A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

Pótlás

Strasser Márton keresk. VI. Nagymező-u. 22/24. 112-147 helyett: 316-194 Sugár István nriszabó, ni. Kolosy tér l/b. 163-023 Snlkowsky Zoltán iró, film- feivételvezető, VI. Benczur-u 47. 420- 064 Supán Árpád textilnyersanyag tépő és kartolótizem, XIIL Fáy- u. 69. 291-068 Sitke Szilveszter né tészta­üzeme, IX. Lónyay-u. 18/b. 380-165 Sveez Mihályné özv., cipő- keresk., VIII. Német-u. 55. 135-896 Szabó Gyula tejtermék-, fűszer-, termény- és konzervnagykeresk., VE. Karpfenstein-n. 2/b. 349-520 Szabó Lajos bat. eng. villany- szerelő és müszerészmester, elektro­motor javító és karbantartó mű­hely, Vffl. Nap-u. 32. 132-861 Szabó László épitési váll. könyv- szakértő és gazdasági ügyvivő, XI. Bocskay-út 128. 257-622 Szabó Mária korcsmáros, vm. Koszoru-n. 24. 136-107 Szabó Pál kárpitos és díszítő, V. Bzéchenyi-u. 7. 326-154 helyett: 326-417 Szabó Sándor szállítmányozó, V. Nádor-u. 17. 0115-554 Szakonyl Istvánná fűszerke­resk., XlII.Váci-út 171. 499-215 Szalay Józseiné tüzelőanyag- keresk., Újpest, Lőrine-u. 137. 295-810 helyett: 294-588 Szalay Szabolcs dr. min. tan. l. Roham-n. 8. 167-689 Szalontal Mária festék, házt, és iUatszerkeresk., XI. Bocskay-út 49. 269-273 Szarka Sándorné özv. dobány- kisárus, VII. Damjanieh-u. 45. 421- 594 Szathmáry Ottó dr. máv. főtan.. X. Család-u. 6. 132-955 Széchy .Endre oki. mérnök, Óbudai Árpádhld budai feljáró épí­tése, III Szentendrei-át 2. 162-869 Szederkényi Jenő dr., ügy­véd, IV. Prohászka Ottokár-u. 10. 181-336 Szegedy István dr. kif. törvsz. Jegyző, XI. Zsoltáv-u. 5. 257-119 helyett: 258-277 Szegő Károly, villamosság, VII. Jósika-u. 24. 0423-608 helyett: 0228-710 Székely István magántisztviselő, XIV. Hungária-krt 80. 0296-271 Szekeres Jánosné Idősb. XIV. Amerikai-út 39. 496-762 Szelke Lujza divatárunagy- keresk., V. Váoi-út 16. 311-495 Szenei mümalom r.-t. IV. Eskü-út 3. 180-653 Szentkuthy István dr. vitéz. m. kir. kúriai biró, I. Döbrentei- u. 12.154-461 helyett: 367-593 Szepessy György, XIV. Gyarmat­n. 9. 496-869 Szigeti György börkeresk., Új­pest, Kemény Gusztáv-u. 1, 495-171 Szigethy József, máv. műszaki tanácsos, 111. Cserje-u. 4. 358-084 Sztlárdy János ny. I. o. íőhad­biztos, IV. Váci-u. 74. 185-005 helyett: 386-230 Szílassy Károly tír. ny. követ, ségi tanácsos, XI. Kelenhégyi-út 48. 456-420 helyett: 256-232 Szirbfk Irén filrakölcsönző váll., VII. Erzsébet-krt 9/11. 0224-293 Szirtes Béla, a Trunkhahn posztó­gyár és ruhagyár r.-t. lg. XI. Karo- Una-iit 41. 259-802 Szlamka Sándor villamos hö- techikai üzeme, V. Csáky-u. 17. 310-872 Szőke Borbála festék, házt. pi­pere üzlet. XIII. Babér-u. 5. 498-035 Szölgyémy Ferenc m. kir. tiizérőrnagy, IX. Tinódy-ir. 7. ‘ 340-394 Szövetáruforgalmi k.f.t. posztóáruk raktára, V. Gróf Teleki Pál-u. 3. 389-164 Szövött- és kötöttárugyár rt., V. Pannonpa-u. 9. 110-263 Szttes Gyula képesített kőmftves- mester, Pestszenterzsébet, Nagy 8ándor-u. 124. 847-494 T Taby István uriszabő, I. Mészáros­n. 60/c. 356-329 Vakács Film K.f.t. utóda Takács Antal, XIV. Gyarmat-u. 39. 496-125 Tallián Milán sertésbizományos, IX. Gubaesi-iít 6. 140-786 Tamás Jánosné épitőanyag- keresk., XIV. Hungária-krt 116. 297-155 Tánczos Rózsi, XI. Verpeléti­ül 27. 157-376 helyett: 468-726 Tanos János Jenő zöldség, gyü­mölcs és tojáskeresk., IX. Csarnok­tér 3/4. 187-095 Tanos Rezső mfisz. tervező, első magyar villamos gyújtó üzem, XIII. Dagály-u. 20. 498-136 Tarján Antal faárugyár, XIV. Egressy-u. 34. 0296-640 Taxi géplróvállalat, túl. Maoh Ödön, VU. Wesselényi-u. 29. 0423-501 Telkes Tibor dr., a Magyar Philips Müvek R.-t. oégv., III. Vér- halom-tér 9/a. 357-206 Teli Péter textilkeresk., Csepel, II. Rákóczi Ferenc-u.38. 147-792 Terebesl János cipőüzeme, Újpest, váoi-út 17. 495-390 Textilipari Feldolgozó és Értékesítő Szövetkezet, mint a löksz tagja Ruhaháza, Vm. Népszinház-u. 28. 132-876 Textiltermék Kereskedelmi k.f.t., V. Vigadó-u. 4. 182-320 Thermovolt müszerváll. túl. Nagy Pál gépészmérnök, VI. Mun­kácsy Mihály-u. 33. 0316-061 Titán acéláru és borotva­pengegyártó tizem, túl. Tie- szer József, VH. Nagyatádi Szabó- u. 23. 422-635 Titl Edit állami tisztv., I. Várfok- u. 8. 352-745 Titsch Károly if j. szörmenagy- keresk., IV. Petőfi Sándor-u. 3. 0189-676 Tokaji-Nagy Béla dr., szfőv. gimnáziumi tanár, Újpest, Pozsonyi- u. 14. 494-081 Tóth-Bagl József dr. ügyvéd, V. Gróf Vigyázó Fereno-n. 2. 118-210 Tóth Bertalan cipőtermelő üzem, XI. Vásárhelyi Pál-u. 8. 459-123 Tóth Ferenc m. kir. müsz. gya­kornok, XII. Fery Oszkár-u. 59. 351-562 Tóth Imre szoboszlól, fűszer-, gyar­mat- és terményárunagykeresk., IX. Lónyay-u. 14. 258-189 helyett: 181-326 Tóth József kályhásmester, Újpest, István-üt 29. 294-585 Tóth József kárpitosmester, IX. Ferenc-krt 20. 180-141 helyett: 181-309 Tóth Józsefné élő- és vágottba- romfi-, tojásnagykeresk. bízom., IX. Nagyvásártelep, élőbaromfi- piao 7/a. 132-760 Trenk László a Magyar Kereske­delmi Csarnok v. titkára, keresk. szaktanácsadó, V. Arany János­it. 15. 326-408 Túrán papírfeldolgozóüzem ragasztószalagok, enyvezett papí­rok, bérenyvezés, stb. cégtul., Pihe Istvánné, XIV. Semsey Andor-u. 9. 296-473 Turkálosbolt selyem szövet, túl. Ludvig Frigyes, V. Visegrádi- u. 18/b. 129-352 Turner és Glanz bőrönd- és bőr- diszmtáru rakt. a Bogmerhez, V. Vörösmarty-tér 8. 181-438 helyett: 186-325 Ttirk Barnabás, I. kér. IV. Béla- u. 25. 0160-833 Tűz Fűtőanyagokat Termelő és Árusító r.-t. VU. Károly király-út 6. 0227-092 u Ugray Károly m. kir. honvéd mérnökkari százados, oki. gépész- mérnök, XII. Avar-n. 13. 351-567 Unden Lajos bel- és külföldi tex­tiláru nagykeresk., IV. Kecskeméti- 5- 0386-315 V Vájná Ferenc vas-, fém-, gép-, műszaki anyagok nagvkeresk., XIII. Váci-ut 73. ‘ 493-338 Vakon mechanikai üzem, cégtul. dr. vitéz Kassay Béla, Albertfalva, Erzsébet kiráiyné- út 67/59. 269-601 helyett: 257-291 Vannay László áruforgalmi és kereskedelmi váll. központi iroda, VI. Ó-u. 12. 123-955 Várady Barnabás vitéz, vas, zománc és háztartási cikkek, nagy­keresk., gyári képv., V. Szent- István-krt 16. 0817-595 Varga Gyuláné özv. textil rövidáru-üzlet, Ili. San Marco-u. 19. 163-032 Varga István műbútorasztalos, Újpest, LőrIne-u. 89. 496 752 helyett: 294-589 Varga István szíjgyártó böröndös, VII. Alsóerdősor 30. 421-486 Varga József, Ürömi mészégető és köszénbánya váll., Üröm, tzé- chenyi-telep, Mészégetö-n. 2. 363-194 Várfok-Otthon, P. Farkas László ig., II. Várfok-u. 12. 154-460 VárkövI János liszt- és termény- nagykeresk., VH. Dobány-u. 74. 423-013 Vas Tivadar egészségügyi be- rend., ül. Árpád fejedelem-útja 53. 163-026 Vasadl Gyuláné özv. háztul., VI. Podmaniczky-u. 43. 123 - 670 helyett: 116-444 Vasművek és gépgyárak országos egyesülete (Magyar) Magyar gyáripar gzékbáza, V. Aka­démiai. í. 0*127-216 Vass Fereno korcsmáros, XIV. Angol-u. l/b. 497-126 Vásárhelyi Béláné tír.-né lófő, felsötorjai, törvényszéki ta­nácselnök özvegye, XII. Fery Oszkáx-n. 36. 0355-503 Vendéglősök Újpesti Borke­reskedelmi k.f.t., Újpest, Rákosi Jenö-u. 39. 295-045 Veréb ErdölparFÜrészüzem és Tüzelőanyag k.f.t. Telepe, IX. Dunaparti teher p. u. Sziget­vágány 137-486 Veres Julianna primőr dr. dálnoki, XII. Maros-u. 3. 166-489 Veszettség elleni száj- és körömfájás elleni oltások, valamint tuberkulln ren­delési ügyekben, XIV. Hun­gária-krt 2i. 0296-802 Vészi Ármin sapkakészitö, V. Vilmos osászár-út 10 185-636 helyett: 186-331 Veter Vegyészeti Laborató­rium, Újpest, Bocskay-u. 5. 494-491 Víg espressó, túl. Beöthy Lydia, V. Szent István-krt 20. 128-212 Világ Filmszínház, Rákosszent­mihály, Gróf Tisza István-u. 3. 408-620 Viila-penslö, túl. dr. Bagi József­né, VT. András sy-út 120. 0115-162 Virág Mihályné iij. Ibolya virágszalon túl. Kispest, Szent Imre hereeg-út 83. 342-046 Virágh György m. kir rendőr­felügy., V Csáky-u. 64/66. 499-394 Visy István nagyatádi, magán- tiszty., XII. Királyhágó-u. 16. 357-600 Vitális Béla, a Pénzintézeti Köz­pont cégv., XI. Verpeléti-út 18. 256-124 Vitéz Hunyadi és Péter Soly­mári Mész és Késztermékek Gyára Solymár, vasútállomás. Tárcsázza először a *162-105 számot, azután kérje Solymár 17 Vladár József nagycsepesényi és muthnai községi főmérnök, XI. Mibály-u. 12/b. 347-861 helyett: 257-421 Voigtländer & Sohn A. G. Braunschwelg magyarországi vezérképv. Solo Testvérek (Sole Alajos és Sole János), IV. K'eeske- méti-u. 8.0181-239 0382-547 Vörös Józsefné gyümölcskeresk., V. Vilmos osászár-út 12. 386-228 Vrana Piroska háziipari és kézimunkaanyag üzlete. IV. Veres Pálné-u. 27. 186-380 w Wágner Antal hentes és mészá­rosmester, Újpest, István-út 17. 294-431 Waltz István lfj. vendéglős, Újpest, Gróf Apponyi Albert-u. 9. 294-135 Weil Andor né fehérnemű szalon, IV. Veres Pálné-u. 16. 886-204 Welperth György kádária, Keményfa, parketta és épüleiíake- '.resk., Telep, Xuí Magdolnavárosi- > «• 493-321 Werner dr. Szabványos Köt­szerek Gyára, VI. Vilmos császár-út 53. 208-480 helyett: #119-747 Winkler István winckhelsteini, m. tisztv., I. Lógodi-n. 18. 161-4.02 Wüster Ernő dr., a Duna-Con- eordia biztosító r.*t. ügyvezető ig. hivatali telefonja, VII. Andrássy- út so. 0122-264 z Zacher Ignác keresk., V. Gróf Tisza István-u. 26. 180-744 helyett: 186-328 Zergényl Kálmán biteltudósitó irodája, V. Váci-út 4. 317-525 Zlka Lajos dr. gyáros, XIV. Komócsy-u. 29/31. 496-511 Zimmer marni Gáborné keresk. ügynökség, XIV. Kerékgyártó-u. 22. 496-811 Ziya Ünal, II. Vérhalom-u. 39/b. 357-563 Zlataries István cipészmester, X. Gergely-u. 39. 148-365 Zolnay Endre Zyf gyártmányok eladása, szerszámgép raktár k.f.t. ügyv., H. Margit-krt 42. 150-867 Zörgő Ilona vászon, fehérnemű, kelengye szaküzlet, texíiláruke- resk., IV. Beák Ferenc-u. 19. 188-636 Zsoleay István tejtermék, kon­zerv keresk., IX. Vamház-krt 1/3. 353. fülke 181-396 Zuglói textllgyár, XIII. BoBnyák-tfr 2. 499-728

Next

/
Oldalképek
Tartalom