Budapest és környékének távbeszélő betürendes- és szaknévsora 1929. május (Budapest)

I. Nyilvános távbeszélő-állomások

ti várjuk lie a Központ jelentkezését jelző zümmöSö hnnsot. Jakab Lászlóné özv. dohánykisárus, Király-u. 80. Aut 151-20 Jung Béláné özv. dohánykisárus, Hajóg-u. 23. Aut 117-73 Kaiser Rudolf füszerkeresk. (M. T. A. pénzbedobó) Podmaniczky-u. 81. Aut 157-03 Kardos Bernát dohánytőzsdéje, Nagymezö-u. 61. Aut 150-52 Kemény Elemér báró özvegye m. kir. dohánykigárue, Aradi-u. 39. Aut 120-81 Kemény Qugztáv cukrászda, Teréz-krt 21. Aut 240-66 Kiss István dohánytőzsdéje, 8zondy-u. 20. AL -986-59 Klein Adolínó dohánykisárug, Bulcsu-u. 21. AL 995K)6 Klein Béla úri- és női divatárúkeresk., Aradi-u. 50. Aut 157-70 Klein Illés baromfi- és csemegekeresk., Bzondy­u. 44/a Aut 117-95 Klein Samu fűszer- és csemegekeresk., Podmaniczky­u. 5 Aut 287-38 Kovács Gyula vendéglős, Erzsébet királyné-út 118. AL 965-46 Kovács József kávéháziul., Andrássy-út 48. Aut 290-51 Kovács kávéház, Andrássy-űt 48. Aut 132-32 Kovács Pál fűszer-, bor- és csemegeűzlete, Hegedűs öándor-u. 19. Aut 281-22 Kováts József kávés, Andrássy-út 48 AL 966-23 Köller Kálmánná özv. dohánykisárug, Huba-u. 13. AL 900-84 Krausz Sarolta dohánytözsde, Jókai-n. 14. Aut 123-41 Kristály kávéház r.-t., Teréz-krt 32. Aut 131-71 Kuffler Adolfné vendéglős, Vilmos császár-út 39. AL 900-57 Kunfalvi Jakabné özv. dohánykisárug (M. T. A. pénz­bedobó) Vilmos császár-út 19. Aut 156K)1 Kutassy Lajos állatkerti étterme és kávéháza, Állat­kert Aut 281-50 László Mihály fűszer-, bor- és csemegekeresk., Ha­jós-u. 9. Aut 296-10 Löw Henrik bor-, sör- és pálinkakeresk., Hungária­krt 84. AL 902-67 Löwy Jenő tojás-, sajt- és vajkeresk., Csengery-u. 33. Aut 261-13 Lukács Ferenc csemege-és füszerkeresk., Hajós-u. 19. Aut 296-07 Lukács r.-t. cukrászda (M. T. A.pénzbedobó) Andrássy­út 70. Aut 154-02 Lustig Farkas füszerkeresk., Bulcsu-u. 19. AL 980-19 Maiéter Tibor dohánykisárug, Paulay Ede-u. 46. Aut 219-03 Mándy Gyuláné dohánykisárus, Aradi-u. 22. Aut 225-23 Maybaum Lina dohánykisárus, Kazár-u. 11. AL 964-47 Mayer Irén és Mayer Vilma dohánytözsdéje, Aréna-út és Vilma királynö-út sarok Aut 154-40 Miramare kávéház, (M. T. A. pénzbedobó) Andrássy­út íi. Aut 218-28 Műcsarnok kávéház, túl. Szántó Béla, Andrássy­út 64 Aut 220-92 Némedy Károly ifj., fűszer-, vas-, festék-keresk., Fürész-u. 117. AL 982-34 Neuner Manó dohánytözsdéje, Lehel-u. 5. Aut 254-92 Nikolowski Ferenc ny. m. kir. honv. százados dohány­tőzsdéje, Lehel-u. 1/A. főbejárat 35. sz. űzi. Aut 225-68 Nógrádi Gyuláné dohánytőzsde, Csengery-u. 58. Aut 226-11 Nyíregyházi Vilmosné özv. dohánytőzsdéje, Andrássy­út 50 Aut 146-32 Oktogon kávéház, túl. Kreiner Pál, VI. Andrássy-út 5*. AL 974-36 Paszternák Ferenc papirkeresk., Lehel-u. 14. AL 910-68 Pásztor János vitéz, dohánytőzsdéje, 8zondy-u. 91. Aut 268-55 Pető Akosné dr. özv. a Modern illatszertár túl., Vilmos császár-út 45. AL 911-91 Pfend János dohánykisárus, Hungária-út 85. AL 921-15 Pogrányi Géza dr. dohánykisárus, Andrássy-út 53. Aut 259-22 PohlRudolfnéözv. dohánykisárus, Podmaniczky-u. 5. AL 990*17 Pollák Salamonná dohánytözsdéje, Rózsa-u. 51/63. Aut, 257-73 Pongrácz Sándorné özv. dohánykisárus, Andrássy-út 10. Aut 246-21 Pribil Károlyné özv. dohánykisárus, Teréz-krt 6. Aut 114-72 Raith János dohánykisárus, Szinyei Merse-u. 1. AT. 969-41 Réh Jakabné özv. dohányárudája, Nagymezö-u, 37/39. Aut 266-61 Reich és Sachs, Palermó kávéház, Andrássy-út 47. Aut 105-14 Aut 105-16 Reisz Bianka dohánytözsdéje, Berlini-tér 1. AL 973-56 Reitter Józsefné özv. dohánytözsdéje, Teréz-krt 3. Aut 227-06 Rock Ferencné özv. dohánykisárus, Izabella-u. 45. Aut 271-70 Roezjárovits Ferenc dohányárus, Bajnok-u. 16. Aut 297-51 Róssaffy Georgine dohánykisárus, Andrássy-út 84. Aut 220-87 Roeicska Alajos sütemény és kenyérgyár r.-t., Lehel­u. 32. AL 982-99 Fióküzletek: Szondy-u. 13. Aut 292-98 Vörösmarty-u. 46. Aut 135-81 Schlauch Józsefné özv. dohánykisárus, Teréz-krt 38. AL 903-12 Schlesinger Ádám fehérnemű tisztitó, Kálmán-u. 24. AL 984-55 Schlesinger Gyula szatócs, Jász-u. 54. AL 911-07 Schlesinger Mik6áné özv. vendéglős, Aréna-út 132. AL 989-39 Schmidt Tibolt dr. özvegye dohánykisárus, Szív­en 28. Aut 127-68 Schönberger Adolfné dohánytőzsdéje, Dessewfly­u. 25 Aut 216-95 Schönmann Mihály szeszes italok nagykeresk., Lehel­u. 26. AL 916-67 Schönmann Miksa szeszes Italok nagykeresk., Pod­maniczky-u. 69. Aut 134-44 Schuller Jáno6né özv. dohánykisárus, Bulcsu-u. 23/b. AL 988-83 Schwarcz Bernát festékárukeresk., Aréna-út 126. Aut 260-81 Schwarcz Pál nagyfuvaros, Szent László-u. 89. AL 913-71 Schwarcz Róza dohánytőzsde és papirüzlet, Vörös­marty-u. 42. Aut 152-60 Seress Imre dohánykisárus, Hajós-u. 7. AL 964-26 Sikolya Istvánná dohánytőzsdés, Andrássy-út 56. AL 982-49 Simkó Károly bor-, sör- és pálinkamérése, Szondy­u. ii. Aut 107-77 Simon Kálmán lakástisztitó váll., Vilmos császár-út 19 AL 922-09 Sréter Kamilla szandai, dohánytözsde tuL, Vilmos császár-út 15. Aut 156-81 Steiner Arnold báztart. és konyhaberend. cikk. üzlete, Hunyadi-tér 3. Aut 117-20 Steiner Cecilia dohánytözsdéje, Andrássy-út 26. Aut 154-46 Steiner Erzsébet drogéria, Méta vegyészeti r -t. lerakata, Aradi- u. 30. Aut 286-63 Steneel Jánosné dr.-né özv., m. kir. dohánynagy­árus, Andrássy-út 19. Aut 218-41 Stern Bertalanná özv., szül. Lieber Etel dohány­tözsdéje, 6zondy-u. 30. Aut 297-90 Susnek Anna dohány árus, Király-u. 50. Aut 219-90 Szablit6 Oszkár dohánykisárus, Izabella-u. 65. AL 983-22 Bzéga Gusztávné dohánytözsdéje, Podmaniczky-u. 69. AL 971-45 Szentandrási Vilmos oki. gazda, dohánytözsde túl., Nagymezö-u. 58. Aut 147-67 Szőke József dr. dohánytözsdéje, Anker-köz 8. Aut 207-44 Sztakó Rezső sütödéje, Podmaniczky-u. 81. AL 962-07 Sztancsó Ferenc dohánykisárus, Szondy-u. 56. AL 986-99 Tabák Ilona cukorka- és csokoládékeresk., Andrássy­út 19. Aut 260-46 Tisch Dávid és Fleischmann Ignác fűszer-, bor- és pálinkakeresk., Csángó-u. 5. AL 915-11 Tittel Zoltánná dr.-né őzv. dohánykisárus, Horn Ede-u. íi. Aut 246-99 Tolnai Flóra papir- és könyvkeresk., 8ziv-u. 18. AL 964-70 Trehitsch Gyula cukorkakereskedö, Vilmos császár­út 2i. Aut 118-65 Ungár József cukrász, cukorka, csokoládé és déli­gyümölcs nagykeresk., Bajnok-u. 1. AL 975-01 Ungár Miksa cukorka, csokoládé és déligyümölcs nagykeresk., Szondy-u. 44/a. Aut 276-39 Vágó Lajasné özv. cukorkakeresk., Ferdinánd-tér, Hal csarnok mellett AL 921-79 Varga Gyuláné őzv szüL iványosi Szabó Lucy dohány­tözsdéje, Andrássy-ui 4« Aut 254-83 Aut 276-03 Völgyesi Adolf vendéglős, Szent László-u. 1. AL 915-48 Vrana Franciska dohányáruda, Szondy-u. 69. Aut 257-67 Waldmann Adolfné, Király cukrászda (MTA. pénzbe­dobó) Szív u. 8. Aut 145-19 Weinberger Dezső cukorka nagykeresk. (M. T. A. pénzbedobó) VI. Teréz-krt 50. Aut 154-14 Weininger Mór sütöde fiókja, Jókai-n. 19. Aut 294r72 Weis« Sándor könyv- és papirk., Felsöerdösor 16. Aut 262-69 Wei8Bmayer Ella papirkeresk., Andrássy-út 67. Aut 254-50 Werner Hugónó özv. dohánykisárus, Vilmos császár­út 27. AL 990-76 WeStend kávéház, túl. Koch Tivadar, Teréz krt 44. Aut 119-96 Wolf Károly dohánytözsde tuu, Nagymezö-u. 11. Aut 134-68 Zoltán Albert, özv. Ludmer B.-né utóda, csemege­és ftistölthúsáruk keresk., Király-u. 80. Aut 101-14

Next

/
Oldalképek
Tartalom