A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - V

előállítás előtt elbírálás cellából a telvevő postahivatalnál matassa be. Vészi Vermes Károly né dr.-né özv. magánzó, IV. Bütö-u. 2. 185-189 Vermes L. Pál gyári képviselő, V. Berlini-tér 6. 117-306 Vermes László m. kir. postafő­tiszt, XII. Kléh István-u. 6 367-744 Vermes László dr. tisztv., XIV. Mindszent-u. 4. 497-175 Vermes Lászlóné Robács Ilona kozmetikai-intézete, VII. Erzsébet­et 56. 222-533 Vermes Magda dr.férj.dr. Kulka Zoltánná gyermekorvos, V. Gróf Tisza István-u. 22. OÍ85-352 Vermes Márton dr. ügvvéd, V. Nádor-n. 26. 128-278 Vermes Miklós, a Krayer E. és Társa festék- és lakkgyár képv., Új­pest, Csányi László-n. 21. 494-576 Vermes Nándor dr. ügyvéd, V Ferenc József-tér 5/6. 382-381 Lakása, 1. Kenyö-u. 6 151-852 Vermes Ottó ny.m.kir. tábornok, II Lévai-n. 5. 355-521 Vermes P. István r.-t. ig. h.. II Bimbó-üt 64 154-284 Vermes Pál keresk., V. Szent István-krt 26. 325-020 Vermes Sándor posztó- és bélés- áru nagykeresk., VI. Anker-kőz 1. 427-513 Lakása, VI. Nagymezö-n. 11. 224-104 Vermes Sándor szücsmester, XI. Horthy Miklós-út 60. 256*786 Vermes Sándorné tiizelőanyag- keresk., XTV. Tahi-út. Északi teher p. u. (V. sz. udvar 298-456 Vermes Zoltán rádió-, gramo­fon-, csillárbáza, n. Margit-krt 4. 150-511 153-381 Lakása, II. Fő-n. 90. 167-065 Vermes Zsigmond ny. posta- föellenőr. V. Kresz Géza-u. 32. 293-969 Verneda Emilné min. tanáosos öz­vegye, XI. Fehérvári-út6. 459-196 Verneda René nyug. áll. őr­nagy, IX. Márton-n. 11. 330-775 Vernet-Kronberger Emil tak- ptári ig., tb. konzul, VI. Bulyov- szky-u. 2. 420-315 Verner László kir. ítélőtáblái tanácselnök, VI. Mussolini-tér 4. 116-920 Vernes József főszer-, gyarmat- áruuagykeresk., VII. Rottenbiller- u. 21. 0427-154 Verodor Illóolaj- és illat- szerlaboratórlnm, tnl Schön wald Lipótné, Vin. Baross-u 59. 0137-834 Veronáes Gyula szfőv. gazda­sági főfelügy., XIV. Dorozsraa- kőz 6. 296-937 Veronika vendéglő, halász- kert, tnl. Bagó István, XII. Hideg­kuti-út 20. 164-033 Verovszky Mihály m. kir. posta mlisz. Ss-tiszt, IX. Soroksári-út 18. 337-515 Verő Árpád lakása, VI. Teréz- krt i/b. 425-178 Verő Árpádné bérháza, V. Vise- grádi-u. 15. 111-608 Verő Elemér fehérnemüvarroda, V.Légrády Károty-u.9. 298-686 Verő Emil magánzó, VI. Izabella- Q 47 221-114 Verő György lisztnagykeresk., Vili. Erdélyi-n. 1. 138-151 Verő Győrgyné női divatterme, V. Szent István-krt 2. 326-425 Verő Imre és Farkas László oki. mérnökök. V. 8zemélynök-u. 7 0125-923 Verő Imre oki. mérnök lakása, II. Fő-u. 24. 167-658 Verő Izsó r.-t. ig., XII. Városmajor- n. 55/a. 150-242 Verő Jenő fuvaros, Kispest, Batthyány-u. 10. 346-983 Verő László oki. mérnök, V. UJ- pesti-rkp. 6. 113-544 Verő Mlklósné női divatszalon túl., H. Margit-krt 29. 167-423 Verő Miksa, Magas gyártmányok, vas- és háztartási tömegcikkek nagy­keresk., V. Rotkermere-u. 14. #118-770 Verő Pál selyem- és szövetkűlön- legességek, V. Szent István-krt 25. 110-286 Verő Sándor üveg- és porcellán- kereskedelmi r.-t., VI. Izabella-u. 50. 420-751 Belvárosi fiók, IV. Kristóf-tér 6. 183-219 Verő Tibor, III. Kupeczky-u. 4. 351-650 Veröné Divatterme, cégtul. Verő Miklósné, IV. Váci-u. 16. 182-496 Fióküzlet, II. Margit-krt 29. 167-423 Veröczy Géza dr. m. kir. posta­tanácsos lakása, XII. Menkina János- n. 19. 155-692 Veröczy Imre I. o. főhadbiztos, a honv. számvevőség főnöke, XI. Eszék-u. 15. 457-777 Verschltz Testvérek burgonya- zuzók és burgonyakeresk., XIII. Fáy-u. 76. 292-476 Verschltz Aladár cégtul. lakása, V lpoly-u. 24/b. 290-194 Versenybőröndös Don test­vérek, túl. Don Mór bőrdíszműves, VD. Király-u. 51. 228-549 Verseny dlótörö,tul. Braun Hen- rikné, vn. Akácfa-n. 65. 428-452 Verseny kereskedelmi vál­lalat festék-, háztartási cikkek, illatszerek, túl. Szőnyi Mária VII Nefelejts-u. 27. 226-904 Versényi Ferenc divatáru-üzlet túl., 11. Osalogány-u. 52. 166-076 Versényi László ny. százados, V1IL József-krt 55. 140-442 Versényi Tibor m. kir. huszár- főhadnagy, XIV. 8tefánia-út 61. 296-785 Verslcz Béni bnrgonyaznzó és bur­gonyakeresk., VIIl.Thék Endre-n. 26. 144-365 Versitz István terménykeresk., Csepel, Erzsébet-u. 33. 147-567 Versitz, lásd Versicz. Ver tán Endréné özv., I Ló- godi-u. 65. 161-530 Vértes Albert film és reklám váll.. VI. Andrássy-út49. 224-011 Vértes Albert mérnök, XII. Krisz- tina-krt 8/10. 353-810 Vértes Andor kereskedelmi ügy­nök, VIL Bzövetség-u. 36/b. 424-027 Vértes Antal szönyegjavitó, IX. Ráday-u. 22. 186-747 Vértes Árpád bútorszövet és sző­nyeg 'készítő, V. 8zemélynök-n. 9/11. 127-823 Vértes Béla, a Fonciére bizt. Int. cégv.,IX.8zvetenay-u. 31. 132-358 Vértes Dezső, VI. Eötvös-u. 34. 116-182 Vértes Dezső elektromossági tervező, technikai irodája, VD. Dohány-u. 6/a. 223-703 Vértes Dezső dr. orvos, belgyó­gyász-szakorvos, Újpest, Árpád-út 48. 295-479 Vértes Elemér, a Gerli Industria Rayon (Italrayon) Milano magyar- országi képviselője. Iroda, IV. Pe­tőfi Sándor-n. 2/4 189-775 Lakása, IV. Kecskeméti-u. 15. 188-398 Vértes Elemér hiteltndósitó, V. Csáky-u. 14. 120-141 Vértes Emil, a Budapesti Nem-, zetközi Vásár ügyvezető alelnöke, Vin. Stáhly-n. 5. 130-199 Vértes Erzsébet hivatalnokod, VI. Teróz-krt 62. 329-303 Vértesés Dóra reszelőgyár r.-t. Városi iroda és megrendelések, VT Lázár-u. 13. 0111-911 Gyár, Rákosszentmihály, Rákosi­át 34. Tárcsázza először a *297-960 számot, azután kérje Rákosszentmihály 12 Vértes Farkas ny. máv. intéző, IV, Haris-Bazár 5. 182-753 Vértes Ferenc kereskedő, vn. Klrály-u 93. 228-278 Vértes Gynla cégv., VIII. Baross- u. 78. 344-631 Vértes Gyula mészáros, VII. Murá- nyi-u 31. ' 228-240 Vértes Gyula vezérig, lakása, ti Pasaróti-út 109. 164-284 Vértes B. Búgó bőrnagykeresk., VI. Paulay Ede-u. 43. 424-990 Lakása, XTV. AJtósi Dürer-sor 31. 296-214 Vértes Benrlk, V. Fáik Miksa- u. 12. 121-568 Vértes István, II. Fillér-n. 30. 356-320 Vértes István, VTU. Tavaszmező- u. 2. 342-863 Vértes Jenő igazgató, V. Kobáry- u. 4. 111-916 Vértes Jenő igazgató, IV. Váci- u. 78/80. 184-696 Vértes Jenő lakása, VI. Andrássy- ót 65. 425-793 Vértes Jenő oki. mérnök,V. Fáik Miksa-u. 13. 114-486 Vértes JózseI,VII. Rákóczi-út 76. 224-147 Vértes József ny. máv. föintéző. Újpest, Hajnal-u. 9. 295-119 Vértes József dr. középisk. igaz­gató, m. Bécsi-üt 14. 167-229 Vértes József dr. ügyvéd, VI. Eőtvős-n. 42. 116-951 Vértes József dr. Ifj. ügyvéd, VI. Nagymező-u. 37/39. 120-095 Vértes Klára Schimerlikné oki. zenetanár, áll. eng. zongora és jaz- zongora tanfolyama, VI. Jókai-u. 16 125-118 Vértes Lajos lakása, V. Pozsonyi­ét 26. 111-675 Vértes Lajos dr. idegorvos, V Mária Valéria-u. 12. 389-115 Vértes László bnscsamoka, VII. Garay-téri vásárcsarnok 68. sz. fülke. 428-656 Vértes Miksa dr. orvos, IX. Mes­ter-u. 51. 148-594 Vértes O. József dr. ny. áll. gyógyító pedagógiai ig., XII. Böszörményi-át 38. 158-048 Vértes Pálné sz. Lebourg Jeanne, vm. Sándor-u. 17. 135-737 Vértes Samu vasárunagykeresk., VI. Lázár-u. 13. 111-911 128-717 Lakása. Rákospalota, Dembinski- u. 9. 495-874 Vértes Sándor nagyfuvaros, Pest- szenterzsébet, Duna-u.l. 347-636 Vértes Tibor dr. orvos, n. Zsig mond király-htja 20. 166-550 Nyári áll., Gróf Tisza István kert­város, Bocskay István-u. és Madách- tér sarok 164-843 Vértes Vilmos, a Magyar általá­nos köszénbánya r.-t. ig., V. Szé- chenyi-rkp. 12/b. 112-083 Vértes Vilmos ingatlanközvetítő lakása, Rákospalota,Erzsébet-u. 38. 494-223 Vértes Zoltán és Vásárhelyi An­dor autóvezető magántanfolyama, v Tükör-u. 2. 326-572 Vértess Lajos színművész, a Víg­színház tagja, V Személynök-u. 19. 117-180 Vértesffy László dr. vértesi, h igazgató, III. Áldás-u. 11. 355-446 Vértesi Aladár gyáros lakása, II Nyul-n. 20. 150-819 Vértesi Aladár levélboriték, pa- pirnomű gyár és nyomda, VI. Vörös- marty-u. 60. 0113-086 0122-114 Vértesi Dániel liszt- és fűszer- keresk., V Vadász-u. 22 /24.121-915 Vértesi Etel grafológus, II. Donáti- u. 40/42. 158-295 Vértesi Irén« harisnyabolt, V. Pozsonyi-út 9. 826-047 Vértesi Izsó orvosi mű- és köt­szerész, VII. Király-u. 43/46. 428-652 Vértesi János dr. orvos, Rákos­palota, Rákos-út 189. 295-528 Vértesi Jenő cégv., V. Hollán­a. 15 124-023 Vértesi László, V. Báró Aczél- n. 3. 311-476 Vértesi László papirfeldolgozó- üzem és dobozgyár, V. Váoi-út 32. 298-616 Vértess, lásd Vértes. Vértessy Ernöné vértesi, fő­városi tanítónő, XI. Horthy Miklós­át 93. 256-331 Vértessy Ferenc dr. ügyvéd, V. Vadász-u. 16. 125-600 Vértessy Gusztávné dohánykls- árns, IV. Irányi-u. 21. 180-692 Vértessy György dr. orvos, XIII. Váci-út 87. 298-290 Vértessy Lajos bérletek közve­títése és magánnyomozó, VI. Baj- nok-u. 6. 116-468 Vértesy János alezredes, I. Attilá­it 87 161-433 Vértesy Károly vitéz, nyug. áll. buszárszázados. Újpest, Mussolini­it 7. 495-160 Vérthelyl Hágó Tamás nagy- keresk, VI. Vilma királvnő-út 30. 420-983 Very Fine kötöttárugyár, He­gedűs Dezsóné és társai, IV. Semmel- -weis-u. 21. 180-279 Vesenvl Jenő dr. ny min tan., XI. Horthy Miklós-út 62. 468-597 Vésel Ödön müszerészmester, sokszorosítógépek, alkatrészek, kel­lékek, V. Személynök-n. 21/23. 122-125 Vésey Piroska dr. gyermekor­vos, II. Margit-krt 31. 0152-255 Véssél Allréd, a Magyar Nemzeii Bank főellenőre,VH. Dobány-u. 22/24. 223-270 Véssél Mihály ny. földmi velésügyi min. tan..,XII.Maros-u. 3. 357-381 Véssey Ede llj., Bpest Szfőv. Vízmüveinek tisztv., XI. Horthy Miklós-út 82. 256-371 Véssey Frigyes vitéz, szerkesztő, IX. Lónyay-u. 36. 187-096 Véssey Miklós dr. vései, kir. törvszéki biró, lakása, Svábhegy, XII. Tündér-n. 16/b. 165-5Ó2 Vesta-mozgó, túl. Razgha Ernő filmszínház k.f.t., VH. Erzsébet- krt 39. 222-401 Vestls divat és árukereske- delml k.f.t., VI. Andrássy-út 74. 116-333 Vestls fehérnemttlpar, Ernst Pjigyes, VII. Erzsébet-krt 64. 0222-057 Ve9zelits Rudolf női fodrász, XI. Horthy Miklós-út 39. 256-079 Veszelszky László dr. gyermek- orvos, II. Olaszfasor 1. 153-044 Veszély Ferenc virágkeresk., XII. Maros-n. 16. 154-943 Veszély Géza szfőv. számv tisztv., 1. Derék-u. 19 353-549 Veszély Károlyné özv., Arabia hajfestöszer-rakt., VI. Bnlyovszky­it. 23. 126-708 Veszély Pál szinész, XIV. Kerék­gyártó-u. 2. 496-805 Vészi Ármin sapkakészitő, V. Vilmos császár-űt 10. 185-635 Vészi Árpád Ernő vegyipari- üzem túl., XIII. Reitter Ferenc-u. 94. 493-104 Vészi Gerzson nyomdaiul., VI. Podmaniczky-u. 13. 110-324 Vészi György dr. bélyegiizlete, V. Szent István-krt 23. 126-037 Vészi «I. Jenő cipészkellék keresk., VII. Damjanich-u. 38. 421-748 Vészi Józsefné dr.-né özv. magánzó, V. Návay Lajos-u. 3. 111-506 BörretikUlökhöz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom