Budapest és környékének betürendes távbeszélő névsora 1936. május (Budapest)

Pótlás a névsor lezárása után beállott változásokról

XIV w ^f^niényezett — XVI A 'S*> tkr it tr W / o Eckstein Ella bútorkereskedő, vm. Kun u. 7. 1-432-58 Eger és Társai nemzetközi szál- utók, VL Nyugati p. u. EX. sz. rak­tára 2-932-70 Egyedi Dávid dr. sebész-uroló­gus, bőrgyógyász rendelő főorvos. Nyáron, Csillaghegy, Hegysor-u. 1. 1-633-74 Eibenschütz Rezső malomkép- vlselö,vn.Csengery-u. 8.1-858-59 Einczig Er nőné Lissauer Margit Teleki kozmetikája, V1H. Teleki- tér 6. 1-431-19 Einsiedel Haubold gróf, n. Ponty-u. 14. 1-661-08 Eismann Imre gyümölcskeres- kedő, V. Csáky-u. 9. 1-205-63 Elek Andor dr. ügyvéd, vm. Üllöi-út 44. 1-340-69 Eltér Gizella étkezde, H Csalo­gánya. 55. 1-515-48 Engel József dr., Újpest, Be- níczky-u. 19. 2-956-02 Érd-Parkváros parcellázási k. f. t. Fiókjai, Vm. Baross-tér 3. 1-405-38 EX. Mester-u. 9. 1-414-18 XI. Horthy Miklós-út 46. 2-695-48 Erdős Mór, V. Hold-u. 29. 1-228-59 Erőd Lajos nóikalapkellékek rak­tára, IV. Bajó-n. 3. 1-836-75 Erős Vilmosáé dr.-né özv., U. Pasaréti-út 71. 1-656-60 Erőss Károly, XI. Horthy Miklós- út 70. 2-683-91 Essenfeld Dezső, vm. Népszin­ház-u. 81. 1-382-53 Evangélikus lelkészt hiva­tal, Csillaghegy, Mátyás király­ét 31. 1-630-83 Fábián István építési irodája, IV. Vámház-krt 8. 1-863-68 Fali Irma dohány kisárus. Pestszent­erzsébet, Horthy Miklós-út 17. 1-479-38 Falnssy Miklós ábrahámi, a Ma­gyar Nemzeti Bank ellenőre, EV. Molnár-n. 12. 1-858-91 Farkas Aladár dr. orthopéd-se- bész, kórh. főorvos (Nyári áll.) I. Loránt-út 18. 1-655-78 Farkas Vllmosné özv., V. Po- zsonyi-út 3. 1-128-84 Fehér Gyuláné postaszv. taná­csos őzvegye, EL Gyorskocsi-u. 32. 1-661-34 Fehér Rudolf, XI. Somorjai-u. 23. 1-569-29 Fehérvárl-út 7. sz. bérház por­tása, XI. Fehérvári-út 7. 2-595-82 Feldmann Dezső, a prima gum- mikamm. magyarorsz. egyedárusi- tója, VI. Király-u. 28. 1-148-36 Feiner Imre tisztviselő, H. Bem József-u. 2. 1-507-42 Fenyvesné Weltner Ilona, Vm. Tisza Kálmán-tér 14. 1- 335-56 FerenczI József lakása. V. Lipót­városi-park is. 2-927-73 Ferenczy Gyula kovácsmester, XTV. Hungárla-középkrt 130. 2- 974-17 Feuer Ármin ócskavas-, fém- és üvegkereskedö, VII. Cserhát-u. 21. 1-316-95 Fischer Imréné férfi és nói fehér- nemükészitö, a Fehémemüipar túl., V. Fáik Miksa-u. 24. 1-271-54 Flsehl Ármlnné dr.-né, H. Tö- rők-u. 10. 1-582-26 Fitt Józsefné dr.-né postatitk ,r özvegye, IL Keleti Károly-u. 20/a. 1-541-07 a. chnmnn Berta baromfi-i ’ •’i> n. 8zondy-u. 87/b. ( Fodor Imre kereste, képviseletek, XIV. Telep-u. 17. 2-961-39 Fodor István szökefalvi, a Bakra- házi Kőszénbányaváll. közp. veze­tője, X. Gergely-u. 1. 1-489-10 Fodor Mihály, VI. Jókai-u. 1. 1-156-69 Fogl Ibolya gyermekruhaszalon- tul., Újpest, Arpád-űt 80. 2-957-85 Fonyó Károly, az Angol magyar bank fiók főnöke, VI. 8zondy-u. 11. 1-143-39 Forgács Gyula református lelkész, VI. Vörösmarty-u. 49. 1-133-00 Foster Mabel F., I. Uri-n. 52. 1-602-05 Földes Gáza üveg- és porcellán- fizlet, IX Üllői ét 73. 1-876-90 Földes Sándor és Lénárt György házi-ipari kézimnnka ex­port, IV. Városház-n. 14. 1-868-28 Förstner György dr. ügyvéd, VI. Teréz-brt 46. 1-280-21 Fővárosi könyvkiadó r.-t., VI. Lovag-n. 18. 1-190-22 Fővárosi Nyári Színház dr. Berger Kálmán ügyvéd, zár­gondnok, l Alagut-u. 6. 01-524-07 Frank Ernő dr., V. Kossuth La- Jos-tér 16/17. 01-277-13 Frank Henrik dr. ügyvéd, V. Kossuth Lajos-tér 16/17. 1-277-13 Frank Sándor, a Joss M. és Lö­wenstein fehérnemügyár r.-t. képv., V. 8ziget-u. 25. 2-981-70 Franki Miklós, a Radiator Ma­schinen u. Industriebedarfs G.m.b.H. Wien magyarorsz. vezérképv., V Wekerle 8ándor-n. 3. 1-809-53 Fr Unkel Márton kötődé túl., IX. Vaskapu-u. 33. 1-358-47 Fried Dezső könyvnyomdája, VII Cserhát-u. 15. 1-391-08 Fried Milos fűszer- és osemege- keresk., XIV. Erzsébet királyné­ét Ja 30. 2-961-74 Friedmann Béla, a Valisán olaj- társaság beltagja, n. Margit-krt 45. 1- 562-84 Frisch Gyula kereskedő, VEI Hársfára. 57. 1-397-05 Frisch Herman és Pozsonyi Emil kőzp. fűtés-, gáz- és vizvez. berend., bádogos munkák és hat. eng. vili. szer. váll., V. Csáky-u. 32. 2- 929-15 Fritsch Emil épületbádogos, víz­vezeték-,gáz-és fütésberendező váll., n. Török-u. 2. 1-553-64 Fritz Józsefné Teri virágszalon túl., EX. Bakáts-tér 1. 1-879-25 Frühling Bernát lakása, n. Ész­té r-u. 21. 1-232-92 helyett s 1-537-26 FUUer Lajos elektro- és autogén- hegesztő, V. Visegrádi-u. 56. 2-929-82 G Gallay Béla dr. vitéz, ügyvéd, I. Gellérthegy-u. 6. 1-548-47 Gambaccianl Péterné, XIV Edison-u. 10. 2-967-79 Gárdonyi Ferenc papirkeresk. lakása, V. Visegrádl-u. 9. 1- 245-29 Gartenfeld Géza áru- és csomag­szállító, Újpest, Árpád-u. 83. 2- 957-60 Gavallér Kázmér őri fodrász, V. Aulioh-u. 8. 1-157-32 Gázmüvek: Budapest Szé­kesfőváros Gázmüvet: Óbu­dai gázgyár : Óbudai gázgyár üzem- vezetősége Gloetzer József müsz.tan. lakása, II. Margit-rkp. 52. 1-521-63 Gärtner Sándor, VHI. Vay Ádám- u. 8. 1-442-58 Géczy Elemér dr., IX. Mátyás­it. 13. 1-892-04 Geréb Boris fényképész, V. Po- 1 zsonyi-út 1. 1-821-85 helyetti 1-149-63 1 Gerhardt György Lajos hen- '*8 és y) —^ tvs ónk a és hús- i llöör li Glüokstahl Sándor, IV. Hajó­и. 12/14. 1-809-81 Goldberger Sándor kézimunka ipar exportőr, IV. Párisi-u. 6. 1-869-84 Gonda Jenő hat. eng. villany­szerelő lakása, VI. Király-u. 38. 1-317-47 helyett: 1-198-61 Gordon Róbertné özv. min. tan. özvegye, H. Fö-u. 4. 1-559-31 Gömörf Ferencné lakása, V. Tátraru. 15/b. 1-189-46 Gönczöl Pál nagybérlő, V. Vil­mos császár-út 26. 1-257-70 Görgey Rlehárd ny. m. kir. sor­hajó hadnagy, n. Torockó-u. 3. 1-539-52 Greguss Sándor, IV. Molnár-u. 53. 1-869-94 Grossmann Henrik ércfényezö és mázoló, kerékpár- és motor­zománcozó, VTI. Nefelejts-u. 58. 1- 307-09 Grünwald Sándorné Gizella női divatszalon túl., Újpest, Árpád-ut 76. 2- 956-10 Grünwald Valéria festő- művésznő, VI. Bulyovszky-u. 3. 1-129-85 Gumikereskedelmi és ipari к. f. t., VI. Andrássy-út 77. 1-102-44 Guszmann Rezső Higiénia ke­reskedelmi ügynökség, V. Garam- u. 23. 2-929-14 GUnzler Gárdos Andorné gép­író iroda, VII. Erzsébet-krt 38. 1-162-51 helyett: 1-338-19 Gyenes László műstoppoló üzeme, V. Vilmos esászár-út 60. 1- 191-87 Gyökér Ferenc m. kir. Opera­ház tagja,’XIV. Columbus-u. 12. 2- 975-45 Gyulay Sándor lakása, V. Tátra- u. 15/b 1-189-70 H Haas Árpád és fia textiláru nagykeresk., V. Bálvány-u. 11. 1-296-56 Haber L. Lajos füszerkeresk. la­kása, n. Bimbó-út 5. 1-573-44 Haldekkerné Bárány Ila kosztümtervező,Vin. Kisfaludy-köz 2. 1-413-85 Hajdú Miklós épitészmémök, H Jurányi-köz 4. 1-200-69 helyett: 1-538-64 Hajlított Ülőbútor és Faáru­gyár k. I. t., Vm. Thék Endre­u. 6/8. 1-379-43 Halassy Rózsa fűszer-, csemege- keresk., V. Klotild-n. 10 c. 1-170-47 Halász Antal tisztv., VT. Aradi- l. 41. 1-198-14 Halmi Miksa, VL Ó-u. 13. 1-259-65 Harsányi Jenő dr. oki. mező­gazda, gazd. szakértő és tanácsadó iroda, VH. István-út 7. 1-457-25 Hartmann Józsefné dr.-né özv., H. Rédey-u. 6. 1-526-89 Hatfaludy Ferenc m. kir. p. fi. könyvszakértő, XIV. Öemsey Andor- u. 7.1-620-34 helyett: 2-965-15 Havas Emil és Társa oég saját kikészitésü textiláruk, V. Bas-u. 4. 1-839-08 Hegedűs György, a Hegedűs és Félix textiltechnikusok szövőgyára cégtul., X. Kada-u. 130. 1-489-18 Hegyes Géza gyógyszerész, Csaba Vezér gyógyszertára, I. Csaba-u. 7/a. 1-527-40 Helgel Albert dr. ügyvéd iro­dája, V. Kálmán-u. 24. 1-173-18 Helngartner í9„«-■- Frigyes postaszärnV-*' ^'p,*' 5.2 J4­nos-út 17. i Heller Tibi kerle Sándor-u Hercz Tivadi Girbál oég képv.j fanAvmann JE^ c Carbon Szénkereskedelmi te Ipari R.-t. városi irodája, V Arany János-u. 26. Oi-iöS-82 helyett:01-153-52 Centropa Utazási Iroda k.f.t. Panhans szállók, Semmering képv., IV. Váci-u. 27/29. 1-838-95 Magyar Hirlap Utazási osztálya 01-839-09 Centrum kiadóvállalat r.-t., VTH. Gyulai Pál-u. 14. 1-865-02 helyett: 1-444-22 Chromo-Magyar általános papíripar r.-t. Igazgatóság és anyagbeszerzés, X Füzér-u. 37/89. 1- 483-18 Eladási osztály 1-491-14 Ciánozó, féregirtó, lakásta- karitó és festő váll., túl. nagy- borosnyói Kónya Lajos, IX. Calvin- tér 9. 01-880-00 Ciklus k. f. t. áruk és szolgálta­tások csereforgalmára, V. Mérleg­u. 2. 1-846-76 City hölgyfodrász, túl. Gombőcz Viktor, V. Erzsébet-tér7.1-809-62 Concordia vegyipari váU. Ru­das Ernő, X Szállás-u.40.1-489-75 Corchus Zoltán haltenyésztő, IX. Vámház-krt 4. 1-897-46 Cserniczky Géza m. kir. posta s.-ellenőr, XIV. Fogarasi-út 91. 2- 971-69 Csillag Dezső asztalosmester, asz­talosára üzeme, Pestseenterzsébet, Marosujvár-u. 2. 1-478-63 CsUlag József mezőgazda, V. Lipót- krt 9. 1-190-53 Cserzy István dr. min. s.-titkár, VI. Teréz-krt 27. 1-220-57 . Csorba Olga Wekerle cukrászda és cukorkaháza,Kispest, II. Fő-tér 13. 1-470-32 Czigllna J. Géza oki. kőműves­mester, építési vállalkozó, VIII. Futó- u. 11. 1-45CV54 Czlenner Imre m. kir. vkszt. szá­zados, IT. Wend-u. 6. 1-547-31 ^*7* tűkor Mártonná füszerkeresk., ZP TOL Magdolna-u. 26. 1-429-61 I ’Z< ^ D Danéziger Dezső fakereskedő, 0 IV. Haj£u. 8/10. 1-847-14 De Ceuleneer Jean belga kir. követség kancellárja, H. Vitéz-u. 2, 1-661-10 Dékány Zoltán dr. id. ny. kir. ltélőbiró, IV. Váoi-u. 12. 1-852-17 Demjén József hírlapíró, VT. Lo- vag-u. 18. 1-276-49 Dénes Jenőné, a Cím- és lak­jegyzék kiadója, VI. Teréz-krt 3. 1-262-91 Deseő Dezső dr., egyet, nyilv. rendes tanár, I. Mészáros-u. 32. 1-550-58 esztilláció-Gyógyszeré- szetf és Vegyészeti Gyár k. • f. t., Pestszenterzsébet, Török Flo­ris-u. 116. 1-479-02 Deutsch Jenő börkereskedö, vm. Népszinház-u. 46. 1-360-85 Deutsch József, VI. Szent László- út 135/e. 2-939-88 Diósy István, ingatlanforgalmi iroda. Vm. Rákóczi-út 71. 1-411-22 Dlouhy Ferenc cégvezető, VI. Kmetty-u. 14. 1-233-86 Dobó Pál oki. mérnök, nyomdája és üzletikőnyvgyára. V. Baloton-u. 6. 1-188-98 ./Jobos Károly divatárukeresk., Kispest, Wekerle-telep, Thökőly­üt 23. 1-471-62 ' . ohanybeváltó hivatal, m. kir. Fióktelep, EX. Pp^oksári-út 16.

Next

/
Oldalképek
Tartalom