117 találat (0,258 másodperc)

Találatok

1. I. Nyilvános távbeszélő-állomások (9. oldal)
[...] 70 Aut 154 02 Lustig Farkas füszerkeresk Bulcsu u 19 AL [...] AL 910 68 Pásztor János vitéz dohánytőzsdéje 8 zondy u 91 [...] 63 Aut 257 73 Pongrácz Sándorné özv dohánykisárus Andrássy út 10 [...]
2. I. Nyilvános távbeszélő-állomások (10. oldal)
[...] út 37 J 452 49 Farkas Béláné győri nyug ezredes neje [...] 30 a J 376 28 Farkas Vilmosné özv tőzsdeiül Akácfa n [...] 21 J 378 62 Károlyi Sándorné dr né özv dohánytözsde Aréna [...] J 441 76 Kurucsai István vitéz dohánykisárus Peterdy u 39 J [...]
3. I. Nyilvános távbeszélő-állomások (11. oldal)
[...] J 422 61 Mezei 8 Sándorné kávémérö Garay tér 7 J [...] 3 J 360 75 Tóth Farkas dohánykisárus Thököly út 41 J [...] 341 68 Váczy Károlyné özv vitéz dohánykisárns M T A pénzbedobói [...] 15 J 451 67 Zoltán Sándorné kávémérése Dob u 74 J [...]
4. A budapesti távbeszélő-hálózat előfizetőinek névsora • L (244. oldal)
[...] 552 39 Lőrinczy Sándor dr vitéz a Magyar Hirdető Iroda r [...] 3 L 911 57 Löw Farkas keresk VII Hársra u 25 [...] 2 Aut 811 43 Löw Sándorné özv VIH lózsef krt 81 [...]
5. A budapesti távbeszélő-hálózat előfizetőinek névsora • L (247. oldal)
[...] 449 83 Lukáts Sándor dr vitéz ügyvéd V Wekerle 8 ándor [...] 13 Aut 263 47 Lukáts Sándorné etrekarcsai IX Üllöi üt 19 Aut 866 24 Lukáts Sándorné őzt különlegességi dohányárus VI Teréz [...] 37 Aut 138 39 Lustig Farkas füszerkeresk Nyilv á VI Bulcsu [...]
6. A budapesti távbeszélő-hálózat előfizetőinek névsora • S (356. oldal)
[...] előfizetés és hir­detések felv Túl Farkas Zsigmond 1 m á VI [...] 315 24 Simon Elemér dr vitéz Sopron vármegye és 8 opron [...] 29 AL 900 83 Simon Sándorné trafikos Nyilv á V Csáky [...]
7. Kimutatás a Budapest környékén levő ama helységekről, amelyekben távbeszélő-hálózat van (446. oldal)
[...] 1 a bpesti előfizetők közt Farkas Mihály dr ügyvéd Vörös marty [...] Lajos u 11 64 Jqsslnger Sándorné szénkereskedö Árpád u 11 45 [...] közt is Ezen számokon hívhatók vitéz dr Válya Gyula polgármester Brantner [...] rendőri büntetöbiró Válya Gyula dr vitéz polgármester lakása Kispest Kossuth Lajos [...]
8. A budapesti és a Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetőinek szaknévsora • D (511. oldal)
[...] keresztezés J 435 92 Tittel Sándorné VIII Szigony n 20 J [...] 3 J 360 75 Tóth Farkas VII Thököly út 41 J [...] 43 c Dohánynagyárudák Balassa Béláné vitéz özv III Korona­tér 1 Ant [...]
9. Pótlás a névsor lezárása után beállott változásokról (1__26. oldal)
[...] n 12 1 858 91 Farkas Aladár dr orthopéd se bész [...] út 18 1 655 78 Farkas Vllmosné özv V Po zsonyi [...] 82 G Gallay Béla dr vitéz ügyvéd I Gellérthegy u 6 [...] 58 1 307 09 Grünwald Sándorné Gizella női divatszalon túl Újpest [...]
10. A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora • B (1_21. oldal)
[...] 609 55 Bartha Károly dálnokfalvi vitéz m kir tábornok L Bors [...] 556 16 Bartha László dálnokfalvi vitéz IV Molnár u 17 1 [...] 1 01 822 40 Bartha Sándorné V Pannóniá­it 21 1 165 [...] 12 1 521 25 Bártlal Farkas Samu dr ügy­véd VI Király [...]
11. A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora • F (1_83. oldal)
[...] 08 1 2 SNS 76 Farkas Sándor Pannónia kalap­üzem túl V [...] krt 15 1 204 31 Farkas Sándor textil és műszaki keresk [...] u 48 2 963 16 Farkas Sándorné sz Marton Gitta l Felhő [...] 555 75 Farkass Jenő dr vitéz szer­kesztő L Lógodi u 6 [...]
12. A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora • M (1_209. oldal)
[...] 1 165 47 Lukóy Emil vitéz a Lukoviczky Emil építőmesteri cég [...] 49 01 432 03 Lumniczer Sándorné dr né IV Kossuth Lajos [...] 1 603 06 Lupkovits Miklós vitéz tábor­nok VL Jókai u 1 [...] 39 1 138 96 Lustig Farkas füszerkeresk VI Bulcsu u 19 [...]
13. A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora • P (1_255. oldal)
[...] 79 2 599 86 Pallay Sándorné dr né özv n Fő [...] 32 1 290 41 Palócz Sándorné V Lipótvá­rosi park 14 2 [...] 5 1 801 21 Palugyay Farkas oki gépész­mérnök VHI Bzentkirályi u [...] 323 05 Pap Dezső dr vitéz földbirtokos V Mérleg u 2 [...]
14. A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora • Q • R (1_287. oldal)
[...] 1 548 26 Rónaszéky Ferenc vitéz szfőv adóhiv főtiszt XI Csokló [...] 43 1 842 04 Rosenbaum Sándorné özv kelmefestő és vegytisztító vm [...] 20 1 176 60 Rosenberg Farkas Károly Radolinfaltísztító váll Vn Verseny [...]
15. A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora • T (1_348. oldal)
[...] 30 1 414 65 Tomaschek Sándorné özv m kir dohánykisárus II [...] 1 864 12 Torday Ferenc vitéz gyógyszer tára XIV Erzsébet királyné [...] 1 652 34 Toró Tivadar vitéz m kir szá­zados 1 Virányos [...] 13 1 480 47 Tóth Farkas dohánykisárus XIV Thökőly út 41 [...]
16. Budapest nullás díjövében levő m. kir. távbeszélőközpontoknak és ezek előfizetőinek névsora (1_386. oldal)
[...] major 10 Kékessy Lőrinc András vitéz m kir őrnagy 42 Kiss [...] telep vezetőség parcellázási irodája 10 Farkas Emma pénzügyminiszteri kezelőnő x 6 [...] L a bpesti előfizetők közt Farkas Gyula dr orvos 53 Ferentzy [...] textiláru nagy kereskedő 7 Haidekker Sándorné özv 22 Jalcs Ferenc fűszer [...]
17. A budapesti és a Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetőinek szaknévsora • D (2_36. oldal)
[...] József Tereczky Miksa Térmegi István vitéz Teuchert Károlyné özv Thauer Ferencné [...] Sándomé Tomanóczy Gyuláné özv Tomaschek Sándorné özv Toperczer Jánosné Torma László Tóth Farkas Tóth Ferencné özv Tóth Hona [...]
18. A budapesti és a Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetőinek szaknévsora • S (2_161. oldal)
[...] Vigh Gyula 2 956 85 Vitéz Aladár 1 882 85 Vlajkov [...] Mihály 1 159 91 Barna Sándorné özv 1 875 84 Beck [...] 1 819 31 Burgheim I Sándorné 1 457 44 Christ Józsefné [...] Falud Olga 1 256 14 Farkas Béláné 1 839 26 Feszler [...]
19. Pótlás a betürendes névsor lezárása után beállott változásokról (1___24. oldal)
[...] Ráday­u 49 181 522 Dénes Sándorné özv vitéz osztálysorsjegy föelárusitó n Margit krt [...] u 4 358 084 F Farkas Riehárd földbirtokos vm Baross u [...]
20. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • A (1__7. oldal)
[...] Állatorvosi rendelő kis állatok részére Farkas Dezső állatorvos XI Horthy Miklós [...] u 50 149 233 Almássy Sándorné özv ven­déglője Pestszéntlörinc Liszt Fe [...] kérje Mátyásföld 36 Altay Antal vitéz szeszgyárve zetÖ IX Ranolder u [...]
21. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • B (1__18. oldal)
[...] u 32 157 114 Balás Farkas építőmester I Isten hegyi ét [...] 140 590 Balázs PirL Gyula vitéz csend öralezredes I Böszönnényi út [...] u 48 326 417 Balázs Sándorné dr né V Árpád u 6 115 031 Balázs Sándorné dr né özv XI Horthy [...]
22. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • B (1__20. oldal)
[...] 2 182 499 8 allay Sándorné özv földbir­tokos V Rotliermere u [...] 89 316 052 Baló Zoltán vitéz ny áll ezredes II Margit [...] 9 167 523 Balog György Farkas László Verő Imre oki mérnökök [...] 155 472 Bulogh Gábor dr vitéz ügyvéd orszaggyül képv IV Kossuth [...]
23. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • B (1__26. oldal)
[...] 258 785 Barsy Sándor dr vitéz rendőr tanácsos I Koronaőr u [...] krt 26 118 204 Barta Sándorné szfőv polg isk tanárnő XTV [...] 259 237 Bartha Bertalan dr vitéz min titkár 1 Bécsikapu tér [...] öt 23 164 975 Bártlal Farkas Samu dr ügy­véd VI Vilmos [...]
24. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • D (1__74. oldal)
[...] 10 185 679 Dániel Béla vitéz m kir őrnagy II Corvin [...] 126 639 Dániel Gábor dr vitéz főorvos d n 3 5 [...] felel Orvosbivó 186 986 Dacb Sándorné dr né kórházi főorvos özvegye [...] uj száma 220 530 Dumasy Farkas dr vitéz m kir csendörezredes a bpesti [...]
25. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • F (1__105. oldal)
[...] mert azalatt másoh hiába hiviáh Farkas Zoltán Lajos dr ügy­véd IV Reáltanoda u 8 188 606 Farkas Zsigmondné özv 11 Nyul u [...] 355 575 Farkass Jenő dr vitéz szer­kesztő i bógodi u 6 [...] u 4 160 927 Fayer Sándorné II Bimbó át 29 155 [...]
26. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • P (1__324. oldal)
[...] u 11 380 068 Palugyai Farkas vitéz oki gépészmérnök I Attila u [...] 421 953 Pap Dezső dr vitéz földbirtokos V Mérleg u 2 [...] Győri­ül 10 156 667 Púp Sándorné özv dobánykis árus XL Fehérvárl [...]
27. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • P (1__327. oldal)
[...] 15 269 437 Pásztor János vitéz dohánykis Arus VI 8 zondy [...] 5 167 244 Pataki és Farkas mérlegüzeme tuL Pataki R és Farkas 8 VH Bárs fa u [...] u 53 162 546 Pataki Sándorné szül Lndwig Malvin kóser husszéke [...] 15 293 435 Pataky Ferene vitéz festőmű­vész az Orsz Vitézi Szék [...]
28. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • P (1__334. oldal)
[...] 5 139 766 Petróczy Ferenc vitéz petróczi cs és kir kamarás [...] u 18 154 738 Pfeiffer Sándorné özv lakása V Pannonia u [...] állat és növénykeres kedós túl Farkas Ödönné II Margit krt 15 [...]
29. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • Q • R (1__352. oldal)
[...] Anker­í 124 156 kóczy Bódog vitéz huszár edes özvegye I Zugligeti [...] 155 092 Rátky István dr vitéz m kir 2 o honvéd [...] ü 8 167 143 Rauer Farkas Wolfgang dr magántisztviselő XI Diószegi­ét [...] felel Orvoshivó 186 986 Recht Sándorné szföv tanárnő VII Rózsa u [...]
30. A budapesti egységes távbeszélőhálózatba bevont környékbeli helységek és azok előfizetőinek névsora (1__496. oldal)
[...] Rákoshegy 4 Kiss Mihály baláafalvl vitéz al­ezredes Patny n 27 Rákoshegy [...] Hősök tere 19 Rákosliget 24 Farkas Géza postafelűgyelö n ntca 2 [...] Rákosliget 1 Náray Antal nárai vitéz vic ezredes li ntca 7 [...] u 87 Rákosszentmihály 88 Árvay Sándorné özv és Kor nits Nándor [...]
31. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora • D (2_43. oldal)
[...] Leóné 134 248 Dorotnby József vitéz 154 696 Dougán Károlynó özv [...] Egry József 294 255 Egyedy Sándorné 148 208 Ehrenwald Henrik 148 [...] 991 Farezády Péter 292 721 Farkas Bélánó 137 628 Farkas Gábor 268 774 Farkas József 147 028 Farkas Mária 258 764 Fáy Bálint [...]
32. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora • D (2_44. oldal)
[...] őzv 122 523 Rácz János vitéz özvegye 139 345 Rácz László [...] Miklós Dániel 140 850 Miklós Sándorné özv 135 413 Mikolovits Dezső [...] Palkovics Ferenc 180 704 Pap Sándorné özv 259 395 Papp Gyulánó [...] László 180 292­ Tósaky Vilmos vitéz 185 792 Tóth Farkas 296 595 Tóth Ferencné 362 [...]
33. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora • F (2_82. oldal)
[...] 172 Falnhelyi József 150 613 Farkas Albert 496 185 Farkas Antalnó özv 348 720 Farkas Dezső 155 038 Farkas Ferenc 151 671 Farkas József 310 794 Erzsébet kpti uj száma 421 258 Farkas Lajos 269 722 Farkas Márk 137 133 Fáskerty István [...]
34. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora • O (2_178. oldal)
[...] István krt 13 118 915 Farkas Aladár dr 120 966 Fischer [...] n 8 151 197 Dénes Sándorné özv vitéz 355 677 Dörge Frigyes bank [...] Zelma 311 471 Horváth János vitéz 137 881 Erzsébet kpti uj [...] 084 8 cheftsik György dr vitéz 149 921 Sebein Gyula 142 [...]
35. Pótlás a betürendes névsor lezárása után beállott változásokról (1__26. oldal)
[...] 167 9 Ó 1 Erdőss Sándorné tisztv V Felka n 3 [...] lzabella u 76 310 691 Farkas Győző Viktor XII Virányos út [...] 498 719 helyett 164 197 Farkas Károly műszaki tisztv XI Szabolcska [...] 59 295 157 Gátföldy Egon vitéz m kir ez­redes V Személynök [...]
36. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • B (1_22. oldal)
Ballny Bal lay Sándorné özv földbir­tokos V Rothermere u [...] 89 316 052 Baló Zoltán vitéz ny áll ezredes II Margit [...] 9 167 523 Balog György Farkas László Verő Imre oki mérnökök [...] lovasi keresk főtan vezérig II Vitéz u 2 355 627 Balogh [...]
37. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • B (1_29. oldal)
[...] krt 26 118 204 Barta Sándorné szföv polg isk tanárnő XTV [...] 259 237 Bartba Bertalan dr vitéz min titkár I Bécsikapu tér [...] festő művész tanár grafikus II Vitéz n íö b 358 194 [...] u 106 221 716 Bártfal Farkas Samu dr ügy­véd VI Vilmos [...]
38. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • B (1_47. oldal)
[...] 17 0268 895 Bocz Endreköpeczi vitéz özvegye II Kandó Kálmán u [...] u 9 498 686 Bodnáf Sándorné özv nyug­díjas XII Városmajor u [...] u 9 123 042 Bodó Farkas dr m kir köz igazg [...]
39. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • D (1_80. oldal)
[...] telel Orvoshivó 786 986 Dach Sándorné dr né kórh főorvos özvegye [...] u 42 220 530 Damasy Farkas dr vitéz m kir csendörezredes a honv [...] 9 290 756 Danes Pálné vitéz magánzó I Krisztina krt 149 [...] 227 311 Dániel Elemér dr vitéz egyet magántanár a Magdolna baleseti [...]
40. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • F (1_111. oldal)
Farkas ványánaK hirdető irodája Budapesten IV [...] b 144 201 Faragó Gyula vitéz ny százados EX Bakáts tér [...] u 17 119 898 Faragó Sándorné dr né vn Damjanich u [...] Németvölgyi út 68 366 667 Farkas Adolf a Röck István és [...] t n 11 258 656 Farkas Adolf fanagykeresk V Pozsonyi út [...]
41. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • F (1_113. oldal)
[...] Szondy u 54 116 412 Farkas Sándor vitéz m tisztv XI Vincellér u [...] Korong u 37 496 316 Farkas Sándorné magánzó IV Ferenciek tere 2 380 037 Farkas Sándorné magánzó V Légrády Károly u 9 290 052 Farkas Sándorné sz Marton Gitta XII Felbő [...]
42. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • F (1_119. oldal)
[...] tér 4 353 697 Fenyves Sándorné ny ptkp főtan özvegye VI [...] 524 FerenczZoltánné dr né özv vitéz I Krisztina tér 2 152 [...] 129 134 948 Vendéglő túl Farkas Pál 138 196 Tennisz és [...] tér 1 327 434 Ferenczi Sándorné dr né özv I liisznyai [...]
43. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • G (1_146. oldal)
[...] Gézán 7­353 893 Géczy Sándor vitéz m kir ezredes II 8 [...] n 8 468 190 Gedényiné Farkas Ilona Gamma r t tisztv [...] u 4 141 244 Geiger Sándorné Gizella szalon IV Ferenciek tere [...] u 47 385 559 Geiringer Sándorné özv V Csáky u 49 [...]
44. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • H (1_177. oldal)
[...] u 12 227 429 Haskó Sándorné női ruhaszalon VI Panlay Ede [...] Hász lásd Haas Haszán József vitéz korcsmáros Rákoskeresztúr Pesti u 179 [...] 38 222 427 Hatschek és Farkas fényképé­szeti és optikai szaküzlete Főüzlet [...] 712 Hauber fémtömitó vállalat cégtul Farkas Béla V Fáik Míksa­d 26 [...]
45. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • K (1_219. oldal)
[...] 48 143 997 Kárpáthy Kamllló vitéz ny áll gyalogsági tábornok IV [...] krt 8 146 978 Kárpáti Sándorné V Sziget­u 9 493 174 [...] u 15 135 392 Kassay Farkas Dezső ny áll huszárőrnagy dohányárndája [...] út 103 130 672 Kassay Farkas László vitéz m kir ezredes XI Orom [...]
46. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • L (1_280. oldal)
[...] űt 62 425 969 Linka Sándorné hentesmester neje VI Perdinánd téri [...] 44 296 791 Lipcsey Loránd vitéz ezredes a parlamenti őrség parancsnoka [...] 4 a 256 065 Llpnlk Sándorné női szabósága II Zsigmond király [...] 118 294 Lipótvárosi vtzgyógylntézet lásd Farkas vizgyógyintézet vezető­orvos dr Farkas Endre Lipovnlczky Gábor r t [...]
47. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • L (1_286. oldal)
[...] u 2 115 966 Lakács Sándorné V Fáik Miksa n 4 [...] 568 Lakács Slmonné dr né vitéz Sebeök Márta külügymin o tan [...] 35 269 205 Lukácsovics és Farkas csónab­épitö és javitómühely XIII Nép­sziget [...] 113 839 113 896 Lustig Farkas füszerkeresk VI Bnlcsn n 19 [...]
48. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • M (1_306. oldal)
[...] 53 257 449 Matolcsy dr vitéz Korona gyógy­szertára túl vitéz dr Matolcsy Károly vm Calvin [...] lásd Macskássy nevek után Matta Sándorné özv hölgyfod rász V Pozsonyi [...] 5 7 367 545 Matyi Sándorné angol és francia nőiszabó Vili [...] 138 659 Mauks Endrénédr né farkas falvi I Pauler u 14 [...]
49. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • M (1_312. oldal)
[...] Messenger Központi Boy váll túl Farkas Zoltánná vy Rá­kócziit 64 0428 [...] 23 127 552 Mészáros József vitéz szíj­gyártó böröndös és bőrdíszműves VHI [...] u 16 337 473 Mészáros Sándorné özv XIV Amerikai ót 40 [...]
50. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • P (1_354. oldal)
[...] 15 258 505 Pásztor János vitéz dohányfeis árus VI 8 zondy [...] 2 Ö 121 491 Pataj Sándorné dr né özv I Attila [...] 5 155 566 Pataki és Farkas mérlegüzeme túl Pataki R és Farkas 8 VII Hárs­fán 3 224 [...] 07 297 382 Pataky Ferenc vitéz festőmű­vész az Orsz Vitézi Szék [...]
51. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • Q • R (1_381. oldal)
[...] 9 120 893 Ráskay László vitéz özvegye XII Márvány U 48 [...] 1 427 155 Ratkóczy Bódog vitéz linszár ozredes özvegye XII Zugligeti­ül [...] u 8 167 143 Raner Farkas Wolfgang dr magántisztviselő XI Diószegi­ót [...] felel Orvoshivó 186 986 Recbt Sándorné szföv tanárnő vn Rózsa u [...]
52. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • V (1_503. oldal)
[...] út 60 256 786 Vermes Sándorné tiizelőanyag keresk XTV Tahi út [...] 326 425 Verő Imre és Farkas László oki mérnökök V 8 [...] azután kérje Rákosszentmihály 12 Vértes Farkas ny máv intéző IV Haris [...] 87 161 433 Vértesy Károly vitéz nyug áll buszárszázados Újpest Mussolini­it [...]
53. A budapesti egységes hálózatba bevont környékbeli helységek és azoko előfizetőinek névsora (1_535. oldal)
[...] 26 Diósd 2 Major Miklós vitéz ny százados a m kir [...] 46 Mátyásföld 1 44 Deák Sándorné dr né m kir állategészségügyi [...] Bándor u 9 Mátyásföld 76 Farkas Gyula dr orvos Kossuth Lajos [...] 297 889 Magyar Értesítő szerkeszti Far­kas Sándor Arany János u 32 [...]
54. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora • B (2_29. oldal)
[...] Braun Jenő 424 945 Bujdosó Sándorne özv 152 455 Csák Sándor [...] 631 Eichler Ernő 162 570 Farkas György 853 682 Fischhoff Náthán [...] Árpád 426 178 Vida István vitéz börkereskedése VI Vasváry Pál u [...] u 7 9 226 478 Farkas Gábor VI Paulay Ede n [...]
55. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora • D (2_49. oldal)
[...] Lajos Dorner Leóné Doromby József vitéz Dósa Balázsné özv Dósa Gábor [...] Józsefné özv 128 707 Erdély Sándorné özv 181 278 Erdély Zsuzsanna [...] l Farczády Péter 292 721 Farkas Gábor 468 774 Farkas József 147 028 Farkas Mária 458 764 Fáy Bálint [...]
56. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora • D (2_50. oldal)
[...] dr 421 598 Nagy Gábor vitéz 185 897 Nagy Gyula 139 [...] Palkovics Ferenc 180 764 Pap Sándorné özv 259 395 Papp Gyuláné [...] Pápay Mihály 294 081 Pápay Sándorné özv 349 374 Paral Qyőzőne [...] Torma László 180 292 Tóth Farkas 496 595 Tóth Ferencné 362 [...]
57. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora • F (2_93. oldal)
[...] 124 Falnhelyi Józset 150 613 Farkas Albert 495 186 Farkas Antalné özv 348 720 Farkas Dezső 155 038 Farkas Ferenc 151 671 Farkas József VI Hajós u 9 [...] Pálné u 30 182 189 Farkas Lajos 469 722 Farkas Márk 137 133 Farkas Teréz 296 047 Fechner Jakab [...]
58. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora • F (2_94. oldal)
[...] Róth Fülőp 132 439 Róth Sándorné özv 495 125 Róth Zsigmond [...] Schön Mártonná 326 093 Schönfeld Sándorné 164 331 Schreiber Józsefné 498 [...] Dezsó 293 466 Szántó György vitéz 167 481 Szántó Miksa 495 [...] 063 Fábics József 347 671 Farkas Sámuel 134 196 Fenyő Ernő [...]
59. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora • M (2_176. oldal)
[...] 942 345 163 Antal János vitéz VI Jókal n 30 123 [...] 513 Dentsch Testvérek 425 728 Farkas Ferenc elektromos és mű­szaki cikkek [...] U 14 327 438 Geskó Sándorné özv 224 554 Goldstein Lipót [...] 46 133 574 132 395 Farkas Béla 293 217 Fehér Ferenc [...]
60. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora • S (2_228. oldal)
[...] 187 078 Kíss Györgyeí István vitéz V WekerleS u 7 181 [...] Lajosné Erdős Gyula Faludi Olga Farkas Erzsébet Fehér Gizella Fejes Mária [...] Rotter Rezsöné 380 454 Salzer Sándorné 311 595 Schulhof Leóné 180 [...] Herédi Elemér 142 967 Hirsch Farkas 422 035 Horváth Gyula 135 [...]
61. B (1_23. oldal)
[...] 47 49 496 807 Ballay Sándorné özv földbir­tokos V Rothermere u [...] 89 316 052 Baló Zoltán vitéz ny áll ezredes ÍI Margit [...] 9 167 523 Balog György Farkas László Verő Imre oki mérnökök [...] 155 472 Balogh Gábor dr vitéz ügyvéd országgylil képv IV Kossuth [...]
62. B (1_50. oldal)
[...] n 9 498 686 Bodnár Sándorné özv nyug­díjas XII Városmajor u [...] u 9 123 042 Bodó Farkas dr m kir köz igazg [...] 329 281 Bodor Aladár dr vitéz ny áll gimnáziumi tanár XI [...]
63. F (1_120. oldal)
[...] u 17 119 898 Faragó Sándorné dr né VII Damjanich u [...] Németvölgyi út 68 366 667 Farkas Adolf fanagykeresk V Maria Valéria [...] Vaskapu u 1 136 627 Farkas Gynláné vitéz békés­csabai hentesáruk eladása VII Wesselényi [...] Fereno krt 32 185 173 Farkas Jenő a Farkas 8 Fiai liszt és térménylceresk [...]
64. F (1_121. oldal)
[...] Lovag u 17 311 412 Farkas Lajos vitéz bőrdíszműves szijgyártómester XIV Erzsébet királyné [...] Szondy n 54 116 412 Farkas Sándor vitéz m tisztv XI Vincellér u [...] Korong u 37 496 316 Farkas Sándorné magánzó V Légrády Károly u 9 290 052 Farkas Sándorné sz Marton Gitta XII Pelbő [...]
65. F (1_128. oldal)
[...] út 19 137 701 Fenyő Sándorné sz Révai Rózsa gyors gépirő [...] 129 134 948 Vendéglő túl Farkas Pál 338 196 Tennisz és [...] 16 384 048 Ferenczhalmy Alfréd vitéz cégv és nagykeresk Pestszent erzsébet [...] tér 1 327 484 Ferenczl Sándorné dr né özv t Lisznyai [...]
66. G (1_154. oldal)
[...] 422 748 Gáspár Vera férj Farkas Istvánné XIV Róbert Károly krt [...] 9 366 920 Gátföldy Egon vitéz m kir ez­redes V Személynök [...] 226 550 Gáti Béla dr vitéz szfőv kőzs leánygimn tanár XII [...] ét 96 163 257 Gattein Sándorné Heliotrop köt­szer és illatszertára Újpest [...]
67. H (1_189. oldal)
[...] 18 457 120 Harsányi László vitéz katonai tisztv Újpest Mikszáth Kálmán­ig [...] u 9 111 161 Harsányt Sándorné özv V Légrády Károly u [...] u 31 138 676 Hartlg Sándorné özv ny kér min h [...] 38 222 427 Hatschek és Farkas fényképé­szeti és optikai szaküzlete FöUzlet [...]
68. K (1_235. oldal)
[...] krt 8 146 978 Kárpáti Sándorné V BzigeL Kárpáti Tibor reklám [...] b 364 137 Kárpáty Zoltán vitéz ni kir tüzérezredes XI Szent [...] u 16 135 392 Kassay Farkas Dezső ny áll hnszárőrnagy dobányárudája [...] út 103 130 672 Kassay Farkas László vitéz vezérőrnagy XI Orom u 10 [...]
69. L (1_301. oldal)
[...] 44 496 815 Lipesey Loránd vitéz ezredes a parlamenti őrség parancsnoka [...] 115 910 Lipesey Márton bilkei vitéz vezérőrnagy n Margit rkp 25 [...] 4 a 256 065 Llpnik Sándorné női szabósága II Zsigmond király [...] 290 840 Lipótvárosi vlzgyógyintézet lásd Farkas vlzgyógyintézet vezető orvos dr Farkas Endre Lipovntczky Gábor r t [...]
70. L (1_306. oldal)
[...] 317 114 Lukács Béla dr vitéz pénzügy min számgyakornok Mátyásföld Barcsai [...] n 2 115 966 Lnkács Sándorné V Fáik Miksa u 4 326 442 Lukács Sándorné és Társa drogéria V Berlini [...] 35 269 205 Lukácsovlcs és Farkas csónak épitö és javitóműhely XIII [...]
71. P (1_380. oldal)
[...] 15 458 505 Pásztor János vitéz dobánykis árus VI Szondy u [...] u 20 121 491 Pata Sándorné dr né özv 1 Attila [...] 5 155 560 Pataki és Farkas mérlegüzeme túl Pataki R és Farkas 8 VH Hárs fa u [...] 07 297 882 Pataky Ferenc vitéz festőmű­vész az Orsz Vitézi Szók [...]
72. Q • R (1_409. oldal)
[...] 2 350 749 Ratkóezy Bódog vitéz huszár­ezredes özvegye XII Zugligetl út [...] 157 545 Ilátky István dr vitéz m kir orvos ezredes belgyógyász [...] u 8 167 143 Rauer Farkas Wolfgang dr magántisztviselő XI Diószegi­ül [...] felei Orvoshivó 188 983 Recht Sándorné szfőv tanárnő VU Rózsa u [...]
73. S (1_499. oldal)
[...] íl a 154 403 Szúnyog SAndorné magánzó VI Benozur u 8 [...] 189 170 Szunyogh Albert szunyogi vitéz vezérőrnagy IV Aranybéz u 8 [...] 182 356 Szunyogh Gáspár szunyogi vitéz lakása V Széchenyl rkp 3 [...] u 43 347 924 SzUcs Farkas Ferenc sertés keresk nagy vágó [...]
74. Szaknévsor • B (2_30. oldal)
[...] Bőrgyárak 11 Bőrhulladékok Bányavölgyi Miklósné vitéz 228 049 Braun Jenő vesz [...] Braun Jenő 424 945 Bujdosó Sándorné özv 162 455 Csák Sándor [...] 670 Kichner Kde 428 337 Farkas György 353 682 Fett Adolf [...] Ede­u 7 9 226 478 Farkas Gábor VI Paulay Ede u [...]
75. Szaknévsor • D (2_51. oldal)
[...] Jánosné özv 294 691 Csepely Sándorné dr né özv 122 288 [...] né 459 094 Demeter István vitéz 143 284 Dórer Ilona 112 [...] 991 Farozády Péter 292 781 Farkas Gábor 468 774 Farkas János 226 263 Farkas József 147 088 Farkas Mária 468 764 Fáy Bálint [...]
76. Szaknévsor • E (2_60. oldal)
[...] G n 27 491 183 FARKAS JÓZSEFNÉ Erzsébetvárosi Építőanyagraktára MÉSZ GIPSZ [...] 174 142 098 Könyves Kálmán vitéz épl tőanyagrak­tára bontási anyagok vé­tele [...] u 8 148 067 Ripper Sándorné özv XI Hamzsabégi áfr 18 [...]
77. Szaknévsor • F (2_70. oldal)
[...] vál­lalat 387 149 Péterfi Jőzsefné vitéz 134 863 r PETRÜCZ 1 [...] Pfléger Dezső 257 754 Pintér Sándorné 494 343 Pocsatkó Józset 138 [...] 303 FaBó Lajos 293 776 Farkas József 293 426 Fleck Antal [...] Értéke­sítő Vállalat Dr Hattal és vitéz Éry VII Rákóczl út 4 [...]
78. Szaknévsor • F (2_98. oldal)
[...] 124 Faluhely Gyula 357 256 Farkas Albert 495 185 Farkas Antalué özv 348 720 Farkas Dezső 155 038 Farkas Ferenc 151 671 Farkas József VI Hajós u 9 [...] Pálnó u 30 182 169 Farkas Lajos 469 722 Farkas Márk 137 133 Farkas Teréz 295 047 Fazekas László [...]
79. Szaknévsor • F (2_99. oldal)
[...] n 11 143 141 Kovács Sándorné Hl Laklanya ii 2 162 [...] István 366 714 Krasznavölgyl Márton vitéz 424 635 Krausz József 330 [...] Luucz József 208 965 Lustig Farkas 299 314 Lusztig Jenő 124 [...] Mészáros Imre 194 056 Mészáros Sándorné özv 118 353 Vletykó Gyula [...]
80. Szaknévsor • I (2_132. oldal)
[...] Pajor Ignác 421 468 Kitter Sándorné 130 732 Seiden Testvérek 220 [...] Pollák Benő 366 609 Posch Sándorné 353 807 Prager Gyula 128 [...] 184 271 8 omfai Antal vitéz 330 899 Steinbach Miklós 310 [...] Horthv körtérnél Telefon 269 087 Farkas Sándor Kispest Báthory u 11 [...]
81. Szaknévsor • L (2_165. oldal)
[...] Erzsébet tér 12 380 118 Farkas József Féderer Gergely 297 430 [...] 310 436 130 219 Kálmán Sándorné LádaUzem és lagyupotker Gyárt posta [...] Faragó és Gróf 351 578 Farkas László 225 336 Féder Béla [...] 15 350 354 Kajdy Emil vitéz 382 342 Kendi Antal IV [...]
82. Szaknévsor • O (2_208. oldal)
[...] Propaganda Iroda elme ll Petőfi Vitéz Mihályné dr né 468 119 [...] István krt 13 118 915 Farkas Endre dr V Báthory n [...] útja 8 351 197 Dénes Sándorné őzv vitéz 855 677 Dőrge Frigyes bank [...] Zelma 311 471 Horváth János vitéz 222 288 Horváth Kálniánné 459 [...]
83. Szaknévsor • P (2_214. oldal)
[...] Faragó Béláné özv 312 704 Farkas Tibor 381 079 Fekete 8 [...] 124 524 S énásy Béla vitéz IV Ferenciek tere 9 189 [...] Szepes Jenő 153 360 Sziklai Sándorné özv 116 243 Szilárd Károlyné [...]
84. Szaknévsor • P (2_224. oldal)
[...] 267 122 448 380 129 Farkas Tibor V Vilmos császár üt [...] tór 3 181 956 Mózes Sándorné 223 645 NoW Mór 380 [...] 181 211 181 423 Lidiimre vitéz VII Dob u 17 223 [...] 181 490 Rohonozy Storer Victor vitéz 364 187 Rosenthal Richard 226 [...]
85. Szaknévsor • T (2_268. oldal)
[...] 329 339 Osókaköy Nándorné özv vitéz 342 927 Dani Irén Dani [...] 192 Falvai István 126 899 Farkas Arnold 111 689 Farkas József 114 587 Fai kas [...] Friedmann Gyula 119 062 Fürjes Sándorné dr né 120 072 Fürst [...] dr 110 210 Kiss Jenő Sándorné 316 121 Kisági Károly 329 [...]
86. Pótlás (_28. oldal)
[...] út 49 269 273 Szarka Sándorné özv dobány kisárus VII Damjanieh [...] 180 653 Szentkuthy István dr vitéz m kir kúriai biró I [...] Vakon mechanikai üzem cégtul dr vitéz Kassay Béla Albertfalva Erzsébet kiráiyné [...] 363 194 Várfok Otthon P Farkas László ig II Várfok u [...]
87. B (32. oldal)
[...] krt 26 118 204 Barta Sándorné szfőv polg isk tanárnő XIV [...] 61­259 237 Bartha Bertalan dr vitéz közigazgatási biró XII Német völgyi [...] festő művész tanár grafikus II Vitéz n 16 b 358 194 [...] u 106 221 716 Bártfai Farkas Samu dr ügy­véd VI Vilmos [...]
88. B (53. oldal)
[...] u 9 498 686 Bodnár Sándorné őzv nyug­díjas XII Városmajor u [...] u 9 123 042 Bodó Farkas dr m kir köz igazg [...] 329 281 Bodor Aladár dr vitéz ny áU gimnáziumi tanár XI [...]
89. F (131. oldal)
[...] Bzondy n 54 116 412 Farkas Sándor vitéz m tisztv XI Vincellére 29 [...] Korong n 37 296 956 Farkas Sándorné magánzó V Légrády Károly n 9 290 052 Farkas Sándorné sz Marton ditta XII Felbö [...] n 43 45 223 580 Farkas vfzgyógyintézet vezető orvos dr Farkas [...]
90. F (138. oldal)
[...] út 19 137 701 Fenyő Sándorné sz Révai Rózsa gyors gépiró [...] 129 134 948 Vendéglő túl Farkas Pál 338 196 Tennisz és [...] 16 384 048 Ferenczhalmy Alfréd vitéz cégvezető Pestszenterzsébet Nagy Győry István [...] tér 1 327 484 Ferenczl Sándorné dr né özv I Usznyai [...]
91. H (202. oldal)
[...] b 148 898 Haszán József vitéz korcsmáros Rákoskeresztúr Pesti u 179 [...] 38 222 427 Hatsebek és Farkas fényképé­szeti és optikai szaküzlete Föüzlet [...] O 182 820 Hatvany Deutscb Sándorné báróné V Nádor u 3 [...] 308 Hanber fémtömltö vállalat cégtul Farkas Béla V Juhász Andor u [...]
92. H (214. oldal)
[...] 161 231 Hír Györgyné özv vitéz dohány klsárns n Keleti Károly [...] u 28 136 188 Hlrn Sándorné Unió munkaruha üzem VIII Nagyfuvaros [...] u 81 342 879 Hlrseh Farkas szabómester VII Wesselényi u 36 [...] 8 a 140 715 Hlrseh Sándorné dr né V Pozsonyi út [...]
93. L (326. oldal)
[...] 296 923 Lakács Endre kövecseai vitéz országgyűlési képv ny alispán XI [...] u 2 115 966 Lakács Sándorné V Juhász Andor u 4 326 442 Lakács Sándorné és Társa drogéria V Berlini [...] 35 269 205 Lukácsovlcs és Farkas osónak­épitő és Javítóműhely XIII Nép­sziget [...]
94. P (401. oldal)
[...] tem u ll 380068 Palngyay Farkas vitéz oki gépészmérnök 1 kér IV [...] 185 346 Paluzsay László dr vitéz m kir gazdasági főtan a [...] és dohány­zási cikkek nagykereske­dése cégtul Farkas Erzsébet vm Déry u 3 [...] 1 316 676 Pap Jánossy Sándorné tfzv gyergyószentmiklósj szül Nemes Radi [...]
95. P (405. oldal)
[...] n 20 121 491 Pata Sándorné dr né özv I kér [...] 6 155 566 Pataki és Farkas mérlegüzeme túl Pataki R és Farkas S VII Hárs fa u [...] 107 297 382 Pataky Ferenc vitéz festőmű­vész az Orsz Vitézi Szók [...] J 4 961 Pataky Kálmán vitéz élesztő elosztó engedélyes Csepel Ma [...]
96. P (414. oldal)
[...] 468 370 Pettkó Szandtner Tibor vitéz m kir ezredes VI Lendvay [...] u 47 121 568 Pfelfler Sándorné őzv lakása V Pannonia u [...] állat és növónykeres kedés túl Farkas Ödönné n Margit krt 15 [...]
97. Q • R (436. oldal)
[...] 2 350 749 Ratkóezy Bódog vitéz huszár ezredes özvegye XII Zugligeti­ót [...] 157 545 Rátky István dr vitéz m kir orvos ezredes belgyógyász [...] felel Orvoshivó 186 986 Recht Sándorné szfőv tanárnő VU Rózsa u [...] u 8 167 143 Raner Farkas Wolfgang dr XI Diószegi ót [...]
98. S (521. oldal)
[...] Pápai nnncins Szenttamássy Béla dr vitéz m kir vámszaki felügyelő n [...] 298 545 Szentváry Alfréd László vi­téz nyug áll gépkocsizó jsapat beli [...] n 11 365 199 Szép Sándorné korosmáros IV Gerlóczy n 1 [...] Széphelyi Kálmán XII Kem pelen Farkas u 8 357 892 Szépkuthy [...]
99. B (35. oldal)
[...] 70 11 Börhulli Bányavölgyi Miklósné vitéz VII Nefelejts n 56 228 [...] n 33 424 946 Bujdosó Sándorné özv II Csalogány u 55 [...] Wesselényi u 4 227 186 Farkas György I Mészáros u 6 [...] u 7 9 427 491 Farkas Gábor bőrkereskedő VI Paulay Ede [...]
100. D (62. oldal)
[...] n 26 328 707 Erdély Sándorné özv Y Ferenc Jó zsef [...] 15 136 499 Fabo Antal vitéz Pestszenterzsébet Lázár n 56 147 [...] út 138 142 292 721 Farkas Gábor XI Boeskay út 63 468 774 Farkas Gynla VffiíTisza Kálmán tér 23 133 572 Farkas János VI Király n 90 [...]

 

  • 1
  • 2