A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - P

Passinger fl posto művészi Multelű disztáulratlaplol Passinger István rádió- és villa­mossági váll., Pestszenterzsébét, Kossuth Lajos-u. 25. 147-571 Passuth László dr. lakása, n. Rózsahegy-n. 1. 167-434 Past Rezső Jémőntöde, Újpest. Mátyás-tér 3. 295-668 Pasteiner Allons dr. földm. min. tan., I. Attila u. 65/b. 161-210 Pasteiner Fabiola, I Attila- u. 65/a. 160-739 Pasteur Intézet és kórház, igazgató Ajtós E. Imre dr. főorvos E. Hfigyes Endre-u. 7/9. 387-106 Pastlnszky Istvánné dr.-né szfőv. tanár, E. Ráday-n. 22. 185-602 Pastner Alajos, VII. Peterdy­u. 34. 222-550 Pastrovits Iván dr. ügyvéd, VU1. Bándor-u. 28. 139-576 Pászkán Ferenc dr. m. kir. rendőrtanáesos, Vili. Üllői-ót 36. 136-404 Pászkán Jánosné ny. r.-főtaná­csos özvegye, VU1. Baross n. 36. 136- 720 Pásztay Géza dr. bőrgyógyász, közkórházi adjunktns, Vili. József­krt 17. 138-042 Pásztélyl András szfőv. főmér­nök, XII. Béla király-út 39. 165-080 Pásztélyl Iván báró, VII. Ká­roly király-ót 5. 223-223 Pásztélyl Vilmos ig. lakása, n Margit-krt 101. 152-767 Paszternák Ferenc papir- keresk., VI. Lehel-n. 14. 291-068 Paszternák Ignác fűszer- és csemegekeresk., VI. Bzinyei Merse­u. 1. 122-503 Paszternák József fodrász­üzlete, IX. Ráday-u. 33/b. 182-541 Paszternák József író- és szá­mológép váll., VI; BnlCBU-n. 28^b. 298-760 Paszternák Miksa ári- és női divatárukeresk., Újpest, Kemény Gusztáv-u. 6. 295-702 Paszternák Sándor ig., V. Po- zsonyi-út 14. 0326-128 Paszternák Sándor katonai, egyenruhacikkek, kalap- és sapka- kellékek, VI. Panlay Ede-u. 57. 225-296 Gyára, VUl. Koszorn-u. 28. 137- 462 Pászthory, lásd Pásztory. Pásztby, Pásztl, lásd Pászty. Pásztné Maleczky Blanca, zeneművészeti főisk. tanár, VI, Paulay Ede-u. 41. 425-796 Pásztó Ede dr. orvos, n Har- gitta-n. 6. 157-485 Pásztó Henrik borkereskedő, Új­pest, Árpád-út 158. 295-216 Pásztó Pál, a Kispesti Textilgyár r.-t. fonódavezetője, Pestszentlőrinc, Fáy-u. 2. Tárcsázza először a *146-654 számot, azután kérje Pestszentlőrinc 1-94 Pásztó Sándor uradalmi főszám­vevő, XI. Budaörsi-ót 29. 268-423 Pásztohy Artnr m. kir. testőr- százados, I. Attila-krt 4. 166-701 Pásztor Andor, a Kovács E. M. főnőké, ü Harangvirág-u. 4. 164-467 Pásztor Andor gumiűzeme és autopneumatik keresk., V. Kádár- o. 4. 113-237 Pásztor Andor keresk. utazó, VU. Rózsa-u. 38/a. 428-411 Pásztor Artnr vajkeresk. lakása, IX Közraktár-u. 10. 386-856 Pásztor Béla építőmester, XIV. Lőcsei-ót 61. 496-363 Pásztor Béla filmgyártó, VII. Er­zsébetért 9/11. 225-761 Pásztor Béla ig., XI. Irinyi János­u io. 259-420 Pásztor Béla textilkeresk., V. Bas­il 7. 181-359 Pásztor Béla dr. belgyógyász- szakorvos, 111. Bécsi-ót 8. 154-919 Pásztor Dezső, a Hoffmann és Pásztor cég beltagja, XII. Kissváb- begyi-ót 16. 158-016 Pásztor Emil lisztügynöksége, E. Tompa-n. 19. 138-672 Pásztor és Társa Stabil bajlitott bútorgyár, X. Kozma-u. 13. 148-047 Pásztor Ferenc ingatlanforg. irodája, VI. Teréz-krt 47. 126-146 Pásztor Ferene Kollarit r.-t. ig., VU. Madách Imre-tér 6. 226-182 Pásztor Ferenc papírgyári képv., VI. Bzékely Bertalan-u. 23. 110-416 Pásztor György kötöüzem, Újpest, Bem-u. 28. 294-122 Pásztor Illésné m. kir.gazd. fő­tanácsos özvegye, V. Mária Valéria- n. 15 187-052 Pásztor Istvánul, kir. postamü- szaki segédtiszt, Kispest, Elöd- u. 4. 146-957 Pásztor Istvánné őzv. pala- és cserépfedőmester,Vin Bándor-u.30/a. 136-947 Pásztor J. György oki. mérnök, építési vállalkozó, V. Fáik Miksa- u. 13. 120-218 Pásztor János oki. gépészmér­nök. V. Vilmos császár-ót 8. 188-780 Pásztor János szobrászművész, XI. 8züret-u. 15. 258-505 Pásztor János vitéz, dohányfeis- árus, VI. 8zondy-u. 87. 126-855 Pásztor József, a Fox film r.-t. dramaturgja, VII. Aréna-út 80. 420-214 Pásztor József író, igazgató, XT. Késmárk-u. 8. 468-796 Pásztor József dr. és Halmos Jenő dr. ügyvédek irodája, V. Fáik Miksa-u. 13. 121-266 Pásztor József dr. szfőv. f. kér. isk. tanár, VI. Délibáb-u. 25. 220-462 Pásztor József dr. IfJ. ügyvéd irodája, V Honvéd-u. 1. 0124-841 Lakása, 11 Zárda-n. 34. 367-011 Pásztor Károly gyógyszerész, Törökbálint. Fö-u. 9. Tárcsázza először a *268-928 számot, azután kérje Törökbálint 5 Pásztor Mihály B.H.É.V. müsz. fő­tanácsos, II Pasaréti-ót 7. 152-640 Pásztor Mihály hírlapíró, V. Pozsonyi-ót 36. 298-017 Pásztor Mihály dr. orvos, szü­lész, nőgyógyász, Pestújhely, Gróf Klebelsberg-u. 6. 497-179 Pásztor Miklós fogtechnikus, XII. Nagyenyed-u. 6. 351-488 Pásztor Miksa, a Pénzint. Közp. .ny. vezérig., XTV. Tbököly-út 96/b. 497-751 Pásztor Miksa dr. ügyvéd, V. Pozsonyi-ót 33. 298-602 Pásztor Sándor bites könyvvizs­gáló, II. Krecsányi-u. 10. 164-628 Pásztor Sándor Teri tüzö-sza- lonja, II. Margit-krt t3. 357-323 IV. Muzeum-krt 27. 185-678 XI. Horthy Miklós-ót 18. 0259-186 Pásztor Sándor dr. belgyó­gyász, v. kórház ig. főorvos, VI. Aréna-ót 84. 422-973 Pásztor Tivadar dr. orvos, vn. 8zövetség-u. 14/16. 222-236 Pásztor Zoltán malomképviselö, E. Lónyay-u. 34. 0186-025 Nyáron. XII. Zug liget, Hnnyad- lejtő 40. 0365-296 Pásztori, lásd Pásztory. Pásztorlk István cukrász, VII. Damjanich-u. 39. 220-760 Pászthory Ilona bárónő m. kir. postadijnok, E. Bakáts-u. 1/3. ■ 387-037 Pászthory Ödön min. tan., n. Ady Endre-u. 1. 355-319 Pásztori Arthur sütőipari és cukrászati nyersanyagok lerakata, VII. István-ót 33. 428-069 Pásztory Antal, a m. kir. Opera­ház parókaraktára tul.,VI.Andrássy­ót 22. 127-529 Pásztory Balázs dr. ügyvéd, irodája (Athenaeum írod. és nyom­dai r.-t.) VIL. Miksa-u. 8. 0*224-260 Lakása, V. Klotild-u. 10/'b. 114-374 Pásztory Endre dr. ny. sz. v. pü. főtanácsos, I. Mikó-n. 2. 161-149 Pásztory János szfőv. számv. főtiszt, E. Mester-n. 5. 139-680 Pásztory János fia utóda Oser- kóti József úri-, női- és színházi fodrász, Vili Rákóczi-út7.134-135 Pásztory vlrágkereskedés, VUl. Rákóczi-ót 9. 130-483 Lakás, Vn. Rákóczi-ót 10. 0130-932 Pásztóy Ámon dr. miniszteri tanácsos, a Külföldieket Ellenőrző Országos Közp. Hat. vez., XII. 0rbánhegyi-ót9. í 55-292 Pásztl Sándor Id. min. számv. főtan., XII. Csaba-u. 12. 167-756 Pásztl Sándor ff]. m. kir. posta- számtiszt, XII. Böszörményi-ót 13/15. 367-639 Pászty János bőrkeresk. és cipő- felsőrészkészitö, IY. Veres Pálné- u. 4/6. 183-355 Pászty .Károly dr. szfőv. fogal­mazó, n. Görgey Artnr-n. 44. 152-233 Patai Dezső hölgyfodrászat és fod­rászai cikkek képviselete, VI. Bzi­nyei Merse-n. 23. 113-227 Patai József dr. v. egyet, tanár­segéd, belgyógyász, VHI. Bzentki- rályi-u. 29/31. 135-988 Ha nem felel: Orvosbivó *186-986 Patai László antorizált biztosítási mathematikus biztosítási ügyeket fe­lülvizsgáló irodája, V. József Nádor­tér 12. 183-467 Patai Mihály szobafestő- es má­zolómester, V. 8zemélynök-u: 27. 115-776 Patai Samu dr. orvos, V. Sziget- *u 43. 290-173 Patay György dr. báji, TV. Veres Pálné-u. 25. 184-612 Patay István, a bpesti kir. büntető- törvényszék m.-elnöke, IV. Kaas lvor-n. 9. 186-465 Patay László dr., IV. Havas-u. s. 189-507 Patay Tibor dr. báji, a relsőbáz tagja, V. Bálvány-u. 2Ö. 121-491 Pataj Sándorné dr.-né özv., I. Attila-u. 71. 360-441 Patak Bertalanné, I. Mészáros- u. 38. 151-331 Patak Dezső, XI. Gébics-n. 5. 256-830 Patak Elemér ig., H. Borbolya- u. íi. 157-282 Patak Endre dr. banktisztv., n Olasz-fasor 45/a. 157-763 Patak Józsefné postakezelönő, Újpest, Nádor-u. 11. 495-163 Patak László hat. eng. villany­szerelő, XII. Hertelendy-u. 13. 355-839 Patak Ottó hirdető irodája, VI. Vil­mos császár-ót 29. 117-869 129-004 Lakása, VI. Vilmos császár-ót 19/b. 112-841 Patak Rudolf dr., a posta beteg­ségi biztosító Int. orvosa, XI. Horthy Miklós-út 67. 269-211 Patak Vilma, V. Katona József- n. 31. 127-981 Patakné dr.-nC Fényes Böske női rebérnemüszalonja, II Margit-krt 29. 167-276 Patakfalvl János m. kir. posta­ellenőr, Rákospalota, Beller Imre- u. 119. 295-155 Patakfalvy László dr. ügyvéd egyet. m. tanár (Szilágyi A.) VI Podmaniczky-u. 7. 0114-871 Patakfalvy Sándor gyógysze­rész. v. egyet, tanársegéd, Cinkota, Kossuth Lajos-u. 2. Tárcsázza először a *297-960 számot, azután kérje Cinkota 6 Pataki Andrásovlcs Sándor ny. áll. g. százados, Mátyásföld, Arany János-n. 11. Tárcsázza először a *297-900 számot, azután kérje Mátyásföld 1-72 Pdtakf Ervin, n. Bajvivö-n. 5. 155-566 Pataki és Farkas mérlegüzeme, túl Pataki R és Farkas 8., VII Hárs­fán. 3. 224-816 Pataki és tórsa papírzacskó-ké­szítők. V. Visegrádi-u. 15. 124-739 Pataki Ferenc ny. máv. főmér­nök, Rákosszentmihály, Miklós-u. 32. Tárcsázza először a *297-960 számot, azután kérje Rákosszentmihály 40 Pataki Gábor vendéglős, Újpest, Erzsébet-u. 20. 494-095 Pataki Gyuláné kúriai bíró öz­vegye, VU. Damjanich-u 12. 222-355 Pataki Imre tetöfedóvállalata, V. Katona József-n. 41. 119-236 Pataki István oki. gépészmérnök, XTV. Erzsébet királyné-útja 4. 497- 555 Pataki János villanyszerelő, VI. Lehel-u. 19. 498-393 Pataki Józsel'keresk., E. Ráday- u. 4i. 383-080 Pataki Kálmán korcsmáros. Vili. Mátyás-tér 9. 333-665 Pataki László dr. és Dőmőlki Ferenc dr. ügyvédek irodája, V. Honvéd-n. 16. 126-259 Pataki Lászlóné dr.-né tüzelö- anyagnagykeresk., E. Soroksári­ét 17. 143-292 Pataki Lili Mária dr. orvos, dr. Gartner Pálné, V. Kálmán n. 21. 0113-031 Pataki Miklós órás és ékszerész, vn. Rákóczi-ót 86. 225-122 Pataki Ödön Futura r.-t. cégv., VII. Damjanich-u. 26/n. 422-555 Pataki Pál papirgyáros, V. Viseg­rádi-u. 19. 298-104 Pataki Pál szfőv. tanító, ni. Kiscelli-u. 53. 162-546 Pataki Vilmos impresszárió, VUL Aiföldi-u. 16. 135-830 Pataky Arnold dr. egyet, nyilv. rendes tanár, VU. Damjanich-u. 44. 221-270 Pataky Béla hites könyvvizsgáló, XI. Fehérvári-ót 38/a. 256-334 Pataky Béla mérnök, min. o. tan., E. Ráday-u. 24/a. 188-693 Pataky Dénes dr. főldmiv. min. oszt. tan.,XTV. Almos vezér-ótjal07. 297-382 Pataky Ferenc vitéz, festőmű­vész, az Orsz. Vitézi Szék grafikusa, E. Ráday-u. 22. 382-006 Pataky Ferenc dr., n. Bat- thyány-n. 8. 155-655 Pataky Ferencné sz. Fitos Jolán üzletforgalmi irodatul., VU. Thö­köly-ót 7. 425-270 Pataky Gyuláné özv. ven­déglős, XIII. Róbert Károly-krt 100. 498- 340 Pataky Ilona féregtelenltési és lakástisztitási váll., E. Ferenc­krt 15. 135-089 Pataky István kosárfonómester, I. Pálya-n. 7. 153-323 Pataky István ilj., Kispest, Pö-tér 15. 346-808 Pataky Jenő színész, a Nemzeti Színház tagja, VU. Murányi-u 21. 428-216 Pataky Jenő dr. gyakorló ügy­véd, Kispest, Üllői-ót 133. 149-261 Pataky József tanár, r.-t. ig.gom­bakertészete és szerves műtrágya üzeme, XI. Diószegi-ót 62. 258-351 Pataky Józsefné özv., V. Váci­ét 6 114-961­Pataky Kálmán vitéz, élesztő- elosztó engedélyes, Csepel, Ma- gyar-u. 7. 147-537 Pataky Károly dr. főldmiv. min. tan., XlI.Csőrsz-u. 10. 257-432 Pataky Károlyné,IV. Ferenciek- tere 4. 184-131 Pataky László pnjoni, m. Dir. százados, I. Dísz-tér 3. 161-538 Pataky Lászlóné özv. dohány- kísárus, VI. Nagymezö-n. 64. 129-619 Lakása, E. Ráday-n. 4. 386-652 Pataky Mária szabónö, /XI. Ber- csényi-n. 8. 2'*6-820 354

Next

/
Oldalképek
Tartalom