A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

Szaknévsor - T

Textil Postacsomagjának K6zbeslthetetlensé$e esetére * Briiuey György textllnagy- kercsk. VI. Vilmos csá- szár-ut 19 b. 118-167 Rmot Sándor és Fia, V. Bálvány-n. 13. 114-196 Buchhalter József 181-486 Buda Béla 153-829 Bugarin-Horváth Endre 311-525 Christian Károly 157-422 Pl are inon t i'exti 1 keresked elmjVállalat k.f t. 128-824 Csapó Bajos 420-362 Oséosi Nagy Imre ifj. 329-337 Cseresnyés Zoltán 422-755 Cserhát Gézáné 423-569 Ősévé textilipari és kereskedelmi k.f .t. 329-339 Osókaköy Nándorné özv. vitéz 342-927 Dani Irén Dani László l>»rai László Daubner István Debreczeni Íjászló 426-067 226-170 112-427 182-124 180-318 Debreczony Józsefné dr.-né 327-088 Deli ljajos 145-262 Deutsch Ernő és Gábor 380-346 Deutsch és öpitzer 380-339 Dezső Pál 121-629 . Dolen8ky Szaniszló 493-626 Dugár János 124-907 Endrei Ernő 183-526 Erdei né dr.né 251-793 lícey Ferenc 422-989 Bttrey Béláne 386-192 Falvai István 126-899 Farkas Arnold * 111-689 Farkas József 114-587 Fai-kas Miklós, Ogt. Pobárnik Zoltán I. V Bas-n 11. 182-424 Fátyol Csaba, VI. Vilmos csá- szár-út 19/a. 115-872 Fehér István 157-371 Fekete József 114-218 Ke'.dmár Imréné 227-760 Fereneav István és Krausz Károly 423-275 Fichman* Zsigmonrl 380-123 Fischer Bernát 421-873 Fodor Ferenené 317-183 Fodor Sándor 380-545 Konféder Mózes 386-764 Forgács Gyula 184-746 Pranzenau József Károly 425-946 Friedmann Gyula 119-062 Fürjes Sándorné dr.-né 120-072 Fürst S. György (Fürst Jakab és ifai), Non plus altra pamutvászon lerakat, V. Sas-u. 21/23. 123-357 Gábor és Korányi 381-539 Gaal Andor 113 457 lmhof Dezsöné dr.-né Imre József dr. 227-619 220-636 idsícs Oszkár ÄÄT V. Ka.ona József-u. 27. 128-671 (Bejárat: Tátra-utcai oldal) Jancovius Ottó Richard 221-565 Jánosi Istvánné 457-050 Jánosi Rezső 117-441 Járos György 118-129 Jász Imre 421-095 Jászai Lajos 490-066 Jenev Terézia 128-922 Jobbágy István 189-004 Kállay Tamás. V. Géza-u. 7. 120-098 Kalotay Zoltán vitéz, VII. Akácfa­u. 18. 227-151 Károlyi Lajos 126-560 Kecskeméti Elekné özv. 426—425 KECECSÉHVI ELEK. textilnagykeresk. VII. Eva-u. 18. 427-557 Lakás 224-854 Kemény Oszkár 128-330 Gál Gyuláné 128-067 Galaskó Gyula. V. Vilmos császár-út 20. 110-626 Galata Ilona 319-835 iáspári Kornélia 422-975 Gazdag József 116-586 Géczi János 183-693 Gcrstmana Gyula 326-574 (iers.ner Antal 227-666 GIRETH KAROLY textil- és fonaláru nagykereskedő V. Klotild-u. 10,a. 118-880 Goldschmid Izidor 380-181 Goldsmann Emil 380-555 Gottlieb Tibor dr. 426 106 Gömöry Géza 383 017 frosz Jenő 426-586 Grnber Ferenc 125-193 Gvapotárn kereskedelmi k.f.t. f. a. 180-795 Gyenes Béla 124-762 Haas Árpád és fia 129 656 Halmos Róbert 180-263 Halter Károlv dr. 124-199 Hatosy József 493-491 Havranek Alajosné 118-848 Heck Nándor 222-416 Hegyi Károly* 426-548 Hormannn Gyula 427-313 Hermann Miklós, V . Sas­u. 25. 116-989 llyés Testvérek Textilbehozatali közkereseti társaság Vili, Szentkirályi-u. 3. 134-458 Ilosvai-Hollóssy £áSSlÓ,textlIáru nagy- kereskedése, minden­nemű bel- és kUliüldi textiláruk nagybani el­adása. Cégvezető: llos- val-HoIIóssy Latosm.klr. gazdasági főtanácsos. VII. Madách Imre-tér 1. Üzleti telelőn: 123-752 Lakás telelőn: 138-464 Kózmüáru kereskedelmi társa­ság k.f.t. V. Bálvány-u. 4. 180-094 Kiss Ernő 425-741 Kiss Ferenc dr. 110-210 Kiss Jenő Sándorné 316-121 Kisági Károly 329-356 Kizdián László, VI. Vilmos császár­át 5. 423-455 Klamár Iózsef 130-477 Kleman Mihály 113-545 Klimpt Miklós 185-002 Klinda László, textiláru- nagykereskedő. VI. Lau- don-u. 1. 426-831 Kocsis Imre 422-759 Kohári Adolf 424-209 Kohn Dezső 426r531 KollinTestvérek,pamut, I len- és dauictsztáruk. V. ! Szent István-tér 5. 189-292 Hercz Sándor, VI. Laitdon-u.12. 227-244 Herzog Károly és Fia 115-018 Hoblik Lajos 110-821 llofbauer Aliklósné 121-548 Holcsáry Jóxsefrextiu nagykereskedő. VI. Teréz- kőrút 60. V-------­Holf inger Pál Horovitz Rezső Horváth Károly Huszár K. L. ülés és Balog ütéséé Hermann 119-920 144-782 154-524 160-491 183-514 181-782 V. Sas-u. 9. 380-362 Komiltex-Kosztics Milán és társai 223-836 Konoróíl> Jenő, textu- és 1 onálnagy k ereskedő, VL Nagymez»-«. 31. 126-317 Kossuth I. Margit 188-409 Kovács Ferenc, Vn. Király-u. 15.-427-116 Kovács János 428-515 Kováts István 119-811 Kováts László 426-996 Kovácsfy Imre József 117-323 Kovalovszky István, textil- nagykeresk. VII. Madách Imre-tér 2. 424-369 Kovásznay Ákos 113-932 Kozma János 118-386 Kölbl Ágost utóda Forstner Károly és Társa k.f.t. V. Vilmos császár-út 16. 181-087 Körtvési Anna 125-482 Köves! Ignác 426-249 Krausz Béla 426-779 Kreiner Ferenené özv 126-492 Kun László, VI.Vilmos császár-át 16/c. 124-835 Kun László Sándor, V. Géza- u. 1. 128-039 Kux és Lan^felder 382-212 Laczkó Gézané 493-735 | Ladveuszky Rezső, VIII. Rökk Szilárd-u. 7. 335-752 Landesz Lajos 111-014 Láng János 316-549 László Vilmos 362-610 Leichter Béla 226-673 Len-, Pamut- és Jutaáru kereskedelmi k. f. t. 110-681 Lencz Mária 227-435 Lengyel Józsefné 228-745 Liebhauser Ferenc 116-925 Liszkay László dr. 119-389 Loránd Ferenené vitéz 227-232 Schwarz Miklós 111-470 Sebödi Béla 223-456 Seyinann Győző 422-186 Simalcsik Károly 327-862 Simkó Elemérné dr.-né 336-717 Simon László 116-101 LOS ONCZI textilnagykereskedés. V.Wekerle Sándor-u. 24. 127-740 Lőrincz Komlősi és Társa .385-520 LBwy Hugó és Társa k.f.t. 1.28-187 Lukács Mária 221-276 Madaras Béla 117-344 Máhr Ferenc 427-222 Mahunka Ferenc *387-115 Makhult József 222-031 Manyák Zoltán 220-488 .Marnitz Ede 223-795 Maróti István 119-208 Márton íjászló dr. 187-485 Matlaszkovszky Róbert .*384-545 Maurer Béla 420-571 Megyik Erzsébet 421-488 Mertz Nándor 426-465 Merkúr textilforgalmi k.i.t, 426-235 Mérő Frigyes 183-470 Mesterházy Gyula, V1U. Népszinház- u. 22. ’ 339-537 Mikié Mária és Fiaton János 423-588 Mintext textilnagyk. 315-029 Miskolczi János ' 422-157 Molloványi Lajos 122-002 Molnár Endre 115-064 Mórocz Zoltán és Társa 186-443 Nagy Barnabás 187-438 Nagy Sándor 114-360 Nemecsek Jánosáé 110-952 Németh András, textil- kötött- 8zövöttárunagyker V. Pan- nonia-u. 18. 310-701 Novák Erzsébet 188-590 Nyáry Gusztávné 183-058 Nyomárkay Ernő vitéz 120-042 Olasz-Áru Behozatali és keres­kedelmi kft. V. Gr. Klebels- berg-u. 25. 125-473 Olgyay Viola 227-643 Olovics Károly ifj. 132-493 Olympia textilipari és kereskedelmi r -t. 298 038 Ott Aladár 149-461 Pál Fülöp 427-170 Pálmány István 348-039 Parti Viktorné 223—458 Pártos Zsigmond, v. Rálvány-u. 10. 110*425 114-047 Patkó Gyula 116-538 Pátria Textilforgalmi r.-t. *427-750 Paukovits Béláné 420-953 Perlaki Györgyné dr.-né 116-318 Péter József, II Margit- krt 51/53 158-266 Péterffy Ferenc 386-152 Ptelíer Lajos k.f.t, V.Sas-u. 6. 381-579 Pollált Mátyás 116 918 Polló László 123 201 Prager Henrik 185 698 Prohászka Gyula 329-936 Prücklerné dr-né Zsíros Teréz 125-507 Rácz Endre Pál, V. Katona József- u. 25. 119-376 Rácz Józsefné 128-289 Radoosay László 124-493 Rauschenbergor Ilona Mária 119-595 Reviczky György 119-205 Ribény Kamilló 385-552 Rogácsi István 113-873 Rónay István 298-253 Rosenberg és Benedek 382-100 Rosenfeld ős Grünwald 426-011 Rosenthal László 427-389 Rosenzweig Emil és Nándor 123-880 Roszjárovits Ferenc 221-136 Ruszinkó Béláné 121-368 Sallai Ferenc 140-931 Sándor Jenő 427-7 12 Sárközy Géza 125-581 Sárpy Pál György 220-888 Sátor László, textilgyári képviselet. V. Sas-u. 4. 186-020 Schlager Jenő 316-031 Schmidt Ferenc dr. 293-914 Schmidt Gusztávné 327-561 Schmidt János 382-296 Schnaufer Károly 167-230 Simon Márta, textíinagy* kereskedő,Vili. Rákóczi­iét 27,fo. 139*478 Schneider János, textilnagykeresk. VII. Nagyatádi Szabó-u. 48. 421*347 Sipos és Porgesz 383-435 biposs Géza 256-622 Somogyi László 386-319 Somogyi Sándorné 326-173 Soős László Elemér 425-352 Spitz Lipót 227-243 Sréter Dezső 428-051 Stanzel György dr. 427-034 Steiner és Társa textilkeieskedelmi k.f.t. 112-829 Stolba Béla 123-055 Szabó Ondómé 137-067 Szabó Árpád 122-305 Szabó László 317-925 Szabó Sándor 118-482 Szabolcs? Zoltán 291-593 Szalay Teréz 183-561 Szán» Károly 117-899 Szántó Lászlóné, VI. Ó-utca 2. 316-586 Szécsi Ferenené 425-736 Szelecsényi László 358-317 Szeleczky Antal dr. 217-233 Szeniczey Pál . 222-865 Szentváry Alfréd László vitéz 188-049 Szikszay Endre 123-645 Szilák Ferenc 113-41T Szimon Jenő 129-921 Szodoray László 182-614 Szokolik József 223-487 Szőke Károly 325-193 Takács jVnna 426-990 Takács Elemér textilnagy- keresk. V. Sas-u. 2». 126-523 FaKács Sándor, textll- nagykereskedö, VII. Do- hány-u. 7. 420-536 Tamás János 293-084 Tainásy Alfréd 180-729 Tarján János 125-593 Tausz texcilnagykereskedés 182-31*2 Tavasz László. VIII. Festetics-n. 13. 136-679 Textil értékesitö k.f.t. 114-060 Textilárule beffoxa­tali k.f.t. IV. Muzeom- krt 11. 182-400 Tcxtilbeszerző k.f.t. *227-228 Titánia textiláru nagykeresői 116-253 Tóth Etel 326-523 Tóth Ilona 137-060 Tóth János 120-803 Tóth Kálmán, V. Bálvány- u. 16/18. 122-350 Tóth Lajos 127-716 Tölgyesi Mátyásáé vitéz, VII. Dohány-u. 14. 223-905 Trajcsik István 493-586 Udvarhelyi András 124-089 Vanke József 424-008 Varga István 125-563 Varga Jenő 226-553 Varga Károly né 355-562 Varga Zo tán vitéz 226-016 Vaskó Béla 134-911 Schubert József Schwarcz Henrik 227-211 117-418 VAY ANDRÁS textil, posztó _ szövet és bélésárn- nagyker. VIT. Éva-u. 15. 423-865 Vidovieh Klára 183-685 Vlsegrády József dr. textll- árunagykeresk, V. Vilmos- császár-út 42. 110-817 Vitéz Emilia 132-993 Wágner Jánes 124-439 Weisz Adolf ifj. V. Wekerle Sándor- n. 2 181-465 Werth Miklós 389-071 Wertheimer, Klein és Virág 380-173 Wiesmayer Károlyné, V. Mérleg-n. 10. 181-073 Zathnreczky Zsombor 184-193 Zeke textilkereskedelmi kft szövet és bélésárunagykeresk. V Nádor- u 19. 329-357 Zoltai Lajos 222-005 tie. EXPORT-IMPORT Saját kikészítésű áruk IV. Deák Ferenc-n. 19. 188-636 268

Next

/
Oldalképek
Tartalom