A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1939. május (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora - O

Orvosok Sokáig ne beszéljen. Szolnoki Ferenc dr. 142-021 Szőke Tibor dr. VII. Rákóczj-út 12. 139-421 Szteklo István dr. 138-839 Takáts László dr. 186-245 Tarján Erna dr., szülész, nöorvos, IV. Váci-utca 79. 18Á-650 Tasnády Székely Béla dr. 143-174 Telegdy Attila dr. 136-339 Temesváry Miklós dr. 111-180 Erzsébet kpti uj száma 222-430 Temesváry Rezső dr 141-668 Erzsébet kpti uj száma 422-384 Toldy Lóránt dr. 296-642 Tótb Gyula dr. Vm. Baross-u. 3. 144-366 Totth Gida dr. 133-631 Erzsébet kpti uj száma 222-201 Totis Béla dr. 137-467 Thury István dr 189-224 Tuszkai Ödön dr. 131-991 Ungár .Lajos dr. 1 124-672 Vágó Árpád dr. 119-380 Vágó István dr 125-855 Valentik Dezső dr. 294-770 Vargha István dr. 295-715 Vas Béla dr. 118-499 Vida Márton dr. 145-299 Vikár Pál dr. 119-126 Viola Ilona dr. VÉG Baross-u. 19. 138-565 Vizteleki Anna dr. Lazarovits dr.-né VI. Andrássy-át 13. 111-315 Vogel Károly dr. 121-456 Waldmann Adolf Alfréd dr. 136-295 Erzsébet kpti uj száma 222-294 Weinberger Lipót dr. 137-408 Weisz Arnold dr. 142-887 Weisz Miklós dr. 292-983 Wiesinger Frigyes dr. nöorvos szülész Operateur. Vili. József-krt 34. 340-371 Windisch Ödön dr. 133-297 Wirtmann Imre dr. 182-640 Wolf Imre dr. 152-935 Zágon András dr. 123-282 21. Természetes gyógymódok (physiko-, klimato- és balneotherapia). Bajay Imre dr. 180-268 Bakács Margit dr. 142-808 Erzsébet kpti uj száma .421-743 Balkányi Miksa dr. 128-860 Bernáth Aurélné Pártos Alice dr. 114-985 Boér Kálmán dr., ül. Florián-tér 3. 362-323 Borsos László dr. 152-877 Cukor Miklós dr. 167-586 Elek Sándor dr Eiektrotherápia, Rö­vidhullára, Kvarz, Histamin, Tonisa- tor kezelések, Károly király út 3/a 141-507 Engländer Árpád dr., Orthopédia és Fizikotherapia szakorvosa, V. Szent István-krt 13. 118-915 Gáspárdy Géza dr. 152-876 Gerö Armin dr. 115-983 Keller Dezső dr. 156-680 Kiss Jenő dr. főorvos V. Vilmos cs. út 18 121-398 Koriesoner Margit dr. 355-317 Kunszt János dr. 164-485 Külley László dr. XI. Szent Qollért • gyógyfürdő. *268-800 Réh Béla dr. Elektromágneses gyógy­int. VII. Vilma lfirálynö-út ll/a. 182-624 Erzsébet kpti uj száma 220-089 Szelényi Jenő dr, 297 047 Teleki Pál dr. 185-625 Vass Hona dr. v. poliklinikai assistens, pbyisikothorapiás szakorvos, V. Tátra-u. 5/c. 120 405 Záhouyl-ZáhuraneczKároly dr. 126 930 22. Testegyenészet (orthopaedia). Adorján István Emil dr., orthopód so bész, i/,6—6-igVll Erzsóbet-krt 16 342-073 Erzsébet kpti uj száma 222-600 Balkányi Miksa dr. V. Alkotmány­it. 16. 128-880 Bognár János dr. 187-698 Czlmbalmos József dr. 386-133 DoII Inger Béla dr. egyetemi tanár, Vili. Vas-n. 19 144-244 Engländer Árpád dr., Orthopédia és Fizikotherapia szakorvosa, V. 8zent István-krt 13. 118-915 Farkas Aladár dr. 120-966 Fischer Ernő dr. közkórházi főorvos, orthopäd és röntgenolog rend., IV. Váci-ntca 42. 183-799 Grosz Tibor dr..őrthopaed sebész, ren­delő főorvos, V. Fáik Miksa-u. 13. 128-339 Hajós László dr. V. Tátra-n. 12/a. 115-875 Haller Ödön dr. 112-411 Horváth Boldizsár dr. 185-622 Kenéz Jenő dr., V. Hollán-u. 4.120-449 Kopits Imre dr. egy. magántanár orthop. szakorvos. VH. Nyár-u. 22. 141-355 Kopits Jenő dr. e. ü. főtanácsos, egyetemi tanár, VII. Nyár-u. 22. 145-414 Köllö Zoltán dr. 143-118 Külley László dr. XI. Szent Gellért gyógyfürdő. *268-800 Niederecker Gáspár dr. 259-585 Puky Pál dr. 137-707 Erzsébet kpti uj száma 421-707 Reichárd József dr. 181-631 Rojkó Antal dr. VI. Teréz-krt 40/42. 113-926 Rosenak István dr.. VI. Teréz-krt 25. 128-629 Róth Tibor dr. VI. Andrássy-út 24. 123-317 Strausz Hugó dr. 131-829 Zinner Nándor dr . ig főorvos, IV Szervita-tér 5. 189-020 23. Urológia. (Lásd bngy és ivarszervi bántalmak alatt.) Orvosszakértők. (Törvényszéki hitesek.) (Lásd törvényszéki szakértők alatt.) Ostorok és ostornyelek. Ébel Ármin 351-912 Grosz B. ' 130-598 Erzsébet kpti uj száma 220-751 Zimmermann Gábor 137-235 Ostya. (Lásd cukor, keksz és tápszer alatt is.) Adám utóda, n. Szász Károly-n. 8. 151-853 Egger György 351-534 Garzó Gyula 162-914 Helyes Ödön 131-846 Erzsébet kpti uj száma 421-765 Horvát Lajos 137-900 Erzsébet kpti uj száma 421-759 Jakab ostya- és csokoládógyár, VIII. Magdolna-u. 16. 141-784 Jakabfalvy Arpádnó özv. 367-172 Osztályozó beren> dezések. Barcza L. speciális osztályozó beren­dezések és bevonatok gyártása XIV Ida-u. 2. 296-276 Osztálysorsjegy­ffőárusitók. (Lásd bankárok, bankházak, valamint bankok és takarékpénztárak alatt is.) ! Ács Sándor 332-066 Általános Inkasszó bank r.-t., VII. Wesselényi-u. 2. 139-183 Biinhegyi Imre, V. Fáik Miksa-u. 5. 125-901 Barabás Péterné özv. 152-688 Beifeld József bankháza, VI. Teréz- krt 3. 126-360 Belvárosi váltóüzlet r.-t., V. Szent István-krt 1. 122-329 Berend Ferencz 120-297 Csomay Kálmánná 258-411 Delej László 132-994 Erzsébet kpti uj száma 222-602 Dembinsky B., az osztálysorsjáték gyorslista összes húzásáról kiadás, n. Zsigmond király-n. 8. 151-197 Dénes Sándorné özv. vitéz, 355-677 Dörge Frigyes bank r.-t., IV. Kossuth Lajos-u. 4. 189-280 Döri Emilia, V. Légrády Ká- roly-u. 43. 498-527 Engel Zsigmondné özv., H. Szász Ká­roly-n. 4. 167-432 Eördögh András 299-902 Eörs Sándor 114-931 Fabritzky László 119-704 Fortuna m. kir. osztálysorsjegy fö- árusitás 116-863 Friedmann Adolf 268-036 Fuchs Adolfné dr.-né özv. 380-126 Gál Rózsi 311-558 Gárdonyi H. és Tsa 127-091 (Jergely Zsigmond 149-209 Glória kereskedelmi r.-t. 118-999 Gorzó és Társa Bankház, IV. Petőfi Sándor-u. 9/11. 187-247 Guttmann Géza, VTI. Rákóczi-út 4. 139-659 Hockenberg Zelma 311-471 Horváth János vitéz 137-881 Erzsébet kpti uj száma 222-288 Horváth Iíálmánné 258-389 Ifj. Komlós testvérek 137-176 Ittner és társa 128-743 Károlyi Károly 315-031 Kellner G. Bank és Váltóüzlet, VII. Erzsébet-krt 36. 141-54S Erzsébet kpti uj száma 222-412 Kempíner Kálmán 387-099 Kirschhaum Edénó özv. 132-118 KISS KAROLY ÉS TÁRSA bank r.-t,, IV. Kossuth Lajos-n. 6. 185-242 Klein Miksánó dr.-né özv. 112-153 Kövesdi Rezső 149-526 Király Ostya, VII. Sip-utca 7. 140-560 Magyar csemege ostya, Hu­szár Sándor, V. Zápolya-u. 24. 291-280 Neuman Imre, ,,Anita" csokoládé és ostyagyár, IX. Ernö-u. 22. 133-072 Ruynl ostyaigyalr, 11. Haittyu- u. 10/n. 151-804 Schmidt Albert hlsqiiit líyógy és csemcgcostyu- gyair. Vili. Bókny János­it. 36 132-515 Stück Frigyes cukros ostya­gyára XIV. Hungária-krt 135. 296-898 Viola ostyagyár 292-451 Eatnyl és Társa, IV. Appo- nyl-tér 3. 188-554 Remény sorsjegybank r.-t., azelőtt Hecht Bank­ház R.-t., VI. Andrássy- út 3. 121-927 Roth Ferencné 295-611 Sármezey Lilly 256-084 8cheftsik György dr. vitéz 149-921 Sebein Gyula 142-377 Schachtár Bankház, VIII. Ullöi-űt 6. 132-293 Schwalm és Társa 141-393 Schwalm Leó 353-425 Solti János 110-433 Somló Gyuláné özv. 152-677 Szalay Lajosné 144-390 Szántó Zsigmond dr., VH IzabeHa-tér 1. 132—325 Széli Izabella 456-897 Szirmai Ernőné özv. 139-222 Török A. és Társa t»zinkí)ás: r.-t. ív. Szervita-tér 3. 182-066 180-601 Újhelyi és Társa 123-271 Vajkai Nándor dr. 127-362 Varga Márton 127-506 Waermer Anniimé 290-129’ Weiss Béla és társa 142-388 Zsitvay Lászlóné 144-613 Óvodák. Légmán dr. Óliidi r.-t. XI. Horthy Miklós-Út 9. 269-072 Lepel Pálné báróné özv. 456-705 Lukász Gizella 157-307 Monostory Lajos dr. 132-231 Ooskay Sándor és tsa, V. Dorottya-u. 3. 181-435 Ordácty Béla dr., VI. Teréz- krt 7. 122-932 Pannónia Bank és Keres­kedelmi R.-t. V. Fáik Miksa u. 5. 125-901 1‘éeliy Edith I. Szentliáront- ság-n. 4. 100-498 Plbllnger József, II Csalogány-n. 60. 151-216 Polgár Irma 853-434 Pongrácz István, IV, Só-u.8. 386-087 Redlich D. 188-140 (Lásd Iskolák alatt.) Oxigén. (Lásd gáz alatt.) Őnborotvapengék. (Lásd késáruk alatt is.) Bodor és Geiringer acélárugyár k.f.t. 149-925 Dévai Testvérek r.-t. Tempó penge gyártása. Borotva-penge készülék­export. IX. Mester-u. 63. 139-469 Horváth Sándor 142-879 November Sándor 144-974 Vadásztöltény-, gyntaaes- és fémárngyár r.-t. Önborotva­pengék gyártása. Központi iroda: V.,Mérleg-n. 3. Tel.: ^183-820 Wieder Márk Öngyújtók. Fischer Ernő 294r-021 Gallivltz Testv. IV Pairisl- u. 9. 387-034 Fiók: IV. Kigyó-u. 4. 384-035 KeveháziSándorésZoltón Külföldi öngyujtógyárak és «Petmanol» tartósbenziu egvedárusi- tója, VH. Király-n. 1. 137-112 Strassor Sándor utóda Bánó Sándor 138-764 Önműködő kapcsoló berendezések. (Lásd villamosipar alatt.) Öntödei berendezések. Szűcs Géza, öntödei anyagok és fel­szerelések, V. Ujpestl-rlcp. 8. 118 17#

Next

/
Oldalképek
Tartalom