A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

Szaknévsor - F

Fűszer szakma pastaszemélyzet jóléti alap Elek Imre 136-554 Elek János 225-963 Éliás Sándor 494-099 Engel Dávid 130-747 Engel Ferenc 299-345 Engel Lipót né özv. 499-238 Engel Mór 134-637 Engelhardt Ottóné 365-370 Erdélyi József 259-603 Erdő8sy Gábor 162-862 Fábián Kálmán 156-238 Falud! Ede 228-124 Faluhely! Gyula 357-256 Farkas Albert 495-185 Farkas Antalué özv 348-720 Farkas Dezső 155-038 Farkas Ferenc 151-671 Farkas József, VI. Hajós-u. 9. 315-118 Farkas József, Vili. Bezerédj-u. 3. 140-977 Farkas József, IV. Veres Pálnó-u. 30. 182-169 Farkas Lajos 469-722 Farkas Márk 137-133 Farkas Teréz 295-047 Fazekas László 298-100 Fechner Jakab 162-447 Fehér Béla 497-592 Feit Gyula 423-639 Fekete Dávidné 386-651 Feldmánn Gyula 362-600 Perneneel és Czicbeli 350-929 Feuer Armin 138-745 Feuer Lajos 349-413 Feuermann József 293-514 tikó István 294-086 Fi ló Imre 224-729 Finn János id. Tárcsázza először a *164-547 számot, azután kérje Budakeszi 21 Fischer Géza 368-354 Fischer János 154-283 tischer Simon 154-963 Fllszár Imre, V. Wekerle Sándor-n 15. 323-788 tlorovits Gyula 259-267 Fodor Arturnó 189-397 Fogarassy Bálint 136-110 Forintos Lajos 268-079 Fortvingel Antalué özv. 163-409 Frank Ignác 499-908 Frank Lipót 298-674 Frantz Albert 347-497 Friebert Simonná 299-974 Fried J. Gyula 499-265 tried Miklós 110-251 tris8 Adolf 256-032 Füleky Lajos 342-046 tfiller József 292-858 tfirst Rezső 132-415 Filrstner József 136-320 labnai István 496-759 laál Pál 121-016 falambos Rezső 181-106 láldi Vilmos 348-731 lálik Mihály 338-626 lanes Imre 357-239 larzó Lajosné özv. 136-434 láspár József 499-703 lazdag Lászlóné 133-040 lazsó János 469-034 lebhard József 362-357 fémes Ferencné 496-380 leschmay Manó 498-666 llück VilmOB 136-108 loldinger Róbert 357-409 loldmann József 296-960 loldstein Gábor *56-638 ioldstein György 167-438 loldstein Ignác 863-995 loldstein Jenő 310-890 lombár Béláné 499-687 lóth Sándorné 347-973 lottlieb 8ándor 423-328 lőgh László 456-606 lölcz József 349-605 (rád Mór 497-785 reif Armin 420-403 Ireiner Arthur 494-051 Irosz Jenő 298-757 rósz Sándorné 381-068 ■roszherger Mór 499-958 irűnfeld Árpád 362-403 írünwald Dezső 294-426 Irünwald Izsó 111-612 ubek János 154-631 Mele&h Julia és Trethan Kozina 165-202 Nikászy utóda Schnell 188-242 Rechnitzer Jenő 188-336 Richter Béla 133-056 Rónai Ödön 188-558 8chóier Béla 145-667 Sebestyén Kálmánná 422-218 Sebestyén László 155-253 Seress András if j. Tárcsázza először a *147-380 számot, azután kérje Boroksár 52 Singer Gizella 124-117 Soós János 469-199 8óthy Antal 153-802 Spiegel Gyula 226-309 Szabó György 316-166 Széplaky Ferenc 228-035 Szilárd Sándor 493-442 Tabányi Béla 380-667 Várkonyi Károly né (izv. 422-063 Weinberger Ferene.Tárcsázza először a *148-670 számot, azután kérje Rákoshegy 24 VVeisz Jenő 114-318 Wittmann Sámuelné 131-348 Zumpf Edéné 114-392 2. Élelmiszer- kereskedők. Adler Miksa 356-555 Baracsy Józsetné 112-674 Barkó Antalnó 116-952 Bogyay Béla 494-016 Budapest székesfőváros községi élelmiszer árusító üzeme 131-841 Dénes és Eisler 137-092 Elelrnicikk Behozatali és Kiviteli , K.f.t. 329-387 Élelmiszer és konzervipari anyagok 422-428 Élelmiszeripari és Kereskedelmi . k.f.t. . 133-951 Elelmiszerkereskedők áruháza 123-264 Endresz Péteraó 330-708 Gazdag és Rácz 296-776 Glück Iimácné özv. 310-627 Hajdú József, katonai élelmiszerke­reskedő, Pestszentlöiinc, Székely- udvarhely-u. 11. 345-951 Herold József 163-011 Hoffmann Lászlóné 129-685 Kovács Imre 221-140 Madimó Élelmiszeripari és kereske­delmi k.f.t. 140-606 Magyar Bolt 180-522 Márton Mihály 425-101 Rostos Ernő dr. 291-970 Roth Adolfné özv. 224-511 Rózsa Irén 351-421 Stuhlmüller élelmiszerkiviteli k.f.t. 325-011 Székely Aladár 293-998 Szenes Irén 493-807 Ungár Fülöp 148-797 Vitamin élelmiszer és konzervüzem k.f.t. IV. Károly király-üt 20. 182-984 Wilheim József fiai 221-802 Zimányi Bálint 456-634 3. Fűszer- 6» csemege* Bálint László 130-9: Balog Lászlóné Tárcsázza először *118-527 számot, azután kérje Rákosliget 83 Balogh István,VIII. József-u. 19.134-100 Balogh Istvánná, V. Dorotsya-u. 11. 385-080 Baly István 494-159 Bán Hugó 338-736 Bárány Ferenc 134-562 Baranyi Mária 497-032 Barkóczy Dénes 326-445 Barta Jenő és Társa 296-235 Bauer Ferenc 226-621 Baumgärtner János 147-498 Beck Kde 130-343 Beck Lipót és fia, II. Széna-téri. 351-503 Beck Miksa 122 524 Beck Zoltán 137-579 Benedek Dezső 496-778 Benedek Zslgmond 494-065 Benjámin Zoltán, V. Honvéd-u. 4. 119-470 Bényei Sándor Berdó János Berdó Pál Berger Imréné özv. Berger Mór kereskedők. Abonyi Gyula 166-754 >C8 Ferenc 115-153 Acs Kálmán 296-897 Aczél Lajos 266-308 Adamecz György 360-689 Adler Nándor 148-132 Adorján Elemér 140-903 Alapi károly 118-376 Antal Árpád 152-346 Antal Lajos 167-035 Apfelbaum Sándor 425-057 Appel Árpád 298-635 Asoherl János 358-267 AulitzkyOttóné özv. Tárcsázza először a *148-670 számot, azután kérje Rákoshegy 62 Avender Dezső Babirád Zoltán Babó István Bach János Báder Ferencné Bagi Antal Bagó János Bagoly Béla Bagoly Géza Bajkai A. Gábor Back Armin Bakonyi Béla Balaskó István Balaskó Józsefnó Balázsy Gyulánó Bálint János 355-604 456-694 131-226 427-619 256-069 367-138 160-618 134-139 110-245 299-878 362-368 384-367 181-169 221-279 145-195 259-447 Béri eg István Berta Ferenc Besnyö Kálmán Bihari Lászlóné Blitz Mómó Boda János Bodnár Lászlóné Bogdán Pétéi Bognár Lajos Bognár László Bobár István Bolovits József Bolváry Béla Bona Imre Bondy Károly Bonyhády Antal Borbély Gyula Bornemissza .lózsefné Böhm Arminné Böroczky Györgynó Bradics Etelka Braun Arturné Braun Gyula Braun Henrik Braun Pál Brenner József Brenners Helén Breuer József Brüll Olga Brünauer Jenó Bucher Géza Buda Gyöngye Bunczlauer Ödön Jenő Burger Józsefnó Büchler Mór Büki Lajos Ceeei Imre Csákfalvi József Csatay Lajos Cseh Lajos Cseh Sándor Csepella Sándor Cservenka Pál Csidey Ferenc Csizmadia Ferenc Csomortány János Csuka Edéné Csücsörke István Czeglédi Lajos Czeizner József Czittler Károly Czuczay József Czukor Mártonná Dakos Katalin Dankner Adolf Danszky Ferenc Danzig Aladár Darits Gyuláné Dávid László Deák József Deák Sáodor Dékány Antal Dékány Ignác Demónyi Adolfné Demeter Sándor Dénes Deutsch Elemér Deutsch ^oltán Dévényi Ágoston 166- 654 468-527 259-140 422-827 420-663 155-089 425- 193 134-211 157-941 495-562 362-448 187-714 220- 367 167- 347 290- 040 367-694 167-106 499-653 151-524 326-480 494- 012 291- 497 113-399 338-634 184- 115 342-047 149-714 132-068 291-564 185- 350 296- 182 426- 023 149- 078 221- 479 228-657 326-407 150- 283 351-502 167-352 367-231 160- 548 186- 558 351-661 347-683 294-331 256-671 142-146 161- 633 297- 791 495- 035 163-494 162- 331 147-549 137-199 328-798 498-787 367-912 342-861 136-917 427- 802 336-735 421- 475 142-972 347-440 367-406 136-761 347-485 422- 845 498-043 296 679 421-676 112-744 226-926 '352-515 Dióssy Tibor, XIV. Nagy Lajos király-útja 181. 497-060 Doma István 338-791 Domány Ede 181-328 Dósa Józsefnó özv. 133-771 Duray Sándor 167-502 Dutkevics, Nándor 297-745 Düngher Ágoston 155-008 Dvorszky Ede 456-485 Dzurillay Ottó 310-779 Eokstein Adolf cég utóda. Tárcsázza először a *268-928 számot, azután kérje Törökbálint 15 Eibenschütz Ignác 422-696 Eibenschütz Jenő 355-742 Eichner Gyula 121-578 Eisler Gyula 494 393 Elefánt! Gergely 256-316 Heitler Mihály Heller József Helyes József Hényel Ferencné Herczeg Jenő Hérmeczky Ferenc Herneczky, Kálmán Herzfeld Árpád Hferzfeld Gábor Herzfeld Imre Herczog Mór Hesz Péter Hilger Gáspár Hirschl An,<lorné Hirschler Árpád Hizsnyai Nándor Hluchy László Holdampf Dezső Horsik Rezső Hortoványi Lajos Horvát Imre Horváth Antal 228-046 221-186 816-443 142-901 327-404 269-804 348-758 150-896 152-062 365-340 163-363 364-033 297-068 227-945 498-636 346- 833 111-434 493-306 166-906 347- 908 332-068 187-191 Horváth Ferenc, XIV. Sarkantyu-u. 2. ♦99-893 Horváth Ferencnc, VI. Díszt Ferenc­tér 10. 225-705 Horváth Gyula 357-749 Horváth Imre 269-074 Horváth János 351-401 Horváth József, Rákosszentmihály, Károly király-rtt 108. 208-744 Horváth Józsefné, II. 8z^lag-n.6.151-987 Horváth Kálmánne özv 340-947 Horváth Lajosné 326-135 Horváth Mihályné 154-616 Horváth Nándor Löwenstein Mihály utóda 187-560 Horváth Rezső 367-663 Hraska Ferenc 256-090 Hunvald Izidorné özv 498-685 Hunvald József 299-296 Hurth Gyula 155-749 Huszti Lajos 124-075 Jagositz Józsefné 349-406 Jáün V. Géza 420-807 Jakab András 294-327 Ja les Ferenc 408-863 Jancsó Lajos 150-409 Janics István 116-409 Jäger László 457-704 Jónás László 228-145 Jónás Sándor 423-822 Joó István XIV. Ozobor-u. 41. 299-659 Joó István, XIV. Frangepán-u. 39. 499-230 Joó Sándorné özv . Jnhász Kálmánná Jung Miklós Jnngrelsz Gyula Kádár László Kaiser Abrahámné özv. Kammer Frida Kangyera J. László Kapcsos Géza vitéz Kapitár Ernő Kaposi Istvánná Karácsonyi Gábor Karádi Lászlóné Kardos Sándor Karkns András Kaszay Géza Kasznár Lajosné özv. Katz Sándor Gyepes János 466-619 Györgyei Imréné 365-938 Qyöry Béláné 118-944 Gyulai Zoltán 148-866 Gyurik Jenöné 347-644 Haber L. Lajos 356-644 Hack Vilmos 427-254 Hadadi Edéné 133-699 Hajdú Lajos 456-951 Hakker József 134-263 Halász Sándor 499-876 Halmai Jenő 161-480 Haschek Lörincné, II. Csévi-u. 10. 165-698 Haut József 349-481 Havas L. László 426-121 Heged üs István 420-662 Hegedűs Pál 183-626 Hegedűs Sándor 456-185 Kaudelka János Kazatsay József Kecskeméti László Kedvessy Ede Kégli Lajosné özv. Kele Lajos Kelecsényi Eerenc Kelemen János Kellner Béla Kemény Miksa Kämpfner Jakab Kerék Rezsőné özv. Kerekes Józsefnó özv. Kerner Emil Kerner János Kheim Nándor Kijácz István Kincses János Kincses Mária Magdolna Kindl László Kiss István Kiss József Kiss Lajosné Kiss Sándorné özv. Kisházy Jánosnó Kládler Ernő Klauber Vilmos Klein Béla Klein Jenő, Vll. Klauzál-u. 35. 426-863 Klein Jenöné özv és öchwarz Pál, V. Gróf Klebelsberg-u. 13. Vásár- csarnok 125-142 Klein Lajos 187-182 Klein Márton Í193-013 Klein Sándor, Hl. Szérüskert-u. 24. S62-688 Klein Sándor XIV. Thököly-űt 80. 296-659 Klug Ferenc 146-985 Klug testvérek 180-235 Kluk János 182-132 Klnpp Antalné 151-864 167 362 294- 334 489-970 149-916 422-067 336-775 353-215 295- 240 133-742 166- 916 493-895 497-199 495-790 350-524 355-278 182-488 333-749 296- 683 115- 180 130-964 157-217 860-758 116- 002 298- 622 167- 043 498 665 299- 771 116-051 345-943 120-366 138-777 208-796 162- 284 352-932 256-051 140-996 256-928 163- 529 366-616 228-771 345-098 348-032 364-799 348-618 348-168 258-054 98

Next

/
Oldalképek
Tartalom