A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

B

Boda Távbeszélgetést a vilii valamennyi szamoHerf országával folytathat Boda Rezső foto-, optikaszaküz- lete, V. Berlini-tér 6. 121-488 Boda Sándor ny. máv. főintézö, V. Visegrádi-n. 40. 290-193 Boda Sándor rádóczi, várallyai, m. kír. tüzérhadnagy, XI. Horthy Mikiés-körtér 3/b. 257-537 Bodán Margit férj. Kubányi Györgyné énekesnő, V. Visegrádi­Q 32. 490-053 Bodánszky Géza tervező irodája, VI. Andrássy-út 46. 122-231 Bodánszky Lajos ingatlan­forgalmi irodája, VI. Andrássy- út 46. 0122-231 Bodánszky Pál dr. bei- és ideg­orvos, VI. Andrássy-út 46. 0122-231 Bodánszky Zsigmond divatáru- keresk., Hl. Zsigmond király-útja 36. 158-220 Bodányi András férfiszabó, IV. Molnár-n. 27. 187-193 Bodányi András oki. gépészmér­nök, elektrotechnikai váll., Kispest, Vörösmarty-n. 10. 147-041 Bodányi Dezső vegyeskeresk., Újpest, Kossuth-n. i. 294-160 Bódi, lásd Bódy nevek előtt. Bódls István dr. m. kir. kisérlet- flgyi főig., a budapesti m. kir. vető­magvizsgáló állomás ig., V. Tátra­it. 14/16. 122-441 Bódfs (Minkovits) Károly, I. Mészáros-n. 56/b.' 367-060 Bódiss Elemér dr. angol, olasz nyelvtanitó és fordító, VI. Király­it. 60. 224-908 Bódiss Kálmán Hangya központ főtisztrv.. Albertfalva, Gróf Apponyi Albert-u. 9. 0259-104 Bodnár Adolf női szabó, VIII. Jó- zsef-krt 18. 339-196 Bodnár D. és társa posztó és hulladékkeresk., VH. Kazinczy-n. 38. 423-320 Bodnár Dezső, XIII. Reitter Fe­rene-n. 17. 493-1451 Bodnár Dezső ny. r.-t. ig. n. Kapy-u. 41. 165-642 Bodnár Endre cipészmester, V. Kálmán-u 27 115-102 Bodnár Endre magántisztv., vn. Király-u. 91. 228-311 Bodnár Endréné, a Kulcsár és Huppert tisztitó gyüjtötelepe, n. Ke­leti Károly-u. 15/17. 353-212 Bodnár Ernő, a Rosenthal Béla ntóda divatszalon Imi., VH. Barát­it. 5. 224-135 Bodnár Ernő és Katzer Árpádné divatszalonja,'Rosenthal Béla utóda, V. Vigadó-u. 5. 0183-086 Bodnár és Brttck angol gyapju- posztókeresk., V. Erzsébet-tér 2. 180-285 Bodnár Ferencné, V. Vigadó­it. 4. 383-012 Bodnár Géza női fodrász, IV. Du- na-u. 6. 184-172 Bodnár Gyula lakása, V. Kádár­u. 6. 115-131 Bodnár István ig.,V. Személynök­o. 2/b. 316-050 Bodnár István Antal dr. ügy­véd irodája, V. Szent István-krt 7. 329-234 Lakása: n. Rét-u. 7. 367-680 Bodnár István dr. orvos, fog­orvos, 1. Krisztlna-krt lift. 353-922 Bodnár János dr. orvos, rönt­genszakorvos, X. Óhegy-n. 81/b. 148-077 Bodnár Jenő legenyei, színész, a Nemzeti Szinház tagja, Vm. Kis- templom-u. 8. 137-552 Bodnár Jenő rádiólaboratóritun és vili. szaküzlet, V. Vilmos csá- szár-út 60. 113-497 Iroda 123-088 Lakása, V. Pozsouyi-út 23. 298-447 Bodnár Jenőné sz.Benkö Mária, V. Csúky-u. 52. 493-551 Bodnár József Klinika-drogéria, EX. Üllöi-út 91. 142-914 Bodnár József szücsmester, IV. Párisi-u. 2. 181-3171 50 Bodnár József dr. oki. közgazda, hites könyvvizsgáló, az Oeconomia közg. és revizori szakszeminárium tu!., IV. Fővám-tér 2/3. 386-333 Bodnár Kálmán takarítási váll., XIV, Niirnberg-u. 20. 299-725 Bodnár Lajosné özv. dohány- kisárns, n. Hattyu-u. 7. 152-428 Bodnár László Bodnárkert ven­déglő, étterein (Nyári áUomás) Csil­laghegy, Dnnapart, Kossuth Lajos- üdülö part 10. 163-057 Bodnár László cukrász, VI. Nagymező-u. 35. 326-036 Bodnár László oki. gépészmér­nök, V. Tátra-u. 16/a. 111-058 Bodnár Lászlómé, ül. Drngeth- u. 4. 362-531 Bodnár Lászlómé fűszer- éscse- megekeresk., IV. Magyar-n. 40. 187-714 Bodnár Margit dohánykisárus, VH. Garay-tér 6. 228-158 Bodnár Margit posta segédtiszt, XI. Fadrusz-u. 26/a. 257-727 Bodnár Mihály cégvezető, VH. Murányi-u. 59. 422-450 Bodnár Miklós textilhnlladék- keresk., X. Gyömrői-út 2.148-924 Bodnár Mór ny. m. kir. posta- takptári I. o. főszámtan., XII. Városmajor-u. 27/b. 357-815 Bodnár Pál, a Pesti Magyar Ke­reskedelmi Bank cégvezetője, V. Szent István-krt 10. 326-405 Bodnár Péter dohánykisárus, n. Margit-krt 32. 156-419 Bodnár Péter uri szabó, V. Gróf Vigyázó Ferenc u. 4. 329-216 Bodnár Róbert dr. ny. szfőv. állatorvos, tanácsos, V. Kresz Gézá­it. 29. 493-348 Bodnár Samumé dr.-né özv., n. Hidegkuti-út 87/b. 364-347 Bodnár Sándor müszerészmester, Író- és számológépjavitó műhelye, V. Légrády Károly-n. 9. 498-686 Bodnár Sándorné özv. nyug­díjas, XII. Városmajor-u. 27/b. 157-915 Bodnár Zoltán, vm. Mária Terézia-tér 6. 849-412 Bodnár Zoltán oki. építészmér­nök, építőmester, IX. Tüzoltó-u. S3. 130-774 Bodó Anna dohánykisárus, vn. Rottenbiller-u. 4/b. 428-126 Bodó Aurél, H. Lánehid-u. 11. 157-904 Bodó Bertalan dr. szelefarmosi, a Máv. kórház nőgyógyász főorvosa, in. Zsigmond király-útja 23. 155-290 Bodó Elek dr. nagykászonl, ny. rendőrkapitány, V. Báthory-u. 9. 123-042 Bodó Farkas dr. m. kir. köz- igazg. birősági tanácselnök, XII. Ugocsa-u. 6/a. 155-765 Bodó Ferenc nagykászoni. m. kir. százados, 1. Lógodi-n.60. 360-499 Bodó hlteltndósltó, m. Dereglye-n. 2/c. 0162-344 Bodó Ica színésznő, V. Katona Jó- zsef-n. 9/11. 127-816 Bodó Ida dr. orvos, X. Üllöi- út 124/a. 148-737 Bodó llus,V. Katona József-u. 9/11. 112-488 Bodó Imre, X. Szapáry-u. 25. 140-945 Bodó Imre szabómester, VI. Jókai- tér 3. 311-519 Bodó Jenő oki. mérnök, B.H.É.V. mfisz. tan., EX. 8oroksári-út 42. 345-033 Bodó Jenő oki. textiltecbnolőgus, n. Kacsa-n. 22. 167-033 Bodó Jenő dr., a B.Ö.M.E. fő­orvosa, V. Deák Ferenc-n. 12. 381-520 Ha nem felel: Orvoshivó *186-986 Bodó Jenő dr. ny. máv. tan.- iigyész, VI. Andrássy-út 88. 316-501 Bodó Károly, VI. Izabella-u. 70. 127-441 Bodó Károly vas-, szerszám-, mű­szaki és elektromos anyagok, XI. Ibrahim-u. 7. 459-0601 Bodó Katalin szföv. polgári isk. tanárnő, XII. Kuruclesi-úí 12. 164-460 Bodó kávéház, túl. Bodó A., VHI. József-krt 52/66. 133-586 140-201 Bodó L. János banktisztv., IX. Fő- vám-tér 16. 189-406 Bodó L. Zoltánná szeletarmosi, dohánykisárns és papirkeresk., Pestszenterzsébet, Kossuth Bajos­tér 4. 147-931 Bodó Lajosné di\*né dohány­tőzsde, XI. üzent Imre herceg- álja 14. 259-941 Bodó László dr. bőrgyógyász- urológus, v. egyet, kiin. tanársegéd (Bodó 8. dr.) IV. Veres *Pálné-u. 22. 0185-485 Bodó Mátyás építőmester, XIV. Coíombus-u. 24. 496-704 Bodó Miklós szövet- és bélésárak, VH. Király-u. 7. 227-969 Bodó Oszkár dr. marosszent­királyi, ügyvéd lakása, VIII. József­it. 12- 349-705 Bodó Pál dr. marosszenckirályi, ny. m. kir. o.-ezredes, Vin. Mária Terézia-tér 2. 331-731 Bodó Péter dr. marosszentki­rályi, tb. kórházi főorvos, belgyó­gyász, nőgyógyász, VHI. Mária Te­rézia-tér 2. 337-506 Bodó Rezsimé, m. Laktanya n. 9. 162-585 Bodó Sándor dr., a Kir. József Műegyetem rendelőintézet v. bőr­gyógyász-urológus szakorvosa (Bodó L. dr.) IV. Veres Pálné-u. 22. 185-485 Bodó Zoltán máv. tan., Pestszent- lörinc, Kolozsvár-n. 1. 145-938 Bodó Zoltán dr. postatitk., XTV. Báróczy-u. 6. 496-917 Bodócsl István oki. gépészmér­nök, I. Tárnok-u. 12. 161-482 Bodócsl Lászlóné tésztaárugyár, VI. Benezur-u. 47. 227-000 Bodócsl Miklós dr. pénzügyi fogalmazó, IV. Keeskeméti-n. 2. 381-461 Bodócsy Endre dr. belgyógyász, kér. hatósági orvos, VII. Rákóozi­át so. 225-446 Bodogh Ferenc gyümölcskeresk., IX. Nagyvásártelep 125. sz. 187-026 Bódogta Géza mázolómester, VH. Klauzál-tér 13. 227-470 Bodográf mozi, túl. Józsefvárosi mozgöképüzemi k.í.t. Ügyv. ig. mindszenti Bákosy Eugénia, Vül. József-krt 63. 149-510 349-510 Bodolal György dr. orvos, bel­gyógyász szakorvos, iskolaorvos és egészségtantanár, Pestszentlőrine, Szent László-üt 65. 345-935 Bodolay Andor, a Generáli bizt. társ. tisztv., IV. Dalmady Qyőző- u. 3/6. 386-084 Bodolay Józsefné nemes, szfőv. tanítónő, Hl. Lublói-út 9. 151-976 Bodon Károly tanár, iparmüv. tervező, XI. Horthy Mikiós-út 51. 256-119 Bodon Károly dr. egyet. m. tanár, m. kir. egészségügyi főtan., főorvos, VI. Révay-u. 12. 125-429 Bodon Sándor asztalos és bntor- keresk., VH. Péterfy 8ándor-u. 42. 228-423 Lakása, XIV. Arónarút 17. 226-911 Bodonczl Béla vendéglős, IV. Pipa-n. 6. 180-099 Bodonczy Jánosné özv. ven­déglős, Pestszenterzsébet, Baross­n. 95. 147-542 Bodonczy Sándor sertésvágó, IX. Gubacsi-út 6. Sertésvágóhíd 134-890 Bodony Hona, IV. Kossuth Lajcs­ii. 1. 388-031 Bodonyl Aladár dr. fogorvos, vm. Rákóczi-út 57/b. 137-154 Bodonyl Aladárné dr.-né női ruhaszalon, VH. Király-u. 69. 221-553 Bodonyl Albert magántisztv., XI. Kende-u. 14. 259-170 Bodonyl Bállntné 11 j. fuvaros, XI. Bndaőrsi-út 38. 268-074 Bodonyl J. Imre lakása, VH. Miksa-n. 16. 423-016 Bodonyl János úri szabó, vm. 8ándor-u. 32. 148-780 Bodonyl Jánosné textil nagy- és kiskeresk., V. Vadász-u. 34. 123-992 Bodonyl Jenő lakás berend., kár­pitos és diszitö, Vm. Üllői-út 12. 132-776 Bodonyl József dr. ügyvéd, IX. Közraktár-u. 12/a. 186-231 Bodonyl Károly ny. máv. fő- felügy., vm. Kerepesi-út 1. 336-737 Bodonyl László föfelügy., n. Zárda-n. 55. 152-848 Bodonyl Szövőipar k.l.t., X. Kerepesi-út 73. 144-875 Bodonyl Viktor dr. moziengedé- lyes, X. Pongrác-út és Tomcsányi­u. közötti lakótelepi mozi. 149-129 Bodor Aladár r.-t. ig., műsz. irodája, V. Katona József-n. 27. 329-281 Bodor Aladár dr. vitéz, ny. áll. gimnáziumi tanár, XI. Booskay-út 73. 269-431 Bodor Antal építőmester, épitési váll., I. Attüa-krt 19. 156-469 Bodor Antalné dr«-né lécfalvi, V. Géza-u. 4, 110-228 Bodor Béla szfőv. tanár, II. Batthyány-u. 46. 152-203 Bodor Dezső lécfalvi, Magyar Pamutipar r.-t. főtisztv., Újpest, Munkácsy Mihily-u. 60. 494-138 Bodor és Gelrlnger acéláru­gyár k.l.t., VI. EBtvös-n. 38. 116-131 Bodor Frigyes Effekt íonalipar ügyv., XIV. Stefánia-út 39. 299-716 Bodor Géza dr. ügyvéd, V. Kresz Gőzar-u. 16. -123-151 Bodor György tisztv.,VH. Rákóczi- út 8/a. 423-410 Bodor György dr. lécíalvi, ügy­véd, I. Gellérthegy-u. 47. 157-715 Bodor Györgyné Gergely Mag­dolna, IV. Veres Pálné-u. 4/6. 386-721 Bodor Gyula női kalapüzlete, VI. Szinyei Merse-u. 4. 127-584 Bodor Henrlkné özv. magánzó, VI. Csengery-u. 64. 825-055 Bodor Imre, a Bodor és Geiringer acélárugyár k.f.t. beltagja, n. Bimbó-út io/b. 857-707 Bodor István, V. Rothermere-u. 2. 123-390 Bodor Lajos gyógyszerész, a Gesz l. és tsa drogéria cég túl., V. Bátbory­u 9. 0121-230 Lakása, V. Katona József-u. 39. ■ 110-972 Bodor Lajosné, a Mignon illat­szertár túl., V. Harmincad-n. 2. 182-287 Bodor Márton országgyűlési képv., Rákospalota, Háromszék- n. 100. 494-089 Bodor Miksa magántisztv., VI. Podmaniczky-u. 43. 129-239 Bodor Pál lécfalvi, ny. bankvezér­ig., szanatóriumi alelnök, XII. Kék­golyón. 42. 152-097 Bodor Pál ffj. lécfalvi, a Pontos optikai lencsegyár ig. lakása, I. Attila-u. 45. 161-005 Gyár, XII. Kékgolyó-u. 6. 0157-072 Bodor Rezső ny. postafelügy.,vm. Sándor-u. 17. 335-638 Bodor Sándor papirnemünagyke­resk., VT. Gróf Zichy Jenő-u. 32. 317-514 Bodor Teréz Orchidea virágüzlet túl., V. Mária Valéria-u. 10. 186-142 Bodor Tibor hites könyvvizsgáló, V. Pannónia-u. 26. 310-766 Bodorlk Antal épület- és portál- üvegezési váll., Vn. Károly király­át 9. 423-369 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom