A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1939. május (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - P

Petróczky Újdonságai érteitek? Tudűssntáuiratnvomtattfánvon. Pfeifer Mihály tricikli és kerékpárkölcsönző, VIII. Mátyás-tér 11. készítő. Vétel, eladás. Tel.: 144-616 Petróczky Lajos fuvaros vállal­kozó, 1. Maros-u. 9. 150-834 Petróczl István dr. és Szabó Ferenc dr. élelmiszernagykeresk., IX.. Nagyvásártelep 45. 136-059 Petróczy Aladár ny. all.ezredes, es. és kir. kamarás, IX.'Mester-u. 5. 139-766 Petróczy Ferenc vitéz, petróczi, cs. és kir. kamarás, ny. áll. tábor­nok, LVárosmajor-u. 26/b. 353-725 Petróczy János dohánykisárus, XIV. 8tefánia-út 13/b. 296-380 Petróczy Miklós dr. ni. kir. tisztiorvos, Rákospalota, Erzsébet­it. 53. 294-149 Petróezy Zoltán dr. ny. Ítélő­táblái biró, I. Tárnok-u. 2. 160-997 Petrolor petroleumgázfözö, fütő- és világitókészü lékelt, háztar­tási és műszaki cikkeit, Singer Pál és Tsa betéti társaság, VI. Musso- lini-tér 4. 118-269 Petrogalli Lajos dr. közigazg,, biró, Vm. Üllöi-út 40. 132-812 Petrollgnum cikkek kizáró­lagos gyártója Lili Erich, oki. gé­pészmérnök, ÍII. Lajos-u. 123. 0163-235 Petrovay Károly dolhai pet- rovai, X. Halom u. 28. 148-731 Kavicsrakodó, Csepel, Szabadkikötő 330-763 Petrovics Gusztávné özv dohánykisárus, VII. Murányi-n. 23. 344-639 Petrovics Gyuláné postafel- ügyelő özvegye, I. Budakeszi-út 33. 165-672 Petrovics István bútorgyára, Uj pest, Kolozsvári-u. 84. 495-058 Petrovics Mihály dohánykisáru X. Kolozsvár-u. 39/41. 149-107 Petrovles Miklós drogéria, IV Bécsi-u. 2. 184-260 Petrovics Pál evangélikus lel­kész, Budafok, Apponyi-u. 23. 469-775 Petrovlts Géza fogtechnikus, Vitallium fémprotézisek készítője, IV. Fehérhajó-u. 8/10. 182-094 Petrovits István ny. áll. al­ezredes, XI. Horthy. Miklós-út 28. 258-431 Petrovits nővérek, a Fernengel S. utódai fűszer- és osemegekeresk. túl., II. Csalogány-u. 52. 151-604 Petrovszky M. Iván festőművész műterme, Vili. Rákőczi-űt 59. 0140-338 Petróczy József ny. rendőrfo­galmazó, Vili. Bzentkirályi-u. 38. 142-341 l’etrueka György né Özv. do­háuykisárus, Vili. József-krt 22/24. 139-423 Petrucz György szén-, fa-, koksz- nagykeresk. irodája, VII. Rákóczi­ét 14. * 145-422 Telepe, X. Kőbányai-űt,Józsefvárosi pu. ív. sz. kapu 143-299 Petrucz Kornél fodrászmester üzlete. Vili. Kisfaludy-köz 2. 340-204 Petrusz János szfőv. gimn. tanár, IX. Ferenc-krt. 41. 140-301 Petry^ lásd Petri. PETRUCZ SZÉK,FA,KOKSZ TELEFON , Petsch Guidó dr. orvos, Török­bálint, Fö-u. 42. Tárcsázza először a *268-928 számot, azután kérje Törökbálint 25 Petschauer Attila hírlapíró, Az Est belső munkatársa, I. Attila- u. 65/c. 161-404 Petsmann Ferencné, Vin. Má- ria-u. 19. 136-449 Pétsmann László iparművész VI. Teréz-krt 3. 112-890 Lakása. Csillaghegy, Királyok- útja 168. 163-429 Petten Sándor iparművész, IX Ipar-u. 13. 130-912 Petter Arankaleányliceumi tanár, IV. Vámház-krt 8. 185-145 Petter Géza prépost-plébános, Pestszenterzsébet, Török Flóris- u. 86. 147-945 Pettkó Béla dohánykisárns, IX. Üllöi-út 79. 140-493 Pettkó-Szandtner Aladár ny. belügymin. áUamtikár, XI. Horthy Miklós-út 16. 268-37Ö Petur Alajos [máv. műsz. főtan, osztályfőnök, IH. Zaránd-u. 27. 162-562 Petyán Adoll kézmüárn nagyke- resk. lakása, VI. Andrássv-út 35. í 13-449 Petyán és Bródl divat- es kéz- műáru nagykeresk., VI. Paulay Edé­it- 7. 121-055 Petyán Klára festékkeresk., VI. Sziv-n. 39/b. 327-580 Pettykó Adél, 1. Pilsudski-út 7. 151-983 Petz, lásd Pecz. Petzkay József cipészmester, IX. Ráday-u. 30. 184-548 Petzl Antal autófuvaros. II Medve- u. 38. 358-303 Petzrik Jenő dr. ny. szfőv. t. ügyész, n. Pö-u. 9. 152-329 Pewny A. tüzeléstechnikai és bányászati k.f.t., VI. Eöt­vös-u. 5. 125-899 113-315 Pezsgőgyár és borkereske­delmi k.f.t. Imperator pezsgő­gyára. V. Hollán-u. 2. 119-489 Pfaff Antal uagyvágó, IX. Bo- roksári-út 42. 149-885 Hentesárugvára, mészáros és hentes, 111. Szentlélek-tér 1. 162-391 Pfaff Gusztáv ny. műsz. főtaná­csos nyilvántartási irodája, Vll. Ká­roly királyrút H/a. 134-105 Fonateladási iroda 134-824 Pfaff Gusztáv ny. műsz. főtaná­csos lakása, I. Orlay-u. 2/b. 269-191 Nyári lakása, 111. Törölrvész-út 139. 165-787 Pfaff varrógépek vezér- képv., Herbster Károly, VII. Ká­roly király-üt 9. 0141-512 Pfalz Rudolf gontovai, ny. tábor­nok, IX. Üllöi-út 121. 139-472 Pfann Géza banktisztv., V. Pozso­nyi-út 14. 327-424 Pfann Józselné dr.-né ny. vezértörzsorvos özvegye, X. Sza- bóky-u. 34. 141-317 Pfeifer Alfréd keresk., IV. Deák Kerenc-tór 3. 181-722 Pfeffer András fuvaros, XIII. Angyalíöldi-út 18. 493-378 Pfeifer Antal fényképész. Vll. Ki- rály-u. 105. 143-163 Pfeifer és Heszky kőfaragó- mesterek és sirkökeresk., VII.Károly király-út 3/o. .134-995 Üzem, X. Kozma-u. 7. (Uj temető­nél) 348-147 Pfeifer Ferdinánd könyvke- resk., IV. Kossuth Lajos-u. 5. ]85-730 Bzinházjogyiroda 187-400 Pfeifer Ferene könyv-, papir-, zenemükeresk., Vili. Rákóczi-út 45 130-465 Lakása, VUL Agteleki-u. 11. 349-541 Pfeifer Ferenc optikai-, fény- képészeti-kino szaküzlet, V. Vilmos császár-út 28. 111-402 Pfeifer Györgyné dr.-né özv. középisk. tanár, VII. Damjanich u. 40. 139-7.96 Erzsébet kpti uj száma 222-507 Pfeifer Gyula dr. nőorvos, szü lész, főorvos, VH.Erzsébet-krt 40/42 140-555 Erzsébet kpti uj száma 222-456 Pfeifer Ignác ny. műegyet. tanár lakása, XI. Budafoki-út 9/11. 259-743 Pfeifer Ilona dr. orvos, vm. Népszinház-u. 27. 141-535 Pfeifer Jakab könyvnyomdája. V. Erzsébet-tér 15. 180-647 Pfeifer Lajos k.f.t. texriláíu nagykeresk., V. 8aé-u. 6. 381-579 Lakása, VI. Anker-köz 2. 121-066 Pfeifer Lipót, V. Zoltán-u. 16. 117-493 Pfeifer Lipót festék-, edény-, üveg­áru és háztartási cikk keresk., V. Visegrádi-u. 6. 113-317 Pfeifer Manó könyvkeresk., IV. Muzeum-krt 39. 187-131 Lakása, IX. Lónyay-u. 24. 184-062 Pfeifer Mihály tricikli női és gyermekkerékpár készítő és köl­csönző, Vili. Mátyás-tér 11. 144-616 Pfeifer Sándor bicikli és tricikli kölcsönző, VU1. Nagyfuvaros-u. 26. 137-718 Pfeifer Sándor gombakeresk., IX. Vámház-krt-i vásárcsarnok 733. sz. fülke. 384-274 Pfeifer Zsigmond dr., a Fehér­vári-úti rokkant-utókezelő ideg­oszt. főorvosa, I. Attila-u. 69. 161-481 Pfeiffer Emíiné dohánykisárus, V1H. Tisza Kálmán-tér 14. 139-527 Pfeiffer Ernő dr. orvos, urolo- gus-operateur, IV. Veres Pálné- u. 4/6. 183-434 Pfeiffer Gyula udv. tan. ny. min. főtan., 1. Maros-u. 3. 154-169 Pfeiffer István dr. fogorvos. 11. Fillér-u.,1. 154-079 Pfeiffer János borkeresk., X. Bá- nya-u. 12. 148-296 Pfeiffer Károly bádogos, gáz- és vizvezetékszerelömester. XI. Horthy Miklós-út 40. 259-132 Pfeiffer Károly ny. máv. műsz. főtanácsos, XIV. 8zent Domonkos­u. 19. 141-139 Pfeiffer Margit áll. poig. isk. tanár, Pestszenterzsébet-, Baross­u. 67. 147-370 Pfeiffer Margit dr. orvos. VI. Podmaniczky-u. 47. 121-568 Pfeiffer Sándor gépészmérnök, 0. T.l. műsz. tanácsos, 1. Ráth György-u. 18. 154-738 Pfeiffer Sándorné özv. lakása. V. Pannonia-u. 22. 111-650 Pfeiffer Zoltán dr. ügyvéd. V. Bátliory-u. 8. 110-525 Pfeiferné Kolben Olga, IV. Veres Pálné-n. 19. 186-155 Pfendert Antal úri szabó, IV. Váei-u. no. 184-559 Pfisterer Lajos, az 0. T. 1. iga/.g.. 1. Mártonbegyi-út 61/a. 156-516 Pfisterer Miklós dr., 1 Derék­ii. 21. 154-183 Pfleger Gyula gépjavító és laka­tosárak műhelye, XIII. Váci-út 109. 493-590 Pflum György mozitulajdonos, Pestszenterzsébet, Kossuth Lajos­и. 5i. 347-534 Pflumm Tibor dr. és Pflumm Ilona mozitu-1. Pestszenterzsébet, Erzsébet-u. 86. 147-750 Pharmacia dobozgyár r.-t., VII. Hernád-u. 54. 143-373 Erzsébet kpti uj száma 220-673 Pharmacia gyógyszervegyé­szeti gyár r.-t., VH. Izabella­tér 6. 138-515 Pharmadent gyógyszerve­gyészeti ipari és kereske­delmi k.f.t., ám. Jósika-u. 2. 141-263 Erzsébet kpti uj száma 221-512 Pharmatechnika gyógyszer, műszaki és vegyészetigyár к. f.t., VH. Károly király-út 3'a. 131-174 Philadelphia kávéház, túl. Szabó Sámuel, I. Krisztina-tér 1. 351-994 Játékterem 155-699 Phllanthiavirágcsarnok. túl. Szabó Józsa, IV.Váci-u. 9. 187-523 Lakása, n. Nyul-u. 22. 0357-789 Philip Rezső szűcs, V Szent István-krt 23. 125-028 Philip Róbertnéözv. sz. Kotsis Anny, IV. Veres Pálné-u. 8. 189-753 Philip Rudolfné csemege-és íü- szerkeresk.,V. Zrinyi-u. 1.386-063 Philipp Ernő dr. fogorvos, Vm. tíaross-u. 21. 131-831 Philipp Gyula furnérkeresk., VII. Kazinczy-u. 22. 134-040 Philipp-Horváth Miksa Egon XI. Orom-u. 18/b. 457-717 Philipp Hona dr. tanárnő, n. Tö- rök-u. 10. 166-904 Philipp Imre kirakatrendező, V. Tátra-u. 20/b. 110-892 Philipp István szobrász-művész, VI. Eötvös-u. 24. 125-943 Philipp Károlyné máv. fő­felügyelő őzvfegye, VT. Izabella- u. 43. 116-027 Erzsébet kpti uj száma 221-115 Philipp László magántisztv., V. Honvéd-u. 17/a. 125-061 Philipp Lajos m. kir. pénzügyi tanácsos, Pestszentlőrinc, Horváth Lajos n. 57. Tárcsázza először a *146-654 számot, azután kérje Pestszentlőrinc 22 Philipp Mária dohánykisárus, IX. Moster-u. 4. 133-080 Philipp Mórné özv. tanítónő, vi Bajnok-u. 3. 125-961 Philipp Pálné, V. Rothermere­.2. 117-845 Philippovich Károly freyden- bergi, a Pesti magy. keresk. bank cégv., I. Naphegy-u. 19. 353-980 Philippovich Viktor freyden- bergi, M. n. bank főfelügyelő, XIV. Jávov-u. 5;a. 497-100 PhSHppsberg Aladár erötakar- máuykeresk. és terménybizományos, VII. Madách Imre-tér 5. 112-787 Philips-Rádló és villamos­sági r.-t. lásd Magyar Philips Müvek r.-t. Philomela állat- és növénykeres- kedós, túl. Farkas Ödönné, II. Margit-krt 15. 867-636 Photophon Film k.f.t. filiuköl- csönzö váll. VII. Erzsébet-ltrt 8. 336-635 Erzsébet kpti uj száma 422-005 Phöbus fllmforgalmlés film- kölesönzö r.-t., Vll. Erzsébet- krt 8. 131-562 Erzsébet kpti uj száma 222-617 Phöbus kő-és könyv nyomda, vi. Eötvös-u. 31. 113-898 Pliöltus SportegyesUlets Sporttelep Újpest, Berlini-út 495-112 Pfeiíer Sándor Vili. Nagyfuvaros-u. 26. tricikli, kerékpár köl­csönző és készitö. Vé­tel, eladás, javítás. Tel.: 137-518 334

Next

/
Oldalképek
Tartalom