A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

F

Poslalléh cimzésli h mil nnnimhinl Faragó Sándor libamáj expor­tőr, VI. Teréz-krt. 37. 319-820 Faragó Sándor müsz. tisztv., V. Pannonia-u. 48. 293-147 Faragó Sándor utóda Mészáros Gábor, cipészmester, IV. Királyi Pál-u. 6. 386-018 Faragó Sándor dr., a Magy. tisztviselők takptár r.-t vezérig., hites könyvvizsgáló, XII. Vas Gere- ben-u. 5. 269-249 Faragó Sándor Mihály dr. ügyvéd, VI. Kmetty-u.17.119-898 Faragó Sándorné dr.-né, VII Damjanich-u. 26/b. 222-157 Faragó Tamás magántisztv., V. Tátra-u. 20/b. 329-327 Faragó testvérek irógépszakbeli nagykeresk., VI. Nagymezö-n. 23. 120-580 Faragó Tibor gyógyszerész, V. Szent István-krt 21. 111-931 Faragó Vilmos takeresk.. IX. Mes- ter-n. 11. 143-435 Faragó Vilmos sütőmester, XII. Márvany-u. 25. 350-319 Fiókja, XII. Menkina János-ót 8/a. 150-621 Faragó Zoltán, n. Tulipán-n. 9. 851-545 Faragó Zsigmond antiquár- könyvkeresk., IV Müzeum-krt 33. 385-515 Lakása, IX. Erkél-u. 3. 388-056 Faragó Zsigmond oki. gépész mérnök, irodája. VI. Nagymező- n. 43. 124-687 Faragó Zsigmond dr. kórházi főorvos, sebész-nrológns, lakás és rendelő V. Szent istván-krt 4. 128-984 Nyáron, XII. 8asad-dülö 2406. hrsz. 256-927 Faragóné szőrmeárn divatterme, V. Ipoly-u. 16. 290-029 Faragóné Eaery Rózsi, vn. Ki- rály-n. 31. 226-508 Farbinger István if]., I. Mészár os-n. 18. 357-200 Farczády Péter dohánybisárus és papirkeresk., VI. Aréna-ót 138/142. 292-721 F*rda Ignác hitoktatási szakfel­ügyelő, IX. Thaly Kálmán-u. 20. 332-197 Fárl László oki. vegyészmérnök, XII. Németvölgyi-út 68. 366-667 Farkas Adolf fanagykeresk, V. Maria Valéria-u. 10. 183-389 j.akása, XII. Heinrich István-ót 7. 364-367 Farkas Adolf keresk. utazó, IV. Károly király-ót 24. 180-172 Farkas Adolfné özv., XI. őzüret-u. ll. 258-656 Farkas Ákos dr. szföv. tanács­nok. n. Pálffy-tér 6. 153-603 Farkas Aladár borkereskedő, IX Ferenc-krt 2 187-757 Farkas Aladár nemes, ny áll. ezredes, XI. Horthy Miklós-út 68. 268-252 Farkas Albert fűszer-, csemege-, fa- és szénkeresk, Újpest. Temesvári­n. 2. 495-185 Farkas Andor, VI. Kiráiy-n. 86 420-857 Farkas Andor fa- és szénkeresk., XIII. Váci-tit 5l/b. 292-647 Farkas Andor dr. belgyógyász­szakorvos, VI. Teréz-krt 6. 224-228 Ha nem felel: Orvoshivó *786-986 Farkas András kárpitos és tapé­tázó, VH. Rózsa-u. 43. 228-503 Farkas András képesített ács­mester és parkett vállalkozó II. Ilona-u. 71/a 351-801 Farkas Andrásné, VI. Teréz- krt 26. 329-368 Farkas Angela, Vin. Rákóczi­ét 7. 140-501 Farkas Antal asztalosmester, Pesthidegkút Nagyrét-n. 15. 367-914 Farkas Antalné özv. fűszer- és csemegekeresk., X. Pongrác-ót 17. H. épület 348-720 120 Farkas Aranka vendéglője, A fehér kutyához, XI. Fehérvári­ót 2l/b. 458-559 Farkas Arnold Magyar mintás­nyomó üzeme, X. 8zállás-u. 8 148-348 Farkas Arnold textilnagyke- resk., V. Bálvány-u. 15. 111-689 Lakása, V. Akadémia-u. 11. 113-940 Nyáron, XII. Béla király-ót 53. 165-003 Farkas Bálint Ifj. m.-tisztv. lakása, VI. F5tvös-u. 30. 316-182 Farkas Bállá Erzsébet tojás­és baromfikeresk., XII. ügocsa-n. 11. 157-683 Farkas Béla, IV. Dalmady Győzö- u. 3/5. c 386-780 Farkas Béla győri, m. kir. ny. honvéd ezredes, I. Attila-u. 10. 151-718 Farkas Béla mikroszkópok, opti­kai műszerek, filmdiapositivek laborat. felszerel, váll., V Lég- rády Károly-u. 37. 0293-217 Farkas Béla szfőv. polg. isk. tanár, VHI Üllői-ót 66/a. 344-726 Farkas Béla vállalkozó, mérnök müsz. irodája, V. Fáik Miksa­it. 28. 128-194 Farkas (Farkass) Béla dr. ügyvéd, EX. Ráday-u. 5. 385-165 Farkas Bertalanné özv. magánzó, V Pannonia-u. 19. 112-741 Farkas Boldizsár dr., V Váci­ót 18. 310-987 Farkas Borbála, n. Fillér-u. 16. 167-475 Farkas Dánlelné kézimunka és divatárukeresk., XII. Krisztina- krt 61. 166-860 Farkas Dávid füzzerkeresk., EX. Erkel-n. 5. 184-722 Farkas Dezső állatorvos, XI. Horthy Miklós-ót 34. 259-932 Farkas Dezső fűszer-, csemege-, gyümőloskeresk.. n. Szász Károly­it. 8. 155-038 Farkas Dezső malomképv., VI. Lovag-u. 22. 325-032 Farkas Elek. B.Sz.K.Rt. igazgató, . XI. Horthy Miklós-ót 9. 468-773 Farkas Elek ny. postafötelügyelő, vu Alpár-n. 6. 228-767 Farkas Elemér, Hl. Vajda János- u. 25. 162-593 Farkas Elemér ny. rendörfötaná- csos, XI. Verpeléti-ót 10. 468-104 Farkas Elemér dr. mm. tan., országgyül. képv. lakása. VI. An- drássy-ót 2. 122-848 Farkas Emil, VH. Erzsébet­im 40/42. 421-612 Farkas Endre boldogfai, m. kir. vezérkari százados, EV. Kecskeméti­u. 16 189-151 Farkas Endre, Olajmüvek r.-t. v. műszaki tanácsosa, n. Margit­krt 50/52. 351-168 Farkas Endre uridivat keresk., VIH. József-krt 3t/a. 332-010 Farkas Endre dr. ügyvéd iro dála, VI. Dessewffy-n. 43. 327-835 Farkas Endre dr. vizgyógyinté- zete, V. Báthory-u. 3. 326-438 Lakása, n. Margit-krt 55.154-945 Farkas Ernő dr., XI. Bertalan- Lajos-u. 26. 458-797 Farkas Erzsébet nőiszabó. Új­pest, Beniczky-u. 3. 295-061 Farkas Erzsébet dr. külföldi diplomás orvos, XI. Avar-u. 31/b. 457-604 Farkas és Engel kézmúárn ke­resk., VI. Landon-u. 6. 227-623 Farkas Éva dr., XII. Wolff Ká- roly-ót 69. 457-297 Farkas Éva dr. csecsemő- és gyermekorvos (Sándor M. dr.) V. Személy nök-u. 16. 0123-933 Farkas Ferenc anrófuvarozó, IX Sobieski János-n. 29 130-981 Farkas Ferene bisztrai, tisztv., IV. Ferenc JózseL-rkp. 11. 381-470 Farkas Ferene elektromos és müsz. cikkek gyára, V. Gróf Vi­gyázó Ferenc-n. 2. 122-543 Farkas Ferenc ezredes. I. Szent János-tér l/a. 358-130 Farkas Ferenc fogtechnikus, VH. Izabellán. 34. 224-117 Farkas Ferenc fűszer és cse­megekeresk.. H Zsigmond király­ót ja 5. 151-671 Farkas Ferenc inárcsi földbir­tokos. VIH. Horánszky-n. 16. 132-501 Farkas Ferenc női felöltök és toalettek, IV. Bécsi-u. 3. 380-580 “kása, IV. Václ-u. 78/80. 183-282 Farkas Ferenc postafötiszt, XIV. Erzsébet királyné-útja 96. 296-747 Farkas Ferene villamos szerelési váll., XII.Márvány-u. 42.151-561 Farkas Ferencné máv. főfelü^y. özvegye, V. Klotild-n. 10/a 121-299 Farkas Franciska, a Fortuna papír-, írószer- és könyvkereső. túl., VI. Király u. 98/b. 221-125 Farkas Gábor bőrkeresk., vi Paulay Ede-u. 38. 426-192 Farkas Gábor cipőkülönleges­ségek, II. Fiáth János-u. 7. 352- 587 Farkas Gábor dobánykisárns, XI. Bocskay-ót 63. 468-774 Farkas Gábor dr. csikszentimrei. miniszteri titkár, VIH. Harminc- kettesek-tere 3. 131-469 Farkas Géza alsótakáchi, földbir­tokos, n. Bem József-u. 4. 150-452 Farkas Géza fogtechnikus, «Vitá- liumi) engedélyes, U. Zsigmond király-ótja 1. 152-284 Farkas Géza lakása, V. Klotild- u. 3/a. 115-542 Farkas Géza postafelügyelő, Rá­kosliget, II. ntca 2. Tárcsázza először a *148-627 számot, azután kérje Rákosliget 9 Farkas György, n. Gábor Áron- u. l/a. 164-663 Farkas György bőrkereskedő és bőrdiszmüárub, l MésZáros-u. 6. 353- 682 Farkas György földbirtokos, m. kir. gazdasági főtan.. V. Tátra u. 11. 312-690 Farkas György női divatterme, EV. Váci-n. 12. 182-762 Farkas György dr. belgyógyász­szakorvos, VIH. József-krt 63. 148-858 Farkas Győző Viktor, XII. Virányos-ót 26. 164-197 Farkas Gyula fűszernagykeresk., Vn. Iiohány-t.. 39. 225-685 Farkas Gynla ny. máv. feltigy., XIV. Mogyoródi-ót 51. 297-639 Farkas Gynla ny. tábornok, XII. Fery Oszkár-u. 47. 355-828 Farkas Gyula oki. gazda, t. tüzérföhadnagy, II. Szalag-u. 4. 357-407 Farkas Gyula orvosi műszerész, V. Arany János-u. 84. 115-816 Farkas Gynla postafelügyelő, Kispest, Wekerle-telep, Fő-tér 2. 146-951 Farkas Gyula dr. m. kir pénz­ügyi könyvszakértő, V. Pannónia- u. 52/a. 298-726 Farkas Gyula dr. urvos. Mátyás­föld. Kossuth-u. 9. 208-838 Farkas Gyula Lajosné dr.- né, (Jjpest Dessewffy Arisztid-u.45. 495-573 Farkas Gynláné Komáromy Juci, EX. Vaskapu-u. 1. 136-627 Farkas Gynláné vitéz, békés­csabai hentesáruk eladása, VII. Wesselényi-u. 56. 221-374 Farkas Gynláné dr.-né, HE Zsigmond király-ótja 68. 367-505 Farkas Hermann müasztalos, X. Román-u. 8. 348-754 Farkas Ida női kalapkülönlegessé­gek, V. Szent István-krt 15. 120-431 Farkas Ignác dr. kórházi fő­orvos, urológus-sebész, m. kir. egészségügyi főtan., V. Aulich u.4/6. 328-720 (Nyári áll.) XII. Völgy-u. 15. 165-617 Farkas lla női ruhaszalon, V. 8zent István krt 15. 114-188 Farkas Imre, V. Wahrmann- u. 24/b 493-258 Farkas Imre fa- és fournirke- resk., Vm Kenyérmező-u. 8. 140-963 Farkas Imre oki. gépészmérnök, ny. máv. főmérnök, V. Szent István- park 23. 291-708 Farkas Imre románfalvi, O.T.I. főfelügyelő, VIH. Aggteleki-u. 2/a. 140-967 Farkas Imre dr., V. Fáik Mlksa- u. 26/28. 0128-194 Farkas Iuire dr. nagybégányi, ny. min. tan., VII. Vilma királynő- ót 45. . 421-367 Farkas Imre dr. ügyvéd, VHI. Baross-n. 77. 149-442 Farkas Irén, az O.M.T.K. 65. sz. fiók vez., n. Retek-n. 19. 367-082 Farkas Irén boldogfai, grafikus, V. Pannonia-u. 50. 493-083 Farkas István, VHI. Kenyérmező­it. 8. 340-863 Farkas István, a Fornér és Le­mez k.f.t. tisztv., V. Fáik Miksa­it. 5. 311-558 Farkas István (Farkasné dr. Hal­mos Hedda orvos) XII. Biró-u. 6/d. 366-747 Farkas István áll. főgimn. tanár, XI. Kovászná-ót 2/b. 456-065 Farkas István cipőüzeme, vm. Déry-u. 15. 140-783 Farkas István élelmiszer- és vegyesárnker-sk., XTV. Róbert Ká­roly-krt 63. 493-036 Farkas István órás és ékszerész, VU. Thököly-ót 6. 226-163 Farkas István postafőellenör,XTV. Bácskai-a. 21/b. 296-718 Farkas István újságíró, n. Jégverem-u. 6. 167-315 Farkas István üvegcstszoló és tükörkészitö üzeme. V Rothe ímere­n. 16. 125-168 Farkas István vendéglős, VHI. Kenyérmező-u. 8. 137-308 Farkas Izor vízvezeték, központi fűtések, épületbádogos mnnkik váll,, VHI. Nap-u. 10. 138-651 Farkas J. Manó Qlm- és reklám­anyag kölcsönző. VHI. József-krt 19. 132-805 Farkas János angol lovaglócsiz­ma különlegességek, X. Hungária- krt 82/34. 134-883 Farkas János dohánykisárus, vi Király-u. 90. 226-263 Farkas János kárpjtos kellékek és textilhulladék keresk., XIII. Agyag-u. 98. 493-969 Farkas János Mateosz autó- és lófuvarozó, EX. Vendel-u. 4. 333-635 Farkas János mérlegraktára és javítóüzem, EX. Vágóhid-u 4. 331-768 Farkas János női-, urifodrász és hajfestö, V Csáky n 43 298-708 Farkas János szatócs, VEH. Tömő- u. 28/b. 349-899 Farkas János villanyszerelö- mester elektrotechnikai üzeme, V. Kálmán-u. 25. 0110-713 Farkas János dr. min. tan., n. Pázsit-a. 11. 164-932 Farkas János dr. rendőrkapi­tány, Vili. Ullői-üt 66,b. 149-404 Farkas Jánosné, IX. Fereno- krt 32. 185-173 Farkas Jenő, a Farkas 8. Fiai liszt- és térménylceresk. cégtul., Hungária panirozóliszt üzem, XIII. Szent László-u. 76. 292-541 Farkas Jenő, a Koritsánszky fa­telep üzletvezetője, V. Visegrádi- u. 72. 290-295 Farkas Jenő kir. müsz. tanácsos, XII. Bors-u. 16. 166-027 Farkas Jenő m. kir. vámszáki tan., IX. Ráday-u. 37. 183-118 Farkas Jenő úri- és női divatáru üzlet, I. Szént-Háromság-tér 8. 360-618 Farkas Jenő villamossági és mű­szaki váll., rádió szakműhely, víz­vezeték, csatornázás és közp. fűtés berendező, VI. Andrássy-ót 62. 120-367 é

Next

/
Oldalképek
Tartalom