Budapest és környékének távbeszélő betürendes- és szaknévsora 1929. május (Budapest)

A budapesti távbeszélő-hálózat előfizetőinek névsora - L

Lukács Nándor női konfekció ára keresk., IV. Kecskeméti-u. 9. Aut 880-75 Lukács Pál dr. orvos, belgyógyász, IV. Gr. Tisza István-u. 24. Aut 814-73 Lukács Péter dr. ügyvéd, VI. Vilmos császár-út 85. Aut 135-90 Lukács r.»t. cukrászda, bonbon- és cso­koládégyár. Rendelést felv. iroda, VI. Andrássy-út 70. Aut 208-96 Üzleti állomás közönség részére Aut 115-16 Nyilános állomás: (MTA. pénzbedobó.) Aut 154-02 Ofner Andor ig. lakása : Aut 212-16 Fiókja: Szüárdfy Gyuláné, VUI. József- krt 13. J 338-04 Lukács Sándor gyógyszerész drogé­riája, V. Berlini-tér 8. Aut 299-15 Lakása: V. Hollán-u. ö. AL 900-56 Lukács Sándor oki. mérnök, építő vállalkozó (Lukács L.. Gyöngyösi Kőbánya r.-t., V. Tátra-u. 8. AL 966-44 IAL 989-93 Lukács Sándor dr. ügyvéd, V. Bziget- u. 38. Aut 159-66 Lukács Sándor és fia gabona- és őri. bízom., V. Wekerle Sándor-u. 22. Aut 236-23 Lukács Sándor és társa selyem-, csipke-, hímzés-, paszomány- és gombüzl., V. Bécsi-u. 7. Aut 817-18 Lukács Tihamér dr. ügyvéd, tb. vm. főügyész VI. Podmaniczky-u. 7. Aut 106-28 Lukács Typewriter irógépkeresk. Lukács Rezső, V. Nádor-u. 34. Aut 242-83 Lukács Vilmos dr. ügyvéd, Vin. Kisfaludy-u. 28/b. J 302-54 Lukács Vllmosné iparos, I. Attila- u. 59. Aut 528-79 Lukács Zslgmondné őzt. (Brandt Gy.) V. Lipót-krt 17. Aut 136-94 Lukáts Jenő dr. a bpesti kir. törvény­szék elnöke, lakása, IX. Üllöi-üt 121. J 449-83 Lukáts Sándor dr. vitéz, ügyvéd, V. Wekerle 8ándor-u. 13. Aut 263-47 Lukáts Sándorné etrekarcsai, IX. Üllöi- üt 19. Aut 866-24 Lukáts Sándorné őzt. különlegességi dohányárus,VI.Teréz-krt 22. Aut 148-21 Lukáts Zoltán dr. ügyvéd, IV. Váczi- U. 20. Aut 827-59 Lukácsftirdő szálloda, 1. Bzent Lukács fürdő r.-t. Lukácsftirdő 1. Szent Lukács fürdő r.-t. Lukácsné Frank Alice, V. Lipót- krt 15. Aut 241-77 LukácsoTich Lajos hírlapíró, vm. József-krt 69. J 458-44 Lukácsy Béla dr. sebészorvos, IX. üllői-út 11/13. Aut 867-70 Lukácsy József dr. orvos, VlH. Mátyás-tér 5/a. J 401-47 Lukácsy Károlyné őzt. korcsmáros (nyilv. a.) V. Visegrádi-n. 43/45. AL 978-11 Lukász Lajos automata-kályhák gyári fórakt., VI. Teréz-krt 22. Aut 103-47 Lukász Vilmos BSzKRT föfelügy., 1. Horthy Miklós-út 6. Automata állomásokról először *582-20-at kell tárcsázni Lá 5-20 Lukáts, 1. Lakács. Lukátsovits Jenő bátor miipari műhelye, Vili. Kisfaludy-u. 28/b. J 352-59 Lukcsics Pál dr. Eötvös kollégiumi tanár, I. 8zt. Gellért-tér 3. Automata állomásokról először *ő82-20-at kell tárcsázni^ Lá 18-92 Luklnich Imre dr. egyet, tanár, a nemzeti muzeum könyvtárának ig., IV. Havas-u. 2. íAut 843-36 Lnkovich Aladár dr. m. kir. gazda­sági főtan., I. Horthy Miklós-út 4. Automata állomásokról először *582-20-a.i kell tárcsázni Lá 18-97 Lukovlczky Emil épitőm., VIII. József- krt 19. J 432-10 Lukovits István lakása, VI. Benczur­n. 12. AL 961-29 Lukrécia vegyi és olajipar telep túl. Vad és Takács, VEI. Bácskai-u. 9. J 422-19 Lukullus csemegeüzlet vezetője Sípos József, H. Fö-u. 8. Aut 539-37 Lumniczer Sándor dr. egyet, tanár­segéd, mütöorvos, IV. Kossuth Lajos-u. 3. Aut 886-69 Lun Károly keresk. tan., EK. Csarnok­tér 5. Aut 856-35 Lunaforrási (atermelő r.-t., V. Mária Vaiéria-n. 12. Aut 802-52 Lung Géza dr. szföv. főjegyző, ügy­véd (1 m. á.) EK. Üllői-út 119. J 364-81 Lunzer Lajos tölténygyári cégv., VIH. Szentkirályi-u. 34. J 435-63 Lunzer Pál ig., V. Csáky-u. 23. Aut 131-06 Lunzer Róbert dr. ny. felsökeresk. isk. e. ig., V. Visegrádi-u. 18/a. Aut 112-54 Lunzer Vilmos a Mezőgazdasági ipar r.-t. cégv. (Barát G. dr.) IV. Párisi-u. 1. Aut 871-17 Lupkovlts István vitéz, nyug. áll. tábornok, n. Fö-u. 73. Aut 515-62 Lurla Arthur, a Jegyzők orsz. árvaház egyesülete ,,Falu Urániája“ ig., EK. Boráros-tér 6. J 374-44 Lurla Llpót élelmiszer áruháza, I. Lágy- mányosi-u. 17/a. Automata állomásokról először *5Ő2-20-at kell tárcsázni Lá H-57 Lurle és társa Tejkereskedelmt r.-t., I. Orbánhegyi-út 6. Aut 534-11 Lurja Aladár dr. szerk. Guide-Européen- Európai Útmutató ig., VI. Teróz-krt 2. Aut 125-19 Lussa Vince, az Egyesült Carborundum és Elekrit-Müvek r.-t. magyarorsz. képv. VI. Gróf Zichy Jenö-u. 32. Aut 152-20 Lakása: I. Hadnagy-u. 30. Aut 535-17 Luszt Sándor a Földmár boritékgyár beltagja, V. Arpád-u. 2. Aut 285-61 Lusthaus M. utóda Both Adolf zsák-, ponyva, varró, javító váll., V. Arpád-u. 12.- AL 964-64 Lustig A. Imre nagykeresk., vm. Mária Terézia-tér 6. J 418-78 Lustig Alfréd dr. kiin. orvos, V. Hol- lán-u. 9. AL 975-37 Lusztig Andor oki. gépészmérnök, au­tomobilszakértő, (Tímár B. dr.) VEI. Huszár-u. 6. J 423-62 Lustig B. Béla csipke- és nóidivatke- resk., VH. Király-u, 57. J 406-08 Jjuttor Lusztig .Béla keresk., I. Fenyő-u. 7. Aut 537-01 Lustig Ede háztulajdonos, VH. Rákóczi­it 80. J 360-30 Lustig Ede úri- és nőidivatüzl., VII. Rákóczi-út 2. J 429-93 Lustig és Beck vegyitennék gyára, VI. Forgách-u. 6. AL 913-29 Lustig és Gittek szállitm., elvám. és berakt. üzlet (i m. á.) V. Vadász-u. 37. Aut 138-39 Lustig Farkas füszerkeresk. (Nyilv. á. VI. Bulcsu-u. 19. AL 980-19 Lustig Géza dr. fogorvos, VI. Jókai-u. 1. Aut 133-69 Lustig Gyula terményügynök, V. Sziget- u. 25. AL 986-63 Lustig István női divatáru’keresk., VUI. Rákóczi-út 15. J 451-37 Lustig József, a fiumei kávébehozatali társaság ig. lakása, VI. Délibáb-u. 28. Aut 134-91 Lustig József női divat áruház, VII. Rákóczi-út 82. J 351-78 Lustig Károly keresk. ügynök, II. Zsig- mond-u. i. Aut 513-66 Lustig Lajos, a Hírmondó kőnyom, újság fel. szerk., VEI. Király-u. 15. J 428-65 Lustig Llpót, a fiumei kárébehozatali társ. ig., VI. Benczur-u 39/B. Aut 213-34 Lustig Zsigmond dr. fogorvos, VH. Klauzál-tér 9. J 406-73 Luszt 1. Lust. Lusztig Adolf divatára keresk., ’VII. Thököly-út 87. J 426-72 Lusztig Andorné özv. dohánykisáru- dája (Nyilv. á.) IX. Telepy-u. 2/b. J 380-20 Lusztig Jenő, a Lutz-féle festékgyár ig., VH. Aréna-út 11/a. J 364-23 Lusztig Jenő orvosi műszerész, teljes kórh. berend. váll., IV. Muzeum-krt 31. Aut 857-21 Lusztig Jónás füszerkeresk., VH. Foga- rasi-út 18. J 393-56 Lusztig Károly keresk., V. Báthory- u. 22. Aut 104-43 Lusztig Miklós üveges és képkeretezö (Illy K.) (1 m. á.) VH. Sip-u. 6. J 335-30 Lusztig Miksa fűszer- és lisztke­resk., V. Hold-u. vásárcsarnok Aut 230-04 Lusztig Miksa papirkeresk., VH. Ker- tész-u. 18. J 406-33 Lusztig Sándor cslüárgyáros és villany­szer., Vin. Rökk Szilárd-u. 14. J 358-97 Lusztig Sándor ozipöalkatrész gyáros és Albekó vezérképv., VUI. Gyulay Pál-u. 4. J 305-36 Luther-otthon főiskolai internátus (2 m. á.) vm. Üllői-út 24. J 311-27 Lutllszky Jenő dr. m. kir. igazságügyi min. o. tan., H. Donáti-u. 40/42. Aut 516-81 Lutsch Károly magyar fuvarozó váll. túl., VI. Jász-u. 52. AL 910-89 Luttor Ignác áll. középisk. tanár, ipar­művész, a középiskolai Tanárok Név­könyve é6 az íródeák betürajzolási gya­korló füzetek és mintalapok szerk., V. Markó-u. 29/31. AL 970-20 247

Next

/
Oldalképek
Tartalom