A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

H

Hindy Ha nem akarja, Ihm pihenését zavarják» Hlndy Kálmánné szfőv. tanár, min. o. tan. özvegye, I. kér. IV. Béla- n. 39. 160-077 Hlndy Zoltán dr. M.A.B.l. igaz­gató. vm. József-u. 20. 334-711 Hin In er Kálmán dr. ra. kir. mezőgazdasági kiséTletiigyi fő- adjunktus, Vili. Baross-u. 10. 145-142 Hlngyl Imre vendéglős, XI. Fehér­vári-át 2l/a. 258-130 Hlnkó Fivérek építési vállalko­zók, VII. Dohány-u. 94. 422-687 Hlnféder-Fefs Ernő dr. ögy véd irodája, IV. Kereneiek-tere 9. 382-195 Lakása, VHI. Fiumei-ót aö. 336-765 Hlnleder-Fels Zoltán dr., a Magyar-Olasz Bank r.-t. h. ig. lakása, 1. Roham-u. 6. 367-395 Hlnsenkamp Alfréd gépész­mérnök, X. Qergely-u. 110. 148-647 Hlnsenkamp Ottóné, XI. Lenke­tér 8. 457-823 Hlnterleltner Károly dr. szemorvos rendelő, IX. Tinódy- n. 2/b. 131-008 Hlnterseer Rezső dr. ügyvéd, I. Lógodi-n. 66. 160-878 Hlnterseer Ulrlchné kesztyűs, ín. Zsigmond király-útja 66. 167-463 Hints Elek dr. egyet. m.-tanár, a Jászberényi-úti szülő- és nőbeteg- osztály főorvosa, X. Körösi Csorná­ét 24/86 0148-073 Hippiéit Sebő magántisztv., VII. Klanzál-u. 16. 423-240 Hír György huszáralezredes, I. Lógodi-n. 14. 161-231 Hír Györgyné özv. vitéz, dohány- klsárns, n. Keleti-Károly-n. 10. 154-313 Hír József, II. Medve-n. 23. 367-200 Hír Sári dr. Molnár Imréné zongora­művésznő, XI. Csetneki-u. 6. 0269-031 Híradó Filmszínházak, túl. Magyar Film Iroda r.-t., VII. Erzsébet-krt 13. 0222-499 IV. Petőfi 8indor-u. 6. 0181-244 Hlrblk Gyula fuvaros, XIV. Jerney-n. 22. 297-180 Hlrcsák István dr. vegyiter­mék nagykeresk. Vili. Baross-u. 43,­0137-867 Hirdető Iroda (A m. kir. posta- ssemélyzet Jóléti alapítványának hirdető irodája) IV. Viroshás-n 18. (Föposta épület.) A TÁVBESZÉLŐ szaknévsor KIADÓHIVATALA Vezető: 181-850 és 181-857 Megrendelések felvétele: 181-850 és 185-654 Megrendelési dijak nyilvántartása és könyvelés: 181-859 és 181-857 Szaknévsorszerkesztés: 181-858 Pénztár: 181-859 Hlrlpl Jnlia férfi fehérnemttsza- Ion, V. Sas-u. 11. 181-155 Hlrlpl Lajosné özv. dohánykis- árus, IX. Ferene-tér 9. 131-699 Hlrka Antal csillár és fémtömeg- árn tizem, Vili. Thék Endre-u. l/'b. 143-839 Postaszemélyzet jóléti alapít­ványának hirdető irodája, IV.Városház-u. 18.II.em.8. (Főposta épület.) A TÁVBESZÉLŐ SZAKNÉVSOR KIADÓHIVATALA Vezető: 181-850 és 181-857 Megrendelések felvétele: 181-850 és 185-654 Megrendelési díjak nyilván­tartása és könyvelés: 181-859 és 181-857 Szaknévsorszerkesztés: 181-858 Pénztár: 181-859 Postaiak arékpénztári csekkszámla szám: 30.655 Hlrkó Béláné özv., XII. Gömbös Gynla-út 13. 366-996 Hlrllng Antal villamossági és rá­dió szaküzlet és váll., Csillaghegy, Mátyás király-út 26. 0363-525 Hlrllng Dezső dr. bankig. VII. Dohány-u. 20. 227-434 Hlrllng József kárpitom és díszítő, lakberendező, bejárat Pilvax-köz, IV. Petőfi 8ándor-n. 7. 186-141 IIIrmánn Ferenc témöntöde, rézáru és waggonfelszerelési gyár: Központi iroda és üzlet, VII Csányi­u. 9. #224-830 Gyár, Xm.Váci-út 119 #292-319 Hlrmann István mérőeszköz- és szerszámgyár, közp. iroda és rakt., V. Alkotmány-n. 20. 317-951 Hirn Pálné kozmetikus mester, fogadó órák: 9-től este 7-ig, IV. Deák Ferenc-n. 19. 184-569 Hlrn Sándor fia Hlrn Llpót papíráru, dohányzócikk és cigaretta- hüvely nagykeresk,, VH1. Nép- szinház-u. 28. 136-188 Hlrn Sándorné Unió munkaruha üzem, VIII. Nagyfuvaros-u. 2/a. 144-634 Hlrs Dezső tisztv., XTV. Amerikai- út 76. 296-950 Hlrseh A. Jakab bőrkeresk. IV Károly király-út 24 389-110 389-190 Finom bőrgyára, ÖJpeat, Tinódy Be bestyén-n. 24/26. 295-426 294-015 Lakása, V. Hon véd-n. 16. 115-943 Hlrseh Adolf r.-t. vezérig.,VII. Jó- sika-u. 10. 228-295 Hlrseh Albert dr., V. Nádor-n. 3. 381-105 Hlrseh Andor, vm. Rákóczi-útól. 332-132 132-132 143-265 Hlrseh Andor bőrkeresk lakása, V. Markó-U 7. 120-825 Hlrseh Áron úri és női cipész, V. Nádor-n. 18. 110-611 Hlrseh dr. és Reiter autóalkat­rész- és szerszámkeresk VI. Jókai­it. 28. 119-617 Rlrseh Emil örményes], oki. gé­pészmérnök ipari csővezeték válla­iata.XI.Berosényi-u.22/b.269-081 Lakása, XI. Kende-n. 9. 257-331 Hlrseh Ernő r.-t. b. ig.. XI.Nagy- boldogasszony-útja 16. 258-779 Hlrseh Ernő dr. orvos és fog­orvos, VL Teréz-krt 3. 425-145 Hlrseh Ernő dr. ügyvéd. VII Király-u. 103. 428-611 Hlrseh és Társa csemegeügynők- ség, élelmiszeráruk és caviár import. IX. Sobieski János-u. 81. 342-879 Hlrseh Farkas szabómester, VII Wesselényi-u. 36. 422-035 Hlrseh Ferenc magántisztv., VII. Dohány-u. 67. 424-639 Hlrseh György bőrkeresk. lakása, D. Kitaibel Pál-u. 11. 356-319 Hlrseh Gyula tüzelöanyagketesk. V. Kresz Géza-n. 18. 327-899 Hlrseh Henrik dr. orvos. Vili Népszinbáz-u 21. 143-532 Hlrseh Hermann ra-, csont-esz tergályos és csillármübelye, VII Holló-u. 9. 227-274 Hlrseh Imre dohánykisárns, IX Fereno-krt 9. 330-964 Hlrseh Imre gazdálkodó, V. Gróf Klebelsberg u. 15. 115-602 Hlrseh Imre nagy vágó húsüzeme, EX. Ráday-u. 49. 382-408 Lakása, IX. Tinódi n 2/c. 137-813 Hlrseh János cégv., XI Verpe- léti-út 27. 258-426 Hlrseh József keresk., V. Juhász Andor-n. 7. 121-920 Hlrseh József dr. máv. üzletig., m. kir. kormányfótan., n. Margit- krt 5/b. 152-454 Hlrseh Károly -építészmérnök, építőmester, n. Toldi Ferenc-n 72/a 354-144 Hlrseh Károlyné dr.-né, XTV. Szent Domonkos-u. 16. 424-321 Hlrseh Klára nöi-rnhaszalon, VI. Teréz-krt. 62. 110-754 Hlrseh Lajos, V. Tátra-n. 26. 291-810 Hlrseh Lajos cipőgyáros, VI. Bencznr-u. 20. 222-953 Hlrseh Lajos pedikűrös mester, VI. Eötvö8-u. 9 ' 228-277 Hlrseh Lajosné, V. Szent István­krt 1. 311-584 Hlrseh László, az Első Magyar Általános Biztositő társaság vezér­titkára, V. Phönix-u. 11. 115-042 Hlrseh László oki. v. mérnök, út-, vasútépítő-, kövező- és kábel- fektető váll., XI. Elek-n. 9/a. 469-545 Hirsch Marcell áll. vizsg. fogász. VII. Wesselényi n. 75. 0425-726 Hirsch Margit, IV. Vörösmarty­tér 2. 183-048 Hlrseh Márton angol úri szabó, V Bank-n. 3. 326-481 Hlrseh Márton Kosmos fordító iroda, vm. József-krt 2. 0143-444 Hlrseh Mihály lisztbizományos, vidéki malmok tőzsdei megbízottja, VI. Vilmos császár-út 63. 125-587 Hlrseh Mihály át> és vasút- építési vállalat és aszfalt- gyár r.-t. f. a., városi iroda. V. Mérleg-n. 2. 181-OÍ24 Központi gyártelep, X. Asztalos Bán dor-n. 10/11. 134-436 Vasbetonaljgyár, IX. Csepelsziget, Kvassay-z8ilip mellett 339-358 Hlrseh Miksa fűszeráruk képv., XTV. Tábornok-u. 20. 0296-734 Hlrseh Mór férfiszabó, V Arany János-u. 16. 1,24-093 Hlrseh Nándor dr. min. osz­tályfőnök, XII. Városmajor-n. 28/c. 151-896 Hlrseh Nándorné özv., n. Görgey Artnr-n. 24. 155-523 Hlrseh Ottóné, V. Dorottya-u. 11. Hlrseh Ödönné dr.-né özv., □. Gábor Aron-u. l/b. 164-524 Hlrseh Pál, B. Csapláros-u. 17. 367-143 Hlrseh Pál dr. ügyvéd, V. Bze mere-n. 9. 317-92] Hlrseh Péter varrógépmüszeréez, VII. 8ip-u. 19. 223-520 Hlrseh Rudolfnéduinofelsi, szül. Kappel Lily, Vm. Btaffenberger n- 8/a. 140-715 Hlrseh Sándorné dr.-né, V Pozsonyi-út 9. 326-595 Hlrseh Vtlmosné dr.-né özv füzőkészitő, IX. Boráros-tór 6. 149-677 Hirsch Zoltán dr. uy. posta- takptári s. titkár, V. Csanády-u. 25. 290-022 Hlrseh Zoltán dr. ügyvéd, V Csanády-u. 18. 293-218 Hirschnéözv.szül Lejtényi Anna, n. Ostrom-n. 16. 151-550 Htrschbein Jenő, m. Zsigmond király-útja 70. 356-503 Hlrschbelnné özv. Gelsler Emma Vilma, textilkeresk., V. Szabadság-tér 7. 118-041 Hirschberger Félix dr. ügy­véd. VED. Népszinbáz-u. 19. 133-635 Hirschberger Ottó dr. ügyvéd irodája és lakása VEI. Rákóczi-út62 424-179 Hlrschbock Róbertné kozme­tikai int. tnl., VI. Lázár-u. 14. 315-108 Hirschenhauser Andor oki. mérnök, építőmester, V. Személy- nők-n. 7. 327-823 Nyáron, III. Pajzs-u. 1. 167-797 Hlrschenhanser Erzsébet dr. férj. dr. Simon Miklósné, a Budapesti Gépgyárak rendelőim, fogszakorvosa, vm. Rákóczi-út 69 140-578 Hlrschenhanser Imre, a Ge neral lakatos ipari szőv. ig. Ha nem felel 291-098 az. hívandó, VI. Dévai-n. 26. 0291-414 Hirschfeld Dánlelné özv., V. Pbönix-n. 6. 117-080 Hlrschfeld György, V. Szent István-park 14. 293-128 Hlrschfeld Henrietta Anna, műtősnő, EX. Ráday-u. 31. 184-520 Hlrschfeld István dr. v kórh. alorvos, sebész-szakorvos, V. Hollán­u. 4. 120-169 Hlrschfeld Izidor földbirtokos, V. Báthory-u. 10. 125-052 Hlrschfeld Jenő fatermelö, V. Honvéd-u. 16. 0124-991 Hlrschfeld Lajosné francia ta­nárnő. VI. Felsőerdösor 10. 421-255 Hlrschfeld László borbizomá- nyos, VII. Madách Imre-tér 6. 226- 827 Hlrschfeld Margit németnyelv- tanáruő, V Kossuth Lajos-tér 13. 310-606 Hlrschfeld Tivadar mérnök, XII. Tárogató-út 26/b. 365-805 Hirschhorn Mór, V. Pozsonyi­út 20. 291-751 Hlrschl Alajos oki. mérnök, építő­mester lakása, n. Alvinczy-út 10. 157-366 Irodája, n. Nynl-u. 6. 357-899 Hlrschl Andorné fűszer- és cse­mege Szí., vn. Dob-u. 2. 227-945 Hlrschl,Árpád dr. orvos, lásd Kislődi Árpád dr. Hlrschl Béla famegmnnkáló gyára. IX. Liliom-n. 1/a. 137-902 Hlrschl Emil termény- és takar- mánynagykeresk., VIII. Tisza Kái- mán-tér 11. 349-436 Lakása, VE. József-u. 3. 332-029 Hlrschl Ernő fűszer- és vaske resk., XTV. Kerepesi-út 130. 490-159 Hlrschl és tsa elektromosgyár, műszaki és elektrotechnikai nagy­keresk., VI. Székely Bertalan-n. 11, 124-069 114-382 Fuchs Frigyes cégtni lakása, n. Ady Endre-u. 10. 357-010 Hlrschl H. Hngó ny. bankig., VL Andrássy-út 9. 227-424 Hlrschl Kázmér, n. Margit­ét 66. 353-496 Hlrschl Mátyás, VI. Izabeli»-n.49. 420-904 Hlrschl Sándor oörőndö.-. VI. Nagymezö-n. 36. 315-085 Hlrschl Sándor cégvezető, V. Sziget-u. 25. 498-052 Hlrschler Árpád fűszer- és cse­mege keresk ., V. Tisza-u. 3. 498-686 Hlrschler Béláné özv. doháoy- kisárus, VI. Teréz-krt 31. 122-482 Hlrschler Dezső nőiszabó, V. Mérleg-u. 11. 186-606 Hlrschler Elemér üzleti könyv­gyáros lakása (Binger A.) VI. Des- sewfly-u. 6. 0121-047 Hlrschler Elsa m. kir. postasegéd- ellenömő. VII. István-út 28. 227- 333 Hlrschler Ernő oki. gépész­mérnök, V. Csáky-u.8. 0114-167 Hlrschler Frigyes keresk., VI. Vilmos császár-út 23. 127-683 Hlrschler FUlöp vas-, gép- és müsz. ügynöks., VII. Akácfa-n. 22. 223-790 Hlrschler Géza harisnya-, kőtőtt- szövöttáru keresk., V. Bzent István- krt 23. 120-370 Lakása, V. Katona József-u. 33/b. 316-405 Hlrschler Gyula ny. postatak- ptári főszámtan., Vll. Rottenbiller- u. 4/b. 428-180 Hlrschler Gyuláné Bermes iro- datelszerelési váll., VII. Dohány­u 12. 423-806 Hlrschler Henrik dr. ügyvéd irodája, V Mérleg-u. 2. 189-027 Lakása, V. Mérleg-u. 2. 380-491 Hlrschler Ignác dr. fogbázlel­kész, szfőv. középisk. tanár, Vili. Népszinház-u. 20. 135-083 Hlrschler Imre értékpapirke- resk., II. Kapás u. 24. 366-790 Hlrschler Imre dr. szülész-nő­gyógyász, V. Szemere-u. 19. 123-295 Ha nem felel: Orvoshivó *180-988 214

Next

/
Oldalképek
Tartalom