A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

F

ne mulassza el a hézaesltfi postahivatal ésapostaíl számit leltűnlelni. Farkasházi Farkas Jenő dr. közkórházi bel­gyógyász-főorvos. Rendelője, Vili. József-u. 6. 335-799 Lakása, n. Lepke-u. 4. 165-695 Farkas Jenőné magántisztv., II. Torockó-tér 4. 164-159 Farkas Jenőné őzv., V. Pan- nonia-n. 14. 326*013 Farkas József, a P. m. kér. bank ny. alig . hites könyvvizsgáló, n. Trombltás-út 12. 166-608 Farkas József díszítőfestő, szoba­festő és mázoló, VII. Bethlen Gábor­it. 5. 425-747 Farkas József fakereskedő. V. Hollán-u. 7/b. 127-762 Farkas József famintakészitó, V. •Csáky-u. 90. 293-426 Farkas József fűszer-, csemege- és gyümölcskeresk., VI. Hajós-n. 9. 315-118 Farkas József fűszer- és élelmi- szerkeresk., VHI. Bezerédj-n. 3. 140-977 Farkas József föszerkereskedö, IV. Veres Pálné-u. 30. 182-169 Farkas József gyáros, VI. Mun­kácsy Mihály-n. 5/7 422-994 Farkas József képesített ács­mester parkettázó váll., Vili. Do­bozi-u. 41. 149-605 Farkas József kereskedő, Vü. Wesselényi-u. 47. 421-269 Farkas Józsel kertépítő virágker­tészete, ni. Rmöd-n. 40. 162-402 Farkas József ládakészitö üzeme, XIV. Mogyoródi-át 127/b. 297-430 Farkas József m. kir. dohány kisárns. Kispest, Wekerletelep, Fö tér 3. 147-028 Farkas József mándi, ny máv. főfelügyelő, XI. Szüret-n. 23. 468-138 Farkas József Mateosz antőfn- varozó, DC. Lónyay-u. 60.182-505 Farkas József mechanikai cipő­gyár, XIII. Szent László-n. 91. 293-791 Farkas József pala- és oserép- íedömester, vm. Romanelli-u. 30. 145-324 Farkas József papirüzem papir- zacskőgyár, csomagolópapír és bul- ladékpapir kereskedelmi váll., Vü Nagydiófa-n. 22. #423-335 Farkas József szobrász, X. Kozma-u. 5. 348-635 Farkas József teherantótuvaruzó. Kelenvölgy, 8zabolcs-u. 10. 456-602 Farkas József textil nagykeresk., VI. Podmaniczky-u. 4. 114-587 Farkas József üveg- és porcel­lán keresk., V. Szent István-krt 9. 110-765 Farkas József fivegcsiszoló- és tükörkészitö üzeme,IX Lónyay-u. 20. 180-467 Farkas József dr., VI. Andrássy- űt 57. 224-826 Farkas József dr. középisk val lástanár, IX. T<>mpa-n. 9. 330-875 Farkas Józsel dr. tanársegéd, szülész-nőorvoB. IV. Prohászka Otto­kár-u. 10. 182-605 Farkas Józsefné építőanyagáé reskedő, Vü Akácfa-n. 14.227-660 Farkas Kálmán gép- és lakatos­üzem, IX. Tüzoltó-u. 67. 138-984 Farkas Kálmán kertvendéglö. tekepálya, XIV. Fogarasl-u. 12. 297-858 Farkas Kálmán László szfőv. adóhív főtan., V VIsegrádl-u. 43/45. 290-203 Farkas Kálmánná, V. Tátra­it. 41. 493-516 Farkas Károly festő és mázoló mester, VM. Fecske-u. 15. 130-715 Farkas Károly haditizemi sze­mélyzeti parancsnok irodája, V. Vilmos császár-út 78. 116-552 Farkas Káro*y műszaki tisztv., XI. Bzabolcska Mihál y-u. 16/b. 256-897 Farkas Károly r.-t. cégvezető. V Katona József n. 22. 327-988 Farkas Károly úri és női fod­rász. V Wurm-u. 3. 386-695 Farkas Károly dr. m. kir. posta- betegbiztositó orvosa, Kispest, Hu- nyadi-u. 32. 147-097 Farkas Károly dr. orvos, XI. Bocskay-út 49. 469-346 Farkas Lajos bádogos- és szerelő- mester, VII. Hársfa-u. 27. 223-114 Farkas Lajos evang. lelkész, Csillaghegy, Mátyás király-út 31. 363-549 Farkas Lajos keresk., Budafok. Kossuth Lajos-n 104. 469-722 Farkas Lajos ra.-tisztv., VI. Vö- rösmarty-u. 43. 125-197 Farkas Lajos nyomdatul. lakása, VI. Lovag-u. 17. 311-412 Farkas Lajos vitéz, bőrdíszműves, szijgyártómester, XIV. Erzsébet királyné-útja 107. 296-088 Farkas Lajos dr. borkereskedő, X. Allomás-n. 6. 148-109 Üzlet, VIII. Rákóczi-tér 9.' 132-553 Farkas Lajos dr. kér. elüljáró, XII. Endresz György-tér 4/b 166- 273 Farkas Lajos dr. máv. tanáosos, ügyész, XII. Győri-út 2/c. 353-852 Farkas Lajosné, in. Daru-n. 10. 167- 064 Farkas László csokoládégyáros, XIV. Hermina út 27 299-997 Farkas László és Tompa Mihály autogén- és villanyhegesztő váll., XIII. Váci-ut 86. 298-014 Farkas László és Verő Imre oki. mérnökök, V Személynök-u. 7. 125-923 Farkas László kárpitos- és dl- szitőmester, VQ. Rózsa-n. 35. 225-336 Farkas László r.-t. ig., Vffl. Üllöl- út 40. 135-225 Farkas László dr. inárcsi, jász- karajenői kertészetének bemutató- kertje és élőárjegyzéke, XII. Agárdi­át 4/6. 151-759 Télen, XII. Böszörményi-át 44/46. 366-785 Farkas László dr. kötőüzeme, vii Rákóczi-út 64. 424-588 Gyár, XIV. Erzsébet királyné^ útja 104. 297-188 Farkas László dr. orvos, n. Bu­dakesziit 8/c. 156-434 Farkas László dr. szfőv. fogal­mazó, n. Buday László-u. 5/c. 167-784 Farkas László dr. szfőv. gimn. tanár, IX. Ráday-u. 4. 184-515 Farkas László Gyula B.Sz.E.M. műsz felügyelő, VM. Csepreghy­u. 2. 134-311 Farkas Lászlóné szül dr. Kátai Gabriella bőrgyógyász-kozmetlkns szakorvos, VII. Erzsébet-krt 9/11. 0225-096 Farkas Lili nölruhák, finom kö- töttárnk, IV. Régiposta-n. 10. 389-179 Farkas Lili dr. Vörösné bőr- gyógyász, v. egyet bőrklinikái or­vos. IX. Lónyay-u. 20. 188-086 Farkas Lőrinc lfj. asztalosmes­ter, modern lakberendező, Újpest, Tél-u. 50. 295-041 Farkas Lujza dr. tanár, VI. Eötvös-u 38. 128-029 Farkas Margit, VH. Damjanich- u. 18. 222-557 Farkas Margit magántisztv., v lpoly-u. l. 493-866 Farkas Mária, vn. Wesselényi- u. 32. 227-445 Farkas Mária áll. tanítónöképző intézeti tanár, XII. Gaál-u. 10/a. 155-563 Farkas Mária dobánykisáruB, XI. Bercsényi-u. 10. 458-754 Farkas Mária kávézója, VI. Andrássy-út 47. 224-603 Farkas Mária dr. főorvos, Opera­teur, diakonisza vezető testvér, XII. Hidegkuti-út 123/a. 164-578 Farkas Márk keresk., VM. Öröm- völgy-u. 14. 137-183 Farkas Márton bádogos, légszesz, vízvezeték és egészségügyi berend., vn. Vörösmarty-U. 6. 428-398 Farkas Márton divatárukeresk.. VII. Thököly-út 6. 426-063 Farkas Márton magántisztv., V. Tátra-u. 6. 126-044 Farkas Mátyás gyógyszerész, VM Rákóczi-út 27/b. 140-890 Farkas Mátyás dr. szemorvos. VI. Podmaniczky-u. 81. 116-392 Farkas Mendel keresk., XII. Költő-u. e. 165-316 Farkas Mihály fogtechnikai la­boratórium, VB. Erzsébet-krt 23. 422-339 Farkas Mihály gazdálkodó, VM. József-krt 3. 838-651 Farkas Mihály dr. ügyvéd, V. Bálvány-u. 16/18. 110-515 Farkas Mihály dr. ügyvéd, vá­rosi főügyész, Kispest, Kossuth- tór 20. 147-045 Farkas Miklós, VM. Tisza Kálmán tér 16. 132-768 Farkas Miklós gyári képv. és bízom. rakt.,V. 8as-n. 11. 182-424 Farkas Miklós lusonczi, VM. Üllői-öt 40. 132-991 Farkas Miklós magántisztv. V. Légrády Károly-u. 8/10. 293-766 Farkas Miklós tüaelőanyag- keresk., Pestszenterzsébet, Nagy 8ándor-D. 79 147-930 Farkas Miklós dr. ügyvéd, VI. Gsengery-n. 76, 316-018 Farkas Miksa tőzsdebizományos, VII. Huszár-u. 1. 224-716 Farkas Miksa dr. rendelő fő­orvos, V. Tátra-n. 14. 124-567 Farkas Nlrnsee Gyula máv. főtan., VI. Andrássy-út 83. 426-091 Farkas Ödön, V. Szent István- park 15. 293-384 Farkas Ödön ásványolaj vegyi­áruk, festékek és műszaki cikkek váll., V. Phönix-u. 4. 0315-046 Farkas Ödön ertékpapirkeresk., V Kálmán-u 25 110-713 Farkas Pál, a Pesti magyar keresk. bank fiók ig., V. Vécsey-n. 5. 319-836 Farkas Pál fa-, szén- és tüzelő­anyag nagy- és kiskeresk., M. Bogdáni-út 1. Filatorigát áll. 163-264 Farkas Pál gimn. testnevelő tanár, XI. Verpeléti-öt 2. 259-131 Farkas Pál irogépvállalata.VI. Vil­mos császár-öt 17. 317-582 Farkas Pál m. kir. ptakptári fő- számtan., XIV. Köszeg-u. 8. 297-354 Farkas Pál ny. postatanácsos, IX. Mester-n. 1. 136-924 Farkas Pál pkl. mérnök, építési váll. XII. Németvölgyi-út 83. 153-018 Farkas Pál dr. ügyvéd,V. Phőnix- n. 4. 815-046 Farkas Pálné, VI. Andrássy-út 1. 226-563 Farkas Péter liszt-, termény- és takaraánykeresk., Kispest, Jókai- u. 178. 342-152 Farkas Richard földbirtokos, VM. Baross-n. 17. 134-393 Farkas Sámuel fűszer- és gyar- matárukeresk., DC. Soroksári-út 66. 134-196 Farkas Sámuel ny. m. kir. áll. vasgyári főfelügy., Ü. Margit- krt 50/52. 157-598 Farkas Sándor, XIV. Thököly- út 84. 297-484 Farkas Sándor, a m. kir. Opera­ház magánénekese, XII. Breznó- öt 7/a. 456-857 Farkas Sándor, a Magyar Érte­sítő felelős szerk., Mátyásföld, Arany János-u. 32. 0208-802 Farkas Sándor cipőgyár! képv., V. Koháry-u. 16. 113-526 Farkas Sándor cukrász, IV. Ka- mermayer Károly-u. 3. 189-276 Farkas Sándor ingatlanközvetítő. Kispest, Báthory-u. 11. 346-850 Farkas Sándor kalapfizeme, V. Deák Ferenc tér 1. 381-012 Farkas Sándor mérnök, vas­öntöde és gépgyár, Vili. Erdélyi­u. is. 133-698 338-347 Lakása, Vü. Damjanicb-u. 58. 221-235 Farkas Sándor ny. tábornok, V. Pozsonyi-út 24. 293-855 Farkas Sándor szobrászművész, IV. Kristóf-tér 2. 386-686 * Farkas Sándor textil- és műszaki keresk., VI. Kmetty-n. 18. 115*003 Farkas Sándor tisztv.. VI. Szondy-n. 54. 116-412 Farkas Sándor vitéz, m.-tisztv., XI. Vincellér-u. ,29. 256-685 Farkas Sándor dr. m. kir. köz- igazgatási bírósági tanács jegyző, V. Katona József-n. 9. 119-960 Farkas Sándor dr. ny. Bhév. felügyelő, XIV. Korong-u. 37. 496-316 Farkas Sándorné magánzó, V. Légrády Károly-u. 9. 290-052 Farkas Sándorné sz. Marton Gitta, XII. Pelbő-u. 3. 165-353 Farkas Szabó Géza ny. főispán, IX. Ráday-u. 26. 185-429 Farkas Teréz füszerkeresk., Új­pest, Liszt Fereno-u. 21. 295-047 Farkas testvérek kő- és könyv­nyomdája, VI. Lovag-n. 17. 122-232 Farkas Lajos cégtől, lakása, VI. Lo­vag-n. 17. 0311-412 Farkas Tibor papirkereskedö, IV. Kecskeméti-n. 8. 381-079 Farkas Tibor posztó-, szövet- és bélésárukeresk., V. Vilmos császár­át 4. 380-172 Farkas Tibor Imre banktiszt­viselő, V. Gróf Tisza István-n. 18. 381-099 Farkas Vilma ny. min. 1. o. iroda- főtiszt, XII. Fürj-u, 8/b. 437-285 Farkas Vilmos, a 8c hop per J G. r.-t. ig., TV. Piarista-u. 4. 0188-963 Farkas vízgyógyintézet vezető orvos dr. Farkas Endre, V Báthory- u. 3. 126-438 Farkas Zoltán, I. Lógodi-u. 66. Í6Ö-849 Farkas Zoltán filmösszeáUitó, Kispest, Petőfi-u. 89. 342-090 Farkas Zoltán nagyjókai, I. At- tila-n. 23. 360-446 Farkas Zoltán dr. felsökeresk. isk. tanár, VII. Nyár-u. 5.423-278 Farkas Zoltán dr. ügy ved, X. Al­lomás-n. 18. 148-821 Nyáron IV. 1—IX. 30-ig) XII. Kakák­ét 4. 365-248 Farkas Zoltán dr. ifj. ügyvéd, V. Fáik Miksa-u. 24. 120-131 Farkas Zoltán Lajos dr. ügy­véd, IV. Bzóp-n. 4. 188-806 Farkas Zslgmondné őzv., n. Margit-rkp. 38. 157-074 Farkas Zsuzsa, V. Személynök- u. 25. 127-425 Farkass Elekné áll. tanítónő, VM. Tisza Kálmán-tér 14.136*259 Farkass Gabriella győri, főv. testnevelő tanár, II. Margit-krt 34. 153- 063 Farkass Jablánczy Ferenc dr. vitéz, tr. kir. pénzügymin. min. tan., n. Margit-krt 31/33. 355-575 Farkass Jenő dr. vitéz, szer­kesztő. I. Lógodi-u. 6. 360-526 Farkass Kálmán h. államtitkár, IV. Veres Pálné-n. 34. 184-084 Farkass Kálmán ifj., IV. Veres Pálné-n. 34. 380-225 Farkass Róbert malomig., I. Mikó-u. 3. 360-461 Farkass Sándor oki. gépészmér­nök irodája, IV. Veres Pálné u. 34. 0184-084 Lakása 384-084 Farkasfalvy Imre, ny. szfőv. gimn. tanár, II. Szilágyi Dezső-tér 1. 367-282 Farkasfalvy Kornél áll. gimn. r. tanár, IX. Mester-u. 11. 349-407 Farkasfalvy Sándor dr. min. tan.. VM. József-krt 35. 136-133 Farkasfalvy Zslgmond vitéz, ny. áll. ezredes, II. Ady Endre-n. 1. 154- 704 Farkasházi Győző dr. gyer­mekorvos, poliklinikai tanársegéd, V. Csáky-u. 8. 112-431 121 Lószerszámokhoz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom