérlője kérésére ő is vitte el a pénz­kölcsönző intézetbe, ahol a két csomag fehérneműért harminckét pengőt ka­pott, A pénzből az asszonynak három pengőt adtak, részesedett az összeg- , bői Büchler is, aki tizenhárom pengőt kapott Kálcsicstói, Szabóné ellen or­gazdaság cimén emelt vádat a királyi ügyészség, Kálcsics beismerte bűnösségét s azt adta elő védelmére, hogy nyomorban volt, nem'tudta fizetni a lakását ós kényszerhelyzetben követte el a bűncselekményt. Büchler Koroly tagadta bűnösségét. Azzal védekezett, hogy a lopásban nem vett részt. Történetesen arra járt és amikor látta,hogy Kálcsics nehéz kosarat cipel, segített vinni a terhet. Azt elismerte, hogy kapott tizenhárom pengőt. Szabó Gyulánó azzal védekezett, hogy nem tudta, honnan erednek a nedves ruhák, Kálcsics elhallgatta előtte, hogy idegen padlásról hozta, A védekezés szerint a szobaúr azt állitotta, hogy édesanyja, aki szintén mosónő és vasalónő, bizta rá a ruhákat és kérte, hogy zálogosítsa el, mert a ruhát tulajdonosának pénzre van szüksége, Ugy gondolta, nem követ el tör­vénybe ütköző cselekményt azzal, hogy kivasalja a vizes ruhát ós .zálogba teszi. A törvényszék kihallgatta a tanukat, akik azonban terhelőén val­lottak, A bizonyítási eljárás befejezése és Zsolnay Imre dr, királyi ügyész vádbeszéde után a biróság bűnösnek mondta ki ugy Kálcsics Istvánt, mint Büchler Károlyt lopás bűntettében és ezért az elsőrendű vádlottat kilenc­hónapi, bűntársát pedig hathónapi börtönbüntetésre Ítélte, Szabó Gyulánét pedig orgazdaság vétségéért háromh°napi fogházzal sújtotta, de a büntetés végrehajtását - tekintettel büntetlen előéletére - próbaidőre felfüggesz­tette. Az itólet nem jogerős, /MOT/ Sy, FÁBÓL FARAGOTT KULCCSAL FOSZTOTTA KI A WERTHEIM-SZEKRÉNYT EGY ALTISZT. A MATEOS8 irodahelyiségében már mult év őszén észrevették, hogy valaki dés ­málja az iróasztalfi°kban tartott pénzt, Figy^el ték a személyzetet, de sen­ki ellen sem merült fel gyanú. %nthogy a lopások megismétlődtek, Wcrtheim­szekrényt vettek és abban tartották a napi forgalomb°l befolyó összegeket. s gy iis ideig nem volt hiány, de később megint csak megállapítótták,hogy valaki még a Wertheim-szekrényből is ellopja a pénzt. Végül is - alapos megfigyelés után - rájöttek arra, hogy a vállalat egyik altisztje: Katona Mihály a házitolvaj, aki huzamosabb időn keresztül közel ezer pengőt lopott el. Beismerte a bűncselekményt ós azt is elmondta, hogy a .gazdájától ello­pott fürésszel készített fakulcsot ós ennek segítségével fosztogatta a Wertheim-szekrény tartalmát. Gamberszky Guidó dr. törvényszéki biró vonta felelősségre a tol­vajt, aki azzal védekezett, hogy kevés volt a fizetése és az alkalom érlel­te meg benne a lopás gondolatát. - A törvényszék Mankovics ^ntal dr, ügyész­ségi alelnök vádbeszóde után jogerősen egyévi börtönbüntetésre Ítélte Ka­tona Mihályt. /MOT/ Sy.-

Next

/
Oldalképek
Tartalom