A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

Q - R

Hassal/ Rassay Rezső dr- non véd orvos, n. Bólyai-n. 9. 156-230 Rassegna d’L'ngherla szerk. és kiadóhiv., VHI. Rákóczi-út 29. 0132-616 Rasskó, lásd fiaskó. . Rata autókereskedelmi k.f.t., V Gróf Klebelsberg-u. 21. 110-359 Rátái Jánosáé szfőv. számv. főtanácsos özvegye, Rákoskegy. Patay-n. 29. Tárcsázza először a *148-570 számot, azután kérje Rákoshegy 7 Rátái László dr. szfőv. tiszti­orvos, VI. Király-n. 106. 221-077 Rátát Pál szfőv. irodafőtiszt, n. Nagybányai-ót 27. 165-950 Rátay György dr. kír. járásbiró, V. Légrády Károly-n. 11. 490-070 Rátb Ferenc dr. pénzügyi könyv­szakértő, hites könyvvizsgáló, XI. Verpeléti-ót 18. 457-612 Ráth Ferenc dr. tejtermékke- resk., VU. Thököly-út 34. 0428-158 Rátb István IV. Aranykéz-n. 7. 380-458 Ráth Kálmán mérnök, orthopádiai Szeme, VU. Damjanich-». 7. 425-506 Ráth Tivadar nyomdától., VI. Csengery-n, 33. 225-310 Rátb-Végb Imréné, vi. Bajzá­it. 56. 115-419 Rátb-Végb István dr. nyug táblabiró lakása, XII. Ráth György­it. 2«. 153-285 Rátb-Végb Károly, XII. Tor- bágyi-ót 54. 257-194 Ráth Zoltán dr. Pestvárm. árva­széki ülnök. Xl..Váli-n. 4. 456-141 Ratblng Ferenc oki. mérnök, építőmester, n. Lepke-u. 33. 365-958 Rathmann Gynláné ny. m. kir. ezredes özvegye, XII. Tiltos-a. 20. 167-079 RátbonylÁkosnéözv., VI. Déli­báb-». 20. 424-677 Ráthonylné dr.-né Veres Olga, XII. Menkina János-», ö/b. 355-222 Rátonyl Imre dr. banktisztv.,Xll. Gébics-». 4/b. 256-881 Rátonyl Zoltán ny. föv. á. eg. tanácsos, V. Kádár-u. 5. 112-439 Ratlnol laboratórium ciánozó váll., patkány-, egérirtószerek,VII Péterty Sándor u. 44. 0228-445 Rational organizáció, túl. Ulimann Miklós organizätor, V. Nádor-». 2. 0181-592 Rátkal Ferenc sütödéje, ü.Retek­»• i. 153-279 Rátkal József Győri TextiimüveK Jtépv.. V. H»Uén-n. 8. 327-491 Rátkal Károly dr., az Esti Kurír szerk., az Uj főváros felelős szerb-, vni. József-krt 26. 0144-307 Rátkal Tivadar cégv., VI. Anker- köz 1. 420-281 Rátkay Hé la dr. ny. kir. járás- biró, V. Gróf Klebelsberg-u. 5. 113-359 Rátkay Béláné dr.-né dr. Ro­mán Mária szfőv. iskola fogorvos. Hl. Pajd-u. 2. 350-749 Ratkóezy Bódog vitéz, huszár- ezredes özvegye, XII. Zugligeti­ót 49. 364-288 Ratkóczy Nándor dr. orvos, egyet. rk. tanár lakása, XI. Horthv Mik!ós-ót 61. 209-446 Rendelése, VIH. Üllői-ót 78/b. A) pa­vilion 0143-900 Ratkovszky Ferenc műegye­temi m. tanár, Budapest Székesfő­város Elektromos, Gáz- és Vízmü­veinek központi vezérigazgatója, XU. Istenhegyi-út 73/75. 165-534 Ratkovszky Károly min. tan. özvegye, ti. Margit-krt 67. 155-092 Ratkovszky Károly dr. minisz­teri oszt. tan., II Csalogány-u. 45 b. 357-907 436 Sélyeakészlct tnrtősfltól és ennek ellenBrzéiétBl mentesBI. Ratkovszky Károlyné dr.-né Szabó Gizella, XII. Németvölgyi- ót 76. 157-545 Rátky István dr. vitéz, m. kir orvos-ezredes, belgyógyász, XII. Istenhegyi-ót 4/c. 157-278 Rátky Rosette, Rátky pensió tnl., vn. Rákóczi-Ót 86. 425-257 Rátmányl Károlyné bizomá­nyos, IX. Sobieski János-». 4. 138-770 Rátonyl, lásd Ráthonyi. Ratseh Sándor, IV. Eskü-tér 7. 181-516 Rátskay Vendel és fia redőny és vasáru üzeme. IQ. Farkastorki- ót 9. 362-648 Rátskay Vilmos dr. tanár, V Szent István-krt 16. 122-027 Rátskay Vllmosné dr.-né hangverseny rendező, zenemű és könyvkiadó váll., V. Szent istván- krt. 16. 111-138 Rattinger La jós autókaroszéria és koesigyártó, XIV. Thököly-út 144. 496-717 Ráttkay 1. Rátkai. Rátvay Imre vitéz, ny. tábornok, XII. Böszörményi-ót 15. 156-291 Rátz, lásd Rácz. Ran Jenő, a Salgótarjáni kőszén- banya r.-t. eégv., V. Szent Ltván­tér 11. 112-563 Ran József tetőfedési vállalata, IQ. Szérüskert-u. 42. 362-582 Ranch Iván dr., lásd Kenessey Iván dr. Ranch Lőrine, Törekvés könyv­éé papirkeresk., VIII. Üllöi-út 66/b. 136-747 Ranch Ottó, n. Margit-krt 69. 355-868 Rauscher Julianna áll. polg. isk. tanár, n. Corvin-tér 10. 167-458 Rauscher László magánhiv., V. Pozsonyi-ót 85. 493-252 Rauscher Ottó m. kir. alezredes, n. Petrezselyem-». 17. 167-533 Rausnltz Erzsébet dr., dr. Ráczné orvos, VI Teréz-krt 44. 125-615 Rausnltz György szűcs, szőrme- kikészitő és festőmester, XIII. Jász- n. 103. 298-310 Rausnltz Oszkár keresk., n. Pasaréti-ót 81. 857-528 Rausnltz Tibor, XII. Szendi-u. 2. 358-213 Ráüss Károly dr. egyet. m. ta­rár, O.K.I. osztályv., Vili Tavasz­mező-». 2. 187-078 Ravasz Árpád dr. ifj. szfőv. fogalmazó, XII. Vak Bottyán-n. 8. 250-606 Ravasz Árpádné sz. Dézs Erzsé­bet o. tankerületi kir. főig. özvegye, XI. Fürj-n. 15/c. 256-919 Ravasz Illés dr., XI. Ercsi-út 10. 257-304 Ravasz József m. kir. postamú,- szaki segédellenör, XII. Hóvirág­ót 36. 365-298 Ravasz László cnkrász, I. Krisz- fcina-krt 75. í50-234 Ravasz Ottó bankbizom., V. Bank­<1. 3. 114-825 Tőzsdeidő alatt, V, Szabadság-tér 17. 122-861 Ravasz Ottóné kozmetikus, V. Bank-u. 3. 112-451 Ravazzlni Joli fényképész, 11. Fö- u. 63/66. 387-056 Ravlcs József, a Ravics Hermann cég tulajdonosa, VI. Podmaniczky­». 71. 123-974 Rébay Lajos dr. postasegédtit- kár, XII. Herteiendy-n. 4/b. 352-370 Rébay Lászlóné gyorsíró- és gépiróiskoiája, XI. Horthy Miklós­át 39. 258-117 Rebenwurzl Salamon és Izidor r.-t. orth. kóser szalámi­gyár. Gyár és iroda, VTL Kazlnczy­u- «. 223-605 Üzlet, VI. Landon-n. 3. 226-718 Rebenyák István dohánykisárns, .VU. Dob-n. 22. 220-210 Rebhun Ignác bntorkeresk., Vili. Dobozi-n. 1. 137-409 Rebus vegytttzem, Bérczy Ká- rolyné és Társa, V. Akadémia-n. 20. O12Í-450 Recbnltz nyakkendő- és dl- vatclkk-kereskedelml k.f.t., V. Csáky-u. 16 127-589 Recbnltz Béla lg. lakása (Recb- nita Béla és fia} V. Aulich-u. 8. 112-675 Recbnltz Jenő könyvnyomdája, VI. Dessewfíy-n. 6. 320-101 Recbnltz Kurt dr. nöorvos, vm. József-n. 27. 146-038 Rechnitzer Ernő Metropole tea- süteményüzem főlerakata, IX. Lonyay-n. 18/b. 181-139 Rechnitzer és Bruckner Erzsébet jéggyára, XTV. Nagy Lajos király-ótja 175. 0496-328 Rechnitzer Gyula hölgyfodrász, VI. Andrássy-út 82. 119-997 Rechnitzer István gyáros, V. Koháry-u 14. 116-431 Rechnitzer Jenő fűszer-és cse- megekeresk., IV. Haris-bazár 5. 188-886 Rechnitzer Rezső dipl. Ing. V Pozsonyi-ót l. 329-979 Rechnitzer Sándor lakása, m. 8zemlöhegy-u. 42. 366-850 Rauch Rezső üvegesmester, tükőr- és táblaüvegrakt., VU. Kisdiófa-u. 12. 420-410 Rauchbauer AntaJné özv. sz. Breslmayer Vilma magánzó, VI. Nagymezö-u. 21. 115-866 Nyári állomás, Mátyásföld, Szilágy Mihál y-u. 14. 208-801 Rauehbauer Kálmán szőnyegipar, VHT. Harminckettesek- tere 4. 131-064 Rauchwerk Béla autóalkatrész - keresk., VTU. Dngonite-n. 4. 135-416 Rauchwerk Jenőné műszaki és olajkeresk., VHI. RomaneJli-n. 36. 138-813 Raay Oszkárné van, XI. Bércz-n. 17. 457-703 Ray Irén postakeeelőnő, X. Szál­lás-». ii/b. 348-787 Rayda Frigyes dr. orvos, vm Berzsenyi-n. 4. 845-190 Rayda Lajosné özv. bérezni Bárczsy Amália, VII. Baross-tér 15. 227-143 Raymond-Whitcomb Ine. képviselete, az Ibusz Idegenfor­galmi, Beszerzési, Utazási és Szál­lítási r.-t.-nál, V Vigadó-tér 2. 0*180-820 Rayon lonalkereskedelmf k.f.t., V. Ferenc József-rkp. 34. 189-181 Recht István dr. egyet, tanár­segéd, V. Juhász Andor-u. 10. 122-072 Ha nem felel: Orvoshivó *186-986 Recht Sándorné szfőv. tanárnő, VU. Rózsa-u. 38/a. 228-304 Rechtnltz Béláné özv., VI. Lendvay-u. 6. 121-805 Rechtorlsz Samn vendéglője, VI. Sziv-u. 30. 116*096 Reck Johanna postakezelőnő, IX. Tompa-u. 14. 332-114 Record gépgyár r.-t., XIII. Teve-u. 62. 291-786 291-793 Record kárpitos özem, túl. Soheicher Andor, V. Hollán-n. 31. 0498-456 Raudnltz in jós gyári képv., H Görgey Artnr-u. 8. 167-143 Raner Farkas Wolfgang dr., XI. Diószegi-ót 49. 257-481 Banner Mihály szállítmányozási váll., V Szent István-krt 6. 124-681 VI. Nvugati p. u. Ess.-raktár 121-829 Rausch Gynla és Szeitler Rudolf hölgyfodrászata, V. Gróf Tisza Ist- ván-u. 5. 182-100 Rauseh Gyula nrifodrászterme, V. Gróf Tisza István-u. 5. 382-000 Rausch János ffiszerkeresk.. VI. Szabolcs-». 24. 291-272 Ransch Péter cukorkaüzem,Vili Lippay György-». 1. 340-861 Rauseh Vilma dohánykisárns, VU. István-ót íö. 427-973 Ranschenberger Gynla mi­niszteri müsz. tan., XII. Virányos­köz 8. 164-463 Rauschenberger Ilona Mária toxtilnagykeresk., VI. Vilmos császár .-út 19/a. 119-595 Lakása, II. Margit-krt 57. 353-849 Rauscher Antal ifj. gyoreteher- autó- és lovaskocsi fuvarozása, ÜT. Szólőkert-u. 19. 362-512 Rauscher Aurél dr. ny. min. tan., n. Corvin-tér 6. 167-232 Rauscher Bálint őri szabósága, VI. Bajnok-u. 7. 128-049 Rázga Zoltán r.-t. alig., X.Maláta­n. 10/a. 148-778 Razgha András dr. belgyógyász, egyet, tanársegéd, n. Fiáth János­n. 16. 151-697 Ha nem felel: Orvoshivó *186-986 Razgha Ernő llj., 1. Krisztina- krt 147. 366-7S1 Rázsó Imre oki. gépészmérnök. Kispest, Csokonay-u. 18. 342-169 Rázsó Jenő möbutor- és büliárd- asztalosmester, IX. Angyal-n. 15. 137-106 Rázsó Kázmérné özv. m kir dohánykisárns, IX. Lényay-u. 15. 186-018 Rázsó Manó, V. Tátra-u. 20/b. 129-327 Rázsó Miklós gyógyszerész lakása, VI. Eötvös-n. 2. 424-612 Razsovitz József dr. ügyvéd, Vm. Népszinbáz-n. 13. 388-607 Reálgimnáziumok, lásd Gim­náziumok alatt. Reáliskolák, lásd Gimnáziumok alatt. Réb Bertalan universal müsz. fényképészete, VI. Hegedűs Sándor­u. 18. 423*866 Réb János Ifj. fűszer- es csemege keresk.. I. Lógodi-u. 49. 161-491 Réb Mátyás asztalosmester, VJ Aradi-n. 66 327-990! Reéb Miklósné szállítási és fuva­rozási váll., Xm, Szent László-u. 62. 490-390 Record mflszakl felszerelő és építőipari szövetkezet, V Csáky-u. 2/b. 0125-021 Record Nőt konfekció özem, tnl. Halas Miksa, VII. Károly király­ót 3/a. 423-921 Record orvos- és kórház­felszerelések szakválla­lata, tűi. Fuhrmann M., Vn. Rózsa■ n. 8 425-927 Record tejkereskedelmi vállalat, tnl. Pusztai Nándor, Új­pest, Deák Ferenc-u. 139. 294-586 Record vasbeton és magas- építési r.-t., XII. Hidegkúti­ét 14. 364-062 Rekord géptisztító anyagok, műszaki cikkek, VU. Garay-u. 13. .426-914 Rekord Ingatlan és lakás­közvetítő iroda, tuL Giczy József dr. V. Csanády-u. '17. 0493-989 Rekord kaptafa, fasarok és cipészkellék szaküzlet, tnl. Jakobovits Gyula, VI. Vasvári Pál­n. 3. 0225-903 Rekord képeslapilzem, papír­feldolgozás Heigli György, XIV. Ajtósi Diirer-sor 25/a. 496-831 Récsei Dezső, V Csáky-u. 17. 124-096 Réesel Imre Mabi biztosítási I. o. föfelügy., VU. Hernád-n. 22. 426-806 Récsei Ödönné sz. Gerő Margit. IX. üllői-üt 71. 145-633 i

Next

/
Oldalképek
Tartalom