Budapest és környékének betürendes távbeszélő névsora 1936. május (Budapest)

A budapesti és a Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetőinek szaknévsora - D

Dohány II Hüll, posta személyzete iáléli alaiiiMnyM liMelö Irodája Me fizetéseit üsztiadál Józset Osztián Olivérné dr.-né Ölveczky Józsefné özv Ötvös Andorné özv. Paduch Béláné Paieta Jenő Páll Ignácné özv. Páll Pál né Páll Péter Palkovies Ferenc Pap Öándorné özv Papp Ervinné Papp Gynláné dr.-né özv Papp Judith Papp Miklós Pápay Gyula Pápay Mihály Paral Győzőné özv Pásztor János Pataky Lászlóm4 özv. Pauer Józseíné özv. Paunoz Józsefné özv, Pázmándy Mihály dr. Péchy Dezsöné özv Péchv Edith Pekáry Ferencné dr.-né özv Pellion Arthurné Pély Gézáné dr.-né özv, Péter Lászlóné özv. Petersen Jánosné Petrácz István, EX. Lillom-u. 33. 1-328-73 Petrik Miklósne Petróczy János Petrovics Gusztávné özv Petrucka Györgyné özv Pettkó Béla Pfeiffer Emilné Philipp Mária Pieke József Pilder Ferencné özv. Pintér Ernőné dr.-né özv. Pintér Jánosné Piroska Magda Pogrányi Géza dr Polk Rudolfné özv. Pollák Dezső Pollák Balamonné Polonyi Lajos Pontelli Magda és tarsa Pőlhössy Gézáné özv Práger Gynláné özv.. IX Ipar-u. 4. 1-300-41 Pravotinszby Vilmosne Prenker Lajos Pribill Károlyné özv, Puskás Istvánná özv. Pnsztay Jenő Racsmány Ferencné Rácz János özvegye Rácz László Ráczkövy Kamii Ióné dr.-né Radics dohánytőzsde Radossevich Tivadarné báróné özv 1-429-65 Rády Jánosné özv, Ragán Béláné Özv Raith Jánosné Rajcsányi Károlyné Rákosy Károlyné Ramaseder János dr. Rámer Andorné özv Rausch Vilma Rázsó Kázmérné özv Réh Ferencné özv. Reichart Komé Iné Reiner Frigyes Reisner Sarolta Reisz Mómé Reiter Gynláné özv Reitter Herma Remenyik Lajosné özv Remsey Zoltánná özv Réti Sándomé 2-960-07 1-825-94 1- 856-97 2- 927-98 1-218-74 1-371-36 1- 629-36 2- 931-90 2-910-22 1- 807-64 2- 593-95 1- 628-48 2- 684-76 1-123-46 1-631-78 1- 857-29 2- 940-81 1-438-65 1-268-55 1-296-19 1-627-36 1-381-50 1-403-47 1-529-46 1-604-98 1-335-99 1-553-50 1-180-98 1-358-13 1-838-55 1- 326-70 2- 963-80 1-359-67 1-394-23 1-404-93 1-395-27 1-330-80 1-847-63 1- 328-81 2- 681-09 1-857-92 1-510-96 1-259-22 1- 190-17 2- 903-48 1-257-73 1-323-42 1-382-70 1-566-93 1-313-43 1-443-41 1-122-09 1-229-07 1-315-96 1-225-23 1-393-45 1-653-32 1-535-57 1-391-09 Révész Julia Rezner Pálné özv Richter Antal Richter János Riedl Alfonsné id Rihmer Karolin Risclianek Emilia Rosenfeld Tivadar Rohla Margit Rokitansky Béla Romy Cornelia Róna Mór Rosa Victor Rosenfeld Jakab Rosner Ferencné öz\. Roszjárovits Ferenc Róth Bemátné özv. Roth Mihályné özv. Rothmüller Mária Rothstock Rezsöné Rotter József Rotter Matild Rózsa Lajosné özv. Rózsaffy Georgine Rössel Ödönné özv. Roubicsek Ágostonná özv Rubin Farkasné özv Robin Józsefné Rummel Emma 2-919-51 1-393-85 1-169-41 1-395-57 1- 348-32 2- 685-74 2-921-15 1-329-73 1-860-18 1- 118-98 2- 976-09 1-422-05 1-363-56 1- 426-21 2- 955-76 1-215-85 1-604-33 1-306-22 1-316-65 1-273-07 1- 434-64 2- 942-79 1-572-05 1-428-88 1-553-97 1-537-74 1-452-64 1- 801-52 2- 698-06 1-249-12 1-267-04 1-474-96 1-329-02 1-194-90 1-297-51 1-628-46 1-861-12 1- 551-98 2- 910-20 1- 418-94 2- 962-35 1-228-07 1-220-87 1- 426-09 2- 956-54 1-451-50 1-451-32 1-553-59 Ruttkay Ferencné 2-955-32 Sajó Szilárdné özv. 1-433-81 Sallay Károlyné özv 2-597-08 Bamek Viktor 1-626-98 Sándor Józset 2-920-09 Sándor Kornélia 1-848-23 Sándor Mihályné özv. 1-227-62 Sárközy Gynláné özv 1-360-29 Sass Lajos 1-511-29 Schatz Vilmos 2-685-09 Schärfer Béláné özv. 2-961-23 Schenk Ágostonná özv. 1-660-58 Schieder János 1-131-09 Schippert Mária 1-411-47 Schlosser Ferencné dr.-ne 1-554-73 Schmidlecbner István 1-310-73 Schmidt Tibolt dr. 1-127-6& Schneller Kálmánná 1-238-09 Schnnrmacher Jakabn: 1-291-40 Scholtz Béláné özv. 1-183-96 Scholz Józsefné dr.-né 1-442-43 Schönberger Adolfné 1-216-95 Schrantz Mihály 2-597-70 Schreiber Béláné özv. 2-955-57 Schreil Károlyné özv 1-488-02 Schultz Miksáné 2-910-16 Schuster Jánosné özv 1-410-97 Schwajda Károly 1-503-40 Schwank Zoltán 1-305-72 Schwarcz Ferenc 2-942-01 Schwarcz Ignác 1-453-94 Schwarcz Róza 1-152-60 Schwartz Ignác 1-453-94 8chwartz Ignác ifj. 1-277-10 Schwertsig Henriimé 1-627-74 Schwőrer Józsefné 1-318-97 Sebes Árpád 1-298 81 Sebők János • 1-335-91 Sedlmayer Ferenc 1-305-91 Seregélyes Józsefné dr.-né 1-353-26 Seress Imre 1-164-26 Sikolya Istvánná 1-182-49 Siklós Gyula 1-471-38 8ilbermann Jenő 2-955-45 Simay Ferenc 2-939-84 Siminszky Károlyné özv 1-348-78 Simon-Dóczy Jánosné özv 1-315-24 Simon Györgyné 2-690-08 Simon László 1-646-07 Sipos Albertne özv. 1-117-49 Syposs Katalin dr. 1-881-47 Birotnyák Józsefné özv. 1-628-44 8kita Ervinné 1-345-46 Skultéty Bertalanná özv, 1-256-08 Sólymos József 1-401-98 Sombory Lajosné özv 1-394-92 Sommer Ernő 1-393-40 Soinody Károly, V. Csáky-u 14. 1-123-28 8omogyi Margit 2-919-69 Somolik Kálmánne 1-458-79 Sonnenschein Pülöp 1-491-06 Soós Gizella 1-439-83 Sperker Ferencné özv 1-425-60 8pitz Józsefné 1-488-32 Sréter Kamilla 1-156-81 Stein Imréné özv, 1-833-93 Steiner Cecilia 1-154-46 Steiner Jánosné özv, 1-489-32 Stem Beitalanné özv 1-297-90 Stippits Róza 1-448-66 Stockmann Richárdné özv , X Ceglédi- út 16. 1-490-08 Stöber Károly 1-433-02 Btrametz Györgyné 1-544-98 Strelinger Károlyné özv. 2-597-87 Sulyok Béla 1-897-72 Süvegh József 2-682-38 Svetitska Mária 1-138-15 Swoboda Ottokárné özv 1-461-36 Szabadi Ferenc 1-653-98 Szábel Gynláné 1-816-75 Szablits Oszkár 1-183-22 8zabó Dénes 1-627-20 Szabó Erzsébet 1-307-82 Szabó Ignác 1-259-76 Szabó Jenő 1-411-91 Szabó Zsigmond 1-801-28 Szada István 1-820-97 Szalay Béláné 2-924-19 Szalay Ferencné 2-694-78 Szalay Pál 1-421-65 Szaplonczay Béláné 1-632-47 Szarka Sándor 1-441-38 Szászi Ferenc 1-400-57 Szází Menyhért 2-585-37 Szecsey Ferenczné özv. 2-974-69 Széga Gusztávné 1-171-45 Szegedy Mihály 1-355-04 Szegény Péterné özv. 1-477-90 Szegő Albertné özv. 1-400-91 8zékely Anrélnó özv. 1-395-64 Székely Kálmánná özv 2-692-39 Székely Márkné özv. 1-326-79 Szekszárdy Ede 1-576-89 Szelecsényi Antalné özv 2-585-23 Szélig A. Károlyné 1-401-21 Szentessy Sándor 2-587-75 Szent-Györgyi Ernőné dr.-né özv. 1-178-18 Szentirmay Józsefné 2-934-24 Szépkuthy Józsefné 1-317-02 8zidanits Károlyné özv. 1-562-91 Szigethy Pál 1-362-91 Szíjártó Géza Szíjártó 6ándor Szilágyi Emil Szilágyi Ferenc Szilágyi Gynláné özv Szilágyi Istvánná özv u. 5. Szilágyi Miklós Szirmai László Szirmai Kamilla S zívós Győzőné özv. Szkender Mária Szokner Béla Szombati Fereno Szödy Ferencné Szőke József dr. Sztancsó Ferenc Sztrenka Jánosné özv Szuchovszky Béláné özv Szűcs Jenő Szűcs Kálmán 1-215-6Í 1-543-99 1-444-19 1-352-38 1- 857-83 X. Vaspálya­t-491-27 2- 956-18 1-526-96 1- 800-47 2- 952-34 1-861-98 1-554 91 1- 860-97 2- 976-52 1-207-44 1-186-99 1-423-05 1-406-78 1-185-08 1-632-58 Szűcs Zsigmondné dr.-né özv. 1-381-20 Szüts Istvánná özv Tábory Jánosné Takács Istvánná Tálos Dóra Táncsics Amália és Mária Tandory Lajos Tarkeöy Aladár ifj. Tary Mihályné özv Taussig Hugóné özv Téglássy József dr. Teleki Sománé Teleky József Tereczky Miksa Térmegi István vitéz Teuchert Károlyné özv Thauer Ferencné özv. Ticsénszky Dezsöné özv. Tiegermann Ignácné özv. Tihanyi Kálmán Tik Imre Tilcser János Tittel Sándomé Tomanóczy Gyuláné özv. Tomaschek Sándorné özv, Toperczer Jánosné Torma László Tóth Farkas Tóth Ferencné özv. Tóth Hona Tóth János Tóth József Tóth Lajos, IX Angyal-u. 38. Tóth Mátyás Tóth Sándor Tökey Jenöné Török Bódogné özv. Török Tivadarné Tréfás Ferencné özv. Trom Józsefné özv. Tuller Ernőné özv Tuly Jenöné özv. Tungli Ferenc UJJ Imre Ulits Mária Dlmer Lajos Ungár György Unghváry Irma Váczy Ferenc Váczy Károly Vágány Gábor Vágó Irén Vájná Pál Valasek Józsel Vanyek Anna Varga József Varga Ödön Vargha Aladárné özv. Várkonyi Arpádné özv. Várnay-Böhm Arvédné dr -né, özv. 1-811-58 Vass János Vaszary Dezsöne özv, Vécsi Györgyné özv. Végess Jánosné özv. Verdössy Józsefné özv, Vértessy Gusztávné Viczián Pál Vigadó-téri dohánytözsde Vojtsek Ottó dr. Völgyi Istvánná Vuchetich P. Anna Vukovich Imréné Wachtelschneider Jánosné özv. VII Thököly ót 16 1-346-53 Wagner Gáspár Sándomé özv. 1-528-29 Wagner Gusztáv 1-142-73 Wágner Károlyné özv. 1-379-03 Walkó Rezsőn! dr -né özv 2-925-59 Wéber Rezsöné Weckinger József Weisz Benő Weisz Géza Weisz Rezső Weiszberger Malvin Weltner Gyuláné Weninger Lajosné Werling József Werner Hugóné őzv Wertz Mária Wieszt Antal Wittmann Györgyné őzv Zabolai Gergely 2-925-17 2-952-13 1-411-96 1-422 42 1-370-94 t-874-98 1- 604-48 2- 583-65 1- 246-48 2- 932-68 1- 371-03 2- 938-78 2-681-10 1-472-03 1-834-66 1-411-25 1-416-46 1-187-87 1-368-28 1-435-92 1-545-99 1-453-34 1-800-28 1-522-40 1-413-65 1- 802-92 2- 965-95 1- 328-56 2- 916-49 1-468-17 1-164-11 1- 391-86 2- 925-99 1-403-98 1-438-48 1- 401-62 2- 954-30 1-342-95 1-308-91 1-394-25 1- 579-93 2- 940-54 1-335-46 1-166-08 1-383-86 1-626-89 1-404-28 1-666-12 1- 306-56 2- 970-23 1-269-74 1-574-98 1- 448-75 2- 965-75 1-313-54 1-329-34 1-838-76 1-872-96 1-452-50 1-886-94 1- 323-70 2- 947-95 1-105-07 1-806-92 1-345-12 1- 815-59 2- 918-79 1-346-09 1-379-74 1-482-65 1-552-82 1-335-04 1-488-07 1-374-32 1-335-72 1-339-12 1-366-22 1-156-31 1-412-92 1- 190-76 2- 954-31 2-970-87 1-627-37 1-469-56 Zacher Vilma, Zaleski Bíró Éva Mária Zana Imréné őzv Zárics Györgyné Zathureczky Gyuláné Závodszky Samu Zentai Jánosné Zettvitz Győzőné őzv Zilkovszky Gyula Zimonyi József Ziniel Ferencné özv, Zoboky István Zőldy Mártonná özv. Zsemlye Fereno Zsoldos Lászlóné őzv. Zuber János Zyka Gottliebné őzv t-281-09 1-366-26 t-315-07 1-220-21 1-936-33 1- 128-54 2- 696-09 2-932-83 1-490-07 1-633-98 1- 453-60 2- 931-96 1- 323-75 2- 698-08 1-629-31 1-169-67 t- 338-07 5. Dohányzó cikkek és szerek. (Lásd papirszakma alatt is.) Gallwltz Testv., IV. Párisi- a. 9. 1-892-50 Fiók IV. Klgyó-a.4.1-882-43 Klein Salamon fiai dohányzó cikkek és pipakészitő-fizeme. VII Király­utca 1. Lusztig Mór NIkopáll k. f. t. Prohászka Károly Tauszky Artur Telefon: 1-371-12 1-456-93 1-892-30 1-577-82 1-445-84 6. Külföldi dohányáruk behozatala. Bernhardt B Béláné őzv 1-225-22 Kállay Tamás, IV. Párisi-u. 1, 1-816-58 Kreybig Lajos dr. 1-870-16 Külföldi dohányáru r t. I Attila- n 67 1-602-46 Dombornyomdák. (Lásd fémnyomók és fémárogyárak alatt is.) Felsenfeld Rudolf, V. Bálvány-u. 16. 1-103-94 Freimann és társa, VI. Király-u. 10. 1-245-69 Hechtraann Sándor, VI. Király-u. 28. 1-257-80 Dongafa. (Lásd faszakma alatt.) Drágakő kereskedők. (Lásd ékszeripar alatt is.) Llttmann S. Sándor gyémánt, igazgyöngy, ékszer- és drágakönagykereskedő. Alapítási év 1895. V., Erzsébet-tér 4.1-807-09 Tieberger Imre drágakő és gyöngy kereskedő,udva­ri és kamarai szállító, kir.törvényszék i és árva­széki hites szakértő. Államrendörségi ékszerszakértő. Occasló éksze­rek vétele, IV., Türr István-u. 9. 1-876-13 Drótkötelek. (Lásd kőtél alatt.) Drogériák. (Lásd gyógyszeráruk alatt is.) Acs Mihály 2-939-34 Antalffy Mária és Bäbr Sarolta «Central» illatszertára, IV Cukor- n. 4. 1-883-30 Asioria drogéria és gyógyárnbereske- dés, túl.: Rochlitz Emil, Vili Mu- zeum-krt 2 1-441-15 Bakonyi István 2-955-37 Balázs Pál, V. Bálvány-u. 3. 1-800-66 Balázs Pál, V1H. Baross-u. 120.1-339-91 Balogh Gí. II. Margit-krt 1. 1-515-59 Barabás és Stefánovits 1-535-14 Beer Zoltán 1-225-48 Benedek Sándor 1-348-85 Blitz Imre dr. 1-289-53 Blum Erzsébet dr 1-326-25 Bodnár József 1-308-43 Boros Lajos 1-319-72 Demeter László 1-342-20 36

Next

/
Oldalképek
Tartalom