A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

L

Lukács Ha bennünket fii vn alt. Lakács Dezső utazó-ügynök, Vll Damjanich-u. 3. 225-742 Lakács Emil lg., n. Qaras-u. 13. 353-578 Lakács Emil lovag, V. Hollán­u 46. 299-392 Lakács Emil dr., XIV. Columbus u. 64. 296-923 Lakács Endre kövecseai, vitéz, országgyűlési képv., ny. alispán, XI. Mihály-u. 8. 469-374 Lakács Endre magántisztviselő. n. Csalogány-u. 50. 357-826 Lakács Ernő műszerész és laka­tos, m. Lukács-u. 4. 366-859 Lakács Ernő oki. mérnök, a Fém­ára-, fegyver- és gépgyár r.-t. h. ig., n. Fillér-u. 27. 357-798 Lakács Ernő dr., a Rózsadombi Gyógyintézet túl., n. Alsótörökvész- út 4. 0352-998 Lakács Erzsébet oki. mozdulat- művészet és gyógytorna tanárnő, VI. Vilmos osászár-út 31. 124-884 Lakács és Társa, V. Gróf Kle- belsberg-u. 13. 114-899 Lakács és társa Hungária Hús­ipari Gépgyár és Jégszekrénygyár, hentes- és mészárosüzleti berende­zések képviselete, cégtnl. Lukács Leó, IX. Ráday-u. 40. 181-687 Lakács Féli* né özv., ifiszer- és csemegekeresk., XII. Költö-u. 11. 365-179 Lakács Ferenc szabó,IV. Kossuth Lajos-n. 8. 388-141 Lakács Frigyes, VII. Madách Imre-út 3. 226-421 Lakács Frigyes bizt. szakértő, VI. Bajsa-u. 47. 126-054 Lakács-fürdő, Szent Lakács Ä fürdő r.-t., Thermal Gyógy Kristály Ásványvizüzem, ín. Zsigmónd király-útja 25/29. 0*156-080 Lakács fürdő étterem, bérlő Zsiska Béla, III. Zsigmónd király- útja 26/29. 0157-406 Luk ács Gábor f ü szer- é s osemege- keresk., V. Tátra-u. 21. 498-475 Lakács Géza dr. kövecsesi, m. kir. közigazgatási biró, VI. Vörös' marty-u. 36. 128-863 Lukács Géza dr. vizmai, m. kir. kormányíötan., a Magyar Földhitel­int. ny. igazgatója, XI. Kelenhegyi- út 36. 269-083 Lukács Gizella szfőv. tanítónő, IV. Királyi Pál-u. 10. 386-665 Lakács gyógyszertár gróf Széchenyi Istvánhoz, túl. Lukács Ferenc, H. Szél Kálmán-tér 11. 852-523 Lukács György fémkeresk., VI. [zabella-n. 81. 128-250 Lakács György hentes és mé­szá>09» Pestszenterzsébet, Baross­u. no. 147-636 Loáács György ny. miniszter, VI jiunkácsy Mihály-u. 17. 118-826 lukács György oki. kőműves­mester, XIV. Edison-köz 10. 296-727 Lakáos György dr. (Dévai) ügyvéd, vi. Bulyovszky-u. 23. . , . „ „ 329-246 Lakács György dr. ügyvéd. IV. Ferenc József-rkp. 26. *185-803 Lakása, n. Lövöhá\z-u. 20/a. _ , . „ . \ 152-508 Lukács Gyula faesi tergályos­üzeme, Vll. Nagyatádi1 Szabó-u. 8. 222-243 Lakács Gyula iró, Vili. Baross­.V2- ^ . 349-442 Lukács Gyula keresk., V'n wes selényi-n 31. 426-856 Lukács Gyula textil- és áridivat keresk., VI. Kiráiy-u. 80. 22lo-911 Lukács Gyula dr. elnöki osztály­főnök lakása, V. Kossuth Lajos-tór, Országház 118-220 Lukács harisnyagyár k.f.d., xm. Béke-u. 43. 298-412 sikács Ibolya gyógytorna és mozd. müv. tanár, V. Honvéd-u. 35. . • .. 310-762 Lukács Ily oki. zongoratanár, IV. Petőfi Sándor-u. 6. 188-745 Lakács Imre dr. belügymin oszt. tan., I. Kékgolyő-u. 4. 158-147 Lakács Imre dr. ügyvéd, m. kir. kormányíötan. irodája, VI.Gróf Tisza István-u. 14. 880-535 Lakása, VL Andrássy-út 82. 129-429 Lakács 1st vár, vn. Damjanich- u. 8. 425-647 Lakács István gyógy.árunagy- kereskedése, Vm. Práter-u. 19. 136-815 131-263 Lakács István irodaszervező váll., V. Zrinyi-u. 7. 0382-152 Lukács István reklámvállalkozó, H. Olasz-fasor 41. 155-415 Lakács István dr. ig. lakása, VI. Benezur-u. 41. 420-376 Lukács Istvánné, V. Katona Jó- zsef-u. 33/b. 129-345 Lakács Izidor építési anyagke resk., VII. Dohány-n. 30/b. 224-890 Lukács Izsó dr. kir. közjegyző irodája és lakása. VH. Erzsébet­et 39. 422-307 Lakács János, n. Hunyadi János­át 4. 153-709 Lakács János bádogos- és szerelő­mester, V. Juhász Andor-u. 32. 118-287 Lukács János dr. ügyvéd, II. Lövőház-u. 20/a. 0152-508 Lakács Jenny férj. ÖtvösNándor- né kőnyvkeresk. és kölcsönkönyv­tár, V. Nádor-u. 8. 180-687 Lukács Jenő bankcégvezetö, H. Ruszti-út 13. 151-854 Lukács Jenő cukrász gesztenye píré üzeme, IX. Ráday-u. 25. 186-546 Lakács Jenő lakása, VIII József- u. 27. 830-878 Lakács Jenő magánzó lakása, V. Nádor-u. 6. 185-745 Lakács Jenőné sz. Pleszkovits Szilárdka magy. kir. osztálysors­jegy árusítása, vm. Rökk Szilárd- u. 6. 136-764 Lukács József, vm. Déry-u 10. 340-839 Lakács József,a Szinházi Kamara szerződtetés! irodájának vez., VII. lstván-út íi). 222-142 Lakács József cipőüzeme, eladás nagyban és kicsinyben, VI. Teréz- krt 19. 127-483 Lukács József dobánykisárus, Új­pest, Aradi-u. 4. 494-779 Lakács József, ny. vezérig., XII. babanc-út 16. 164-600 Lakács Józsel dr. egyet, m tanár, gyermekorvos, VI. Podma- niczky-n. 10. 121-492 Lakács Józsel dr. fogorvos, OTT osztályvezető orvos. V. Gróf Tisza istván-n. 24. 181-481 Lakács Józsefné sz. Feili Ilona szövetbolt, Pestszenterzsébet, Kos­suth Lajos-u. 30. 147-875 Lukács Kálmán tüzelőanyag- nagykereskedő, V. Tátra-u. ő/c. 319-856 Lakács (LÖIIler) Károlyné angol és francia női szabó,VI. Teréz­krt 3. 225-530 Lakács Kornél dr. ügyvéd VI Vilmos császár-út 31. 117-357 Lakács Lajos, a Hungária hús­ipari gép- és Jégszekrénygyár ig., vm. Klsfaludy-köz 6. 144-619 Lakács Lajos bútoráruháza, VII. Dohány-u. 30. 223-261 Lakács Lajos keresk. és bank­iroda túl.. IX. Kinizsy-u. 6. 386-337 Lakács Lajos kövecsesi, oki. bányamérnök, bányáig., XI. Szir- tes-u. őjb. 457-410 Lukács Lajos mezőgazd., mllsz. vegy. elektrotechn. cikkek, II. Zsig- mond király-útja 8. 151-464 Lakács Lajosné özv. festék-, háztartási és vegyi anyagok ke­resk., V. Csáky-u. 16. 128-354 Lukács László, a Lukács Sándor és fla cég beltagja,VH. Király-u. 53. 428-245 Lukács László, a ólagyar Közp. Takptár cégv., V. Légrády Károly­“• 31. 490-093 Lukács László, az Angol Magyar Bank R.-T. aligazgatója, V. Gróf Klebelsberg-n. 23. 327-597 Lukács László faügynöksége, VI. Szondy-u. 46/47. 327-453 t akács László gabona- és bank- üzlete, V. Nádor-u. 28. 121-367 Lukács László csipke-, divat- ét rövidáru üzlet, IV. Béosi-u. 2. 382-366 Lukács László kövecsesi,M.F.T.R. hajóskapitány, II. Margit-krt. 61/53. 167-183 Lukács László magánzó, XIV. Stefánia-út 67. 497-637 Lukács László női szabó, női divatterem, IV. Eskü-tér 1. 385-174 Lakács László teaimport, V Szent István-park 6. 493-732 Lukács László dr. sebész, kli­nikai orvos, IX. Tinódi-u. 2/c. 131-801 Lakács Lászlóné ny. miniszter elnök özvegye. VI. Benczur-u. 21 Lakács Leó dr. űgyv?d^v^** Juhász Andor-u. 10. 811-523 Lakács M. kesztyű- és szövöttáru- keresk., IV. Kigyó-u. 5. 385-077 Fióküzlete, IV. Petőfi Sándor-u. 16. . . , 380090 Lakács Margit, a Nemzeti Szín ház tagja, fl. Pasaréti-út 117. , _ 364-345 Lukács Margit bélyeg keresk., vn. Erzsébet-krt 50. 421-480 Lakács Mária textilnagykeresk., VII. Károly király-út 6. 221-276 Lakács Miklós keresk., vm Be zerédj-u. 13. 138-696 Lakács Miklós keresk. képvise­letek, VU. Wesselényi-u. 26. , , . 423-859 Lakács Miklós lakás», VI. Bulyuv- szky-u. 16. 126039 Lakács Miklós műbútorasztalos, épület-, portál-, fizlet- és lakásbe­rendező, V.Hollán-u. 9. 129-24Q Lakács Miklósáé özv.,v. Géza . V* , , 310-854 Lakács Miksa, a Lakács harisnya- gyár k.f.t. beltagjának lakása, VI. Hajós-u. 25 127-761 Lakács Miksa, a Magyar ált. hi­telbank igazgatóhelyettese, V. Katona József-n. 41. 127-535 Lipkács Mór bőrkeresk., Újpest. Arpád-út 61. 494-789 Lakács Móric dr. ügyvéd, vili József-krt 30/32. 132-990 Lakács Oszkár gabona- ,és ter­ménybizományos, a Magyar Alt. Hi­telbank ny. cégv., V Gróf Klebels- berg-n. 6. 128-938 Lakács Ödön ny. pénzfigymi* niszteri miniszteri osztályfőnök, n Láncbid-u. 23. 357-300 Lukács Ödön tűzifa- és szén- nagykeresk., gőzfavágó üzeme, vm. Orczy-út 14/b. 133-754 Lakács Ödön dr., XI. Vak Boty tyán-u. 4 258-760 Lakács Pál oki. zenetanár, vi. Podmaniczky-u. 73. 327-910 Lakács Pál dr. orvos, belgyó­gyász, V. Erzsébet-tér 3. 380-358 Ha nem felel: Orvoshivó *180-086 Lakács Pálné m. kir. postahiv. ig. özvegye, XI. 8chweidel-u. 39. 256-688 Lakács Péter dr. ügyvéd, V Csáky u. 14. 311-586 Lakács r.-t. cukrászda, bonbon- és csokoládégyár, VI. Andrássy-dt 70. Rendelést felvevő iroda 120-896 113-079 Föüzlete (kizárólag »endégek ren­delkezésére) 115-402 Belvárosi fizlete, IV. Váci-n. 7. 187-598 Dnnaparti üzlete és terrasz, V. Wurm-u.2. 180-232 182-498 Lakács Rudolf kárpitoskellék szaküzíet, II. Margit-krt 36. 152-374 Lakács S. és fial cipöáruháza. vm. Népszinház-u. 25. 349-857 Lakács Sándor építési vállalkozó, VI. Klrály-o. 88. 420-871 Lakács Sándor m. kir. F. M. ált. eng. ingatlanközvetítő iroda, VII. Dohány-u. 34. 423-835 Lakács Sándor magánzó lakása, VI. Andrássy-út 70. 124-472 Lakács Sándor dr. belgyógyász szakorvos, X. Hölgy-u. 86. 148-014 Lakács Sándor dr. ügyvéd, V. Phönix-u. 2. 115-966 Lakács Sándorné, V Juhász Andor.u. 4. 326-442 Lakács Sándorné és Társa drogéria,V. Berlini-tér 8. 122-568 Lukács Slmonné dr.-né vitéz, Sebeők Márta külügymin. o. tan. özvegye, I. Mikó-n. 2. 160-588 Lakács testvérek uradalma. Csömör, major. Tárcsázza először a *297-388 számot, azután kérje Csömör 1 Lakács Tibor, n. Margit-krt 29. 167-529 Lakács Tibor rövid- és papiráru- nagykeresk., VH. Dob-n. 40. , 422-490 Lakása, VH. Nyár-u. 30. 423-860 Lukács Tiborné, V. Pozsonyi­ét 3. 120-069 Lakács Tihamér dr. takarék- pénztári főügyész, ügyvéd irodája. V. Deák Ferenc-n. 6- 0*181-890 Lakács-utca 1. sz. ház báz- íelügyelője, Ili. Lukács-u. 1. ... 357-650 Lakács V. szlíesmester, IV. Petöfi- tér a. 183-330 Lakács Vilmos dr. ügyvéd, vm Népszinház-u. IS. 130-254 Lakács Zoltán basára- és cse- megeberesk üzlete és lakása, VII Rottenbiller-u. 58. 425-578 Lakács Zoltán dr. kövecsesi, tb. főszolgabíró, vm. tüzrendészeti fel­ügyelő, I. Mátray-u. 9. 167-479 Lakács Zoltánné dr.-né özv., XII. Királyhágó-tér 3. 155-801 Lakáts Adél dobánykisárus, VL Andrássy-út 99. 221-402 Lakáts Antal dr. etrekarcsai, or­vos. VI. Podmaniczky-u. 67. 112-986 Lukáts Dénesné, vm. Szent­királyi-u. 6. 0135-454 Lukáts Jenő magántisztv., V. Légrády Károly-n. 60. 493-302 Lakáts Jenő dr., a bpesti kir. törvényszék elnöke lakása, EX.ÜUói­út 121. 144-983 Lakáts Jenőné dr.-né, orvos özvegye, IV. Galamb-n. 4. 388-186 Lakáts Józsel dr. erzsébetvárosi, a Pénzintézeti Központ cégvezetője, XI. Bercsényi-u. 13/a. 256-639 Lakáts Károly dr. állatorvos, XIV. Ajtós! Dürer-sor 7. 227-313 Lakáts Magda etrekarcsai, XIV. 8tefánla-út 26. 497-194 Lakáts Pál ettre-karcsal, oki. gépészmérnök, B.Sz.K.R.T. műsz. tan., IX. Mester-n. 9. 349-550 Lukáts Valéria áll. tanítónő, X. Üllői-út 124. 348-737 Lakáts Zoltán dr. ettre-karcsai, kir. közigazgatási bíró, Vll. Éva- u. 22. 423-785 Lukácsi Gábor uri-nöi divat és méteráru üzlete, X. Körösi Csorna­it l 348-650 Lukácsy Béla dr. sebészfőorvos, IX. Üllői-út 11/13. 381-170 Lnkácsy István dr., XI. Horthy Miklós-út 36. 468-195 Lnkácsy József dr. orvos, vm. Üllői-út 30. 146-186 Lnkácsy Józsel dr. szfőv. fő­jegyző, IV. Petőfi Sándor-u. 7. 188-561 Lnkácsy Károlyné özv. korcs- máros, V. Visegradi-u. 43/45. 292-711 Lnkácsy Zoltán Kigyó-gyógy- szertára, Rákosszentmihály. Palffy- tér 13. 208-692 Lakácsovlch Lajos hírlapíró, XI. Horthy Miklós-út 35. 269-205 Lukácsovlcs és Farkas osónak­épitő- és Javítóműhely, XIII. Nép­sziget, Cserkész vizitelep495-725 Lnkácsy, lásd Lukácsi. Lukas Vilmos ny. B.Sz.K.R.T. ig. h„ XI. Horthy Miklós-út 6. 259-105 Lukas Vilmos ltj. oki. gépész­mérnök, a Röck István és Első Brünni Gépgyár r.-t. főmérnöke, EX. Hőgyes Endre-u. 2. 186-670 LukászAlIonz dr. posta tanácsos, XII. Gömbös Gyula-út 49/o. , 353-967 Lakász Gabriella szfőv. polg. lsk. tanárnő, Csillaghegy, Mátyás király-út 66. 363-570 Lakász Gizella oszt. sorsjegy fö- elárusitó, dobánykülőnlegességi áru­da, H. Batthyány-tér 6. 357-307 Lakász Lajos automata-kályhák és tűzhelyek gyártása, VI. Teréz- krt 82. 110-347 Lukáts, lásd Lukács. Lukavecz Ferenc, IX. Tompa- u. 12. 132-844 326 á

Next

/
Oldalképek
Tartalom