A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

P

a leákénvesetiti igényt is Kieiegnm, Pap Palugyal GyM Viktor SZÜCS, IV. Váci-u. 15. 380-121 Palugyai Károly szűcs, IV. Egye- tem-u. ll. 380068 Palngyay Farkas vitéz oki. gépészmérnök, 1. kér. IV. Béla-u. 71. 0161-329 Paiugyay Ferenc VI. Benczur- n. 397a. 222-828 Paiugyay Ferenc dr. ügyvéd lakása (iroda: Gödöllö 103.), II. Fó­ti. 78. 167-556 Palngyay Magyar Bor kiviteli k.l.t., VI. Andrássy-ét 3. #426-116 Budafoki pincegazdasága, Budafok, Sörbáz u. 20. 269-898 Vasúti trausitraktár, Budafok, Máv. állomás 469-785 Palngyay Móric dr. ny. bel­ügyi államtitk., IX. Vámház-krt 15. 185-346 Paluzsay László dr. vitéz, m. kir. gazdasági főtan., a Magyar Tógazdaságok r.-t. vezérig;, n. Nyul-u. 11/a. 154-064 Pálvágásl Ferenc m. kir. ál­lampénztári tan., VE. István- út 35. 428-040 Pálvin István lakatosmester, VI. Eötvös-u. 8. 424-213 Pálvölgyl angorattfrzs, ni. Szépvölgyi-üt 147. 155-239 Pálvtflgyl Béla férfiszabó, IV. Váci-u. 20. 384-397 Pálvtflgyl Cseppkőbarlang, Pannónia turista egyesület, m. Szépvölgyi-út 162. 0150-438 Pálvtflgyl Ferenc cipészmester, VI. Izabella-u. 66. 310856 Pálvtflgyl István nói kalapkellék raktára. V. Csáky-n. 17. 116-562 Pálvtflgyl József fogtechnikai . laboratóriuma, VEI. Szentkiráiyi­u. 2. 132-193 Pálvtflgyl József üveges és képkeretező szaküzlete, VII. Akácfa- n. 9. 220-496 Pálvtflgyl Szilveszter magyar különleges sapka és kalapüzeme, VIE Tormay Cecil-n. 11. 149-717 Pálvtflgyl Tibor, XI. Fehérvári­üt 46. 456-082 Pálvtflgyl ílborné sz. Tamás Irén Ida szföv. elemi isk. tanítónő, vn. István út 88. 227-305 Pállva Károlyné festőművész neje, Újpest, Gróf Xárolyi-u. 14. 494-293 Pályaválasztási Tanácsadó és Képességvizsgáié Inté­zet, lásd Budapest székesfőváros. Pályl Erzsébet min. irodatiszt, XII. Gömbös Gyula-út 1/a. 0353-669 Pályl Eszter és Margit női kalap­szalonja, IV- Váci-u. to. 384-349 Pályl Károly dr, és Berinkey Dé­nes dr. ügyvedek irodája, 01. Zsig- mond király-útja 70. 0151-445 Pályi Károly dr. ügyvéd lakása, I. Krisztina krt 168. 158-290 Pályl László építőmester, XIV. Tihamér-u. 7. 497-643 Pályl Lőrinc, XI. Tengernagy- n. 121 256-695 Pályl Márton dr. orvos. Vili. Baross-u. 15 137-028 380-121 PALOTAI GYŐZŐ VIKTOR szűcs mester, megóvó Intézet és sxőrmekölcsönzés IV. Váci-u. 15. Pályl Oszkár oki. mérnök fény­másoló intézete, V. Nádór-u. 84, 112-745 Pálylné Lakács Ilona, V. Szent István-krt 11. 110-185 Pámer Mihályné korcsmáros. vm Szordahelyi-n. 1. 135-092 Pamlényl István dr. orvos, n. Tégia-u. 6. 157-209 Pánink Lajosné tfzv. vendéglős, n. Oiasz-fasor 87/39. 367-293 Pamut és Fonalképviseletek k.f.t., V.Akadémla-n. 1. 121-815 Pamutéra Kereskedelmi k.f.t., VI. Vilmos császár-út 88. 121-896 Pamuttextil Művek r.-t., XI. Fehérvári-ét 62. #258-870 Gyári lerakata: V. Gróf Teleki Pál- u. is. 127-739 Panacea gyógyszervegyé­szeti r.-t., központi iroda ós gyártelep, XIII. Lehel-u. 68. #290-948 Pallay Bertalan alelnök lakása (Pal- lay I. dr.) Q. Zárda-u. 44. 0353-103 Panáez Antal bor-, sör-, pálinka ámsitása, VII. Péterffy 8ándor-u 47. 428-301 Panajott Rudolf százados, IV. Királyi Pál-u, 20. 380-269 Pánczél Ferenc, VI. Podma- niczky-u. 49. 327-832 Pánczél János ny. őrnagy, I. Fortuna-u. 5. 160-882 Pánczél Mihály gyógyszerész- ügynöksége és a • Bp. szföv. gáz­müvei képviselete. Iroda, l. Zsolt- n 9. 355-785 Lakás, Xn.Türcsvár-u. 20.456-940 Pánczél Olga, XIL Bors-u. 3. 153-051 Pánczél Sándor dr. ügyvéd, V. Stemere-a. 17. 129-020 Panczer Józsefné textilkeresk., Vm. Népszinház-n. 34. 140-432 Pándl Andor, xm. Aréna-ét 140. 493-018 Pándy György alezredes, XI. Horthy Miklós-út 4. 457-742 Pándy László oki. vegyészmér­nök, a Hangya Ipar R.-t. cégv., XI. Vak Boítyán-u. 3. 259-192 Pandula József gyógyszerész, Szent Anna gyógyszertára, IX. Sorok­sári-ét 70. 131-930 Pandúr Imre kézimunka- és rna- gyarbaba-keresk., VE. Wesselényi- n 41 220-137 Pándy, lásd Pándi. Fandurll Celesztln szföv. taní­tónő, VTL Aréna-ét 66. 427-078 Panek Ernő vm. József-krt 17. 149-469 Panek ödtfn banktisztv,, vm. Jó­zsef-krt 17. 335-714 Pangrazio András kordélyfuva- ros és földmunkaváll., XTTI. Üteg- u. 47. 298-520 Pangrázló Jeromos kordélyos és földmnnkavállalkozó, XIII. Jász­u. 101. 299-207 Pangyánszky Imréné, IX. Gu­bacsi-ót 6. 139-862 Panka Ferencné gombanagy- keresk., IX. Nagyásártelep 336-710 Pankotal Ernő szénnagykeresk., dunaparti teher p.-u., IX. Boráros- tér 7. 136-478 Pannónia Áramszolgáltató r.-t. (Magyar ált. kőszénbánya r.-t.) V. Zoltán-n. 2/4. O#129-560 Pannónia bank és kereske­delmi r.-t., a m. kir. osztálysors- jegy főárnsitója, V Juhász Andor. 0.5. 125-901 Pannónia bárány börneme- slttf és kereskedelmi r^-t. szőrmekikészitő és festőgyár. Igazgatóság, központi és üzemi iro­dák. raktárak-, Újpest, václ-At 44/46. #294-945 Városi lerakat, VD. Károly király At 9. 223-209 Pannónia bőrkesztyttttzem, Doienszky Vilmos, V. Sas-u. 8. 186-152 Pannónia cslpketizem, túl. Györffy Zoltánná, bobai, IV. Haris- bazár 4. 0189-502 Pannónia cukorka csokolá­dégyár túl. Klemm Ferencné, Vm. Baross-u. 104. 135-048 Pannónia, dobozgyár, Haris Ervin gépészmérnök, XI. Verpeléti­ét 14. 258-144 Pannónia evezős club, IU. Szent Margit sziget 316*051 Pannónia gummi kereske­delmi r.-t. Szabó Lajos Igazgató, V. Báthori-n. 6. 0112-485 Pannónia kávé ház, tnl. Szönyi Jenő, Újpest, Árpád-At56. 494-107 Pannónia kender- és len­ipar r^-t., V. Sas-n. 20/22. #115-310 Központi zsinegeladási irodája, V. Sas-u. 20/22. 118-826 Pannónia.ktfnyv- és papír- üzlet, eégt. Czirfusz Károlyné sz. Csizroazia Gizella, Vm. Baross- u. 90. 135-196 Pannónia krétagyár és gipsz­lerakat, túl. ifj. Kern János, VI. Sziv-u. 13. , 425-358 Pannónia műszaki cikkek, oégtul. Tóth Jenő, V. 8ziget-u. 2. 120-904 Pannónia papír-, Írószer, norlnberglaru és dohány­zási cikkek nagykereske­dése, cégtul. Farkas Erzsébet, vm. Déry-u. 3. 132-971 Pannónia paplan, vatta és fehérneműipar, cégt. fadányi Jenő, Pestszenterzsébet, Arpád- u. 15. 141-019 Pannónia posztó- és divat­ház Berédi Jenő, VII. Károly király­ét 3/b. 226-045 Pannónia szálló, vm. Rákóczi­ét 5. #145-489 Éttermei, tnl. őbv. Gittek Frlgyesné 131-362 Kávéháza, tu!, özv. Glück Frlgyesné 137-062 140-795 Igazgatósága 335-929 Pannónia Tejipari és Keres­kedelmi r.-t-, vm. Kálvária- u. 23. 132-840 Pannónia textllkereske- delml vállalat k.l.t., V Sa» и. 20/22. #123-533 Pannónia turista egyesület barlangkutató szakosztálya, HL Szép­völgyi-ét 162. 150-438 Pannónia tflzlta és széné r- tékesltő, cégt. Horváth Margit. Iroda és raktár, V. Szent istván- krt tö. 115-186 Pannónia — udvar társasház — szövetkezet, XI. Szaboloska Mlhály-n. 7. 259-661 Pannus posztó- és dlvatke- reskedelml k.l.t., VI. Károly király-ét 8. 183-079 Panos Alajosné tfzv. sz. Ra­kovszky Mária, XII. Gömbös Gyulá­ét 8. 354-195 Panta kiviteli és behozatali к. l.t., V. Gróf Teleki Pál-u. 20. 124-047 Pantheon Irodalmi Intézet r.-t., V. Vilmos császár-ét 28. 113-499 Pantl Kálmán h. államtitkár öz­vegye, XII. Kókgolyó-u. 15/a. 358-145 Pántlika magyar dlvatsza* Ion, túl. Tüdős Klára, VIII Stáhly u. 13. 143-442 Pantó Dezső oki. bányamérnök, min. tan., XII. Bernáth Uéza-n. 15 352-265 Pantoehémla k.l.t. vegyé­szeti gyár, VI. Eötvös-u. 38. igazgató 116-351 Rendelések 128-051 Könyvelés 326-180 Hajdú István ügyv. ig. lakása, VI. Aréna-üt 108. 0125-166 Rohony János sátorkői, ügyv. ig. lakása, V. Pozsonyi-ét 17. 0110-486 Pantöcsek Gyula, a Pénzinté­zeti Központ cégv., m. Vérhalom- n. 46. 850-955 Pantodrog magyar lűszer- termékeket értékesítő szövetkezet, IX. Ferenc-krt 35 144-170 Raktára, IX. Dunaparti teher p.-u. II. raktárépület 134-030 20 Pantodrog magyar gyógy- nttvénv r.-t. (Dr. Beteg Péter és Fiai Pantodrog gyógynövény- nagykeresk.) IX. Ferenc-krt 86. / 339-593 Belföldi eladási osztálya 140-840 Raktára, IX. Dnnaparti teher p. u. n. sz. raktár 132-219 Pántol Márton dr., XIV. Szent Domonkos-n. 17. 427-823 Panacza György llj. tervező iparművész, méasztalos, Vm. Ke- nyérmező-u. ö. 138-472 Panyl Kálmán lakása, XIV. Re­mény-u. 6/b. 496-573 Poor Imre gumijav., n. Kó-u. 46. 362-161 Pap András bádogos, viz-, gáz­os központi fűtési szerelöraester, Vn. Hernád-u. 40. 420-464 Pap Antal m.-tisztv.,VII. Eresét et- krt 19. 222-709 Pap Árpád m. kir. vámszaki tan., XIV. Bosnyák-u. 1/a. 296-704 Pap Béla szllii, ny. áll. ezredes. l. Attila-u. 20/b. 355-561 Pap Béládé filmkölcsöuzó, vn. Erzsébet-krt 9/11. 224-294 Pap Béláné dr.-né lakása, XTV. Stef&nia-út 61. 499-948 Pap Dániel lakatos, autogénbe- gesztő és konstruktőr, VII. Bethlen Gábor-u. 9. 224-936 Pap Dezső dr. vitéz, földbirtokos, V. Mérleg-u. 2. 182-076 Pap Dezsőné dr.-né tfzv., XII. Böszörményl-ét 17/0. 351-460 Pap Domokos festőművész-tanár, Csillaghegy, Batthyány-n. 8. H 163-539 Pap Elemér tüzér alezredes, XI. Fadrusz-u. 6. 456-675 Pap Grnő magánzó, Rákosszentmi­hály, Horthy Miklós-ét 31. ;f 408-726 Pap Ernő dr. orvos, XI. Fehér- vari-ét 24. 457-306 Pap Ferenc vezérig., a Szföv. Vízmüveknél, n, Érmeliéki-u. 9. 0362-323 Pap Ferenc ev. lelkész, Rákos­szentmihály, Szent Korona-u. 173. 408-728 Pap Ferenc dr. ügyvéd, IV. Vácí- u. se. 187-324 Pap Gábor dr. és Wilhelm Károly dr. ügyvédek irodája, V. Nádor-u. 3. 0*182-919 Pap Gábor dr ügyvéd lakása, IV. Deák Pereno-n. 18. 382-517 Paff Gábor dr. min. o. tan. n. Trombitás-út 8. 357-684 Pap Géza, V. Személynök-u. 25. 326-528 Pap Géza rendöríőtanácsos, XI. Lágymányosi-n. 14/b. 269*016 Pap Géza dr. ny. m. kir, belügyi államtitkár lakása, XII.Basadi-út 109. 456-412 Pap György magántisztviselő, VI. bziv-u. 17. 221-308 Pap György dr. ügyvéd irodája, V. Zrinyi-u. 12. 118-299 Lakása, XTV. Stefánia-út 61. 299-948 Pap Gyula dr. lófö natoiykai, ügyvéd, X Liget-u. 24. 149-190 Pap Gyuláné oki. mérnök, ny. máv. müsz. tan. özvegye, XI. Eszék-n, 7/a. 456-207 Pap Imre m. kir. g. alezredes, XI. Horthy Miklós-ét 41. 257-240 Pap István büket, teológiai tanár, m. kir. kormánytőtanáesos, XI. I en­ke-tér 4. 268-196 Pap István Kertészeti Szemle szerk., oki. kertész. XTV. Mogyo­ródi-ét 128. 496-912 Pap Jánosné dr.-né tfzv., V. Arany János-u. 1. 316-676 Pap-Jánossy Sándorné tfzv. gyergyószentmiklósj, szül. Nemes Radi eh Angela Maria, XII. Város- msjor~u. 4. 366-675 Pap Jenő alezredes, vm. Józscf- krt 33 135-755 Pap Jenő dr. ny. kir. ügyész, ügyvéd, V. Bátbori-n. 10. 127*050 401 a V 3 3 a «< sr 3 *<

Next

/
Oldalképek
Tartalom