A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

Szaknévsor - I

Illatszer A bélyeget a küldemény címoldalának 3. Illat»»er- nagykereskedök. Csegezy Géza dr. 353-277 Cseri Gyula, VII. Klauzál-u. 23. 227-167 Gerő és társa 226-601 Glück Jenő, vm. Rákó­czi-út 17. 1. em. 137-140 és 140-549 Guttmann Miklós 421-963 Halpert József 291-832 Jobatfáxi Jenő, i>ar(. I. G. Mauson cikkeinek Magyarországi egyedárn- sítása. FARINA am Horn cikkek lerakata. IX. Rá- day-u. 41. 182-136 Kanitz Iván és Társa 222-019 Kielhauser 227-012 Krállk János, VII. Mnrányl- u. 43. 425-739 Molnár és Moser droguisták, nagy- keresk., IV. Petőfi 8ándor-u. 11. 189-037 189-041 Pajor Ignác 421-468 Kitter Sándorné 130-732 Seiden Testvérek 220-526 8TE88EL NÁNDOR és T8A, IV. Vá­rosház-«. 1. 184-741 189-346 Weinberger Aladár 496-578 4. Illatszertárak. ! Kallós DezsCnó ; Kallós drogéria Katona Zoltánná I Keller Béla I Ke'ller Elemér KellnérJIzidornó Keresztesy Gyula Kertész Miksa Kiss Lászlóué 293-563 187 409 132-022 456-108 293-2*6 315-113 149-700 224-857 181-526 Klein Simon, VII. Hársfa-u. 40. 422-404 Klein Simonné.VII. 1 >.ol)-u. 46/a. 227-339 Klinberger Olga 326-403 Knopfler Pétor Pál 221-176 Kokovay Ferencné 427-838 Kovácli Marianne 366-692 Kovács Ilona 367-018 Kozma Ernő 116-846 Kőműves Imréné 166-667 Kransz Pál 349-721 Kund Gusztáv 329-910 Kürti lgnáczné őzv. 227-104 László Béla 426-192 Léderer János 310-617 Leloczby Ferencné 360-694 Liebermann Hermann 118-227 Liszkay Klára 187-724 Lövingei ELVIRA, VYRA illatszertár, V. Wekerie Sándor u. 14. 311 581 Lövinger Károly 128-891 Mihályi Károly 147-697 Molnár Jolán 310-981 Molnár Sándor 292-130 Nagy Dánielné 163 271 Némedt Albertne 420-617 Ney Lászlóné ' 142-958 Nóga Rezső 497-058 Orosz László 420-224 Palotay Ödönné 292-736 Pásztor Ilona 166-340 Pentsy Józsefné 127-812 Pollák Benő 366-609 Posch Sándorné 353-807 Prager Gyula 128-143 Relb Parfüméria 151-649 Rév Elek 428-794 Richter Aranka. VII. Nefelejts-n 5. 425-266 Richter József 228-000 Adria illatszertár k.t.t. 330-750 Apolló parfüméria Gergő 8ándor és Ferenc 426-306 BágyI Valéria 220-752 Balázs Ilona 225-578 Balázs Pál 133-911 Balázsy Andorné 456-753 Dárdi Sándor 143 666 Baner Róza 259-720 Benedek Sándor 316-017 Biegelbauer J. Tibor 497-764 Blitz Imre dr , VI. Vilmos császár­üt 23. 128-953 Bodor Lajosné, V. Harmincad-«. 2. 182-287 Bózsa Ilona 165-681 Büki Gáhorné 151-517 City parfüméria 366-902 Csapó Janka 367-264 Csitáriné Virág Hona, XIV. Kerepesi­át 36. 299-969 Csolnoky Olga 358-134 Czalch Zs. Cornél 136-739 Demény Gáborné 299-904 Dencz Ilona 223-513 Dentária illatszertár 189-552 Deutsch Lászlóné 366-989 Edelstein Sándor 226-376 Erdei Mária 384-218 Fogel István Fotoamatör fényképészeti Faragó Lászlóné 126-169 Fekecs József, »DIV1NA« illatszertára, VI. Vilmos császár-út 33. 112-708 Fekete Vilmosné 166-903 Fekete Zsigmondné 187-147 Ferencsik Jőzsefné 298-633 Fingenauer Margit 355-606 Fischer László, IV. Régiposta-«. 6. 380-408 161-691 szaküzlet 468-563 Földes Rndotfné 327-889 Fried Dezső,VI. MussoIlni-tér4.113-948 Frim Árminné özv. 225-553 Fülöp Imre 115-477 Garai Arnoldné 493-929 üerö Gábor 153-353 Gerő Miklós 424-308 Gerson Ernőnó 355-594 Glück parfüméria 382-584 Goldstein László 126-494 Gráf Sándor, V. Vilmos császár-át 14. 180-476 349-642 259-600 126-010 295-067 422-262 147-492 424- 774 425- 705 310-842 140-342 165-370 143-005 Grósz Imre Grünfeld Lipót Gutmann László Haide Rezsőnó Haller Elemér Hegedűs János Holczer István dr. Holczer László Horvát Stefánia Horváth István Hübner Zoltánná Illatos bolt Istráb Magda, «MAGDA* illatszertár, VIH. Német-«. 57. 134-923 Jakabfi Istvánná, VII. Király-u. 103. 228-711 Richter Parfüméria, V. Do­rottya o. 3. 381-343 Ridler Flóra 346-860 Riedl A. Ferenc 380-393 Rosenthal Béla 149-785 Róth József 312 748 Salgó Tibor 165-814 Salvator illatszertár 152-449 Salver Dezső 112-725 Sánta Vilmos 497-681 8apirer Ilona 299-267 Sái’váry B£láné 269-281 Schwartz Arminné 298-682 Siklós Ferenc 335-651 Silberschitz Jakabné 226-313 Simon András ifj. 144-768 Simplon parfüméria 456-039 Smart parfüméria, V. Bécsi*u. 9. 184 271 8omfai Antal vitéz 330-899 Steinbach Miklós 310-626 Steiner László 181-505 Stern Gizella 326-104 Szakvári Géza 158-184 Székely Imréné 291-67S Székely István 498-794 Szeller Mihályné 146-994 Szokolóczy Svllaba Béláné dr.-né 143-124 Takács Dániel 136-762 Taub Arthur 124 239 Tölgyes S. Sándor 188-101 Ungár Adolf 428-462 Vájná József 184r-206 Várkonyi Gizi 224-762 Vígszínház parfüméria 128-176 Visnyóczky Béla 355 306 Vélsz Józsefné 226-141 Winkler D. H. 223-557 Wolf Dozsö 298-647 Znmpft István 142 989 Ingatlanköxvetitők. Abádiné 325-701 Ambrus Márton, iugatlanközv. és építési váll. Pestszent- erzsebet, Jókai Mór-u. 108. 147-638 Argal János „Budai Ingatlanértékesítő“ II Zsigmond király-u 6 154.995 Baán Endréné Bajó Sándor Bakos József 495-038 427-165 499-615 Illóolajok. (Lásd olaj alatt.) Import. (Lásd he- és kiviteli vállalatok alatt.) Indigó-és szénpapiros. (Lásd papirosszakma alatt.) ARDÓCZ 115-905 vessz, elad, közvetít TELKET, VILLÁT ÉRHÁZAT Barlos Dezső ingatlan forgalmi és parcellázási Irodája. III Táborhegy 16795/4 hrsz. Judit-u. 4 162-647 öiZlÓKálmán Ingatlanfor­galmi irodája V. Széehe- nyl-rkp. 8.118-401118-917 Bischitz Mór 420-421 Bodánszky Lajos, VI. Andrássy-út 46. 122-231 Bologa Viktor József 225-498 CSÁSZÁR FERENC VII. Károly király út 15. 222-671 CSAVOLYl LAJOS telekparcellázás! válla' lata, VI. Mussolini-tér 3. 428-786 Cselényi Aranka 421-469 CSENDES JÓZSEF Ingatlanforgalmi és öröklakás szervező iroda. XI. Szent Imre liereeg-üt 8. (Horthv körtérnél). * Telefon: 269-087 Farkas Sándor, Kispest, Báthory-u. 11. 346-850 Fellner Péter, Üzem Helyiség nagylakás kffzvetltö V. Szent István-krt 30.120-124 Feuerstein Ábrahám 421-171 FiscOer Andor, v. Uollán-u. 22. 122-609 Fischer Hermann. 145-861 Foltin Géza Tárcsázza először a *118-527 azután kérje Rákosliget 64 Fried Izidor 130-284 GÁBOR MIKLÓS Oki. mérnök. Parcellázási és ingat­lanforgalmi irodája. V. Személynök-u.9/11. 113-897 Gárdosi Ingatlanértékesítő váll. 118-806 Giczy József dr. 493-989 Grossmann Nándor 420-505 Groszmann Ármin, VII. Hársfa-«. 11. 222-242 Groszmann Dénes 426-121 GrÖsclil János 162-682 Gubancaik Bálint 297-522 Gurszky Rezső dr. Ingat­lanforgalmi Irodája, V. Hollán-u. 22. 129-609 György László 335-969 Hajós Béla m. kfr. Földmlv. Mlniszt. enged. Ingatlan közvetítő, VI. Andrássy-út 79. 421-164 Halmos Gyula 256 -628 Hegyi Zoltán dr. ingatlan-közvetítő vm. Rökfe 8ziIÁrd-n, 6. 139-683 139-609 839-555 Hersko József Hetyey Gyűlő,né özv. 113-584 496-112 Csendes Róbert I Ingatlan forgalmi, telek parcellázó és öröklakás szervező vállalata XI. Horthy M i k I ó s-k ö r t é r l.l 259-842! Csépes Pál 225-882 Csizmadl Árpád 127-733 Csrepka János Pestszenterzsébet. Kossuth Lajos-u. 89. 347-865 CSREPKA JANOS 0. F. B. ált. eng. INGATLAN irodája. Pestszenterzsébet, Kossuth Lajos- u. 89. 147-965, 347-865 Demeter Gábor INGATLANKÖZVETÍTŐ 223-800 VII. Doliány-u. 16/18. 228-081 Bengler Cafos építő­mester Ingatlanforgalmi szakértő tanács­adó,X. Fáik Mlksa-u. 12. 121-475 Dióssv István törvényható sági bizottsági p. tag. ingat lan adás-vételi irodája, XIV. Gizella-üt 47. 296-830 Dudás Dánielné dr.-né 389-147 Egyfid Lajos 184-709 Endler Frigyes 114-119 Enessey Zoltánné enesel, VIII. Sándor-u. 32. 149-824 Erber Ödönné özv. 499 808 Ilolek Sámuel, a «Centru- ue» házép. váll. v. igazg. iro­dája. Telkek, házak, örökla­kások, szakszerű, reális ér­tékesítése. XI. Kelenhegyi- út 21/26. 469-105 Horváth Kálmán, ingatlan­forgalmi váll. XI. Verne- létl-út 13. Horthy Miklós- körtérnél. 269-037 Hre&USS Hajnal, FM in- gatlanforg. iroda, V. Va- dász-u. 33. 126-459 .IANCSEK GYUL4, ingat­lanforgalmi iroda, földmi- velésligyi miniszteri enge­déllyel, IV. Petőfi Sándor- u. 3. 189-712 Jnrltz András specialista BUDAI villák­ban, viliatelkekben és bér- házakban. II. Pázsit-utca 12. Telefon: 164-976 Kauyó Árpád Kárpáti Nándor Kelemen Sándor Józsel 349-561 116-410 116-166 Kertész Béla m. klr. F. M. eng. ingatlan Iroda, VI. Andrássy-út 27. 225-804 Kertész Lajos 147-989 Knaplk Henrik,VIILSzent- klrályl-n. 4. 349-896 Koch Ferenc Kocsis Imre Kohn Lajos Kolonszkv Mihály Kovács Endre 458-683 345-800 221-813 136-592 189 709 132

Next

/
Oldalképek
Tartalom