A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora - M

Műszak Csoportos távbeszélgetés útján tartson Szénási Zoltán 425-942 Széphegyi György 119-259 Tarján és társa 118 471 Technika műszaki keress, váll. 136-250 Tolnai Béla és társa 121-362 Örményi Károly 124-134 VVeisz Mór 1J18-398 Wollner Zsigmond 118-970 Zárai Samu, VI. Lovag-u 2. 128 -058 Zikmnnd Béla 325-127 Zollmann Lajos 111-380 Zöldhegyi M. István 121-836 4. Műszaki nagy kereskedők. 7. Műszaki ügynökök és bizományosok. Balázsy Károly Garai Andor Leliretter Alajos Mártony Ferenc Tardi József 113-068 137-798 420-700 120-942 345-163 Antal János vitéz, VI, Jókal-n. 30. 123-818 Ardó József, szerszám és műszaki nagykeresk. VI Vilmos császár-út 4?. *121-634 Csécs E. »Bora« bányagépker. váll., VI. Benczur-u. 3. 220-059 Ferrum műszaki keres, kedés Köves Tivadar V. Fáik Miksa u. 3. 110-469 Földiák Lajos, V. Sziget u. 2. 119-050 Kálmán és Társa elektro- techn. anyagok; techn. vegy­szerek; öntődéi tégelyek és anyagok; edző-, forrasztó-, hegesztő-, tömitő-, csiszoló-, fém8zinező-, hőszigetelő­anyagok; kovaföld, kréták; őrölt ásványok stb. Üllői út 34. 141-222 Kann és Heller r.-t. V. Vilmos cs út 62.*121-603 Kartal Testvérek, V. Alkotmány- u. 27. 118-053 Kollin Testvérek svájci szitaselymek, min­dennemű műszaki textil­áruk, V. Szent István-tér 5. 189-292 Kollmann Zsigmond 291-110 László és Fia műszaki és gépkereskedök, V. Alkot­many-u. 25. 118-431 #117-752 Salgó Imre, VI. Vilmos cs.- út 37. *113-625 8. Műszaki vállalatok. Bence Gyula 493-745 Benesch József 140-769 Besskó Balázs 228-129 Bíró M. 132-945 Bohó Andor 137-203 143-280 Brachfeld György 353-321 Briindl János ifj., VII. Péterfy Sándor­u. 34. 227-031 Csiby Ernő 291-551 Csongor Ernő vitéz 498-320 Danubia műszaki vállalat Bloch Osz­kár és társa b. t. *123-513 Dentsch Testvérek 425-728 Farkas Ferenc, elektromos és mű­szaki cikkek gyára V. Gróf Vigyázó 122-543 Ferenc-u. 2 Fekete Jenő Felekán Gyula Fodor Miklós Guist Endre Hoffmann Imre Jatzkó Károly Kirschner Oszkár Koch Sándor Kováts Géza 225-675 296-789 291-665 126-069 167-305 116-435 224-814 128-087 349-823 Műszerészek. (Lásd gép alatt is.) Begemann Lajos és Stark Mihály 426-010 Bernáth István, Kispest. Üllöi-út 128. 149-257 Bikás Sándor 498-693 Bodnár Sándor 498-686 Boros Gyula 294-205 Braun Dezső 292-525 Brenner Antal 162-612 Budai Gábor 425-655 Burger Ferenc 426-655 Deássy János és Teszlák József 293-290 Deutsch Kálmán 225-533 DeutSCf) Cipói külön­leges varrógépek javítása, VII. Dohány-u. 27. (Rákó- czi-út 30.) 225-864 Egyházy Péter 294-167 Ellő Nándoi 298-252 Essenfeld Miksa 149-520 Fehér Ferenc, elektromos finommechanikai készü­lékek gyára, Kispest, ÜUől-út 64. 346-962 Lőwinger Salamon, műszaki bádogáru készítő, V. Vilmos császár-út 72. 127-405 Műszaki, világítási és vízmű r.-t. 422-589 Perlusz Dezső 228-095 Rácz Ferenc 110-943 Radó Edéné 116-132 Ranunkel György 117-459 Seiler Jenő 132-543 Sygall Alfréd 127-693 Szigeti Béla, műsz. vállalkozó, Csepel, Király-u, 15. Tibolt Zoltán Tollár Lajos Trattner Béla Vadas Ferenc Valent Sándor Végh Rezső Weisz Simon Zsíros Károly 147-554 119- 806 160-405 493-170 296-867 456-817 162-522 120- 364 259-071 FiSCOer precíziós me­chanikai Uzeme,V. Vise- grádi-u. 19 b. 291-057 Szvatsina Ferenc, VIII. Őr-u. 9. 132-288 Szvohoda Rezső 137-726 Tansz Béla 425-632 Tauszig József, VI. Kmetty-u. 14. 116-169 Török Ferenc, müszerészmester, VIII. Conti-n. 29. 136-522 Vámos Sándor Industria mechanikai elektrotechn. üzem VII Wesselényi- u 41 421-989 Varga János 113-514 Váry Lajos 498-345 Vésel Ödön 122-125 Vogel Sándor 427-057 W eck István 298-172 Weisz Aladár, VI. Lázár-u. 13. 311-414 Weitzner Péter Pál 347-685 Zelenka Pál 133-731 Zwar Ferenc 138-059 Műszergyárak. (Tudományos készülékek.) Calderoni Mű- és Tanszer­vállalat r.-t., IV-, Váci- u. 50.____________#186-980 Sc&önfelá Zsig. vi. Podmanlczky-u. 21. 117-798 121-545 Severlay Zoltán műszaki nagykereskedő irodája és raktára, V, Kos­suth Lajos-tér 4. 117-519 110-459 8zabó Gyula 125-433 Szalay és Társa b. t. V. Alkotmány- u. 12 110^458 Székely J. szerszám és műszaki keresk. VI. Pod­maniczky-u. 18. 128-854 Wéninger Géza dr. VI. Csengery- U. 86. 124-592 Wobanka és Társa Utóda r.-t. ntóda Petrányi Andor, VI. Vilmos császár- út 63. 121-804 5. Műszaki papírok. (Lásd papirszakma alatt.) 6. Műszaki rajzolók. Gönczi Mihály .Kálfics Gyula Márkus Jenő 422-834 157-389 296-749 Műszarugyárak. Elith-műszaru üzem. Schulcz A. Antal. V III. Nagytemplom- u. 4. 130-485 Ipari, Mezőgazdasági és Kereskedelmi r.-t. 222-657 Metrolith műszaruipari k. f. t. VII. Rózsa-u. 25. 428-778 Musil R. Eredet) védjegyű müszaru (lemez, rúd és csövek) magyar- országi képviselete, VII. Dohány- u. 22 24. I. em. 6. 223-267 FREY NÁNDOR elektrotech. és me­chanikai váll. Kazinczy-u 50 227-407 Friedmann Adolf Artur 136-640 Frindt Gyula 182-199 Gelb Ferencné 228-146 Gergye Mechanikai üzem, VI. Révay- U. 14. 327-438 Geskó Sándorné özv. 224-554 Goldstein Lipót 294-325 Gömöri Imre 149-582 Gróf Jenő 220-756 Gyarmati Tibor 162-418 Helmli János. Tárcsázza először a 269-837 számot, azután kérje Diósd 7 Kalmár Ferenc 349-637 Kató József, műszerész, kerékpár specialista, VII. Elemér-u. 34. 222-695 Kiss Károly 116-289 Klein Károly, VHI. Salétrom-u. 8. 338-646 Kollmann Elemér Komlósy Géza Koncz Géza Kun Imre Knrucz Lajos Kurzmann Imre Kuti Ferenc Liedl Gyula Lukács Ernő Lusztig Imre Marjai András Marx Ferenc Mayer Emil Megyeri Gyula 349-631 188-165 362-493 125-139 422-245 296-698 299-280 336-606 366-869 118-983 127-486 256-518 428 199 144-795 Csontos Béla, tud. elektr. és repülőgép műszerkészítő váll. Rákosszentmihály, Horthy Miklós-út 95. Tár­csázza először a *297-960 számot, azután kérje Rákosszentmihály 1-16 Denta müszergyár, túl: Láver Ferenc, VIII. Vajda Hunyad- u, 3. Í40-424 Dobó Pál 131-365 Dyda Ferenc 292-609 Erdély és Szabó műszer­gyár, IX. Liliom-u. 46. 133-574 132-395 Farkas Béla 293-217 Fehér Ferenc, elektromos finommechanikai készü­lékek gyára, Kispest, ÜUől-út 64. 346-962 Nadler Endre Dipl. Ing. LACTONIT észt műszaru- gyár lerakata. VII. Wesselé- nyi-u. 9. 223-678 Simitska István 497-090 Műszernek. Hatschek Hugó, VII. Munkás-u. 4. 225-857 Műszerdobozok. (Lásd dobozok alatt.) Mérőműszerüzem,VI. Lehel- u. 10 b. 292-135 Mikron elektrotechnikai és mechanikai üzem V. Visegrádi köz 5. 498-101 Molnár Arnold 185-428 Monhalt János 362-761 Nadler Miklós 220-715 Nagy István György 151-125 Neuhauser Béla 311-596 Nyág Pál, XIII. Bóke-tér 12. 498-094 Pálfi Zoltán 494-018 Pártos Lajos 295-054 Pinezits István 256-896 Proton, II. Csalogány-n. 4/b. 167-791 Pák Ferenc, precíziós mechanika. Újpest, Ösz- u. 41. 495-152 Réti Alajos 227-400 Róna Imre 148-357 Rosenberger Hugo 138-613 Sándori Tibor 499-333 Staub Ferenc, Újpest, Kis- faludy-u. 19. 494-368 Steiner Ákos 118-740 STERN RICH Ann pre­cíziós mechanikai üzeme XIII Aréna-út 57 290-397 Stop 295-015 Svéd és Társa 498-167 Szakáts Gyula 456-021 8zalay László 149-205 Szántó Ernő,VI. Szabolcs-n. 6. 291-034 Székely Mór 134-279 Szgál Árpád, VI. Eötvös-u. 4. 224-318 Gamma Finommechani­kai és Optikai Müvek R.-T. XI. Fehérvári-út 81/85. #258-890 Anyagbeszerzés: 259-411 Jurány Henrik ifj. ZEISS vezérképvise­let. Budapest, IV Váci-u. 40. 183-092 Králik és Társa Betéti Társaság Vlsegrádl-u. 44. 290-018 Magyar Optikai Müvek r.-t. ezelőtt Süss Nándor r.-t. Központja, Xll. Csörsz-u. 35,43. 150-045 #150-065 Marx. és Mérei VI Bulcsú-n 7 #290-555 Mayer Emil Verseny u 14 428-199 Szigetelő szorltók, banán dugók, banánhüvelyek, kábelsaruk, laborató­riumi célokra MÉRŰMÜSZERÜZEM Glück Béla VI., Lehel-n, 10/b. _______292-135 Pomos optikai lencsegyár 157-C72 Reichert K. utóda, Relmann György. Mikroszkópok. ÜUől-út 12. 139-908 Sole Testvérek k.f.t. IV. Kecske- méti-u. 8. 181-239 STERN Richárd precíziós mechanikai üzeme. Autó és üzemi műszerek gyár­tása és javítása XIII. Aréna út 57 290-397 Szalkay L. müszergyára, IX. Ernö-u. 7. 131-812 Vogl Oszkár 384-386 Műtárgyak. (liásd butoripar, kép, mü- és régiség- kereskedők alatt.) 176

Next

/
Oldalképek
Tartalom