Budapest és környékének betürendes távbeszélő névsora 1936. május (Budapest)

A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora - M

a névsor elején levő tudnivalókat Macsuha Lukács Zoltán húsára, csemege- keresk., VH. Rottenbiller-u. 68. 1- 435-45 Lukács Zslgmondné Őzt. II Marcibányi-tér 9/a. 1-546-75 Lukáts Adél dohánykisárus, VI. Andrássy-út 99. 1-221-95 Lukáts Elemér, »Magyar Közélet felelős szerkesztője, VE. Károly ki­rály-út 5. 1-349-23 Lukáts Jenő, V Bziget-u. 29. 2- 980-32 Lukáts Jenő dr., a bpesti. kir. törvényszék elnöke, lakása, IX.Ullöi­út 121. 1-449-83 Lukáts Jenöné dr.-né orvos özvegye, XI. Irinyi János-u. 10. 2-685-26 Lukáts Magda etrekarosal, XIV. Stefánia-út 26. 2-971-94 Lukáts Pál Beszkárt főmérnök, IX. Ipar-n. 11. 01-358-05 Lukáts Valéria áll. tanítónő, X Üllői-út 124. 1-480-81 Lukáts Zoltán dr. tőrvszékl bíró, 1. Mészáros-u. 60/b. 1-540-00 LukácsfUrdö r—t., Thermal- szálló, Kristály forrásvíz központja, ül. Zsigmond-n. 25/29. 0*1-560-80 Lukácsi Gábor uri-nöl divat és méterára üzlete, X. Belső Jász­berényi-út 1. 1-484-10 Lukácsy Béla dr. sebészfóorvos, IX Üllői-út 11/13. 1-811-70 Lukácsy István dr., XI. Horthy Miklós-út 35. 2-681-95 Lukácsy József dr. orvos, vm. Üllői-út 30. 1-401-47 Lukácsy Károlyné özv. korcs- máros, V Visegrádi-u. 43/45. 2-927-11 Lukas Vilmos if j. oil. gépészfó- mérnök, IX. Rákos-n. 2. 1-875-74 Lukász Alfonz dr. posta fogal­mazó, XI. Bndafoki-út 12. 2-585-49 Lukász Gizella oszt. sorsjegy fö- elárusitó, dohány különlegességi áru­da, n. Batthyány-tér 6. 1-573-07 Lukász Lajos automata-kályhák és tűzhelyek gyártása. VL Teréz­krt 22. 1-103-47 Lukász Vilmos ny BSzKRT ig.- helyettes, XI. Horthy Miklós-út 6 2-596-14 Lukáts, 1. Lukács. Lukcslcs Pál dr. Eötvös koUe- ginmi tanár, VHI. 8ándor-u. 17. 1-414-79 Lukinich Frigyes dr.,az Uránia Népmüvelödési Egyesület elnöke, VI. Dessewffy-u. 47. 1-164-97 Lukinich Imre dr. egyet, tanár l. Városmajor-u. 25/a. 1-628:51” Lukovich Aladár dr. m. kir. gazdasáriíótan , IX. Mester-u. 33/35. 1-380-03 Lukovits Ferenc grafikai szak­üzlete, Vili. Déry-u. 8. 1-315-98 Lukovits István, VI Benczur- n. 12. 1-161-29 Lukovits István építészmérnök, V. Tátra-u. 14/16. 1-165-47 Lukóy Emil vitéz, a Lukoviczky Emil építőmesteri cég túl., II. Had- apród-u. ll/a. 1-645-45 Luksch Emi Iné ld. özv. vo­natozó int. és könyvkötészet, VIII 8ándor-u. 9 1-350-84 Lumen fénytechnikai özem, túl. Hoszpodár 8ándor, XI. Bicskei- u. 4. 2-581-28 Lumniczer Sándor dr. egyet tanársegéd, mütőorvos, XIV. Steíá- nia-út 43. 2-973-16 Ha nem felel: I sz. sebészeti klinika, VIE. Üllői-út 78. hivandó : 01-302-15 01-302-49 01-432-03 Lumniczer Sándorné dr-né, IV. Kossuth Lajos-u. 3. 1-886*69 Lunaforrási fatermelő r.-t V Nádor-u. 6. 1-802-52 Lunz Károly dr. m. kir. 11. o. honv. fötörzsorvos, bel- és gyermek- gyógyász, l Hertelendy-u. 13. 1-534-26 Lunzer Lajos vegyipari, pyrotech nikai és fémárukereskedelmi váll., vm. vas-u. 18. 1-435-63 14 Lunzer Pál ig., □. Lórántffy Zsu­zsanna-út 1. 1-535-20 Lunzer Róbert dr. ny. felsö- keresk. isk. c. ig., V. Visegrádi-u. 4. 1- 112-25 Lunzer Vllmosné Barát Gizella dr. orvos, IV. Városbáz-u. 10. 01-871-17 Lupkovies Brúnó, Pestvárme­gyei Dunavölgy lecsapoló és öntöző társulat ig.-főmérnöke, II. Margit­krt l. 1-603-06 Lupkovits Miklós vitéz, tábor­nok, VL Jókai-u. 1. 1-193-45 Lupták Ernő áUami gépgyári mér­nök, Pestújhely Gr, 8erényi-u. 28. 2- 968-92 Lurie és társa Tejkereske­delmi r.-t., I. Orbáuhegyi-út 12. 1-534-11 Lurján Adolf cipökeresk., Pest- szenterzsébet Kossuth L. u. 23. 1- 479-37 Luspay Kálmán tanár, XI. Csur- gói-út 20/a. 2-593-84 Lussa Vince, az Egyesült Carbo­rundum és Elekrit müvek r.-t. magyarorsz. képv., VI. Gróf Zichy Jenö-u. 32. 1-152-20 Lusthaus M. utóda Roth Adolf zsák- és ponyva, varró és javító üzem, V. Árpád-u. 18. 01-164-64 01-171-44 Lustig 1. Lusztig Lustyik Ferenc bor, sör és pá­linka keresk. VI. Bulcsú-u. 23/a. 2- 937-48 Luszt Sándor, a Luszt és Vida cég volt beltagja, V. 8zéohényl-u. 1. 1-111-58 Lustig B. Béla csipke- és nóidivat- keresk., VH Király-u. 57. 1-406-08 Lustig Béla keresk., XI. Gébics- u. 5. 1-537-01 Lustig Ede uridivat keresk., Vli. Rákóczi-út 4. 1-429-93 VH. Erzsébet-krt 20. 1-429-92 Lustig és Beck vegyitermék gyára, VI. Lomb-u. 36/b. 2-913-29 Lustig és Glück szállitm., elvám. és berakt. üzlet, V. Zoltán-u. 1. 1-138-39 1-138-96 Lustig Farkas füszerkeresk., VI. Bulcsu-u. 19 2-924-43 Lustig Géza dr. réz-krt 46 fogorvos, VI. Te­l-133-69 Lustig György, a Henné Flórái Egyptien vezérképv., VIII. Népszin- ház-u. 12. 1-418-78 Lustig Gyula terményügynök, V Bziget-u. 25. 2-920-63 Lustig 1. Nándor pensio, IV.Sze^ ^vjta^ter 5. ^ 1 Lustig József, \jÜLur/U kávébeho­zatali társaság ig lakása, VL Déli- báb-u. 28. 1-134-91 Lustig Józselné női divatszalon, V 8ziget-u. 19/b. 2-983-16 Lustig Lipót, a fiumei kávébeho­zatali társ ig , VI. Benczur-u. 39/B. 1-213-34 Lustig Lipót bőr- és vászonhulla­dék te'dolgozó üzem, VII Elemér- u. 38. 1-448-48 Lustig Miklós üveges és üvegtető speciáiista. VII. Wesselényi-u. 54. 1-374-53 Lustig Zoltán és társa temet­kezési cikkek gyártása és gyári rak­tára, VI. \jlmos császár-út 15/a. 1-256-40 Lustig Zoltánná női divatszalon, V Katona József-u. 31. 1-178-50 Lusztig Adolf divatáru keresk., XIV. Thököly-út 87 2-965-72 Lusztig Andorné özv. dobány­kisárus, IX. Telepy-u. 2/b. 1-380-20 Lusztig Antal női- és úri fodrász, III. Pacsirtamezö-u. 24/26 1-631-49 Lusztig Béláné, VI. Kmetty-u. 17. 1- 232-17 Lusztig Ferenc asztalos mester, spec, amerikai rendszerű és redő­nyös irodabútorok készítője, Vll Jobbágy-u. 5. 1-337-96 Lusztig Jenő, a Lutz-féle festék­gyár ig., XIV Thökőly-út 81. 2- 975-21 Lusztig Jenő fűszer, csemege és szeszesitalok keresk , V. Visegrádi- u. 17. 1-249-90 Lusztig Jenő orvosi műszerész cég, teljes kórh. berendezési váll., IV. Mu- zeum-krt 31. 1-857-21 Lusztig Károly keresk., V. Li­pótvárosi park 3. 2-910-59 Lusztig Lovász Béla Délibáb kávéháza, vm. ÜUő-út 66/c. 1-438-87 Lusztig Miksa papirkeresk., VII. Wesselényi-u. 27. 1-406-33 Lusztig Miksáné özv. liszt- és gyarmatáru keresk., V Hold-u. 13 1-230-04 Lusztig Mór dohányzó 'cikkek és papíráru nagykeresk., VII. Kertész- u. 42. 1-456-93 Lusztig Ödön liszt-, fűszer-, cse­mege- és háztartási cikkek, XIV. Tábornok-u. ll/a. 2-971-03 Lusztig Sándor csillárgyáros és villanyszer., vm. Rökk8zilárd-u.l4. 1-358-97 Lusztig Sándor fasarok és cipő­alkatrész gyára és lakása, VI. Kö- vény-n. 85. 2-918-86 Lusztig Sándor mészáros, HL Emese-u 10. 1-631-59 Luther-otthon főiskolai interná- tus, V11L Üllői-út 24. 1-311-27 Luther Társaság könyvkereske­dés, könyvtár és múzeum, vm. ÜUöi-út 24. 1-451-97 Luther-udvar házkezelősége Steiner Irén, VU1. Aggteleki-u. 2/a. 1-425-86 Lutiiszky Jenő dr. m. kir igaz­ságügyi min tan., IL Bimhó-út 47. 1-516-81 Lutter Nándorné özv., II. Fő- u. 42. 1-553-54 Luttor Ignác gimn. igazg. ipar­művész, XIV. Aréna-út 29. 1-423-57 Lutz Ede és társa lakk- és fes­tékgyár r.-t., XIV. Örnagy-u. 4. *2-972-29 Lutz Jánosné galvanizáló, Vll. Ki­rály-u. 3. 1-378-57 Lutzer Géza dr. és Lutzer László dr. ügyvédek, VI. Hegedűs Sándor­u 18. 01-164-55 Lutzer László dr. és Lutzer Géza dr. ügyvédek, VI. Hegedűs Sándor­u. 18. 1-164-55 Lux Elek szobrászművész-tanár, Tf Görgey Artur-u. 10. 1-5.J-ű,<qq Lux Ernő m; J&. mavV*g-:'-íu'í(4í. Böszőrményi-út 4. 1-527-39 Lux filmgyártó és filmfor­galmi k. f. t. (Danubius mozgó­képipari r.-t.) VTI. Erzsébet-krt 8. 01-431-95 Lux Gyula dr. tanítóképzőink tanár, 1. Orbánhegyi-út 13. 1-514-86 Lux József építőmester, IV. Váci- u. 42 1-881-56 Lux Kálmán dr. oki. épitész, mfiegyet. magántanár, X. Szabóky­u. 40. 1-378-83 Lux szalon, túl. Kindl Ferencné (Kindl F.) IV Váci-u. 9. 1-876-91 Luxardo Károly tengerész ka­pitány, VI. Vilmos császár-út 16/d. 1-105-43 Luxemburger György dr. kórh. főorvos, fogorvos, I Dobsinai­út 6/8. 1-515-16 Luxemburgi követség, 1. Belga követség. Luxfer prlsmagyár k. f. t., Haas és Somogyi mérnökök, spe­ciálisüveg- és vasszerkezetek gyára, VI. Frangepán-n. 7. 02-909-41 Luxor kávéház túl. Bauer György, V. Lipót-krt 5. 1-244-12 Luxor villamos reklám vál­lalat Rlemer és Steiner (6 óra után a 1-456-62 hivandó) VI. Vilmos császár-út 65. 1-181-57 Luy György dr. ügyvéd, vn. Do- hány-u. 12. 1-428-22 Luzsa Endre dr. szemorvos, ren­del d. u. 3—5-ig, XI. Horthy Miklós- út 66. 2-580-82 Luzsénszky Mártha Mária bárónő, II. Fö-u. 4. 1-603-29 Luzslcza Géza dr. ügyvéd, V. Lipót-krt 13. 1-122-65 LUbke Lóránt oki. mérnök, közp. fűtés-, vízvezeték-, csatornázás-, szellözöberend. és egészségügyi- berend. váU., VII. Elemér-u. 19. 1-452-24 Ltthnsdorff Károly festőművész, I. Attila-krt 2. 1-554-09 Lützenkirchen Walter tech­nikus, XLV.Róna-u. 143. 2-961-27 Lya drogéria, tuL Gara Géza és Társa, IX. Üllői-út l. 01-863-28 Lyka István földbirtokos, IV Eskü­út 5. 1-882-30 Lyon szappan- és vegyészeti gyár r.-t.,IX 8oroksári-út 121/123. 1-343-38 Lyra hangszerkereskedelmi r.-t. zongoratermei, részlet-, csere- és kölcsönosztályok, VTI. Erzsébet- krt 19. 1-421-87 M LUX Knzsa------------------­KÁVÉ—TEA Nagyfogyasztók részére XIV.,8emseyAndor-u.2. 2-971-71 Maár Aladár cukrász, IX. Üllői­ét 121 1-324-21 Mac Lean Godfrey Nell, angol kir. őrnagy., I Napbegy-u. 55. 1-538-69 Mach Alfonz ny. m. kir. ezredes, II Olaszfasor 13/16. 1-554-84 Mach Gusztáv , Budafok. Kossuth Lajos-u. 43 2-699-08 Mach Ödön irógépmüszerész, Vll. Wesselényi-u. 29. 1-327-99 Machart Ferenc építőmester, épí­tési vállalkozó, ni. Zaránd-u. 39. 1-630-94 Machatschek Sándor koporsó­gyára, X. Kelemen-u. 6. 1-481-76 Machay István máv. müsz. főta­nácsos. VI Bajza-u. 37. 1-179^0 Macher Rezső sportkeresk y Diósárok-u. 24/b. l-531u Macher Rezső és tsa ten si- és az összes sportok IV Váci-u. 27/29. ^‘■akuzleu. . 1-887-35! IHA.b1*: - 1-894-4 / piTvún.V^icz Dezső dr. ..ügy­véd, ny bankftgyész, LX. Üllői­ét 119. 1-396-55 J Machó R. Zoltánné, XI. Lenke- út 93/95. 2-598-89! Machula Zoltán oki. mérnök, min. müsz. tan., I, Fery Oszkár­u. 59 1-533-30 Mackay Radio and Tele­graph Company képviselete, V. 8ziget-n. 29. 02-925-55 Macon Roger vegyész mérnök, V Pannonia-u. 54. 2-989-27 Mács János, a Pesti hazai első takptár egyesület igazg., 1. Mészá­ros-u. 2 1-540-30 Mács Miklós dr., XI. Zajzon- u. 8/b. 1-559-93 Macsánik Árpád hentes- és mé­száros mester, 1. Ugocsa-u. 2. 1- 541-93 Macsek József konyhakertészete, XTV. Tőrökőr-dfllö 2623. hrsz. 2- 967-47 Mácsik Lajos Ifj., üzletbérház házfelügyelője, IV Régiposta-u. 7/9. 1-874-97 Macskássy Ferenc dr. orvos. Vn Damjanich-u. 44. 1-329-39 Macskássy Gyula János, raj­zoló művész, VI. Bajza-u. 44. 1- 204-49 Macskássy László, az Uránia mozgóképszínház társtul., Újpest. Tavasz-u. 4. 2-955-99 Macskássy Sámuel főjegyző, polgármester helyettes lakása, Bu­dafok. Kossuth Lajos-u. 60. 2- 697-38 Macskásy Árpád oki. gépészmér­nök, műszaki válj., VI Dessewffy- n. 6. 1-276-70 Macsuha József cipőüzlete, IV Váci-u. 45. 01-863-36 209 \ \

Next

/
Oldalképek
Tartalom