A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1939. május (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora - D

o betűrendes névsorban találhatók meg. Dohány Dohánykisáruda, VII. Dob-u 32. 137-913 Dohánykisáruda, VII. Dob-u 71. 137- 175 Erzsébet kpti uj száma 421-507 Dohánykisáruda, VII. Kazinczy-u. 7. 142-888 Dohánykisáruda, VII. Király-u. 59/l> 143 216 Erzsébet kpti uj száma 421-524 Dohánykisáruda, VIII. Baross-u. 41. 131-057 Dohánykisáruda, VIII. József-krt 2 139 384 Dohánykisáruda, Vili. József-krt 48. 138- 244 Dohánykisáruda, Vili. Lujza-n. 5. 138-364 Dohánykisáruda, XI. Horthy Miklós­át 25. ' 269 597 Dohánykisáruda, XI. JTorthy Miklós­át 51. 269-036 Dolescball Józsefné özv. 150-399 Doniahidy Albert. Tárcsázza először a *146-654 számot, azután kérje Pestszentlőrinc 9 Domokos Jenöné özv. 380-595 Domokos Lajos 142-716 Dorner Leóné 134-248 Dorotnby József vitéz 154-696 Dougán Károlynó özv. 135-133 Döry Jánosné özv. 184-690 Drabant József 296-078 Drahorák Alexia 187-429 Dráhota István 141 187 Drégely József 268-713 Dudevszky Zoltánná 348-104 Durst Győzöné özv. 128 943 Dux Arnoldné özv 123-221 Dvorzsák Emília 187-426 Ebenhöoh Klára 292-698 Ebergényi Lászlóné dr.-né özv. 145-020 Eder Józsefné 150-914 Egger Jánosné özv 186-493 Egry József 294-255 Egyedy Sándorné 148-208 Ehrenwald Henrik 148-808 Elek Gyuláné 259-330 Ember Péter 162-924 Emke különlegességi dohánykisáruda 330-946 Engler Ignác 330-974 Enyetér István 154-469 Erdély Sándorné özv. 181-278 Erdély Zsuzsanna 181 -794 Esztegár Lászlóné özv. 296-003 Étre M. Károly 162-908 Fábik Lajos 141-120 Fabo Antal vitéz 147-738 Fábry Istvánné özv. és Fadgyas Qé- záné özv. 389 117 Faigl Gyula 292-016 Fail Inna 347-666 Falndi Sámuelnó özv. 145-249 Falvay Jenőné dr.-né özv. 137-991 Farezády Péter 292-721 Farkas Bélánó 137-628 Farkas Gábor 268-774 Farkas József 147-028 Farkas Mária 258-764 Fáy Bálint 291-612 Fazeka? Miklósné özv. 148-310 Fehér Árpádné özv. 151-159 Fehér István vitéz, özvegye 131-332 Fehér János ' 160-344 Fehérkuti Bálintné özv. 137-342 Fejérpataky Gézáne 139-971 Fejes Márton 297-606 Fekete Lajosné özv. 155 826 Fekete Margit 295-297 Fekete Pál 135-073 Fekete Vilmos 189-791 Ferdényi Ferenc 113 -461 Ferencz Ignácné 188-446 Ferenczfi Jánosné özv. 258-611 Feszty Arpádné özV. 160-802 Fischer Emilné özv. 357 362 Fliegl Pálné özv. 186-588 Fodor Gyuláné özv. 124-958 Fodor Zoltánná özv. 381 146 Földessy Gyöngyvér 364-102 Frauenhoffer Péterné özv. 499-821 Freud Jenönó 122-607 Freytag Hggó 150-375 Frideczky Arpádné özv, 186-942 Friedmann Vilmosné özv. 189-486. Friedrich Istvánné özv. 160-242 Frisch Mária 132-350 Frömel Józsel 187-572 Frötsch Engelbertné özv 294-534 Fuchs Györgyné 118-772 Fülöp Endre 295-392 Fülöp Gáborné özv 291-023 Fülöp József 139-702 Fürjes Sándor dr. 138-354 Füstös Lehel dr. 135-261 Gábor Ignácné özv. 163-238 Gábor Tstván 130-874 Gábossy József vitéz 119-542 Erzsébet kpti uj száma 221-476 Gálly Józsefné dr.-né özv. 145-266 Gálna Ödön 148-907 Garay Lajosné özv. 124-920 Gartenfeld Manóné özv 346-147 Garzol Lajos 497-582 Gattyán Imréné özv. 111 135 Geiszler József 290-782 Geltz Gyözöné 114 572 Gere Antalné 294-670 Gérics Flórián 345-167 Gerüfi Mónié özv 131 -171 Gilly Gabriella 150-710 Girscht József 139-879 Glatz Lajosné özv. 139-841 Glodán Mihályné özv. 115-684 Gmeinwieser Alajosné özv. 153-196 GoldschmiedZsigmondne özv 162-224 Gombos Dezsöné özv 142 595 Gonda János 122-107 Gottlieb Ilona 141-588 Gömöry Fereno 269-513 Görgey Emilia 182-422 Görlich AlajosnC 130 050 Greiner Mária 365-798 Gremsperger Ernöne 167-499 Grün Adolfné özv. 143-893 Qrünbaum Simonná özv. 295-496 Grünberger Gizella 114-803 Grünfeld Adolfné. 142-316 Grüngrász Rozália 134-550 Gubovits Szilárd 142-650 Gulyás György 132-982 Gyebnár András 291-806 Gyimótby Vincéné 139-968 Qyörffy Gyuláné dr.-né özv. 138-256 Györgyraester Mihályné özv. 349-368 Győri Ferencné özv. 291-518 Győri Vilmos 118-707 Gyulay Elemérné dr.-né özv. 154-998 Gyulay László 132 533 Haberényi Géza 185-331 Hagemann Viktor 345-133 Haán Ferencné özv. 493-764 Hahn Gyuláné dr.-né özv 139-195 Hahn Józsa 181-636 Hajdú György vitéz 141-196 Hajnóczky Józsa 157-111 Hajós Terézia 166-465 Hajtó Antal Tárcsázza először a *146-654 számot, azután kérje Pestszentlőrinc 83 Hajts Géza vitéz özvegye 121-903 Halász Árpádné özv. 258-760 Halász József 140-640 Haltenberger Jánosné özv. 111-259 Hamvay Rezső 188-774 Hnnzély Lászlóné dr.-né özv 116 -266 Harányi József vitéz 498-165 Hartmann Henrikné özv. 163-048 Hatfaludy László 145-341 Hatolkay Gyuláné özv. 148-298 Hausladen Mihály 184-771 Havas 8ándorné 133-876 Hecht Emma 294-798 Héczey Erzsébet 128-036 Hedry Bertalanná özv. 180-289 Haeffner Mária 154-546 Hegedűs Györgyné dr.-né 167-861 Hegedűs Jenő 128-525 Erzsébet kpti uj száma 221-472 Hegedűs László 291-875 Hegyi Ede 139-805 Hegyi Ferenc 291-481 Heigel Bélánó dr.-né özv. 383-147 Heigl Józsefné 155-298 Heimovits Zsigmondné özv. 147-483 Heincz Frigyesné özv. 269-419 Heissler Gézáné özv. 113-8.27 Hercz Gizella 290-783 Herz Amália 142-452 Erzsébet kpti uj száma 421-584 HeveBi Jakab 122-019 Hidasi Ferenc 357-566 Himfy Géza 294-677 Hippiéi) 8ándor 131-897 Hír Györgyné özv. vitéz 164-313 Hirsch Imre 330-964 Hirselű Lidia 141-144 Hirschler Béláné özv 122-482 Hoffmann Emilia 157-201 Hokk.v Gyuláné özv. 162-681 Hollán Miklósné dr.-né özv. 114 463 Holló Andorné özv 355-396 Holló István 160-984 Holló Miklósné 156-296 Hollósi Gáborné özv. 133-597 Holczer Antalné 356-996 Homolay Lajosné özv 181-236 Horváth Adtaíné 364-193 Horváth Erzsébet 496-942 Horváth Gáspárné özv. 140-532 Horváth Györgyné 133-157 Horváth Ilona 131-590 Horváth István 365-326 Horváth Istvánné özv. 362-741 Horváth János 295-386 Horváth Lajosné özv 116-857 Höesz Károly 154-799 Hölzel József 136-446 Hölzel Lajos 111-967 Hónig Károly 141-383 Hörónyi István 144-378 Erzsébet kpti uj száma 421-575 Hnberth Lajosné özv. 115-404 Hundz'sa László 130-549 Hybl Bernát Hyross Alajos Iby Gyözöné Ilanics Milánnó özv. Illek Margit Illés Margit Imre József Incze Józsefné özv. Isoó Emma Jahn Géza Jakab Lászlóné özv. Jankovich Izabella Jankovits Eta Jánosy Károly Jarabin Alfrédnó özv. Erzsébet kpti uj száma Járitz Gyözöné Jaspary Aranka Jassik István Jékey Dánielné dr -no Jeney Kálmánná özv. Jeneyné Márkus Irén Erzsébet kpti uj száma Jerem András Erzsébet kpti uj száma Jessenszky Gizella Joanovich Eleonóra Jovanovich Ilona Jung Béláné özv. Kaczina Ferenc Kakucsy Julianna Kalfusz Andorné özv. Kálmán Béla Kálmán Kálmán Kalotai-Kreipel Ottóné Kamocsay Dezső Kandel Gizella Kánder Sándor Kandóiba Károly Kántor Béla di. Kapotsy Sándor Kardos Jánosné Károlyi Kálmánná özv. Kaivajszky István Kászonyi Jánosné özv. Katzer József Kelchen Károly Kelemen Józsefné özv. Kelemeny Alajos Kelenffy Béláné özv. 120- 918 147-335 139- 858 291-765 186-474 296- 194 157 078 111-690 138-389 121- 007 115- 608 497-540 269-331 347-969 131- 867 421-537 143- 936 294-611 111-107 119-751 132- 418 144- 979 221-494 143-062 421-590 291- 919 259-378 134- 322 111-773 138- 193 142- 129 494-397 154-095 292- 511 297- 804 162-659 143- 152 156-224 140- 527 140- 452 137-862 141- 296 139- 279 116- 941 135- 104 268-708 134-851 124-873 137-692 139-675 Kemény Elemér báró özvegye 112 -081 Kemény Imre Erzsébet kpti uj száma Kenéz Sándorné özv Kerecseny János dr Kerékffy Gáborné Kerényi János Keresztes Gyuláné özv. Kertész Henrik Kertész Samuné özv. Kese Ilona Ketykó Gyula Erzsébet kpti uj száma Keuler Ivánná özv Kicza Lászlóné özv. Kilián József Kirschner Fülöpné özv Kiss Albert Kiss Elemér István Kiss Ernöné özv. Kiss Ferenc Kiss Gáborné özv. Kiss István Kísb János Kiss Józsel vitéz Kiss Pál Kiss Péterné özv. Kiss Sándorné özv Kitczlnger János Klein Adolfné 143-570 421-512 182-798 258-617 295- 274 258-463 146-723 142-386 292 520 291- 943 340-327 421-569 189-229 137-125 148-809 135-109 164699 139- 947 347-962 137-933 297-587 118-635 142- 600 143- 696 140- 123 127-607 129-734 296- 426 292- 606 Klein Henrik, Vili. Berkocsis-u. 33. 136-102 Klein Mariska és Barothi Bede Zoltán­ná özv. 134-198 Kleitsch Józsefné özv 146 736 Klement Dezsöné özv 148-994 Klementy Julia 139-461 Klug Adolf és Kiss Albert 113-354 Kmety Jánosné özv. 493-925 Knauz Gyula 187-031 Knecht Antalné özv. 291-149 Knével Józsefné 148 905 Kóbor Henrikné 149-963 Erzsébet kpti uj száma 220-719 Koch Aladár 292-699 Kocbanovsky Károlynó 268-545 Kotsis Sándor 497-135 Kohn Árminné özv 142-088 Kohn Simon 139-389 Kója Rózsi 186-358 Kolossváry Istvánné 294-276 Komendinger Nándor 133-802 Kopcsányi Lajos 188-581 Koppányi János 185-322 Köröndi Izabella 122-869 Koscli Ernöné. Tárcsázza először a *297-960 számot, azután kérje Rákosszentmihály 1-14 Kossitzky Gizella 164-518 Kossuch Jánosné 297-002 Kotzián Emi Iné özv 132 -865 Kovács Béláné özv. 297 609 Kovács Dénesná dr.-né 127-601 Kovács Dezsöné 137-276 Kovács Emilné 130-364 Erzsébet kpti uj száma- 421-581 Kovács Erzsébet 110-410 Kovács Gusztáv 162-899 Kovács Ilona és Kovács Erzsébet 134-750 Kovács Imre 113-502 Kovács János, l Márvány-u 46. 151-054 Kovács János, XIII. Jász-u 102. 493-928 Kovács József 157-686 Kovács Lajosné özv. 143-254 Kovács Mihályné özv. vitéz 136-540 Kovács Pál 294-799 Kovács Stefánia 161-177 Kováts Domokosné özv 355-385 Kozma Béláné 296-447 Kozma Ferenc 129-674 Kozma Géza-Dénesné 342-936 Kozma 8ándorné özv 183-450 Kozmor László 139-218 Kölber Fülöp 269-082 Köller Kálmánné özv 299-257 Környei Mária 355-911 Kövér Imréné 162-831 Kövesi Gyula 154-096 Kraft Jánosné 292 913 Kramer Józsefné özv. 118-056 Krausz R. Benő 151-320 Kraxner Lajosné és Kraxner Anna 144 928 Krist Walter 143-690 Kubányi György 114-821 Kubát Etel 150-217 Knbicska Vilmosné özv 140-498 Kubinszky Károlynó 110-586 Kudar Ottó 122-833 Kuglás Józselné özv. 139-440 Kukorelly Antal 119-608 Kukorelly Nándorne vitéz 297-607 Kummerkramer Lajos 143-953 Kuncze Aladár 362-798 Kunfalvi Jakabné özv. 117-511 Kurucsai István vitéz 132-930 Erzsébet kpti uj száma 221-492 Kúti Emi) 118-349 Kuti István 388-196 Külkey Lajos dr. 131-699 Különlegesség) dohányáruda 151-&89 Kürtby Ilona 180-254 Lajos József 295-389 Lakatos György 297-811 Lakfalvi Józsefné 269-861 Láng Julia 136-501 Erzsébet kpti uj száma 421-595 Láng Károly 349-883 Láng Teréz 127-189 Lantos Vilmosné özv. 130-258 Lányay Ottilia 297-693 Lányi István 136-016 Lányi Jánosné özv. 123-778 Laszip György 122-909 Latinovits Szaniszlóné özv. 189-295 Lázár Istvánné özv. 140 825 Legmann Hermanné özv 134-963 Lehotzky Aladár 139-518 Leisztinger Gizella 145-259 Leitner László 136-899 Lengyel Arthurné özv 148-205 Lengyel Józsefné 133-640 Leszkay Andrásáé 137^018 Erzsébet kpti uj száma 422-118 Lichtenstein Sándoi 111-968 Liman Emilné dr.-né özv. 181-755 Linter Mária 295-519 Lipcsey Pál 136-498 Lipóth Ferencné özv. 115-810 Lippay Imréné özv. vitéz 146-882 Lisztes Károly 148-346 Lizsinszky Rezső 456-874 Lóskay István 345-102 Losonczy Tamásnó özv. 342-832 Lovaghy Dénesné özv 144-300 Erzsébet kpti uj száma 421-545 Löffler J. 125-671 Löwinger Mórné 147-702 Lukács Andorné özv 145-369 Lakács József 294-779 Lukáts Adél 122-195 Erzsébet kpti uj száma 221-402 Lusztig Andorne özv 138-020 Mádai Ferencné özv. 123-228 Madarassy Gáborné özv 139-344 Erzsébet kpti uj száma 421-568 Magasházy Istvánné 137-833 Masyar József 136-480 Magyar Mibály 186-512 Magyary és Damaszkin 189-678 Major Jánosné özv. 145-331­Majthényi Istvánné özv 117-998 M.akai Lászlóné özv. 294-674 Makó István 162-512 Maksay Ferenc 114 810 Marczinka Gizella 132-360 Marczy Aladárné 296-213 Margittal Eugénia 269-108 Markó Jánosné 292-129 Marosi Józsefné 143-365 Martini Adolf 147-761 Marton Lipótné 389-151 Márton Pál 362-728 Mattyasovszky Lászlóné 138 417 Bőrruhákhoz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom