A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

G

Grírdos Feladásra kísz csomagjait a posla üzlethelyiségéből dijmentesen szállítja el, r A GAZ OLCSO, GYORS ES TISZTA! Garzó Zoltán, a Belvárosi Taka­rékpénztár r.-t. ig., IV. Veres Pálné- u. 7. 182-652 Garzol Lajos dohány kisárns, XIV Kassai-u. 20. 497-582 Garzuly Béla dr. külügymin. titkár, n. Olasz-fasor 13/15. 166-698 Gaskó Dezső dr. orvos, IV. Ve rés Pálné-u. 7. 384-592 Gáspár Aladár, a Közp. váltóüzlet r.-t. ig.. V. Véesey-u. 5. 124-815 Gáspár Aladár Rekord cipöüzlet, Pestszenterzsébet, Kossuth Lajos­u. 42. 147-618 Gáspár Annie Szél Pálné női di­vatszalon, IV Eskti-tit 6*. 189-321 Gáspár Antal kirakatrendező és decorateur. VIII. József-krt 77/79. 0137-366 Gáspár Antal dr. fogorvos, VI. Teréz-krt. 21. 129-500 Gáspár Árpádné, Vili. Práter- n. 63. 340-825 Gárdos Gyula kereskedelmi ügynök, VI. Ó-n. 8. 116-414 Gárdos Herta, Stambul szőnyeg- iizem tu!.. VII. Wesseiényi-u. 4. 227-351 Gárdos Ignác, Józseftéri festék­áruház, V. József nádor-tér 1. 386-765 Gárdos István keresk. ügynök, vm. Rákóczi-út 65. 344-675 Gárdos Jenő m. kir. postatakp- tári becsüs, VII. Király-u. 87. ' 220-993 Gárdos József órás, óra- és ék- szerkeresk., Vili. Múzeum-krt 2. 345-090 Gárdos László, VI. Podmaniczky- u. 51. 0126-553 Gárdos László magántisztv., XIV. Hungária-krt 157/b. 496-808 Gárdos Llpót lakása, VII. Dam- janich-u. 26 a. 421-777 Gárdos Miklós dr. ügyvéd, V. Rudolf trónörökös-tér 4 a. 122-943 Gárdos Miksa kö- és könyvnyom­dája, VII. Kürt-u. 12. 421-985 Gárdos Oszkár fagyapot és ládaárn, VI. Rózsa-n. 44. 221-869 Gárdos Sámuelné üzv. ny. áll. polg. isk. tanár, XIII. Mohács- u. 8/a. 298-650 Gárdos Tibor szikvizgyári cégve­zető, VII. Miksa-n. 11. 224-740 Gárdos Valéria szföv. polg. isk. tanár, VII. lstván-út 38. 427-403 Gárdos Zoltán r.-t., ig., XII. Orbán hegyi-út 61. 865-360 Gárdosi ingatlanértékesítő váll., túl. Gárdosi Márk, V. Visegrádi-u. 4. 118-806 Ügyvezető-ig. lakása 114-562 Gartboldl Róbert, IV. Eskü tér 1. 186-115 Garlathy Alfréd Mátyás rn. kir. százados, I. Attila-u. 65/c. 360-428 Garóczl György m. kir. posta­tiszt, XIV. Tüököly-út 66. 299-719 Garszon Otthon, Reiss Jenöné dr.-né, XI. Zenta-u. 3. 259-485 Gáspár Arpádné Sonja kozme­tika, VI. And.rássy-út 124. 316-143 Gáspár Béla csomagolópapír- és papirzacskókeresk., Vin. Kisfuva­ros-ó. 4. 336-706 Gáspár Dezsöné Halmay Mária szföv. tanítónő, IX. Mester-n. 22. 349-703 Gáspár Elemér m. kir. állami vasgyári ny. felügy., X. Román­u. 4. 148-754 Gáspár Emília oki. középiskolai tanár, I. Várfok-n. 14. 353-584 Gáspár Endre dr., V. Pozsonyi­tit 26. 293-052 Gáspár Endre dr.orvos-fogorvos, VII. István-út 11. 426-520 Gáspár Ervinné dr.-né magán- tisztviselő, V. Phőnix-u. 14. 325-119 Gáspár Erzsébet tisztv. V. Szent István-tér 15. 113-043 Gáspár Fttlöp k.f.t. központi irodája, gőzfavágója, tűzifa-, faszén, koksztelepe és asztalosüzeme, XIV. Róbert Károly-krt 93. 292-209 Gáspár Fülöp lakása 293-319 Gáspár Géza oki. mérnök, szfőv. főmérnök, XI. Hzabolcska Mihály­u. 7. 259-880 Gáspár Ignác földbirtokos, V. Ka­tona József-u. 10. 116-274 Gáspár Imre, XI. Kökörcsin u. 20. 459-020 Gartenfeld Dezső textilgyári képv., VI. Dessewffy-n. 30. 116-012 Gartenfeld Gé?a ára- és csomag­szállító, Újpest, Arpád-u. 33. 495-760 Gartha Iván dr. orvos, V. Katona József-u. 41. 0126-140 Gartner Béláné özv. dohány- kisárns, X. Belső Jászbsrényi-út 17. 148-208 Gartner Károly esukási, Bp. Szföv. Községi Élelmiszerüzemének ig.,vm Tavaszmezö-n. 1. 145-769 Gartner Pál dr. idegorvos, ideg- gyógyintézeti v. igazgató-főorvos, Nemzetközi Aktivanalitlkus orvosok egyesülete magyarországi elnöke. V. Káimán-u. 21. 113-031 Garzó Gyuláné ostyaüzeme, EH. Toronya-u. 12. 362-914 Garzó József oki. mérnök, XI. Lágymányosi u. 17/a. 468-719 Garzó Lajosné özv. fűszer- és csenvegekeresk., VIH. Práter-n. 9. 136-434 Garzó Miklós hites könyvvizsgáló, V. Légrády Károly-u. 16. 290-019 Garzó Miklós dr.akadémiai tanár, IV. Ferenc József-rkp. 16. 189-322 Garzó Szilárd, a Garzó és Bakos építési váll. cég társtul., Újpest, Deák Ferenc-n. 141. 294-476 Gáspár István keresk., Vili. Jő- zsef-n. 81. 333-625 Gáspár István tűzifa-, szén- és épitési anvagkeresk., Rákospalota, Kóti-üt 69. 295-157 Gáspár Jáclntné postás, tisztnö, Pesthidegkút, Remetei-út 64. 167-815 Gáspár János XII. Fery Oszkár- n. 32/b. 157-751 Gáspár János Jégszekrény, bor­es sör kimérő készülékek üzeme, VIII. Mátyás-tér 12. 130-778 Gáspár Jenő, az Országos Magyar Sajtókamara főtitkára, VI. Bajza- n. 39. 121-061 Gáspár Jenőné füzőterme, VII. Dohány-u. 14. 223-918 Gáspár Józsel az Óbudai kemé­nyítőgyár r.-t. cégvezető, III. Lu­kács-u. 4. 353-218 Gáspár József cipőüzem, VIH. Vajda-Hunyad-u. 3. 336-752 Gáspár József főmérnök, II. Mar- git-rkp. 52. 352-974 Gáspár József füszerüzlete, XIV. Erzsébet királyné-útja 60/b. 499-703 Gáspár József orthopädiai mü- és kőtszerész, VII. Aréna-át 14. 228-645 Gáspár Károly ko’-csmáros, Kis­pest, Üllöi-üt 63. 345-880 Gáspár Lajos bajuszkőtö- és taajle- kötögyár, VII. Nagyatádi Szabó- n. 25. 421-962 Lakása, Vll. Erzsébet-krt. 34. 420-101 Gáspár László kávémérő, kifőző, VI. Lehel-u. 33. 493-623 Gáspár László magántisztv., VI Nagymezö-u. 45. 129-326 Gáspár Lilly dr. iigyvéd.VI. And- rássy-út 7. 0427-568 Gáspár Margit dr. leánygimn. tanár, II. Battkyány-u. 34. 155-386 Gáspár Mihály, a Gáspár és Tóth k.f.t. ügyvezetője, V Pannőnia­u. 36. 293-491 Gáspár Miklós dr. ügyvéd, V Fáik Miksa-u. 32. 123-292 Gáspár Pál dr. ügyvéd, V. Báthory-u. 7. 112-083 Gáspár Rezső Endre, a Gáspár Fülöp k.f.t. cég beltag ja, V. Pozsonyi­ét 15. 329-347 Gáspár S. Szent György drogueria, II. Csalogány-n. 52. 167-113 Gáspár Sándor fakeresk., ül Árpád fejedelem-útja 44. 357-278 Gáspár Sándor szobafestő- és má- zoló-mester, Kispest, Nagy Lajos­krt 20. 342-048 Gáspár testvérek illatszer és fodrászati cikkek nagy- és kiske- resk., VI. Nagymezö-u. 10.424-975 Gáspár Tibor fogorvosi műszerész, VII. Damjanich-u. 18. 422-748 Gáspár Vera férj.Farkas Istvánné, XIV. Róbert Károly-krt 93. 493-319 Gáspár Vilmos fémkülönleges- ségek, VII. Almássy-tér 16. 228-488 228-253 Lakása, VII. Damjanich-u. 26. 222-813 Gáspárné Dávid Margit iró (dr. Gáspár I. oki. közgazda), V. Légrády Károly-u. 43. 493-040 Gáspárdy Elemér dr. ny. máv ig h., II. Szilágyi Dezső-tér 7. 154- 209 Gáspárdy Géza dr., a Császár- fürdő főorvosának lakása, ül. Zsig- mond király-útja 50. 152-876 Gáspárdy Rudolf beHigymin. számv. főtanácsos, XII. Gömbös Gyuia-üt 18. 166-516 Gáspárdy S. papirfeldolgozó és papirkeresk. V. Kresz Géza-u. 24. 490-392 493-774 Gáspár! lásd Gáspáry Gasparik Ödön nyug. áll. alezre­des, XI. Horthy Miklós-út 11/13. 456-410 Gáspár! Kornélia textilnagy- keresk., VII. Éva-u. 24. 422-975 Gáspáry Alajos dr. orvos, Rákos­keresztúr, Pesti-u. 100. Tárcsázza először a *148-605 számot, azután kérje Rákoskeresztúr 13 Gassmann Lőrinc dr. rendőr- kapitány, XII. Budakeszi-út 47/e. 164-036 Gassner Adolf, V. Berlini-tér 4 316-122 Gassner Dávid Fiai szőnyeg-, bá­tor-, bútorszövet- és kárpitoskellók- kereskedök, VI. Teréz-krt 19. 122-610 Gassner Fái, a Gassner Dávid Fiai cég beltagjának lakása, VI. Teréz- krt 41. 316-515 Gaszner Aurél, n. Fö-u. 6. 155- 677 Gaszner Béla dr. ny. min. osz­tályfőnök, XI. Mihály-u. 12. 259-238 Gaszner Imre, a Magyar Nemz. Bank felügyelője, XI. Lenke-tér 7. 456-269 Gaszner Klára, a Magyar Nemzeti Bank tisztviselőnője, IV. Ferenc József-rkp. 27. 188-626 Gaszner Miklós, V. Pozsonyi­ét 3. 114-437 Gaszner Pál, IV. Ferenc József- rkp. 27. 0188-626 Gaszner Tibor becsehelyi. VI. Andrássy-út 88. 0112-041 Gasztonyi S. Sándor képesített szüesmester, VII. Rákőozi-ét 82. 225- 807 Gasztonyi S. Sándor szűcs- mester, IV. Váci-u. 28. 0183-302 Gát Ferenené dr.-né mozdulat­művész, V. Fáik Miksa-n. 6. 310-666 Gát József iparművész, reklám- műterme, XIV. Szent Domonkos­U. .19. 427-071 Gát Ödön oki. mérnök.épitómester, V. Kresz Géza-u. 29. 291-719 Gátay Endre dr. kir. törvény­széki bíró, II. Zsigmond király­éba 9. 366-920 Gátföldy Egon vitéz, m. kir. ez­redes, V. Személynök-u. 25. 124-948 Gáthy Fülöp r.-t, ig., XII. Csaba- u 9 353-395 Gáti Béla selyem- és textilárn- nagykeresk., VI. Anker-köz 4. 226- 550 Gáti Béla dr. vitéz, szfőv. kőzs. leánygimn. tanár, XII. Pethényi- ét 13/b. 154-712 Gáti Emil takarékpénztári fiók­igazgató, V. Kádár-u. 8. 121-984 Gáti Endréné Elite fehérnemű- ipar, XIV. Izsó-u. 5. 227-117 Lakása 427-017 Gáti Gyula államilag eng. zene­iskolája, X. Belső Jászberényi-ét 5. 348-611 Gáti István hegedűtanár, a m. kir. Operaház tagja, VI. Jókai-u. 4. 312-769 Gáti János litográfia, kő- és könyvnyomdái müintézete, V. Ujpesti-rkp. 1. 119-001 Gáti László r.-t. cégvez., XIV. Aréna-ét 17. 226-711 Gáti Vilmos szfőv. tisztv., VI. Lázár-n. 13. 316-494 Gatklewicz Lajos lovag, n. Margit-krt 64/a. 157-603 Gatman dr. könyvesbolt, V. Szent István-krt 6. 110-407 Gatman Ervin okl.gépészméruők, közp. fűtés, egészségügyi berende­zések, V. Bálvány-u. 2. 181-380 Gátonyi Béla szfőv. föszámvevöje, n. Fő n. 2. 156-237 Gáts, lásd Gács. Gattein Henrik teberfuvarozási váll., ni. Bécsi-ét 96- 163-257 Gattein Sándorné Heliotrop köt­szer- és illatszertára, Újpest, Árpád­ét 155. 295-907 Gattyán Ferenc ilj. kőműves­mester, épitési vállalkozó, XIV. Füredí-u. 14. 299-706 Gattyán imréné özv. dohány- kisirudája, VI. Podmaniczky-u. 63. 111-135 Gattyán János hentesmester, Kispest, Esterházy-u. 31. 146-953 Gaubek József országos reklám­vállalat, Kispest, Petöfi-u. 34. 146-880 Gander Pál szabó, VH. Erzsébet- krt 4. 225-887 Gáspár Fémkütönlegességek VII. Almássy-tér 16. 228-488, 228-253, Ä» 154

Next

/
Oldalképek
Tartalom